Interview met Annelies Storms, schepen van Cultuur: “De Krook wordt een landmark van de stad”

zondag 6 april 2014 9u36 | James Huys | reageer
Trefwoorden: , , , .

anneliesDe bodemplaat van de Krook is afgewerkt, de funderingswerken zijn achter de rug en de bouw van de nieuwe Gentse bibliotheek ligt, met andere woorden, perfect op schema. In het najaar van 2015 moeten de werken aan het gebouw afgerond zijn. Ik had zowel een gesprek met Krist Biebauw, huidig directeur van de bibliotheek, als met Annelies Storms, Gents schepen van Cultuur. Deel I: Annelies Storms, over de impact van de nieuwe bibliotheek op de stad Gent en over hoe dat nieuwe gebouw toegankelijk moet blijven voor de Gentse inwoners.

Annelies Storms is sinds januari 2013 de Gentse schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen. Aan het begin van ons gesprek vertelt ze me dat het afgelopen jaar als een rit in een rollercoaster aanvoelde. “Het is een intensief maar enorm boeiend jaar geweest. Ik ben heel blij met mijn bevoegdheden dus wat dat betreft ben ik met mijn gat in de boter gevallen. Het is trouwens ongelofelijk hoeveel bruisende mensen er in de Gentse culturele wereld rondlopen en hoeveel initiatieven er van onderuit worden opgestart. Er bloeit en leeft zoveel in Gent: er zit hier echt iets in het water!”

Wanneer ik de schepen vervolgens vraag of ze niet bang is dat de nieuwe bibliotheek nog meer drukte met zich zal meebrengen, moet ze even lachen. “Ik ga vooral heel fier zijn als de nieuwe stadsbibliotheek er staat en ik ga blij zijn als we in dat gebouw onze nieuwe werking kunnen ontplooien. Ik kan er eigenlijk alleen maar positief naar kijken.”

Nieuwe landmark

Eind 2015 zouden de werken aan die nieuwe bibliotheek afgerond moeten zijn. Volgens Het Nieuwsblad heeft u daarmee een ‘paradepaardje beet’. Ik veronderstel dat u dat zelf ook zo ziet?
Annelies Storms: “Absoluut. Niet alleen omdat er zoveel partners bij betrokken zijn of omdat er veel geld in geïnvesteerd wordt, maar vooral omdat we met de nieuwe bibliotheek mee bouwen aan een nieuw stadsdeel. Vroeger stonden er daar een paar garages, wat oude huizen en een sportcentrum maar nu, nu komt er een mooie bib met een mooi, open plein rond. Het wordt prachtig, daar ben ik van overtuigd. De Krook wordt een plek waar mensen graag zullen rondlopen. Men noemt het dan ook terecht een van de grotere projecten van deze legislatuur.”

Maar gaat die nieuwe bibliotheek de cultuurstad Gent echt wezenlijk veranderen, denkt u?
Storms: “Zeker. Het gebouw zal op zich al een nieuwe landmark van de stad worden. Maar doordat we de werking van de bibliotheek op een totaal andere manier dan nu gaan invullen, creëren we ook een nieuw elan, waardoor bezoekers van de bib hun bibliotheekbezoek anders gaan ervaren. Ook dat zal een zware stempel zetten op de cultuurbeleving in Gent.”

Wat houdt die nieuwe invulling van de bibliotheek dan juist in?
Storms: “Sommige mensen denken nog altijd dat de bibliotheek een stoffig kot is waar je boeken op een rek kunt zien. Vroeger was het dan ook de enige plaats waar je kennis kon vergaren maar tegenwoordig zoeken jongeren alles op via Google. De bib moet ook daar zijn plaats in vinden door boeken op een andere, meer themagerichte manier naar voren te brengen. En door meer activiteiten, evenementen en lezingen te organiseren. De mensen op een andere manier de bib laten beleven: dat moet de uitdaging van een nieuwe bibliotheek zijn.”

Pubers bereiken

De bibliotheek is momenteel ook het meest toegankelijke en meest laagdrempelige cultuurhuis van de stad. In uw nieuwjaarstoespraak heeft u gezegd dat dat ook zo moet blijven. Hoe wil u daar voor zorgen? Want ik neem aan dat u het niet vanzelfsprekend vindt dat een nieuw gebouw onmiddellijk een massa nieuwe bezoekers lokt én blijft lokken.
Storms: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat er geen financiële drempels in de weg van een bezoek aan de bibliotheek staan. Daar heb ik hard op ingezet. En ondanks de besparingen heeft het college mij toch gevolgd in de keuze om het lidmaatschap van de bibliotheken gratis te houden. Hoewel het bij zo een lidkaart nooit om grote bedragen gaat, is het voor mensen in armoede niet evident om zelfs maar tien euro te betalen. Ook de sfeer die de nieuwe bibliotheek zal uitademen, zal ervoor zorgen dat mensen er zich thuis gaan voelen en daardoor ook blijven terugkomen. De nieuwe jongerenbibliotheek is daar een mooi voorbeeld van. We hebben de afgelopen maanden een enquête afgenomen om te weten wat jongeren belangrijk vinden aan zo een eigen hoekje. Een van de antwoorden die we kregen, was: ‘zorg voor een tof interieur’. Daar gaan we zoveel mogelijk rekening mee houden.”

Moeten er dan ook grote aanpassingen komen aan de huidige kinderbibliotheek, zodat de Krook ook voor kinderen toegankelijk blijft?
Storms: “De nieuwe infrastructuur zal op zich al aantrekkelijk zijn voor kinderen maar we merken ook dat zij nog enorm aan hun trekken komen in de wijkfilialen. Het is dan ook een doelgroep die we veel makkelijker bereiken dan ‘de pubers’, zeg maar.”

Bedoelt u dan dat de bibliotheek automatisch minder moet inzetten op kinderen?
Storms: “Nee, zeker niet, integendeel. Hoe jonger je mensen in contact brengt met lezen en cultuur in het algemeen, hoe vroeger ze de smaak te pakken krijgen. Zo loopt er momenteel een project van de bib in een aantal stedelijke crèches, waarbij kinderverzorgers een opleiding kunnen volgen om die kindjes al heel vroeg in contact te brengen met boekjes. De ene doelgroep mag dus niet ten koste gaan van de andere. De jongerenbibliotheek moet erbij komen maar ze mag niet knabbelen aan de kinderbibliotheek, om het zo te zeggen.”

Gratis koffie

Hoe zit het eigenlijk met kwetsbare groepen? Hoe moet de bibliotheek toegankelijk blijven voor hen?
Storms: “Zoals ik eerder al zei, zorgen we er ten eerste voor dat er geen financiële drempel ontstaat. Daarnaast hebben we ook contact gezocht met het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Eens de nieuwe bibliotheek er staat, willen we samen met hen kijken waar er nog problemen zijn met het bereiken van bijvoorbeeld mensen in armoede en hoe we die concreet gaan aanpakken. Ook de vrijetijdspas kan helpen om de bibliotheek toegankelijk te houden voor kwetsbare groepen. Die pas kan je een beetje zien als een klantenkaart voor allerlei culturele activiteiten in Gent. Ten eerste dient het om de deelname aan zulke activiteiten te stimuleren. Mensen sparen punten door bijvoorbeeld naar het theater te gaan en als ze genoeg punten verzameld hebben, is het de bedoeling om hen daarvoor een soort beloning te geven. Maar de vrijetijdspas is ook een instrument om mensen in armoede te laten deelnemen aan activiteiten zonder dat het label ‘ik ben arm’ op hun hoofd wordt geplakt. Iedereen heeft dezelfde pas dus enkel de mensen die achter de kassa zitten en de kaart scannen, weten aan wie ze extra kortingen mogen geven. Zoiets werkt heel drempelverlagend voor mensen in armoede.”

Die pas zou er dit najaar moeten komen. Hoe zit het daar ondertussen mee?
Storms: “We zijn op dit moment alles nog volop aan het uitwerken met Cultuurnet Vlaanderen zodat we de vrijetijdspas half september kunnen lanceren. Het is de bedoeling om het aanbod van plaatsen waar je met de kaart terecht kan, geleidelijk aan uit te bouwen. In september bieden we alvast een stedelijk aanbod aan, waar de bibliotheek en de musea onder vallen. Maar we willen ook proberen om vanaf het eerste moment een aantal grote spelers mee te krijgen.”

De vrijetijdspas in combinatie met een bibliotheekbezoek: hoe moeten we dat concreet zien?
Storms: “Als mensen boeken uitlenen, kunnen ze punten sparen, zo eenvoudig zal het zijn. Ik denk dat we vooral nog eens moeten samenzitten met de bibliotheek om te kijken welke beloningen zij kan bieden. Bijna alle diensten in de bib zijn gratis maar wie genoeg punten heeft verzameld, mag bijvoorbeeld een koffie drinken in het leescafé. Dat moeten we nog eens goed bekijken.”

© 2014 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.