21 maart: Gentse Lente

dinsdag 19 maart 2013 8u30 | patricia | 9 reacties
Trefwoorden: , , .

21 maart is de eerste dag van de lente en de Internationale Dag tegen Racisme. In Gent wordt deze dag al enkele jaren op rij in de kijker gezet door verschillende organisaties. Vorig jaar was er een grote fotoshoot, dit jaar worden onder de noemer van de Gentse Lente de termen allochtoon en autochtoon symbolisch begraven. Is het nu een uitloper van het schrappen van de term door een krant? Of zit er meer achter? Feit is dat de discussie ook in andere steden gevoerd wordt en dat de facebookpagina van de Gentse Lente ondertussen tegen de 2.000 leden telt, het event haalde al vlot de 2.000 deelnemers. Ik ging eens luisteren bij Intercultureel Netwerk Gent, het Gentse integratiecentrum. Zij werken aan twee grote opdrachten. In functie van het bevorderen van gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden werkt Intercultureel Netwerk Gent zowel samen met diensten en organisaties als met doelgroepen zelf. Dit vooral op de domeinen onderwijs en welzijn. Het bevorderen van samenleven in diversiteit pakt Intercultureel Netwerk Gent aan door activiteiten te organiseren/ondersteunen op wijkniveau in Sint-Amandsberg, Ledeberg en Nieuw Gent. En door te werken aan een positieve beeldvorming met betrekking tot dit samenleven. De Gentse Lente past in dit kader.

Gentblogt: Wat is de Gentse Lente?
Ruth: De Gentse Lente is een initiatief van een breed platform van oa. middenveldorganisaties, de Universiteit Gent en stadsdiensten. Het initiatief vloeit voort uit de ervaring van talloze organisaties in hun projecten/werking met mensen van diverse origine. Daarbij werd vastgesteld dat het huidige integratie-model dat nu van toepassing is, niet langer in staat is om de toenemende diversiteit in steden te dekken. Zeker jongeren van de derde generatie die in Gent geboren zijn, vinden zich niet terug in dat model. Een nieuw burgerschapsmodel dringt zich op. Dit nieuwe burgerschapsmodel moet algemeen gedeeld zijn onder de inwoners van Gent, en dus inclusief zijn. Het moet uitgaan van wat mensen bindt. We delen allemaal dezelfde ruimte: de stad. Iedereen deelt dezelfde parken, dezelfde pleinen, winkels, scholen, etc. Ook migratie is deel van de stad zelf. Iedereen is dus Gent.

201303_gentselente

Gentblogt: Hoe zien jullie dit concreet? Het klinkt nogal als een gemakkelijke slogan om “‘t Stad is van iedereen” niet te noemen.
Ruth: Een eerste stap in de realisatie van dit burgerschapsmodel is het schrappen van de termen “allochtoon” en “autochtoon” uit het bestuursakkoord. We zijn opgetogen dat dit idee dat al langer in het middenveld leefde opgepikt wordt door de schepen en de stad en ook duidelijk gezegd wordt dat het om een gedeelde visie gaat. Het persbericht heeft al de nodige discussie losgemaakt (lees o.a. hier) en dat is enorm belangrijk. Als je een inclusief burgerschap wil nastreven, moet je streven naar meer wij en minder wij-zij. Autochtoon/allochtoon zijn polariserende termen die uitsluitend werken en door een grote groep mensen in de stad als stigmatiserend en discriminerend worden ervaren. De term dekt ook de lading niet meer. Het is vreemd om een jongere van de derde generatie nog als een allochtoon te beschouwen, terwijl een Fransman meteen als autochtoon zou bestempeld worden.

Gentblogt: Vanuit jullie werking worden jullie toch zowat dagelijks geconfronteerd met groepen in onze stad die het minder goed hebben, minder kansen hebben en zelfs uitgesloten worden? Hoe kan je die dan gaan benoemen? Soms is het benoemen van problemen essentieel om er ook beleid naar te voeren.
Ruth: We gaan zeker de problemen niet verzwijgen, maar de term allochtoon dekt de lading niet en is om die reden ook geen goeie manier om maatregelen uit te werken. Vanuit het politieke project van inclusief Gents burgerschap, pleiten we voor koppelteken termen die steeds verwijzen naar de gedeelde Gentse ruimte: Turkse Gentenaars, Marokkaanse Gentenaars, Gentse Roma, Bulgaarse Gentenaars, Gentse moslims, nieuwe Gentenaars, Gentenaars van niet-Belgische origine… Zo leg je de nadruk op wat mensen bindt, het Gentenaar zijn. Andere organisaties verkiezen als algemene term ‘etnisch-culturele minderheden’ en hanteren daarnaast specifieke objectieve en beschrijvende termen. Wij gebruiken twee richtlijnen: hanteer de afkomst waar dit relevant is en wees daarbij zo specifiek mogelijk. Alleen op die manier kan je ook tot oplossingen komen.
Zoals gezegd is het schrappen van die woorden slechts een symbolische eerste stap. De stad engageert zich verder ook om dit inclusief stedelijk burgerschap in alle facetten van het beleid naar voor te brengen: tewerkstelling, onderwijs, cultuur, wonen, etc. Het is dus meer dan enkel het schrappen van twee woorden. We moeten omgaan met diversiteit en migratie op alle levensdomeinen: zoeken naar nieuwe hefbomen en experimenten durven opzetten. De stad zal een praktijk van diversiteit zijn. Mensen maken de stad en de stad maakt mensen.

Gentblogt: Wat staat op het programma van de Gentse Lente?
Ruth: Op 21 maart, het begin van de lente en tevens de Internationale dag tegen racisme, worden de twee woorden “autochtoon” en “allochtoon” symbolisch begraven. De hele dag worden er activiteiten georganiseerd: vanaf 14u is er een scholenprogramma waarbij jongeren o.a. de Europese Hymne aangeleerd krijgen in het Gents. Om 15u begint er een debat in de pacificatiezaal van het stadhuis, waarbij academici en mensen uit het middenveld zich buigen over dat nieuwe burgerschapsmodel, de link terminologie-discriminatie en de rol van media en cultuur in de beeldvorming. Om 18u wordt de rouwprocessie ingezet, die loopt van de stadshal naar Sint-Jacobs. Daar barst om 19u een bevrijdingsfeest los, dat loopt tot middernacht, het moment waarop de ter aarde bestelling van de twee woorden plaatsgrijpt. Die avond wordt ook het filmpje getoond van de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), waar Gent samen met 16 andere Europese steden aan meegewerkt heeft.

Op het podium bij Sint-Jacobs willen we vooral de diversiteit in de stad positief belichten: Gent zit vol talent van de meest diverse origines. Zij krijgen een hele avond het podium om hun creativiteit de vrije loop te laten. Bekend en (nog) onbekend Gents talent brengen er Hip-Hop, slam, reggae en pop, maar ook traditionele Turkse en Afrikaanse muziek, Vlaamse liedjes, etc. Mensen als Koen Crucke en Herman Brusselmans delen er het podium met jongeren uit het Rabot en de Brugse poort. Voor ieder wat wils, want iedereen is Gent.

Rauw en onbesproken maakte alvast deze schitterende song.

© 2013 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van stef

  https://www.facebook.com/groups/DeGentseLente/
  voor achtergrondinformatie over de Gentse Lente
  en https://www.facebook.com/events/337015723086666/?fref=ts
  voor het evenement zelf

 2. Reactie van Stan

  Het schrappen van de termen “allochtoon” en “autochtoon” is dus volgens deze politieke marketingcampagne iets waarvan wij zouden moeten geloven dat dit “al langer in het middenveld leefde en dat dit opgepikt wordt door de schepen en de stad”.

  Als men verder doet met dergelijke bezigheidstherapie kan men waarschijnlijk binnenkort ook die term “middenveld” schrappen en symbolisch begraven want die zal nu voor sommige middenvelders, die op een ander middenveld spelen, ook stigmatiserend en discriminerend worden ervaren en de lading niet meer dekken. Kan iemand eens uitleggen wie wel en wie niet behoort tot “Het Middenveld”?

 3. Reactie van Jean

  Alweer het “brede middenveld”. Kan iemand mij duiden wat hiermee bedoeld wordt ?

  Gaat het om de term “warme” middenveld dat de laatste weken zo schaamteloos door het ACW misbruikt werd. Gaat het om de middenveldorganisatie Intersoc (uit dezelfde zuil) die meende de namen van de chauffeurs van de busramp in Sierre, van het herdenkingsmonument te moeten verwijderen. Of gaat het om het -alweer- (rood)politiek gekleurde middenveld zoals door de machthebbers van de stad Gent gepropageerd wordt.

  Het middenveld is of zou moeten zijn : neutraal. Voor mensen van goede wil. Echt solidair (niet eenrichtingssolidariteit), wars van alle politiek en zeker van allerhande bijbedoelingen.

  Als ik het artikel lees, heb ik zo mijn twijfels.

 4. Reactie van Nicderoover

  Ik ben een jongere eerste generatie Gent… wij werden opgevoed dat we moesten werken en knokken om ergens te geraken in ons leven. Helaas wordt ons door de propagandamachine van SPA (oa via dit forum) in ons strot gestampt dat we al die sukkelaars die het nogal lastig vinden om te werken nog extra moeten bepamperen met (nog wat extra) belastingsgeld uit de zakken te kloppen van wie wèl werkt… is dit het einde? Zoals een kranig oudje tijdens haar proces tegen drie ‘armen’ die steelden ‘uit gemak’ zie: ik ben ook arm geweest, maar ik heb twee armen, en heb ermee gewerkt tot ik uit de armoede kwam… Helaas wil de SPA dit niet meer als slogan gebruiken…

 5. Reactie van Kurt

  “Naar analogie met de arabische lente” – heeft deze niet net plaats gemaakt voor meer moslimfundamentalisme?

 6. Reactie van van heyste

  ik ben geen vlaams belanger maar ik vindt dat jullie te ver gaan met het hoofdoeken verbod ,wat gaat er gebeuren denkt u als er iemand met een hoofdoek aan het loket zit ,er zullen veel mensen dit loket negeren ,de wet is de wet en deze is er voor ieder ,wij als belgen zouden altijd moeten ja knikken voor jullie ,en dat gaat toch niet ,kijk eens naar Turkije daar lopen ze zelfs rond zonder hoofddoek,stop nu eens met deze onozele praktijken ,en respecteer het land waar jullie welkom waren ,maar dit is blijkbaar teveel gevraagd