Onderzoekers aan de UGent en VIB, ontdekken mogelijk nieuwe behandeling tegen septische shock

zaterdag 8 februari 2014 12u21 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

Septische shock wordt veroorzaakt door een overdreven en systemische reactie van het ganse lichaam tegen een infectieuze bron, meestal bacteriën. Het aantal overlijdens door septische shock in intensieve zorgen afdelingen is zeer hoog en neemt nog toe, niettegenstaande grootschalige klinische proeven. Wetenschappers van VIB en UGent, onder leiding van Peter Vandenabeele, toonden in een muizenstudie aan dat een mogelijk nieuwe behandeling tegen sepsis erin bestaat dat het cruciaal is om tegelijkertijd 2 schadelijke eiwitten te neutraliseren in het bloed, meer bepaald interleukine-1 en interleukine-18.

In de VIB onderzoeksgroep van Peter Vandenabeele heeft postdoctoraal onderzoeker Tom Vanden Berghe in samenwerking met Anje Cauwels een nieuwe mogelijke behandeling ontdekt tegen sepsis die gesteund is op een combinatie strategie. Deze studie in muizen toont aan dat het cruciaal is om tegelijkertijd 2 schadelijke eiwitten te neutraliseren in het bloed, meer bepaald interleukine-1 en interleukine-18. Neutralisatie van het eerste eiwit wordt momenteel reeds gebruikt als behandeling tegen bijvoorbeeld acute reumatoïde gewrichtsontstekingen, terwijl neutralisatie van het tweede eiwit momenteel voorgesteld wordt voor de behandeling van verschillende andere ontstekingsziekten.

Peter Vandenabeele (VIB/UGent): “Eén doelwit treffen is niet voldoende. Biologie is vol van pleiotropie en synergisme, ook in ziektes. Het treffen van verschillende doelwitten, ook in septische shock, is misschien wel de te volgen weg“.

Het feit dat de blokkering van elk eiwit afzonderlijk reeds wordt aangewend, zou de doorstroming van de nieuwe combinatie therapie voor sepsis behandeling in het ziekenhuis kunnen versnellen. Het creëert hoop in de bestrijding van deze levensbedreigende aandoening die in volle opmars is, onder andere door het voorkomen van antibiotica-resistente bacteriën en door een toenemende groep van patiënten met verzwakt immuunsysteem ten gevolge van ziekte of therapie (o.a. kanker, auto-immuunziekten, orgaantransplantatie, suikerziekte).

Deze bevindingen versterken het toenemend inzicht dat het waarschijnlijk niet voldoende is om één eiwit te neutraliseren in complexe ziektes (zoals sepsis), maar dat combinatie-strategieën mogelijk grotere kans hebben op slagen. De onderzoekers hopen, gesteund door de farmacie en klinische proeven, de komende jaren de effectiviteit van deze nieuwe combinatie therapie in patiënten te kunnen onderzoeken.

© 2014 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.