Hoe gezond is stadslandbouw in Gent?

woensdag 24 april 2013 15u10 | Michel Vuijlsteke | 5 reacties
Trefwoorden: , .

Hoe gezond zijn de groenten en kruiden die de Gentenaars op hun terras, op hun balkon of  in hun tuintje kweken? De Gentse sociale economie-organisaties Con Brio en Labeur beginnen dat vanaf morgen te onderzoeken; in samenwerking met het Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.  Gespreid over heel Gent komen proefopstellingen waarmee wordt nagegaan welke invloed onder meer  nabijheid van druk verkeer zou kunnen hebben op de kwaliteit van de geoogste producten. “Na twee oogsten kunnen we tips meegeven om van de eigen kweek ook een gegarandeerd gezonde kweek te maken” stelt professor Gijs Du Laing. De professor, Con Brio en Labeur hopen alvast op de medewerking van vele Gentenaars. Zij worden gevraagd bij hen thuis, op hun terras, op hun balkon of in hun tuintje een proefbak te installeren. “Alleen met de hulp van de Gentenaars kan dit onderzoek een succes worden,” weet de professor.

Ondanks de vele voordelen van stadslandbouw, heeft recent onderzoek in andere steden die al ver staan in de toepassing van stadslandbouw, zoals bijvoorbeeld Berlijn, aangetoond dat groenten die door stadslandbouwers geproduceerd worden – o.a. omwille van de aanwezigheid van druk verkeer, fijn stof en zware metalen – niet steeds gezonder zijn dan deze die in de winkel verkrijgbaar zijn. In dergelijk onderzoek werd geconcludeerd dat het eventueel nodig kan zijn met enkele richtlijnen rekening te houden om veilige en gezonde gewassen te kunnen kweken. In een project dat morgen van start gaat, zal onderzocht worden of het ook nodig is met dergelijke richtlijnen in de Gentse stadsomgeving rekening te houden. Tevens zal in een ander onderzoek onderzocht worden hoe de oogst via gebruik van zelfbewaterende containerbakken kan geoptimaliseerd worden.

Onderzoek “Hoe gezonde groenten kweken in de Gentse stadskern in bakken vervaardigd uit recuperatie-materiaal”.

Het Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie  onderzoekt hoe veilige, gezonde voedingsgewassen kunnen gekweekt worden in de Gentse stadskernen en welke factoren de kwaliteit van de gewassen beïnvloeden. Meteen wordt onderzocht in hoeverre voor de kweek van de gewassen op een veilige wijze gebruik kan worden gemaakt van bakken die gemaakt zijn uit recuperatiematerialen. Recup Design, een afdeling van Labeur, staat in voor de productie van de proefbakken; Con Brio zorgt voor de vulling en de metingen.

“Het onderzoek behelst twee experimenten,” zo verduidelijkt professor Gijs du Laing. “Onder laboratoriumomstandigheden wordt eerst nagegaan of schadelijke stoffen eventueel zouden kunnen uitlogen uit de gerecupereerde materialen die gebruikt worden bij het vervaardigen van de bakken.”

In een tweede experiment wordt onderzocht in hoeverre externe factoren – zoals bijvoorbeeld afzetting van verontreinigingen uit de lucht of hun opname uit de bodem – de kwaliteit van de gekweekte producten zouden kunnen beïnvloeden. Voor dit experiment heeft professor Du Laing de hulp nodig van de Gentenaars. Hij wil op verschillende locaties in de Gentse stadskern en op enkele controlelocaties aan de stadsrand en buiten Gent proefbakken opstellen. “Die proefbakken worden, in het kader van dit experiment, gratis ter beschikking gesteld. We vragen de mensen die willen deelnemen aan het experiment om een eenvoudig te kweken bladgewas – genre veldsla of spinazie – in die proefbak te kweken. Deze bladgewassen zijn het gevoeligst voor atmosferische contaminatie.”

De resultaten van deze beide experimenten zullen bekend zijn in het najaar.

“Iedereen die als stadslandbouwer actief is,  is gebaat bij dit onderzoek,” meent professor Du Laing. “Indien er eventueel vervuiling van de geproduceerde gewassen zou worden vastgesteld, dan kunnen we concrete aanbevelingen formuleren om de kweek toch gezond te houden. Dat kunnen zeer eenvoudige dingen zijn. De bakken waarin gewassen worden gekweekt op een beschutte plaats zetten, bijvoorbeeld.”

 

Gezonde groenten en kruiden kweken is één zaak, een goede oogst bekomen een andere. Vandaar dat – parallel met het onderzoek van professor Gijs Du Laing – een tweede onderzoek wordt uitgevoerd.

Onderzoek naar zelfbewaterende containerbakken

“Cru gesteld: iedereen die vier planken en een hamer heeft, kan een kruidenbak maken. Maar daarmee heb je nog geen bak die de best mogelijke opbrengst toelaat,” zegt Ron Hermans, directeur van Recup Design.  Welke bak is best geschikt voor bijvoorbeeld het kweken van aardbeien? Wat is de optimale hoogte van een bak voor het kweken van peterselie? Of nog: wat is de ideale balans tussen de verluchting van de wortels van de planten en de manier waarop er water wordt gegeven?

Een antwoord zoeken op dergelijke vragen is het onderwerp van een onderzoek naar zelfbewaterende containerbakken, aangestuurd door professor Wim Cornelis van de Vakgroep Bodembeheer van de UGent.

“De bedoeling is dat Recup Design en Con Brio enkele experimentele bakken ontwerpen waarop de universiteit proeven gaat doen, onder meer via watersensoren. Op basis van die testen kunnen we komen tot bakken die tekenen voor een maximale oogst,” zo maakt professor Wim Cornelis zich sterk.

 • Oproep aan de Gentenaars

Het onderzoek naar de zelfbewaterende containerbakken wordt gerealiseerd op de terreinen van de UGent in Gent en Con Brio in Sint-Amandsberg. Het onderzoek naar  de gezondheidsaspecten daarentegen dient te gebeuren op het hele Gentse grondgebied. “Vandaar dat we de hulp inroepen van de Gentenaars,” stelt Barbara Vanthorre, operational manager van Con Brio. “We zoeken Gentenaars die op hun terras, in hun tuin, in hun leefstraat, of waar dan ook een proefbak willen plaatsen en er deze zomer een bladgroente willen kweken.”

Con Brio staat in voor  de selectie van de deelnemers aan het onderzoek en voor het verdelen van de proefbakken en de grond. Ook zal Con Brio, in nauwe samenwerking met de UGent, de kweek opvolgen en stalen van de bladgewassen inzamelen.

De geselecteerde deelnemers krijgen hun proefbak alvast als beloning voor hun medewerking en kunnen deze dus later nog opnieuw gebruiken. Ze krijgen ook zicht op de analyseresultaten van het door hen geproduceerde gewas.

Gentenaars die zich kandidaat willen stellen om deel te nemen aan het onderzoek naar de Gentse stadslandbouw kunnen zich aanmelden via: info@stadslandbouwgent.be. De kandidaturen worden verwacht uiterlijk tegen 10 mei 2013.

Niet iedereen die zich kandidaat stelt, kan worden geselecteerd gezien met een voldoende spreiding van de locaties en te onderzoeken parameters moet rekening gehouden worden. Daarom moet elke kandidaat informatie doorspelen met betrekking tot de geplande of mogelijke opstelling  van de bakken (bv. juiste adres, aan de straatkant of achterzijde van de woning, al of niet beschut, al of niet blootgesteld aan neerslag,…).

Bron: persbericht

© 2013 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van Barbara Vanthorre

  Alvast bedankt voor de vele reacties/aanvragen. Aan hulpvaardige Gentenaars duidelijk geen gebrek!
  Wat nog niet in de perstekst vermeld stond: we voorzien 35 bakken met potgrond en zaaigoed. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor mensen die grond hebben (grond die zich leent voor stadslandbouw) in de stad Gent, om gewoon in volle grond de bladgroente te kweken. De stalen daarvan kunnen mee opgenomen worden in de analyses. Daarmee kunnen we ook de invloed van bodemvervuiling op diverse plaatsen in Gent nagaan. Het is in het kader van het onderzoek wel van belang dat hiervoor onze ter beschikking gestelde zaden gebruikt worden. Gegroet, Barbara Vanthorre – Con Brio vzw

 2. Reactie van j.petiet

  Nee ze zullen dit nooit promoten, dat is allang afgesproken als je verder leest dan je neus lang is. Alles moet gecontroleerd wat de mens doet. Ook zaden zijn straks niet meer te koop. Tuurlijk niet. Nee wat je koopt in de supermarkt is veilig! hou toch op. Kweek lekker mijn eigen groente en voel me er goed bij.

  • Reactie van rony coekaerts

   wat ga je dan doen zo zonder zaden?
   persoonlijk zou ik zeker geen groenten eten van mijn (stedelijk) balkon en mijn kruiden staan in een miniserre.
   als die mensen zo veel mogelijk bewoners kunnen gerust stellen wens ik ze het allerbeste.

 3. Reactie van Guy

  Kweek kruiden in plastiek potten,andere zijn te duur en drogen te rap uit,dit staat op mijn vensterbank.Volgens mij is dit wel gezond,maar heb soms mijn vragen bij de grond,komt van agrofina,is deze niet te veel bewerkt?

 4. Reactie van pruts

  We ademen ELKE dag dezelfde lucht die deze planten ademen, veel van die vervuiling wordt door de plan gefilterd en fijn stof komt overal in Vlaanderen voor, ook buiten de stad. Zolang het moestuintje niet aan een drukke weg of op vervuilde grond ligt zie ik niet in waarom stadslandbouw echt ongezond zou zijn. Ander voordeel is dat er geen omliggende landbouwers zijn die je perceel besmetten met hun overdadige pesticiden en herbiciden.