IVAGO en vakorganisaties ondertekenen protocol

zaterdag 11 januari 2014 16u03 | Michel Vuijlsteke | 1 reactie
Trefwoorden: .

Vrijdagochtend 10 januari 2013 vond een vergadering van het Overleg- en Onderhandelingscomité van IVAGO plaats.

Op dit overleg werd de praktische regeling uitgewerkt waarbij leden van de directie en leidinggevenden vanaf volgende week mee de baan opgaan. Dit gebeurt in eerste instantie met de ploegen van de dienst openbare reiniging. Tegelijk zullen medewerkers van deze dienst de werkzaamheden op de dispatching van IVAGO volgen.

Het betreft de uitvoering van een akkoord dat eerder deze week werd gesloten naar aanleiding van een conflict tussen een medewerker en een leidinggevende. Dit alles is erop gericht om elkaars job beter te leren kennen en wederzijds respect voor elkaar op te brengen.

Daarnaast werden afspraken gemaakt over de opmaak van een agenda voor de onderhandelingen over een nieuwe CAO.

Tot slot engageren alle partijen zich om dit protocol te respecteren, het overleg alle kansen te geven en zo de sociale vrede te bewaren.

Bron: Persmededeling

© 2014 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op IVAGO en vakorganisaties ondertekenen protocol

  1. Reactie van Etienne

    Op ieder woord komt er sleet zeker. Zoals respect. Er zijn er zelfs die niet eens weten dat dit woord bestaat. En anderen die niet eens weten wat de betekenis er van is. En hier voor ook nooit in opspraak komen. Terwijl het altijd dezelfden zijn die met alle zonden van de wereld worden overladen. Waarschijnlijk uit alle respect voor zichzelf. Om zo da aandacht van zichzelf af te leiden.