Actie voor méér Gentbrugse Meersen

woensdag 8 oktober 2014 8u35 | Bob Van de Voorde (tekst), ElsS (beeld) | 3 reacties
Trefwoorden: .

Groot feest, zondag 12 oktober in de Gentbrugse Meersen! Duizenden Gentenaars zullen er ook dit jaar op uitnodiging van de stad een Geboortebos aanplanten en bovendien wordt er vlakbij, in het Atheneum Gentbrugge (Ooievaarsnest) een reuze benefietlunch georganiseerd. Centraal in de activiteiten staat het Project Gentbrugse Meersen, waar het Geboortebos deel van uitmaakt. De Gentbrugse Meersen liggen aan de oostrand van Gent, op een goed kwartier fietsen van het stadhuis. Het is daar dat de eerste Gentse groenpool groeit. De stad wil van de meersen een prachtig gebied maken waar sport, zachte recreatie en natuurbeleving harmonisch samengaan.

De inrichting gebeurt in 3 fasen. De eerste daarvan betreft de toegangszone, die aansluit bij de woonwijken. Het 40 ha grote deelgebied is intussen afgewerkt en werd in het voorjaar onder overweldigende belangstellig geopend. Fase 2 betreft het 100 ha grote deel gebied ten zuiden van de E17. Alle gronden ervan zijn door de stad aangekocht en de inrichting kan eind dit jaar of begin 2015 starten. Het ietwat rommelige meersengebied moet door de heraanleg uitgroeien tot een waardevol bos- en natuurgebied, waarin grazers het jaar rond zullen zorgen voor het behoud van het open karakter.

WP_20140531_014

In de derde fase moet het ongeveer even grote noordelijke deel aangepakt worden. Om dat mogelijk te maken moet nog een deel van de grond aangekocht worden. De Werkgroep Gentbrugse Meersen van Natuurpunt Gent wil zijn steentje bijdragen en is in overleg met de stad begonnen met de aankoop van terrein: niet minder dan elf percelen met een oppervlakte van 4,7 hectare zijn verworven.

Tegelijk werd een actie opgestart om deze en verdere aankopen te financieren. De benefietlunch kadert in deze actie en de volledige opbrengst ervan gaat naar de financiering van de grondverwerving. De lunch richt zich tot de Gentenaars die samen met hun kinderen en kleinkinderen in de namiddag hun boompje gaan planten in het natuurgebied, maar staat open voor alle sympathisanten. Belangstellenden kunnen terecht op www.wgm.be.

Over het project vind je ook bijkomende informatie op www.gent.be/gentbrugsemeersen en op www.gentbrugsemeersen.be.

© 2014 GENTBLOGT VZW

3 reacties »

  1. Reactie van Steven

    Schitterend project!
    Hopelijk kan het noordelijk gedeelte zijn open karakter behouden. Dit is altijd een gebied van weiden en hooilanden geweest met de bijhorende kieviten, patrijzen, hazen,…

  2. Reactie van Rik De Coninck

    Ik stel me wel de vraag of dit niet mogelijk is via de simpelste weg: een bestemming toekennen aan het terrein. In plaats van nu geld in te zamelen en aan een grootgrondbezitter te geven kan men er volgens mij voor zorgen dat dit gebied niet bebouwd wordt, dat er geen stallen op komen… gewoon door een politieke beslissing. Dit groot terrein kan dan dienen voor de voedselvoorziening van Gent. De korte keten dus. Vele mensen willen een volkstuintje en er zijn ook veel biogroententelers op zoek naar enkele hectaren.