Rateltikkers voor slechtziende personen vervangen door auditieve bakens

dinsdag 25 maart 2014 11u04 | Michel Vuijlsteke | 1 reactie
Trefwoorden: , .

In Gent start op dinsdag 25 maart 2014 een proefproject waarbij rateltikkers vervangen worden door auditieve bakens. Een rateltikker is een akoestisch signaal aan voetgangerslichten dat er voor zorgt dat blinde en slechtziende personen veilig kunnen oversteken. Maar dit systeem is continu actief. En dat leidde al geregeld tot klachten van omwonenden over geluidshinder. De auditieve bakens moeten er voor zorgen dat slechtziende personen veilig kunnen oversteken, zonder dat dit als storend wordt ervaren door de omgeving.

Rateltikkers zorgen er voor dat blinde en slechtziende personen veilig kunnen oversteken. Wanneer de rateltikker snel begint te tikken, weten ze dat het voetgangerslicht op groen staat. Is het getik traag dan staat het voetgangerslicht op rood. In Gent zijn zes van de veertig kruispunten die uitgerust zijn met driekleurige lichten voorzien van rateltikkers. (Fransisco Ferrerlaan – Dahliastraat, Zwijnaardsesteenweg – De Pintelaan, Franklin Rooseveltlaan ter hoogte van de Post, Brugsesteenweg – Virginiastraat, Brugsesteenweg – Driepikkelstraat, Brugsesteenweg – Maurice Claeysplein). De eerste rateltikkers dateren van 1985 en waren dag en nacht actief. In 2003 werden rateltikkers voorzien van drukknoppen om ze ‘op vraag’ te laten werken en sinds 2007 kan het geluid van deze rateltikkers zich ook aan het omgevingslawaai aanpassen. Als er veel autoverkeer is, geven ze dus een luider signaal. Dit leidde al vaak tot klachten van omwonenden over geluidshinder. Vooral ’s nachts worden de rateltikkers als storend ervaren door omwonenden.

Zich zo zelfstandig mogelijk verplaatsen

Daarom is nu beslist in overleg met de doelgroep, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de cel Toegankelijkheid van de Stad Gent om te starten met een proefproject waarbij rateltikkers vervangen worden door auditieve bakens. het Agentschap Wegen en Verkeer stond in voor voor de aanpassing van de infrastructuur.

De auditieve bakens zorgen er voor dat mensen met een visuele beperking zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen. Daarnaast bieden ze nog heel wat mogelijkheden. Met een aangename stem en een duidelijk signaal worden de mensen naar de overkant begeleid. Er wordt ook gezegd in welke straat of op welke hoek ze zich juist bevinden. Aan de hand van een geluidsfragment weet de blinde of slechtziende dan wanneer het mogelijk is om veilig over te steken.

Smartphone applicatie en afstandsbediening

Elke aanpassing of tijdelijke wijziging aan een kruispunt kan via het auditief signaal meegegeven worden. Via een gratis te downloaden smarthphone applicatie kunnen de geluidsbakens ook geactiveerd worden. Met de applicatie kan men ook de gewenste taal instellen. Ook ter plaatsen kunnen de auditieve bakens geactiveerd worden. Dit kan door middel van een drukknop of door een afstandsbediening. De Stad Gent heeft dertig afstandsbedieningen aangekocht. Die worden ter beschikking gesteld van personen die aan het proefproject willen meewerken.

Een omgeving die veilig en toegankelijk is voor mensen met een beperking, is extra veilig en toegankelijk voor iedereen.

De Stad Gent start met het proefproject auditieve bakens op dinsdag 25 maart 2014. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw en schepen van Welzijn Resul Tapmaz activeerden de eerste auditieve bakens aan de oversteekplaats op het kruispunt Rooigemlaan – Drongensesteenweg in Gent.

Gedurende drie maanden zullen alle mogelijke combinaties van auditieve informatie uitgetest worden door personen uit alle doelgroepen. Nadien komt er een evaluatie door de Stad Gent en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Personen die mee willen werken aan dit project kunnen de Toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent contacteren.

Brom: persbericht

© 2014 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Rateltikkers voor slechtziende personen vervangen door auditieve bakens

  1. Reactie van Etienne

    Geluidshinder. Hoeveel lawaai kan een vrachtwagen van pakweg 3 meter hoog bij zo’n 15 meter lang veroorzaken ? Bij voorkeur in een woonzone en om 2 uur in de nacht.