OCMW Gent verhoogt de middelen voor “schoolse ondersteuning”

woensdag 16 juli 2014 16u03 | patricia | 5 reacties
Trefwoorden: , , , , .

Kinderarmoede aanpakken is een prioriteit in Gent. Het OCMW besliste daarom om de financiële ondersteuning voor vzw Uilenspel te verhogen van 10 000 naar 20 000 euro.

Vzw Uilenspel werkt in diverse Gentse wijken met kwetsbare gezinnen om hen te helpen met de schoolse taken van de kinderen. Wanneer kinderen moeilijkheden ondervinden met bepaalde leerinhouden, bijvoorbeeld door een taalachterstand, en hun ouders zijn niet vertrouwd met de leerstof dan kan dit al snel tot moeilijkheden leiden. Vaak is er geen ondersteunend netwerk aanwezig en daardoor krijgen deze kinderen het al op jonge leeftijd moeilijk op school.

Vzw Uilenspel werkt hiervoor met vrijwilligers uit de buurt, waardoor niet enkel de gezinnen worden geholpen, maar er ook een versterkte buurtcohesie ontstaat.

OCMW Gent zal de financiering van vzw Uilenspel nu op een zelfde niveau brengen als de subsidie aan vzw Katrol, waarmee het OCMW ook een samenwerkingsovereenkomst heeft. De samenwerking met beide organisaties is goed verlopen en positief geëvalueerd. Beide organisaties voor “schoolse ondersteuning” zijn ondertussen uitgegroeid tot gelijkwaardige partners in Gent. We willen de samenwerking dan ook continueren en financieel gelijkschakelen door beide diensten met 20.000 euro op jaarbasis te ondersteunen.

“Met deze actie zetten we heel concreet in op preventieve kinderarmoedebestrijding. De methodiek van schoolse ondersteuning door vzw Uilenspel bewees zijn positieve resultaten jaar na jaar. Kinderen in armoede krijgen meer gelijke onderwijskansen, waardoor de armoedespiraal in het gezin kan worden doorbroken. Daarnaast is het effect van de groeiende buurtsolidariteit van onschatbare waarde in de wijken. Met de verhoging van de middelen willen we verder een verschil maken ” aldus OCMW Voorzitter Rudy Coddens.

Bron: Persbericht OCMW

© 2014 GENTBLOGT VZW

5 reacties »

 1. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Taalachterstand is het grootste probleem als men wil studeren . Heb alle respekt voor de organisaties ( vzw ) die dat probleem inzien en die kinderen begeleiden met taal en leerachterstand . De stad Gent ondersteunt deze organisaties terecht . Wat ik niet kan verstaan is dat de schepen van onderwijs het signaal geeft dat het Nederlands eigenlijk maar op de tweede plaats komt en dat men op de speelplaats en onder elkaar zijn eigen landstaal kan spreken of ben ik mis ? . Is dat niet de wereld op zijn kop ? Men geeft ondersteuning om deze kinderen vooruit te helpen en terecht en terzelfdertijd geeft men een signaal van doe maar verder zoals je bezig bent, eigenlijk de taal geen 100% machtig worden, wat noodzakelijk is om ooit hoge studies te kunnen doen ?!

 2. Reactie van rony coekaerts

  beste jerom,
  aan uw veelvuldige stukjes te lezen bent u een gepensioneerde leerkracht. niet zo erg zou ik zeggen want ik ben er ook zo een.
  waar u evenwel een klein beetje de trein hebt gemist is wel op het gebied van het aanleren van een “andere taal”: het is pas als je je “huistaal” kent dat je er kan op bouwen. niets is zo erg als een huis op zwakke fundamenten.
  dat inzicht is pas laat gekomen. mijn echtgenotes en ik, leerkrachten, hebben jaren die nul.tolerantie aan gehouden.
  fout. ik had beter moeten weten: als elfjarige, duitstalige, knul stond ik wel drie jaar later op het de gruytertornooi voor welsprekendheid. ok, er is een groot verschil tussen duits of turks bv. vraag maar aan mijn vrouw die als chinese nederlands probeert te spreken.
  het resultaat dat we gekregen hebben is dat veel jongeren hun huistaal niet meer kennen en ook geen nederlands. een brouwsel.

 3. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  Ben het niet eens met uw visie en denk niet dat ik de trein heb gemist . Het is andersom het is het onderwijsbeleid te Gent die gedurig de trein heeft gemist en mist ! Zoals u heb ik een gemengd huwelijk dus nederlandstalig en anderstalig . Van in het begin is bij ons het princiep aanvaard dat we altijd nederlands spreken ook mijn vrouw die anderstalig is . Onze kinderen spreken perfect nederlands en uiteraard Gents :) Geloof het of niet, ons werd ook aangeraden, DOOR DE SCHOOL om ze tweetalig op te voeden. En nu komt het mochten er later problemen zijn zouden ze BEGELEID worden om het nederlands beter te spreken. De wereld op zijn kop dus . Gelukkig hebben we ons niet laten overhalen waardoor onze kinderen geen BROUWSEL spreken en geen problemen hebben binnen het onderwijs ze weten niets beter dan het nederlands . Mijn vrouw diezelf ook hoog opgeleid is kan de taalpolitiek hier niet echt smaken ook mijn vrouw spreekt perfect nederlands en zo moet het ook zijn .Ik kan mij van de indruk niet ontdoen dat men kunstmatig een bepaalde groep van mensen eindeloos afhankelijk wil maken van hulp en begeleiding op allerlei vlakken . Ik geloof niet in een dergelijk beleid . Ik geloof in het begeleiden met het doel ze zelfredzaam te maken en niet omgekeerd . Willen onze kinderen later de taal van hun moeder leren dan hebben ze daar nog alle tijd voor maar nu moeten ze VOORUIT gaan en niet ACHTERUIT .Dus ik geloof absoluut niet in het gevoerde onderwijsbeleid in Gent de toekomst zal mij gelijk geven .

  • Reactie van 3S

   Het is andersom het is het onderwijsbeleid te Gent die gedurig de trein heeft gemist

   Het onderwijsbeleid in Gent is, zoals elders, decennialang gericht geweest tegen het gebruik van de thuistaal.
   Als je vindt dat het onderwijsbeleid in het verleden gedurig de trein heeft gemist, spreek je jezelf dus tegen :-)

   Overigens is het nogal logisch dat je kinderen goed Nederlands spreken, als één van de twee ouders dat als moedertaal heeft.

   Kinderen leren trouwens even goed Nederlands als de ene Nederlandstalige ouder consequent in het Nederlands spreekt, en de andere in zijn/haar eigen taal.
   Als kleuter/kind is dat trouwens de beste manier om perfect tweetalig te worden, veel beter dan “op oudere leeftijd” (als tiener) een taal te leren.

 4. Reactie van Vanoverhetvuur Jerom

  3S . Gelieve de tekst goed te lezen ! Er is een verschil tussen een thuistaal die een dialect is zoals het Gentsche dialect en een vreemde taal die het deelnemen aan de lessen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt .