Stad Gent gaat meer migranten van Oost-Europese afkomst begeleiden naar werk

woensdag 22 januari 2014 14u04 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , , .

Op 31 december 2013 werden de arbeidsrestricties voor Bulgaren en Roemenen opgeheven. Daardoor krijgen Roemenen en (vooral) Bulgaren in onze stad volledige toegang tot de arbeidsmarkt. We verwachten dat er via de VDAB-werkwinkels meer begeleidingsvragen zullen worden gesteld. Want velen onder hen vinden de weg naar een duurzame job niet op eigen kracht. Daarom investeert de Stad, samen met de VDAB, in gepaste maatregelen, onder meer via de uitbreiding van het ankerfigurenproject. Indien de begeleidingsnood sterk zou toenemen, doet de stad evenwel een beroep op Vlaanderen. Want in dat geval zal er nood zijn aan extra middelen om een eventuele piek op te vangen.

Een grote Bulgaarse gemeenschap

Onder meer door de aanwezigheid van een grote groep Turks sprekenden oefent onze stad een grote aantrekkingskracht uit op intra-Europese migranten uit Bulgarije, die vaak het Turks als tweede taal hebben. Daardoor groeide de Bulgaarse gemeenschap in onze Stad de laatste jaren exponentieel, tot zo’n 6.300 geregistreerde personen eind 2013. Evenwel is deze groep vermoedelijk groter.

Door de arbeidsmarktrestricties, door België ingesteld voor vijf jaar bij de EU-toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007, konden deze mensen zich tot voor kort enkel “beperkt” inschrijven bij de VDAB. Ze kwamen slechts voor een minimale dienstverlening in aanmerking, en mochten enkel naar knelpuntberoepen worden toegeleid. Die restricties vallen nu dus weg, waardoor deze mensen toegang krijgen tot de volledige arbeidsmarkt, en recht hebben op volledige VDAB-begeleiding. 

Verhoogde begeleidingsvraag

De mogelijkheid bestaat dat de begeleidingsvraag bij de VDAB hierdoor zal toenemen. Niet omdat we denken dat er een nieuwe “migratiegolf” komt naar aanleiding van de opheffing van deze restricties – zeker op korte termijn denken we dat het migratorische effect hooguit beperkt zal zijn. Wel omdat er vermoedelijk meer Bulgaren, die hier al zijn,  beroep gaan doen op VDAB-begeleiding. Hun aantal is momenteel immers ondervertegenwoordigd in het VDAB-bestand.

Uit informatie, verstrekt door de VDAB, vernemen we dat de werkwinkels momenteel niet worden “overspoeld” met extra begeleidingsvragen van Bulgaren. Toch is er een verhoging vast te stellen, en is het niet ondenkbaar dat de vraag de komende maanden verder zal toenemen. Daarom gaf de Stad  recent een signaal aan de Vlaamse minister van Werk, die n.a.v een aantal vragen in het Vlaams Parlement antwoordde dat er op provinciaal vlak binnen de VDAB met personeelscapaciteit kan worden geschoven, indien dit nodig zou blijken.

Uitbreiding van het ankerfiguurproject

Ondertussen monitoren we de situatie scherp, en wachten we niet op Vlaanderen om onze begeleidingscapacteit ten aanzien van deze mensen uit te breiden. Zo investeren we in een uitbreiding van het ankerfiguurproject. Het ankerfiguur is een intercultureel bemiddelaar van Oost-Europese afkomst, die we inzetten in de Gentse VDAB-werking om de brug te maken tussen VDAB en de Slovaakse en Bulgaarse gemeenschappen. Dat gebeurt via een samenwerking tussen Stad, VDAB, en Gent Stad in Werking.

Totnogtoe bereikten we met het ankerfiguurproject vooral Slovaakse Gentenaars, omdat we enkel een ankerfiguur van Slovaakse afkomst hadden. Evenwel kregen we van het Federale Impulsfonds Migrantenbeleid middelen, waarmee we het project in 2014 kunnen uitbreiden. Een bijkomende ankerfiguur, ditmaal van Bulgaarse afkomst, is ondertussen aangeworven, en treedt vanaf februari in dienst.

Link to Work en begeleiding nieuwe migranten via De Sloep

Daarnaast werd het ESF-project “Link to Work”, in het najaar door de Stad ingediend, door het Europees Sociaal Fonds goedgekeurd. Link to Work koppelt Europese uitwisseling van expertise over de arbeidsintegratie van nieuwe migranten, aan de ontwikkeling van nieuwe “good practices”. Eén van die good practices ontwikkelden we recent samen met De Sloep.

De Sloep is een inloopteam waar gezinnen met pedagogische vragen over de vloer komen. In niet geringe mate zijn dat gezinnen van vreemde origine, die moeilijk door de VDAB en zelfs het OCMW worden bereikt. Niet meteen een tewerkstellingspartner zou je denken. Maar toch bereikt De Sloep deze mensen op een zo laagdrempelige manier, dat ook andere vragen aan bod komen dan opvoedkundige. Onder meer vragen over werk, die De Sloep in haar werking opneemt. Die arbeidsgerichte werking gaan we dus ondersteunen. Omdat ze de doelgroep zal helpen de weg te vinden naar de VDAB. En aldus net als de ankerfiguren bruggen zal bouwen tussen deze mensen en werk.

bron: persbericht

© 2014 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.