Open brief aan de Vlaamse regering, de federale regering en de Europese Commissie

zaterdag 15 februari 2014 18u39 | Michel Vuijlsteke | 9 reacties
Trefwoorden: , .

Open brief aan de Vlaamse regering, de federale regering en de Europese Commissie van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent over de mogelijke migratie van Slowaakse Roma naar Gent.

Geachte mevrouw
Geachte heer

Vrijdag 14 februari 2014 lazen wij in verscheidene Belgische kranten dat een groot aantal Slowaakse Roma op weg zou zijn naar België, meer bepaald naar Gent. In de streek Kosicé werd immers alweer een hele groep Roma uit hun appartementen verdreven.

In onze stad doen wij heel wat inspanningen om nieuwkomers te integreren, ook Slowaakse Roma. We wensen nog eens te benadrukken dat Gent een gastvrije stad is maar dat onze draagkracht is overschreden om een dergelijke instroom van armoede op te vangen.

We wensen vooral te benadrukken dat de discriminatie van Roma (in de streek Kosicé en elders) ontoelaatbaar is in een democratisch Europa. Het is onaanvaardbaar dat bepaalde bevolkingsgroepen als tweederangsburgers worden beschouwd en behandeld.

Wij erkennen uiteraard het principe van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie maar het moge duidelijk wezen dat deze interne mobiliteit heel wat negatieve neveneffecten kent voor lokale besturen in onze regio.

De migratie van de verdreven Roma heeft immers weinig met arbeidsmigratie te maken: ze worden gewoon weggejaagd door de autoriteiten in hun land van herkomst. Vele van deze mensen hebben bovendien niet de kans gekregen om competenties te ontwikkelen om in een reguliere job aan de slag te kunnen. Hoewel wij inspanningen doen om de Slowaakse Roma die hier zijn wél zo’n competenties bij te brengen, is het voor de meesten van hen sowieso quasi onmogelijk om hier vacatures in te vullen. Meer nog, het vergt in bepaalde gevallen enorme inspanningen van onze veldwerkers om deze mensen simpelweg te helpen overleven. Dat sommige Slowaakse Roma nog liever dakloos in Gent ronddwalen dan terug te keren naar Kosicé is veelzeggend.

Daarom vragen wij de Vlaamse regering, de federale regering en de Europese Commissie:

 1. om te onderzoeken of de geruchten en signalen zoals weergegeven in de pers kloppen (de mogelijke migratie moet in kaart worden gebracht en gemonitord om de grootte en de ernst van het probleem vast te stellen en gepaste maatregelen te kunnen nemen – zie verder);
 2. indien ze kloppen, de behandeling van Roma in Kosicé streng te veroordelen;
 3. en een inbreukprocedure in te leiden op Europees niveau (door de Europese Commissie). Er dienen dringende maatregelen te worden genomen om de rechten van de mens in de landen van herkomst te vrijwaren en de discriminatie te stoppen. Wij dringen er bij de Vlaamse en federale regering sterk op aan ons te steunen in deze vraag aan de Europese Commissie.

Aangezien deze mensen zo goed als geen kans maken om hier de nodige verblijfsdocumenten te bekomen op basis van de Europese richtlijnen, is het aan de hogere overheden om deze mensen indien nodig op te vangen zoals dat gebruikelijk is bij mensen op de vlucht. Wij beschouwen de aanpak van de Slowaakse Roma in kwestie als een humanitair drama dat een dringende oplossing vergt, in het belang van de Roma zélf, maar ook in het belang van de stad Gent.

Namens het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent,

Daniël Termont, burgemeester

Bron: persmededeling

© 2014 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van Etienne

  En wat met de verantwoordelijkheid van Slowakije ? Zij willen wel Europeanen worden betiteld maar gedragen zich als beesten.

 2. Reactie van Stan

  Er zijn in de Europese Unie ongeveer 150 steden die groter zijn dan Gent maar blijkbaar ligt voor deze duizenden Roma de “beloofde stad” toch op een reisafstand van meer dan 1500 km. Ik vrees dat we hier keihard op onze bek kunnen gaan en dat iedereen in de EU nu gewoon in de andere richting zal kijken, rond de pot zal draaien, ons zal negeren en tijd zal winnen.

  Er zijn genoeg precedenten zoals bvb Lampedusa (waar die eilanders ook naar de EU keken voor oplossingen voor de aanspoelende vluchtelingen). Of met de Roma in Frankrijk waar Sarkozy en ook socialist Hollande ze uiteindelijk, tegen de zin en wetten van de EU, toch gedwongen terug stuurde (waartegen België dan mee protesteerde).

 3. Reactie van TSJOK

  Verhofstadt heeft fel van leer getrokken toen Sarkozy een
  aantal Roma Frankrijk heeft uitgezet. Dat hij zich nu nogmaals laat horen !!

 4. Reactie van Koen

  Ik kan mij moeilijk voorstellen dat enkel Gent geconfronteerd wordt met deze problematiek. En als dat dan toch zo zou zijn vraag ik mij af welke de oorzaak daarvan is. Zijn we te braaf ?

 5. Reactie van Jean

  Koen
  Meen je dit nu echt dat je de oorzaak niet kent ? De open-deurpolitiek en/of de vuilbakpolitiek van Termont en zijn partijgenoten gemist de laatste (tientallen) jaren ? Een heel bewuste politiek. Enerzijds om daarmee, eenmaal een deel van de asielzoekers genaturaliseerd, stemmen te winnen. Al valt dat door de stilaan wijzigende publieke opinie fel tegen, zelfs Roma raken steeds moeilijker genaturaliseerd. Anderzijds om via allerhande organisaties en overheidsinstanties, die omwille van de aanhoudende asielproblematiek actief zijn, een financieel graantje mee te pikken voor partijleden en voor de partij zelf. Ga maar na wie in deze organisaties en instanties de touwtjes in handen hebben. Op zich al laakbaar, maar dat dit ook ten koste gaat van de (vaak niet instemmende) belastingsbetalers, zal hen worst wezen.
  Dat de boemerang ooit eens keihard terug in het gezicht van die politieke verantwoordelijken (maar jammer genoeg ook van diegenen die er niets mee te maken hebben) zou vliegen, stond in de sterren geschreven.
  Nu het begint te branden, ja zelfs voor eigen deur, moet plots iedereen, Europa incluis, de brand blussen. Het is nu al de schuld van Europa. En wie heeft deze Europese wetgeving eertijds mee ondersteund ? Juist, de partij van Termont (samen met sommige andere partijen uiteraard). Van volksverlakkerij gesproken.
  Zelfs de naïeve burgers die indertijd meegegaan zijn met het ‘sociale’ verhaal, beginnen nu te morren. Nu ze stilaan zelf geconfronteerd worden met de problematiek van de ongebreidelde immigratie, en in Gent, ook van de Roma. Iedereen zal nu al door hebben dat deze mensen zich nooit of te nimmer zullen aanpassen, zelfs niet aan onze minimale waarden en normen.

  • Reactie van Koen

   Ik dacht al zo iets.
   En heb jij dat ook gelezen, onze burgemeester denkt er aan onze stad te verlaten….

 6. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  De schoonste ,beste, vrolijkste dag voor de Gentenaars als die linkse kliek ( sossen en groenen ) eindelijk buiten het stadhuis zitten en liefst voor altijd want ze maken van onze stad een maatschappelijke vuilbak :(