Afghanen in Gent

dinsdag 14 januari 2014 9u06 | Hendrik Braet | 39 reacties
Trefwoorden: , .

Ze vertrokken vier dagen geleden te voet in Brussel, en kwamen gisteren in Gent toe: Afghaanse vluchtelingen. Ze vragen om uitwijzingen naar Afghanistan uit te stellen zolang er oorlog is, en  een verblijfsvergunning voor wie geen beschermingsstatus hebben gekregen.

_MG_3618

_MG_3704

Ze waren met 250. Priester Marcel en tientallen vrijwilligers ontvingen ze met eten en drinken in de Sint-Antoniuskerk. Van daar trokken ze naar de Vooruit, waar ze steun kregen van een tiental bekende Gentenaars, onder meer Nic Balthazar en Marijke Pinoy. Ook Daniël Termont betuigde zijn sympathie – al legde hij er wel de nadruk op dat hij in de materie niet bevoegd is.

Lees meer in De Standaard

© 2014 GENTBLOGT VZW

39 reacties »

 1. Reactie van Dirk Holemans

  Ik voeg aan dit verslag graag toe dat de theaterzaal van Vooruit tot de nok gevuld was. Echt goed om zo veel mensen, over taal- en landsgrenzen heen, samen te zien komen als statement voor meer gastvrijheid en een humaan asielbeleid. Een hartverwarmend gebeuren op de historische juiste plaats.

  • Reactie van hendrik braet

   volledig akkoord Dirk!

   • Reactie van Jean Marie De Wulf

    Inderdaad we mogen nooit over ééndagsijs lopen, maar zomaar in een gezellige, positieve ambiance een standpunt innemen….?

 2. Reactie van jos tavernier

  het was dan wel een heel vrijblijvend statement, hoeveel van die amateur-filantropen hebben een Afghaan mee naar huis genomen ?
  Maar ja, we zijn weeral eens in beeld geweest, en het geweten is gesust.

  • Reactie van ria cabus

   “Amateurfilantropen?” Het is duidelijk dat jij totaal niet beseft hoeveel mensen dagelijks als vrijwilliger actief zijn in werkgroepen waar men vluchtelingen en daklozen helpt. En ja, er zijn mensen die vluchtelingen in hun eigen huis opnemen. De solidariteit bestaat echt. Maar ze komt in onze media uiterst zelden aan bod.
   “Geweten gesust?” Denk dat maar niet. De acties gaan door.

   • Reactie van jos tavernier

    Beste Ria,
    ik had het meer bepaald over dat aantal BV’s dat zich bij dergelijke gelegenheden meent in het spotlicht te moeten plaatsen, en niet over de naamloze vrijwilligers die zich om “de mens’ bekommeren.Al eens een BV gezien die een vluchteling in huis heeft genomen ?

 3. Reactie van Kurt

  Er woont een jonge afghaanse vluchteling in ‘t gebouw waar we in 2013 naar verhuisden. Wisten we niet, tot we na gericht vandalisme leerden dat ‘t om een moslim-fundamentalist gaat. De politie en de huisbaas erbij gehaald – deze laatste beloofde ‘t huurcontract niet verder te verlengen. Tot we ‘m recent met een (echt of niet?) pistool uit ‘t raam zagen poseren, ruim na ‘t zgz. einde van zijn huurcontract.

  Wat mij betreft zijn ze dus niet allemaal welkom.

  Ik snap ‘t niet – wegvluchten van oorlog, en dan in een redelijk vredelievend land zélf conflicten starten. Godsdienstwaanzin zeker?

 4. Reactie van Jean Marie De Wulf

  Ik heb het ook moeilijk met deze situatie. Het probleem is dat we hier 250 of veel meer verschillende individuele gevallen. Het is onmogelijk en niet eerlijk die globaal te behandelen. We weten al dat een deel va de groep binnengekomen is met onjuiste gegevens: ze komen of niet uit Afghanistan, of uit veilige oorden, anderen zijn zelfs geen Afghanen, sommigen zijn in hun land gezocht voor minder eerlijke praktijken, enz… De enige oplossing is consequent verder zoeken om een juist beeld te krijgen. Gewoon populistische uitlating brengen ons zeker niet verder. Ik geloof er vast in dat Maggie de goede beslissingen zal treffen. Of moeten we onze wetten aanpassen “à la tête du client”?

  • Reactie van Dirk Vandenberghe

   Of moeten we onze wetten aanpassen “à la tête du client”?
   dat gebeurt immers veel te vaak. Maar de wetten aanpassen in functie van de (r)evoluties op wereldvlak in humanitair en economisch perspectief, dat lijkt me vooruit denken.
   Maar oké, wetten hollen altijd de feiten achterna.
   Sommigen zoals Maggy lijken die wetten wel als goddelijk en onveranderlijk en eeuwigdurend te beschouwen. Zoiets als het huwelijk is één en onverbrekelijk .
   Hoewel ze over discretionnaire bevoegdheden beschikt om wetten te interpreteren. Het is raar dat een liberaal ervoor opteert om gedane geldrovende investeringen op een kostenintensieve manier te vernietigen. Ik bedoel mensen die hier opgeleid zijn en renderen, terugsturen. niet dat minder valide mensen moeten uitgesloten worden, maar bij die Afghanen heb ik zo goed als allemaal valide jonge mensen gezien.
   Wel tussen de sympathiserende eigen bevolking : daar liepen er heel wat mensen tussen die de oorlog nog meegemaakt hebben bij wijze van spreken zoals ik. Juist dat: oorlog, vluchtelingen, armoede. Of denken die misschien niet louter humanitair maar ook economisch: jonge mensen leveren bijdragen aan mijn pensioen ? echte liberalen dus.
   Het is spijtig dat het electoraal opbod tegenover de NVA het liberaal gedachtegoed verduistert.

 5. Reactie van MarC

  ‘k hab er ook wat moeilijk mee …
  Op de eerste plaats moeten ze de problemen in hun eigen land trachten op te lossen en met te vluchten lost je volgens mij niets op.

 6. Reactie van Koen

  De bange blanke man….

 7. Reactie van flurk

  Termont niet gehoord na dat voorval aan ‘tZuid…
  Dus eerder …. Kut met Peren..

 8. Reactie van Jean

  En zoals te verwachten was… niemand van al deze groene en rode rakkers die zo hoog oplopen met het huidige aanzuig- en pamperbeleid van onze overheid, kan ook maar opgeven wat zij zelf gedaan hebben om het probleem op te lossen. Het enige wat zij doen is het in standhouden van deze wantoestanden. Omdat zij,hun verenigingen, hun advokaten daar een middel van inkomen in zien…. volledig op kosten van de burger die het hier niet mee eens is. Het is al te gemakkelijk deze toestanden in stand te houden en te laten financieren door de Staat, dus de burger-belastingsbetaler. Dat valt wat minder op, maar uiteindelijk zal zelfs de lamste goedzak dit doorkrijgen. Jammer genoeg zal de slinger dan misschien langs de andere kant doorslaan, en zullen de echte behoeftigen, die door tegenslag, tijdelijke problemen, gezondheidsproblemen enz. in een moeilijke financiële situatie terechtkomen, het gelag betalen. Het geld zal op zijn, en voor hen zal nauwelijks iets overschieten.

  Daarom aan al deze mensen hier die menen het vingertje te moeten opsteken naar de mensen met gezond verstand, die deze mistoestanden aanklagen. Wat hebben jullie zelf echt bijgedragen aan de opvang van die duidenden vluchtelingen, asielaanvragers, profiteurs van onze sociale zekerheid ? En kom niet af met een meeting hier en een meeting daar, een wafelbak, een politieke happening. Maar vertel ons hoeveel jullie financieel bijgedragen hebben (gezien de kost gedeeld door het aantal “vrijwilligers”, dacht ik aan een bedrag met op zijn minst drie nullen), hoeveel van die gelukszoekers jullie in huis opgenomen hebben.
  Als het antwoord tekstvak niet groot genoeg is, om al jullie bijdragen op te lijsten,mogen jullie verwijzen naar een website waarop jullie alles uit de doeken doen.

  Ik ben benieuwd….

  • Reactie van Mia

   Ik wil meteen een Aghaan ‘in huis opnemen’ (sic), op voorwaarde dat ze in ruil één ‘autochtone’ zure forumhoer – zo ene die zich niet kan aanpassen aan de hedendaagse samenleving, maar hier wel loopt te profiteren van onze sociale zekerheid – naar Afghanistan sturen. Deal?

   • Reactie van Jimmy

    Beste Mia,
    En ik die dacht dat het aan de nieuwkomers lag om zich een beetje aan te passen…. Maar nee, het zijn de autochtonen die zich moeten aanpassen!
    Moet je toch eens uitleggen hoor…
    Groet

    • Reactie van Mia

     Mensen die niet (willen) weten dat migratie van alle tijden is en die bovendien niet (willen) begrijpen dat de wereld één groot dorp geworden is, hebben een probleem en zijn eigenlijk niet ‘aangepast’. Ze verspillen hun tijd met het posten van steeds weer dezelfde voorspelbare onzin op internetfora, telkens wanneer er ‘een vreemde’ in het spel is. Ze zijn zielig en hulpbehoevend.

     • Reactie van Stan

      Migratie is inderdaad van alle tijden, net zoals oorlog, overrompeling, genocide, racisme, verzet, onderdrukking, machtsmisbruik, wraak, godsdienst, volkerenmoord, nationalisme, fundamentalisme, domheid, enz… Zij die menen dat de wereld vandaag structureel anders functioneert dan de voorbije millennia zijn vooral aan het dromen.

  • Reactie van Monique

   nihil !

  • Reactie van ria cabus

   Jean, weer typisch dat je vraagt naar een bedrag geld. Alsof daar alle heil van de wereld ligt.
   Er zijn veel solidariteitsgroepen met mensen die dagelijks hun tijd besteden aan het helpen van vluchtelingen. Véél meer mensen dan jij beseft. Omdat zij nooit in het nieuws komen, daarvoor hebben ze het te druk met hun vrijwilligerswerk. Soms met een wafelbak en een politieke happening: om aan de anderen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Maar dat is niet alles. Zij geven de mensen uitleg, zodat zij zich kunnen aanpassen. Ze begeleiden hen naar dokters, helpen hen werk zoeken, zoeken woningen. Ze helpen de kinderen in ons onderwijssysteem. Ze halen voedsel op bij firma’s die overschot hebben. Ze verzamelen kleren die rijke mensen toch wegsmijten omdat ze uit de mode zijn. En zoveel meer. Ze doen studiewerk over de mogelijkheden en de internationale toestanden.

   Ik wil liever aan u vragen: wat doen “die mensen met gezond verstand die deze toestanden aanklagen” meer dan kritiek geven en hun geld tellen?

 9. Reactie van Stan

  Kan iemand eens uitleggen waarom juist deze 250 Afghanen hier eigenlijk “welkom zijn” en waarin zij verschillen van de meer dan 30 miljoen Afghanen die nog thuis in Afghanistan zitten?

  • Reactie van Mia

   Het zou goed zijn dat “Kan iemand mij eens uitleggen”- posts op internetfora automatisch gewist worden. Want de mensen die zo’n ‘vraag’ posten willen geen uitleg, ze willen gewoon hun zure oprisping eens kwijt. Iedere ‘uitleg’ aan die mensen is verloren moeite. Straks lossen ze toch op in hun eigen zuur.

   • Reactie van Steven

    Alweer een oproep tot internetcensuur Mia! Vrijheid van meningsuiting is ̩̩n van de redenen waarom ons land populair is bij asielzoekers. Ik stel voor dat die pleidooien voor het wissen van meningen waar men het niet mee eens is achterwege laat. Het valt me trouwens op dat deze pleidooien meestal uit de linkse Рzogenaamd verdraagzame Рhoek komen. Gek toch ? Zo moeilijk kan het niet zijn om aan Stan uit te leggen waarom die 250 Afghanen hier welkom zijn ?

   • Reactie van Jimmy

    Beste Mia,
    Het enige dat we totnogtoe toe konden lezen is dat de mensen die een andere mening toegedaan zijn ongelijk hebben. Het kan best zijn dat jij het bij het rechte eind hebt, en ik sta open voor elke mening. Maar zeggen dat ik onaangepast ben omdat ik luidop vragen durf te stellen, zijn nu niet direct de argumenten die me gaan overtuigen. Probeer het eens opnieuw….
    Oprechte groet,
    Jim

  • Reactie van ria cabus

   Het verschil dat telt, is dat zij hier zijn. Waarom zij hier zitten en die anderen niet? Kijk naar de joden in de 2de wereldoorlog: sommigen zijn gevlucht, anderen niet. De vluchters kwamen in veel verschillende landen terecht. Zou jij, met wat je nu weet, veen jood durven terugsturen naar Duitsland omdat hij niet echt de juiste documenten bij heeft?

   • Reactie van Steven

    Dat hebben we gedaan hoor : heel veel joden teruggestuurd naar Duitsland of doorgestuurd naar Frankrijk of op de Red Star Line naar Amerika. Zelfs toen joden in de daklozenkolonie werden opgevangen moest dat in het grootste geheim om de publieke opinie (in de Katholieke kempen en daarbuiten) niet te shockeren (Zie het boek van Toon Horsten over de landlopers aldaar). Vlamingen kunnen nu eenmaal geen joden of vreemdelingen luchten, kijk maar naar alle stereotiepen/scheldwoorden die circule(e)r(d)en. Jammer maar het is niet anders.

    • Reactie van tom

     werden de joden ook niet teruggestuurd uit onwetendheid van onze toenmalige regering?
     Van de concentratiekampen kwam men (officieel)ook maar na de oorlog te weten hoe kwaadaardig het daar aan toe ging.
     dit is iets wat vandaag de dag in onze geglobaliseerde wereld niet meer mogelijk zou mogen zijn…

   • Reactie van Stan

    Helemaal niet te vergelijken met de Joden destijds want vandaag zitten wel de Amerikanen en bondgenoten al meer dan tien jaar in Afghanistan aan de macht.
    Ik herhaal: voor elke Afghaan van die 250 die hier zonet eisten om te mogen blijven in België, zitten er telkens ook nog eens 120000 andere Afghanen in Afghanistan. Het enige verschil is meestal dat er een pak geld werd betaald aan één of andere mensensmokkelaar en dat die enkelingen er zo in slaagden hier binnen te geraken. Als zij dan juist daarom verblijfspapieren zouden moeten krijgen “omdat ze hier nu eenmaal zijn” dan staan er nog een paar miljoenen klaar om ook eens te proberen. En waarom zouden die dan ook niet mogen…?

    Beste Mia, probeer het misschien eens met argumenten ipv telkens te staan schelden op alle personen die het niet met je eens zijn.

    • Reactie van tom

     Stan
     heb je je al eens afgevraagd waarom die Amerikanen en bondgenoten daar zitten?
     Msschien zijn zij ook een deel van de oorzaak van HET GROTE PROBLEEM…

     • Reactie van Stan

      Zeer eenvoudig: omdat de Taliban (in hun overmoed) een zekere Bin Laden beschermden voor en na 9-11 zijn de Amerikanen dat regime ter plaatse in Afghanistan gaan proberen vermorzelen en opkuisen met militaire overmacht en met de grove borstel.
      Verder, als je dat ziet in het kader van de globale geschiedenis op lange termijn, dan zie je gewoon de zoveelste etappe in de eeuwenoude strijd (al sinds de vroege middeleeuwen) tussen christenen en moslims (en ook tussen moslims onderling).
      Men kan dit allemaal onaanvaardbaar en verkeerd vinden en wat idealistisch dromen maar dit gegeven is gewoon al meer dan duizend jaar één grote constante in de wereldgeschiedenis. Kijk gewoon naar de zeer vele huidige conflicten waar ook ter wereld.

 10. Reactie van Jean

  Natuurlijk is migratie van alle tijden. En positief, en verrijkend voor alle partijen…. op voorwaarde dat het niet om profitariaat gaat. In Australië, Canada, zelfs de Verenigde Staten en veel andere landen, mag je slechts immigreren, als je op termijn een meerwaarde bent voor het land. En je moet dit bij je aanvraag al staven, door een goede kennis van de taal, een werkcontract, kapitaal om zelf te investeren… En als je uiteindelijk zelf niet (genoeg) bijdraagt, mag je op termijn niet meer genieten van de sociale zekerheid. België is het andere uiterste. Hier moet niets. En dat is heus niet alleen uit domheid van onze beleidsmakers. Gedurende een aantal jaren was import van kiesvee net de bedoeling. Snelle naturalisaties enerzijds, en het laten verzieken van de toestand rond al of niet reeds uitgeprocedeerde asielzoekers anderzijds. Met het duidelijke oogpunt om regelmatig dergelijke categorieën van mensen dan maar te “regulariseren”. Op relatief korte termijn creëerden sommige politieke partijen zo een extra kies wingewest, om hun afkalvende kiescijfers te compenseren. Uiteraard op kosten van de belastingsbetaler.

  Ondertussen is de situatie volledig uit de hand gelopen. België is de vuilbak van de wereld geworden. Asielzoekers hollen niet alleen onze sociale zekerheid uit, maar specifiek diegenen uit moslimlanden voeren eveneens hun onverdraagzaamheid in wat betreft andere culturen, godsdiensten, voeding, gelijkheid man-vrouw, holibi enz. We worden de laatste jaren overspoeld door rondtrekkende dievenbendes,die dan veeleer uit de oostbloklanden komen. En de reeds stemgerechtigde allochtonen, blijken steeds minder te gaan kiezen op SPA en andere partijen die dachten het gouden kalf binnengehaald te hebben. Maar het kalf is ondertussen verdronken en de hele gemeenschap zit met de gebakken peren.
  Wat de autochtone profiteurs van onze sociale zekerheid betreft. Al tientallen jaren proberen weldenkende mensen daar iets aan te doen. Maar elk initiatief, wetsvoorstel terzake, wordt steeds afgeblokt, in de eerste plaats door SPA, en in mindere mate CD&V. Ook al om evidente electorale redenen. Aan hun kiespubliek mag niet geraakt worden.
  Daarom, beste Mia, herhaal ik mijn vraag. Wat is je heel wezenlijke bijdrage tot het financieren van deze niet tot integratie bereide inwijkelingen ? Zolang je hierop geen antwoord gegeven hebt, laat staan dit bewezen hebt, heb je het recht niet om met het vingertje te wijzen naar mensen die al (tientallen) jaren a rato van bijna 50 % inkomstenbelasting + taksen en belastingen allerlei, wel wezenlijk bijdragen tot een leefbare samenleving. Pas als jij en die andere kaviaarsocialisten en profiteurs van ons systeeem het bewijs geleverd hebben van hun wezenlijke bijdrage, pas dan kunnen we een discussie starten over zin en onzin van ongebreidelde immigratie.

  • Reactie van tom

   grote uitleg, met de vinger wijzen, alles op één grote hoop smijten…
   DAAR zijn wij, Vlamingen, goed in….
   arm vlaanderen….
   van een fulltime officieel werkende Vlaming (vooraleer ik weer een of andere repliek zou krijgen dat ik een grote linkse, communistische of andere profiteur of nietsnut zou zijn)

  • Reactie van Mia

   Van harte dank om mijn stelling te bekrachtigen ;-)

   • Reactie van Steven

    Waar we minder goed in zijn is in het met argumenten staven van onze standpunten. Waarom zouden we ook met het gelijk aan onze kant, nietwaar ?

    • Reactie van tom

     steven
     hopelijk kom jij of je familie nooit terecht in zo’n situatie…
     slaap verder zacht…
     (dju weeral geen argument gestaafd met cijfers,sorry….)

 11. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  De regel zou heel eenvoudig moeten zijn . Een vluchteling aasielzoeker kan hier blijven als hij voldoet aan de gestelde voorwaarden . Voldoet hij niet aan deze voorwaarden wordt hij het land uitgezet onmiddellijk en onvoorwaardelijk punt uit !