Nieuw Mobiliteitsplan Gent voor meer leefkwaliteit en bereikbaarheid

vrijdag 17 oktober 2014 17u10 | Gudrun | 102 reacties
.

De Stad Gent zet opnieuw een historische stap wat mobiliteit betreft. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiezen we in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent. Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur overal de ‘zone 30’ in voor meer veiligheid. Het voetgangersgebied breidt uit, er komt een betere doorstroming van het openbaar vervoer en men versterkt de fietsinfrastructuur. De binnenstad wordt verdeeld in zeven sectoren, waarbij het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt.

Gent leeft, bruist en groeit. Er wordt geleefd en beleefd, gewerkt en gevierd, gesport en gestudeerd. Gentenaars en bezoekers ervaren echter ook de mobiliteitsuitdagingen van zo’n levendige stad. Gentenaars maken per dag liefst 650.000 verplaatsingen, waarvan meer dan de helft met de wagen. Daarnaast komt er elke dag een grote hoeveelheid mensen naar de stad om er te werken, naar school te gaan, te winkelen of gewoon te genieten. Met als gevolg: een dichtslibbend wegennet, een onveilige mix van auto’s, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en te veel fijn stof in de lucht.

Mobiliteit voor meer levenskwaliteit én bereikbaarheid

Het nieuwe Mobiliteitsplan biedt een positief antwoord op verschillende vragen en uitdagingen. Want minder druk vanuit het verkeer zorgt voor meer leefbare en aangename pleinen en straten en ook voor aangenamer wonen.

De invoering van een veralgemeende zone 30 in de binnenstad en in de woonkernen van de deelgemeenten zal zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de woon- en leefkwaliteit en helpt onze ambitie te verwezenlijken om de meest kindvriendelijke stad te worden.

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw: ‘Het nieuwe Mobiliteitsplan zorgt voor een leefbaar en bereikbaar Gent. De mobiliteit doordacht verduurzamen betekent de bewegingsvrijheid, de gezondheid, de veiligheid en de levenskwaliteit van de huidige en de toekomstige generaties burgers bevorderen. Het biedt toegang tot gebruiksmogelijkheden, diensten en activiteiten in en rond de stad voor iedereen: bewoners, handelaars, bedrijven, werknemers, de horeca en de vele toeristen. Het aantal autoverplaatsingen steeg sinds 2001 immers met 13% terwijl de bevolking in dezelfde periode met 9,7% steeg. Deze trend willen we ombuigen.’

Een groter voetgangersgebied en minder doorgaand verkeer

Het nieuwe circulatieplan biedt ruimte voor beleving van onze mooie historische stad, voor het shoppen en werken in dit bruisend economisch centrum, voor het aangenaam en gezond wonen in Gent. Vandaag is het wegennet in de Gentse binnenstad verzadigd. Dit is nadelig voor de bereikbaarheid door fietsers, openbaar vervoer én het bestemmingsverkeer per auto. 40% van het verkeer in de binnenstad heeft geen bestemming in de binnenstad of neemt niet de kortste weg vanaf de stadsring. Aan de andere kant smacht de binnenstad naar ademruimte.

Daarom nemen we twee concrete acties in de binnenstad: we breiden het voetgangersgebied uit, en we knippen een aantal doorgaande, te zwaar belaste verkeersassen.

Het voetgangersgebied wordt uitgebreid naar het Patershol en het Veerleplein, de Predikherenlei en de Hoornstraat, het Koophandelsplein en de Zonnestraat, de omgeving Gouvernementstraat en de as Kortedagsteeg – Walpoortstraat tot aan de Waalse krook. Op deze manier creëren we meteen ook bijkomende winkelwandelstraten en ruimte voor horeca en terrassen.

Het doorgaand verkeer wordt geweerd door een aantal weloverwogen ‘knippen’. Deze bevinden zich op de Phoenixbrug, de Verlorenkost en Coupure, op de Ottogracht, Ham en Zondernaamstraat. Hierdoor wordt de stad verdeeld in zeven sectoren. Autoverkeer van de ene naar de andere sector kan enkel via de stadsring. Hierdoor wordt doorgaand verkeer via de stadsring geleid en de binnenstad gereserveerd voor automobilisten die er een bestemming hebben. Dat zal de bereikbaarheid van de binnenstad gevoelig vergroten voor iedereen.

Aangezien de R40 de rol van verdeelweg zal opnemen, is het noodzakelijk voor de goede werking van het circulatieplan dat de doorstroming op deze stadsring wordt verbeterd. Samen met het Vlaams Gewest zorgen we voor een betere afstemming van de verkeerslichten en de aanpassing van een aantal kruispunten. Langs de R40 voorzien we extra P+R’s. Zo kan iedereen vanuit de deelgemeenten en de stadsrand de binnenstad vlot bereiken.

Schepen Filip Watteeuw: ‘Deze acties creëren meer ruimte in de binnenstad. Fietsers en voetgangers komen minder in conflict met het autoverkeer én we garanderen een vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer. De concrete uitvoering van deze maatregelen is voorzien voor het voorjaar van 2016. Uiteraard nemen we tot dat moment uitgebreid de tijd om hierover duidelijk te communiceren en om verder te werken aan de uitbouw van alternatieven.’

knip openbaar vervoer fietsas autoverkeer voetgangersgebied parking

Met tien krachtlijnen zal het nieuwe Mobiliteitsplan in de praktijk worden gebracht:

1. Mobiliteit functioneert als draaischijf voor een duurzame leefomgeving. Het nieuwe mobiliteitsbeleid neemt het voortouw en zal actief het gezicht van Gent bepalen.
2. De binnenstad wordt opgedeeld in 7 sectoren. Het doorgaand verkeer wordt zoveel als mogelijk geweerd uit de binnenstad. Overal binnen de stadsring (R40) wordt de ‘zone 30’ ingevoerd en het voetgangersgebied wordt uitgebreid.
3. Gent versterkt haar fietsinfrastructuur in functie van nieuwe ontwikkelingen en een stadsregionaal fietsnetwerk.
4. Gent faciliteert een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en de belangrijkste buslijnen worden omgevormd tot tramlijnen.
5. Het Gentse parkeerbeleid stuurt de gewenste stedelijke mobiliteit.
6. In de stedelijke agglomeratie van Gent wordt de toegelaten snelheid op het autosnelwegen beperkt tot 100 km/u, op de primaire wegen beperkt tot 90 km/u en op de secundaire wegen tot 70 km/u of minder. Binnen de R40 geldt voortaan een maximum snelheid van 30 km/u en de ‘zone 30’ wordt ook uitgebreid naar woongebieden buiten de stadsring.
7. De Stad Gent wil een duurzaam en leefbaar alternatief voor de bestaande B401 en het E17-viaduct in Gentbrugge. Daarnaast wil de Stad een kwalitatieve Sifferverbinding in het noorden.
8. Gent richt een Verkeerscentrum op om verkeersstromen optimaal en dynamisch aan te sturen.
9. Het mobiliteitsbeleid verruimt de focus tot buiten de stadsgrenzen en ontwikkelt een stadsregionale samenwerking.
10. Gent omarmt co-creatie als een waardevolle dynamiek die onder meer de mobiliteit in Gent mee vormgeeft.

Vanaf woensdag 22 oktober 2014 zal het stadsbestuur luisteren naar wat de Gentenaar en Gentgebruiker over dit plan heeft te zeggen. Verschillende gesprekspartners van de Stad Gent worden geconsulteerd, maar ook de bewoner kan zijn mening laten horen op woensdag 5 en donderdag 6 november 2014 tijdens de gespreksavonden en via de website. Inschrijven voor de debatavonden kan via Gentinfo (09 210 10 10 of gentinfo@gent.be). Meer details hierover volgen nog.

Het integrale mobiliteitsplan vindt u op de website www.mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan

© 2014 GENTBLOGT VZW

102 reacties »

 1. Reactie van Isidoor De Schrijver

  Schitterend plan ! Ik heb het net doorgenomen en het moet gezegd: schitterend plan! Allez, voor de binnenstad toch. Heel spijtig wel voor de mensen in de rand die nu alle problemen en vervuiling en de astma en de overlast gewoon dubbel en dik over zich heen krijgen. Maar wie maalt daar om? Geen enkel plan is perfect! Schitterend plan, proficiat doe zo voort! Super!

 2. Reactie van Pascal Garnier

  Vervuiling blijft niet hangen boven een stadscentrum en waaiert vandaag ook al uit over de rand. Als dit er toe kan bijdragen dat de autoverplaatsingen <5 km (goed voor 50% van alle autoverplaatsingen) al een pak naar beneden gaan en vervangen worden door tram of fiets, dan zal de vervuiling, astma, COPD, … ook in de rand dalen.

 3. Reactie van Stan

  Dus zo moet Gent beter bereikbaar worden…? Ik vrees dat we wel eens zouden kunnen eindigen met een grote flessenhals van een ring die bijna de ganse dag hopeloos vast zit met eindeloze files.

  • Reactie van Stan

   Volgens de meetresultaten die ze vermelden rijdt vandaag 49% van het autoverkeer niet op de R40 ring maar wel in of door het centrum. Als men al dat autoverkeer naar de R40 ring duwt zou dit betekenen dat de R40 dubbel zoveel verkeer zou moeten verwerken vergeleken met vandaag wat natuurlijk zo niet kan.

   • Reactie van Pascal Garnier

    Het is uiteraard ook de bedoeling om te ontraden om de auto te gebruiken voor verplaatsingen die sneller, goedkoper en gezonder kunnen gebeuren met de fiets.
    Op termijn beseffen sommige automobilisten hopelijk dat het geen zin meer heeft om uit automatisme steevast in die auto te stappen.
    En op die manier ontstaat er ook meer ruimte voor wie de auto ook écht nodig heeft voor die verplaatsing.

   • Reactie van Jimmy

    Volgens wat ik kon lezen is slechts 11% echt doorgaand verkeer, maar het lijkt er op dat men ook die andere 89% de R40 op wil. Ik verwacht dus nogal wat hinder op de kleine ring, en ik zie daar toch nog best veel lijnbussen.

    • Reactie van kat

     inderdaad, als je rond 17 uur met de bus op de kleine ring zit, is het echt geen pretje. Bovendien kloppen de uurregelingen dan van geen kanten meer.

 4. Reactie van nic deroover

  Het is een zeer gewaagd plan… maar het vraagt echt om respect. Dit is duidelijk een lange termijn visie ipv dat belachelijke gedoe met fietsstraten die niet worden nageleefd/gecontroleerd en voetgangerszones met cameraregistratie die na 3 jaar nog steeds niet functioneel is, of een P-route waar geen mens een touw kan aan vastknopen. Uiteraard zullen in de loop van de uitvoering van dit plan de problemen naar boven komen en hopelijk wordt daar met een goed gezond verstand aanpassingen aan gedaan. Groen heeft duidelijk de V van verandering durven toepassen…. :-))

 5. Reactie van Isidoor De Schrijver

  Pascal, ergens heb je gelijk, maar zeg nu zelf: er worden momenteel nieuwe betalende zones gepland in de rand! Dat plan je omdat je hoopt en/of er op rekent dat iedereen zich daar gaat parkeren (lees: daar voor overlast gaat zorgen) en er vet voor betaald. Anders werk je met parkeerschijven en kortparkeren. Dit plan heeft verdiensten, en ja de rand moet nog meer te voet en op de fiets de stad in! Maar dat gebeurt al massaal, een verdienste van het eerdere fietsplan. Kijk naar het aantal fietsers in de stad, soms zelfs gevaarlijk veel met 5 tot 10 naast elkaar op zaterdag richting stad door pakweg de Forelstraat! Allemaal mensen uit de rand! Voortdurend op zoek naar een plaatsje in de uitpuilende fietsrekken. Je ziet er haast tegenop om je fiets nog te nemen, alles minder dan 20 minuten wandelen doe je beter te voet! Want met de fiets raak je er tegenwoordig ook niet meer, ttz allerminst raak je deze nog op een deftige manier ergens kwijt.

  Neen, dit plan is structureel fout omdat het stadsbestuur de inkomsten uit parkeren niet wil opgeven! En omdat het op vele zaken zoals hierboven beschreven geen antwoord biedt!
  Groen, gezonde lucht, allemaal welkom, maar alleen als de inkomsten niet zakken! Sorry, dat is in mijn ogen een foute ingesteldheid die de rand duur zal betalen!

  • Reactie van Pascal Garnier

   Die betalende zones worden gepland omdat het autobezit maar blijft toenemen (aantal auto’s en autoverplaatsingen is sneller gestegen dan bevolkingsaantal) en er dus meer en meer druk komt op de publieke ruimte. Ook omdat er parkeerplaatsen verdwijnen bijvoorbeeld tvv verhoogde fietspaden.

   De tijd is inderdaad voorbij dat je je auto zomaar overal gratis kon achterlaten. We weten nu ook dat dat de beste stimulans is om mensen voor de kleinste verplaatsing de auto te doen nemen.

   Jouw anekdote van 10 fietsers naast elkaar lijkt me persoonlijk moeilijk haalbaar in eender welke Gentse straat, aangezien dat ongeveer de breedte van 4 personenwagens is … En op 1 autoparkeerplaats passen 7 fietsen, dus de inname van publiek domein is veel beperkter dan met auto’s het geval is.

   We zitten nu in een fase waar meer mensen de fiets gebruiken, terwijl het andere verkeer noch de stallingen daar op voorzien zijn. Geef het wat tijd, zodat automobilisten wennen aan hun nieuwe plek/rol en de stad extra stalplaats voor fietsen voorziet.

  • Reactie van Tine

   Medunkt dat door betalende zones te plannen, men net streeft naar minder geparkeerde wagens.

   • Reactie van isidoor de schrijver

    eh, niet echt: je zegt gewoon dat overlast mag voor wie de juiste prijs betaalt/of kan betalen!

    • Reactie van Tine

     Betalen = ontraden. Net om te vermijden dat iedereen zich in de rand zou gaan parkeren, maakt men het daar betalend. Ik begrijp uw logica echt niet goed. Als het parkeren gratis is, dan ga je daar toch meer geparkeerde auto’s zien dan als het betalend is?

 6. Reactie van Frans

  Inderdaad “opnieuw” een historisch stap met de terugkeer van het lussenplan. Monsaert en Mortier waren ver voor op hun tijd. De R40 is de nieuwe P-route, zoals in Brugge of Leuven. Met al dan “knipwerk” dreigt de druk op de overblijvende invalswegen wel extreem groot te worden. Maar dat is wellicht voor de volgende “historische stap”.

 7. Reactie van Frans

  De bouwpromotor van het vroegere KBC-gebouw op de Kouter mag de Kouterdreef als winkelwandelstraat op zijn buik schrijven: het voorliggend mobiliteitsplan maakt er een “autostraat” van. En zo gaan we de volgende weken en maanden wellicht nog veel “botsende belangen” meemaken. Benieuwd wat er na “bijsturingen” nog overeind blijft (de fly-over, ongetwijfeld :-))

 8. Reactie van Van Hauwaert Katrien

  Gevolg: Files overal rond Gent. Gent kindvriendelijk en aangenaam voor voetgangers? Overal fietsers die zich niet aan regels houden. Wandel eens door Langemunt: fietsers racen erdoor en bellen naar wandelaars zodat deze vlug uit de weg zouden springen.
  Dure parkings: gevolg pendelaars parkeren in wijken aan de rand (zoals nu reeds rond het Ferrerlaan). Bewoners daar vinden nauwelijks nog een plaats om hun wagen in hun buurt te parkeren.
  Rij nu maar eens op de ring tijdens het spitsuur: dan krijg je een voorproefje van het nieuwe mobilteitsplan. File, file en nog eens file. Dit dankzij iemand die niet wakker ligt van kritiek. Maar die wel beter lessen zou trekken uit kritiek.

  • Reactie van 3S

   Als de stad aangenamer wordt om te wonen, dan zullen meer gezinnen die in Gent werken hier komen wonen.

   Elke extra werknemer die dichtbij zijn werk woont, betekent minder file…

   Het omgekeerde: kiezen voor ongebreidelde autodoorstroming (en daardoor files en onleefbaarheid) zorgt ervoor dat er enkel armen in de stad willen wonen, en dat de werkende mens elders woont en zo nog meer file veroorzaakt…

   • Reactie van Frans

    3S, je gaat er wel van uit dat werk voor het rapen ligt in Gent. De grootste werkgevers zitten wel in het havengebied en veel werknemers kiezen inderdaad om “dichtbij te wonen”: in Evergem, Assenede, Wachtebeke of Zaffelare. En waarom investeert de NMBS zo zwaar in Gent-St-Pieters? Om een andere zeer grote “Gentse” werkgever te bedienen: Brussel.

    • Reactie van Steven

     Enkele grote tot zeer grote werkgevers in het centrum van Gent : Universiteit Gent, middelbare scholen, stadsbestuur, provinciebestuur, winkels/kleinhandel,… Dit gaat over tienduizenden mensen.

   • Reactie van Jimmy

    3s,
    Zou de voornaamste reden van de sradsvlucht niet meer iets te maken hebben met de prijs van een woning? En als je de stad aangenamer maakt, bestaat dan niet het risico dat de vraag, en bijgevolg ook de prijs stijgt?
    Jim

 9. Reactie van Ernest

  Het nieuwe mobiliteitsplan trekt op niets ! Alle verkeer gaat dus richting 19de eeuwse gordel dat is hetgeen wat er zal gebeuren . Alle auto’s gaan richting arbeidersbuurten waaronder de Brugse Poort bedankt sossen en groenen voor jullie prachtig plan :(

  • Reactie van 3S

   bedankt sossen en groenen voor jullie prachtig plan

   Kijk eens welke moeite Open VLD doet om dit plan te verdedigen. Zij staan duidelijk ook achter dit (terechte) plan:

   http://www.openvldgent.be/nl/Gemeenteraad-Gent/Mobiliteitsplan

   • Reactie van maxime

    open vld in Gent stelt weinig voor, niet meer dan postjespakkers..

  • Reactie van Steven

   Als Brugse Poorter vind ik dit een schitterend plan Luc V. Het heeft helemaal geen zin meer om in de Brugse Poort rond te rijden als je er niet zal moeten zijn, wegens de knip in de Phoenixbrug. Vandaag staat er dagelijks een grote file vanuit Mariakerke om zo aan de Duizend Vuren te geraken. Allicht zal dat verkeer nu eindelijk geneigd zijn direct voor de R4 te kiezen, die in belangrijke mate de R40 zal moeten ontlasten.

 10. Reactie van nic deroover

  Aan ieder die tegen dit plan is: probeer eens te bedenken hoe het centrum van Gent er zou uitzien zonder deze verwezenlijkingen: Korenmarkt, Sint Baafsplein, Mageleinstraat, Koestraat, Veldstraat, Gras- en Korenlei etc nog steeds vol met auto’s, die rondjes draaien om een parkeerplaats te vinden..? Het is een GROEN! – plan, eindelijk eens haar ideologie waard. Nu nog wat ècht groen in de stad (vooral op Korenmarkt) en we zijn er! Dit komt alle gentenaars te goede.

  • Reactie van Frans

   “Groen op de Korenmarkt en we zijn er!”. Was het maar zo eenvoudig…

 11. Reactie van kat

  Zijn deze plannen om het openbaar vervoer uit te breiden en te verbeteren, al gebudgetteerd ? Hoe kan je dat rijmen met de grootscheepse besparingsoperatie bij de LIJN van de Vlaamse regering ?

  • Reactie van 3S

   Als je de autofile weghaalt op een aantal bus- en tramlijnen, dan gaat het openbaar vervoer ook al verbeteren:
   sneller en stipter voor de passagiers, en je kunt met hetzelfde aantal bussen, trams en chauffeurs véél meer mensen vervoeren…

  • Reactie van Frans

   Dat is de kernvraag, natuurlijk. Dit mobiliteitsplan schuift ongeveer alles af op de R40 (Vlaams Gewest), wil “op korte termijn” de peperdure Sifferverbinding en ook een treinhalte The Loop (terwijl NMBS en Infrabel 2 miljard moeten besparen) gerealiseerd zien. En dit terwijl de Handelsdokbrug er nog altijd niet ligt en de al lang voorziene vertramming van de lijnen 3 en 7 nog altijd “in studiefase” verkeert. Het neusje van de zalm is “het zoeken naar een alternatief voor het viaduct van Gentbrugge. Kunnen we niet meteen de E17 afschaffen? Dan is Antwerpen ook verlost van zijn Oosterweel-nachtmerrie.

 12. Reactie van Luc V.

  De bewoners aan de rand van Gent zijn de dupe op alle vlakken. Parkeerplaats en luchtvervuiling is daar vandaag al een groot probleem gedurende het hele schooljaar (omgeving noordstraat in mijn geval). Daarnaast zijn de fietsenzwermen echt wel een probleem. Ga ‘s ochtends en ‘s avonds maar eens aan de kruising van de rozemarijnbrug met de coupure kijken. Wie zorgt daar voor chaos door de haaientanden te negeren? Niet de auto’s! Pascal’s scheefgetrokken redenering over de 10 fietsen doet in mijn ogen weinig ter zake. 10 slalommende door rood rijdende, lichtloze en voorrang negerende fietsers zijn heus wel een grotere obstructie dan 5 in de pas rijdende auto’s. Maar niet als er geen auto’s meer rijden uiteraard… Perfecte oplossing.
  Ik rij dagelijks zelf met de fiets de coupure af naar het werk btw dus ik ben niet alleen een verbitterde stadsautobestuurder maar geregeld is een autoverplaatsing niet te vermijden, zeker niet met een kersverse dochter. Dan woon je maar beter niet aan de rand van Gent zoals het plan er nu uitziet.

 13. Reactie van doser

  Allemaal goed en wel. Maar waarom wordt mijn straat geen ‘voetgangerszone’? Duizenden auto’s passeren er dagelijks aan mijn voordeur, ze parkeren hun auto in mijn straat, na twintig minuten rondtoeren, om dan het centrum te bezoeken; te voet.

 14. Reactie van Ernest

  Luc V , dat is nu juist mijn opmerking of bemerking die al de rest hier niet begrijpt alle verkeer gaat richting 19de eeuwse gordel . Deze volksbuurten zullen de overlast moeten slikken . Wat blijft erover van het plan “Zuurstof voor de Brugse Poort” , niets maar dan ook niets :( Het stadsbestuur heeft daar vele mensen hun eigendom onteigend voor meer leefbaarheid ze moesten in de grond zakken van schaamte . Arbeiders die geheel hun leven gewerkt en betaald hebben voor hun huisje ( arbeidershuisjes ) die ze kwijt waren . Terzelfdertijd weg uit hun vertrouwde omgeving en nu gaan ze nog alle auto’s ook die richting uitsturen ! Ongelooflijk men denkt aan de kleine man :(

  • Reactie van Stan

   Ernest, alle auto’s gaan helemaal niet die richting uit want gans de Brugse Poort wordt juist een soort eiland waar geen enkel doorgaand verkeer meer zal zijn. De Phoenixbrug wordt doorgeknipt voor autoverkeer dus gedaan men naar het centrum rijden via Drongensesteenweg, Bevrijdingslaan of Seghersplein. Je zal dus altijd de Brugse Poort wijk moeten verlaten via de R40 en je geraakt van in de Brugse Poort zelfs niet meer op de Blaisantvest of in de Wondelgemstraat.

  • Reactie van 3S

   Ernest,
   de Brugse Poort binnen de stadsring profiteert ook mee van de algemene invoering van zone-30, hoor!

  • Reactie van Steven

   Als Brugse Poorter vind ik dit een schitterend plan Luc V. Het heeft helemaal geen zin meer om in de Brugse Poort rond te rijden als je er niet zal moeten zijn, wegens de knip in de Phoenixbrug. Vandaag staat er dagelijks een grote file vanuit Mariakerke om zo aan de Duizend Vuren te geraken. Allicht zal dat verkeer nu eindelijk geneigd zijn direct voor de R4 te kiezen, die in belangrijke mate de R40 zal moeten ontlasten.

 15. Reactie van Van Hauwaert Katrien

  Inderdaad, de mensen aan de rand zijn de dupe. Wij wonen ook aan rand. Vroeger huurden wij een appartement in het centrum. Graag waren wij in het centrum gebleven maar dit was 18 jaar geleden al niet meer betaalbaar voor een gewone werkmens. Dus hebben wij een huis gekocht aan de rand van Gent (omgeving Ferrerlaan). Ik vrees dat vele mensen aan de rand van Gent weg zullen trekken uit Gent.
  Men zou het centrum ook zo toegankelijk willen maken voor mensen met een beperking. Dat is goed. Maar heeft Mr.Watteeuw al eens met een tram of bus gereden in Gent. Zo ja, dan zou hij toch moeten weten dat de deuren van tram of bus toch wel vlug sluiten wat niet evident is voor minder mobiele mensen.
  Als een wagen aan een zebrapad stopt om een voetganger voorgang te geven dan moet die voetganger nog altijk heel goed uitkijken voor fietsers. Want die negeren alle regels en denk dat zij niet niet moeten stoppen voor voetgangers.

  • Reactie van kat

   Ja al die doden door kamikazefietsers; echt schandalig dat dit ongestraft blijft. Wie houdt dit doodseskader de hand boven het hoofd ?

   • Reactie van Jean

    @kat

    Daar is je voorspelbare domme commentaar weer. Het is een feit dat veel fietsers bijzonder gevaarlijk en egoïstisch rondtoeren. Dat kan ik als mede-fietser dagelijks ondervinden. Procentsgewijs zijn er veel meer fietsers die zich misdragen dan automobilisten. Maar ik ben sowieso kritisch wat betreft het gedrag van alle weggebruikers. Wat bij jou duidelijk niet het geval is. Ik kan mij dan ook best voorstellen hoe jij op de fiets door de stad laveert.

    • Reactie van kat

     Mooie conclusies kunt u trekken uit één opmerking. Doe zo voort.

     • Reactie van rony coekaerts

      nee kat, je vergeet één ding en dat is geheugen en de mogelijkheid om je tussenkomsten opnieuw te lezen.
      ik versta eruit dat je een grote verdediger bent van het fietsgebruik: gezond, milieuvriendelijk enz.
      nu wil het wel dat ik door dagelijks gebruik van bus en tram ook op een bepaald punt voetganger ben, een beetje moeilijk maar toch.
      mag het mij dan storen dat andere weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden? mij stoort het dat voetgangers de zebrapaden niet gebruiken maar evenzeer dat fietsers diezelfde zebrapaden als fietspad gebruiken. dat voetpaden en pleintjes(groentenmarkt, vrijdagsmarkt, veerleplein…) als fly.over gebruikt worden?
      ik dacht in al mijn naiviteit dat voetgangerszones voor voetgangers waren met fietsers op dezelfde modus.
      gentse fietsers geef ik één raad: ga eens kijken hoe men in andere steden zich binnen voetgangersgebied gedraagt.
      in keulen, munchen, berlijn,..is er geen enkele fietser die door de voetgangers sleurt. en die hebben pakken meer ervaring met het aangenaam maken met voetgangersgebied.

     • Reactie van kat

      nou rony, het ging erom dat Jean concludeert dat ik als een wildeman door de stad laveer… Ik kan ook uit persoonlijke ervaring spreken en ben nog nooit in gevaar gebracht als voetganger door een fietser, en heb nog nooit iemand in gevaar gebracht… ten tweede stoort het mij dat de genoemde Jean mij als dom en voorspelbaar betitelt.

 16. Reactie van yves

  Een eerste Fietsbult over het MOBplan lees je hier. Het verbaast me toch hoe snel jullie allen de 220 bladzijden doorgenomen hebben ;).
  Voor een goed begrip moet je er ook het Parkeerplan naast leggen.
  In verschillende reacties lees ik: het centrum wordt zalig, de rand krijgt de lasten. Ik snap die vrees. De schepen wil daarom de R4 promoten. Nu, het plan staat of valt bij de “verwezenlijking” van een verschuiving naar een gewenste modal shift. Zie pagina 7 van de presentatie. En dat zit ook in onze hoofden. Ik kon me bv 10 jaar niet inbeelden hoe een stad ooit méér voetgangersverkeer kon genereren. Door de investeringen in het voetpadenplan is dat in mijn hoofd gerijpt. Idem voor een autoarm gebied. Wat er in het centrum gebeurt is ook mogelijk in Oostakker of Drongen of Zwijnaarde. Of in de Brugse Poort. Of in…

  • Reactie van isidoor de schrijver

   stond al bijna drie dagen op internet, dus zo snel was het nu ook weer niet ;)

 17. Reactie van Wim Van Cauwenberge

  Dit mobiliteitsplan vertrekt wat mij betreft vanuit de juiste visie, heeft de juiste doelstellingen en is dus heel aantrekkelijk.
  Heel veel staat of valt wel met de uitbouw van alternatieven voor het autoverkeer: betere fietsverbindingen, P+R buiten de R40 met vlotte doorstroming richting centrum via openbaar vervoer, versterking openbaar vervoer via nieuwe tram en treinverbindingen.
  Een aantal bedenkingen hierboven zijn daarom zeker terecht: zijn al deze plannen budgettair haalbaar binnen de krappe Gentse begroting, zijn de andere betrokken partijen (De Lijn, NMBS, Vlaams Gewest)al geraadpleegd en wat is er daar financieel haalbaar,…?
  Zonder de investeringen die nodig zijn om de alternatieven voor autoverkeer snel uit te werken is het risico dat de R40 een permanente file wordt reëel. En dat is allesbehalve positief voor de leefbaarheid van de woonbuurten rond de R40, voor de bereikbaarheid van de handelszaken in het centrum,…
  De ideeën zijn mooi, nu aan de slag om dit gerealiseerd te krijgen.

 18. Reactie van Wim

  Voor meer duiding bij de E17 kwestie: hieronder de passage uit de ontwerptekst strategische visie.
  En ook bij onze bewonersgroep: http://www.viadukaduk.be

  5.3.6.4 Viaduct van Gentbrugge (E17)

  Onderstaande figuur toont het stedelijke weefsel van Gent binnen de R4. Het valt op dat de E17, als onderdeel van het hoofdwegennet, dwars door dit stedelijke weefsel gaat. Dit heeft niet alleen een zeer negatieve impact op het milieu en gezondheid. Ondanks het feit dat bij de aanleg van het viaduct het onderliggende lokale wegennet grotendeels bewaard bleef, is de totale zone onder het viaduct door zijn lage belevingswaarde, lage sociale veiligheid en geluidshinder, een kloof binnen het woonweefsel. Deze autosnelweg houdt een gigantische barrière in stand tussen het stadscentrum en de zuidoostelijke rand, tussen beide kernen van Gentbrugge en tussen de noordelijke en zuidelijke lob van de Gentbrugse Meersen.
  Net als de B401 geeft het viaduct van Gentbrugge blijk van een achterhaalde visie op een stadsregionale verkeersorganisatie.

  Figuur 12. Het stedelijke weefsel binnen de R4 met aanduiding van de ligging van de E17

  Visie:

  Het stadsbestuur aanvaardt niet dat het viaduct van de E17 in Gentbrugge in dezelfde hoedanigheid op dezelfde locatie heropgebouwd wordt, wat niet wil zeggen dat het huidige tracé een probleem vormt. Het viaduct van Gentbrugge zal nog voor 2030 onvermijdelijk aan vervanging toe zijn. Dit biedt de opportuniteit om tegen dan een volwaardig alternatief aan te bieden. De nieuwe link mag in geen geval op dezelfde plaats en op dezelfde manier worden gerealiseerd. Met andere woorden, het oude viaduct kan niet zomaar worden vervangen door eenzelfde concept op deze plaats.

  De Stad Gent vraagt aan het Vlaams Gewest om onverwijld een studie op te starten over de toekomstvisie van deze link. Dit in samenwerking met alle betrokken actoren (de stad, de buurgemeenten, andere stakeholders,…)

  • Reactie van Frans

   Als men altijd die Gentenaars (of andere lokale overheden) moet volgen :-). De viaduct van Gentbrugge kwam er destijds op uitdrukkelijke vraag van de stad Gent. De burgemeester wou immers een afrit “op fietsafstand” van Gent, terwijl de ingenieurs van Openbare werken een meer oostelijk tracé voor ogen hadden. Leuven zit met een identiek probleem. Ook daar wilden de ingenieurs de autoweg van en naar Limburg doortrekken naar de brede E19, maar hoge pieten in Kampenhout zaten dwars en lieten het tracé ombuigen naar Bertem.

 19. Reactie van Stan

  25 jaar geleden zat men ‘s morgens vanuit het noorden (Hoogstraat, Burgstraat, enz…) op 5 minuten via de lege Korenmarkt, Vlaanderenstraat en Rooseveltlaan op de snelweg richting werk. Men reed rechtdoor en meestal snel aan 60 km/uur en deed zo 5 km op 5 minuten. Door alle maatregelen, omwegen en beperkingen die sindsdien werden ingevoerd is die “efficiëntie” nu volledig weg. In plaats van 5 km moet je nu al dubbel zoveel afstand afleggen via verplichte omwegen en duurt het vaak al een half uur.

  Met dit nieuw plan er bovenop kan je verwachten om een uur te staan aanschuiven voor dergelijk traject. Omdat alle autoverkeer zo traag en onefficiënt zal moeten verlopen via die R40 flessenhals met onvoldoende capaciteit moet alles binnenkort wel keihard vastlopen op de R40.

  Samengevat vroeger reed je 5 minuten te stinken in Gent, vandaag een half uur en binnenkort een vol uur voor hetzelfde resultaat. Auto’s en vrachtwagens continu grote omwegen doen maken is in werkelijkheid juist één van de grote redenen waarom er nu zoveel meer files zijn en zoveel meer luchtverontreiniging is.

  Je zal maar in Gent wonen en op één van de vele Vlaamse industrieterreinen werken. Veel moed ook aan al zij die op de R40 zelf of op een toekomstige invals- of uitvalsweg naar de R40 wonen want zij worden nu opgeofferd en zitten binnenkort meer dan de helft van de dag te kijken naar één lange stinkende onoplosbare file.

  • Reactie van Hugues

   Stan, 25 jaar geleden reed ik met de auto van Gent naar Brussel minder dan drie kwartier, en ik vertrok om 8 uur, rond 9 uur was ik op “den bureau”.
   Ik woonde toen op het Sint-Baafsplein waar ik ‘s morgens en ‘s avonds zonder problemen een parkeerplaats kon vinden en ik werkte in het centrum van Brussel aan de Vismarkt als “voyageur voor den l’ Oréal”.
   En iedere vrijdagavond was er een drink en zat ik met mijn zatte bollen achter het stuur (auto van de firma) en reed toen op een halfuur vanuit Brussel naar Gent. Over de fly-over in den tijd tot aan de voet van het Parkhotel waar ik mijn auto schoon kon parkeren en verder uitgaan op de Kuiperskaai.
   (Aan 180 per uur, max, over die fly-over, langs het Zuid, boem op het Wilsonplein. Freinen en uitstappen en weer gaan zuipen. Nooit geen controle).
   Mijn ouders woonden toen op de Frére-Orbanlaan. W-e-k-e-l-i-j-k-s waren er daar doden. De mensen vergeten rap. Ik ben zot geweest. Ik heb geluk gehad.

   http://huugendruug.eu/2008/06/29/radio-nostalgie/

   Ja, 25 jaar geleden kon dat nog. Mijn moeder zit ook nog te rekenenen in frankskes. Wanneer ga je wakker worden jong? Ik wil niet terug naar die tijd.

   • Reactie van Stan

    Och Hugues, Italiaans gaan eten of een terrasje doen aan de Zuid, uitgaan op de Kuiperskaai in de 55 met Luc B. achter de disco en Daniël D. Aan de ingang of den Elpee met Slos, enz… waren toch andere tijden. Was veel leuker om op terrasjes te zitten aan Zuid of op de Koornmarkt toen er een parade auto’s en weirdo’s voorbij kwam met alle bijhorende show. Nu is het toch zo veel afgelekter, saaier en overgereglementeerd?

    In onze huidige verkleuterde maatschappij zit men nu te flippen op bruin brood, breien, donderdag veggie, bloemetjes aan het stuur van de fiets, zonnepaneel op dak en lost men problemen op door met een ballon op straat te lopen of een emmer ijsblokjes over de stomme kop uit te gieten, een uur in het donker gaan zitten en zich daarna dan daarmee zelfingenomen wat sociaal te gaan zitten masturberen op facebook.

    Altijd veel gereden, vrij met de auto naar Brussel of Parijs, ontbijten in la Coupole in Montmartre, rommelmarkt in Saint Ouen, eten op terrasje van drukke boulevard kijkend naar de chaos, Champs Ellyzees afrijden, tweemaal rond den Arc de stroompje of leuk dagje Parijs. Idem in New York, zalig om de Boulevards af te rijden of alles diagonaal via Broadway eens door te snijden. En dat zijn wel wereldsteden met een veel grotere bevolking en bevolkingsdichtheid dan het kleine provinciale Gent maar zij maken niet dergelijke radicale keuzes dat je nergens nog door kan.

    • Reactie van Frans

     Stan, interessante verwijzing naar Parijs. De snelste verplaatsing gebeurt daar met het openbaar vervoer. Veel Parijzenaars gebruiken helemaal geen auto en een deel steeds meer de fiets. In Gent is openbaar vervoer veruit het traagste vervoermiddel. Alle verhoudingen in acht genomen zou dit nieuw mobiliteitsplan Gent kunnen doen evolueren naar Parijse toestanden: een centrum voor toeristen en happy few, een helse rand van een naar de overvolle “Périphérique” (onze R40 en R4) om het autoverkeer “te verdelen”, en goede verbindingen voor wie zich in het groen kan nestelen. Pendelaars gebruiken niet alleen de RER, maar zelfs de TGV vanuit de Loire-streek, bijvoorbeeld. Zeker als zijn een job hebben in de tour Montparnasse (onze Lovelingtoren :-)) net naast het gelijknamige station.

     • Reactie van Pascal

      Parijs is in doorsnede ca. 20x zo groot als Gent, idem voor de periferie. Nogal vreemde vergelijking dus.

     • Reactie van Stan

      Geen onzin verkopen met 20 keer, de Périphérique van Parijs is 35 km lang en de R40 rond Gent is 11 km lang (en onze R4 is zelfs 61 km lang).

    • Reactie van yves

     Zou het kunnen dat op mobiliteitsvlak het in Parijs en New York ondertussen anders is dan 25 jaar geleden? En dat Gent nu pas in hun voetspoor volgt?

     • Reactie van Stan

      Neen, want vandaag rij je in Parijs of New York, op enkele kleine toeristenreservaatjes na, nog steeds bijna overal door met de auto en is alles bereikbaar zonder verkwistende, verplichte, artificiële en file veroorzakende omwegen. De grote boulevards, de bruggen over de Seine, zelfs de eilandjes in de Seine, enz… je kiest zelf maar uit hoe je wil rijden. Zij begrijpen beter dat als je elke rit drie keer langer maakt dan nodig dat je dan als resultaat gewoon drie keer zoveel auto’s op straat krijgt. Ze zijn daar niet zo dom om hun périphérique en buitenrand volledig te overladen en gans kapot te maken door alles daarop om te leiden.

     • Reactie van Tine

      Gent heeft dan ook geen Haussmann gekend, en dus heeft Gent smalle middeleeuwse straten i.p.v. brede boulevards.

    • Reactie van 3S

     Gent doet net hetzelfde als Parijs:
     Parijs wordt zone 30:

     Het nieuwe bestuur in Parijs trekt ten strijde tegen de luchtvervuiling. Met een nieuwe maatregel, die ten vroegste vanaf 2015 van kracht wordt, moet overal in de Franse hoofdstad een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden. Enkel de grote boulevards ontsnappen.”
     http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140520_01112580

     • Reactie van Stan

      “Net hetzelfde”…? De essentie is dat je in Parijs nog steeds bijna overal heen zal kunnen met de auto zonder zinloze omwegen.

     • Reactie van 3S

      OK, verkeerd geformuleerd.

      Nu beter:
      los van de discussie over knippen van doorgaand verkeer, Parijs doet op vlak van zone-30 net hetzelfde als Gent…

     • Reactie van 3S

      Ook hier volgt Parijs Gent, en omgekeerd:

      Parijs heeft ondertussen een auto-weg langs de oevers van de Seine gesloten van 2,3 kilometer lang, twee rijstroken breed, om er een park van te maken:

      http://www.hln.be/hln/nl/1901/reisnieuws/article/detail/1484952/2012/08/13/Parijs-maakt-oevers-van-de-Seine-autovrij.dhtml

     • Reactie van Stan

      3S, moesten we in Gent doen wat ze in Parijs doen dan zou we op onze “grote boulevard” vanaf de Sint-Michielsbrug, langs de drie torens naar de Vlaanderenstraat en de Zuid wel aan 50 km/uur nog mogen rijden… Allemaal gebouwd destijds volgens Haussmann logica.

  • Reactie van yves

   Oh?
   Het muurvaste verkeer rond het Belfort vergeten?
   Die zalige file van Sint-Jacobs tot Justitiepaleis?
   Ook al waren er toen (minstens) 17.000 auto’s minder?
   En werden de pioniers van de Fietsersbond toen niet gevolgd door de BOB?

  • Reactie van Pascal

   Dat er sindsdien in België ook 1,2 miljoen (!) auto’s zijn bijgekomen speelt natuurlijk geen enkele rol …

   • Reactie van Stan

    Toch wel, dat betekent dat de Belg volop kiest voor de auto…

    • Reactie van yves

     Je bedoelt de bedrijfswagencultus?

     • Reactie van Jimmy

      Yves,
      Er zijn een aantal zaken die je over het hoofd ziet.
      Door de loonkost die in België volledig buiten proportie is, blijft een bedrijfswagen fiscaal voor veel mensen die sowieso een wagen zouden kopen interessant.
      Bedrijfwagens worden over het algemeen vervangen om de 48 maanden. Bedrijfwagens zijn dan ook de zuinigste en minst vervuilende op onze wegen. En dan heb ik het nog niet over actieve veiligheid, geluidsoverlast, economische boost, … En neem het van me aan… In de huidige economische situatie krijg je een dienstwagen niet zo maar in de schoot geworpen!

     • Reactie van 3S

      Jimmy,

      het kan best zijn dat de loonkost het probleem van de bedrijfswagencultus erger maakt, maar is dat een reden om er niets aan te doen?

      Het is niet omdat bedrijfswagens worden doorverkocht als tweedehandswagens, dat ze geen files veroorzaken…

      De Britse kwaliteitskrant The Guardian zet de bedrijfswagens zelfs op de eerste plaats als oorzaak van de files in België:

      Five reasons Belgium has the worst traffic in Europe

      1. Company cars

      In most cities, only top managers are offered a car by their employer. Not in Belgium. “Up to 15% of all cars and about 50% of new cars are company cars,” says Cathy Macharis, a mobility professor at the Free University of Brussels (VUB).

      In many cases, people with a company car don’t even need their vehicle for work. Many employers simply prefer giving a car instead of a raise or a bonus. Why? Because they pay less tax that way.

      And of course those who don’t have to pay for their car, or even for fuel, have no incentive to look for alternative transport. So they tend to drive much more than anyone else.”

      http://www.theguardian.com/cities/2014/aug/28/belgium-worst-traffic-europe-brussels-antwerp-congestion

   • Reactie van Jimmy

    Pascal,
    Ik wil je best geloven, waar haal je die cijfers?
    Groet,
    Jim

  • Reactie van Pascal

   Je zou het ook kunnen hebben over de realiteit dat 50% van alle autoverplaatsingen minder dan 5km bedraagt. En dat het vooral die autobestuurders zijn persé voor zo’n korte verplaatsing in een auto kruipen die de files veroorzaken, en in mindere mate een schepen van een stad.

   • Reactie van Jimmy

    Pascal,
    Waar haal je het dat het vooral die verplaatsingen van minder dan 5 kms de files veroorzaken?
    Groet

    • Reactie van pascal

     Hoe worden files veroorzaakt denk je ? Te veel voertuigen op eenzelfde moment op eenzelfde plaats. Haal alle voertuigen die verplaatsingen <5 km doen weg en congestie en filedruk dalen.

     • Reactie van Jimmy

      Uiteraard zal die dalen. Maar gezien slechts 9% van de verplaatsingen binnen de R40 intern verkeer zijn durf ik te denken dat met een efficient, comfortabel en betaalbaar Park&Ride systeem je een grotere invloed gazt hebben op het verkeer in de binnenstad. 79% is bestemmingsverkeer of semi doorgaand verkeer. Haal die wagens er uit en je zal een grotere invloed hebben op de files in de binnenstad.

 20. Reactie van Jean

  Eigenaardig toch dat op het viaduct van Gentbrugge, dat er op vraag van de stad Gent gekomen is, nooit fundamentele kritiek gekomen is vanwege de Gentse overheid. Nu de socialisten voor het eerst sinds (tientallen) jaren niet meer in de Vlaamse regering zitten, is het hek van de dam. Sinds enkele maanden het zoveelste dossier op rij waarbij de Gentse burgemeester door zijn broodheren op de barricaden gestuurd wordt om keet te schoppen. Wel heel doorzichtig allemaal, maar blijkbaar niet voor de ideologische adepten en/of de door de roden met belastingsgeld in een van de vele opvuljobjes of in kabinetten tewerkgestelde partijsoldaten. De betrokkenen zullen zichzelf hierin nu wel herkennen. Sommigen zullen zelfs reageren…

 21. Reactie van Bram

  Ik vind het schitterend dat Gent resoluut kiest voor zo een gedurfd mobiliteitsplan. In Brugge bestaat zo’n lussen plan al tientallen jaren. Het is ook een goed idee om dit pas in gebruik te nemen na een bijsturing door feedback sessies te organiseren in iedere buurt. Globaal denk ik dat er zal moeten gekeken worden of men van overal in de rand gemakkelijk met openbaar vervoer én fiets in het centrum kan geraken. Over de Dampoort geraken met de fiets is niet echt een aangename ervaring bijvoorbeeld. Voor de wagen zullen de bottlenecks aan de rand moeten aangepakt worden: Heuvelpoort, Nieuwe wandeling en opnieuw de Dampoort.

  Wat ik mijn buurt specifiek zou willen (omgeving parking Reep) is een minder drukke zaterdagse shoppingfile richting parking De Reep. De omkering van de rijrichting lijkt me een uitstekende oplossing. Maar het grootste probleem hier is het carrouselrijden rond de hoerenbuurt. Het knippen van de Schepenvijverstraat drijft nu al de voyeurs naar de Belgradostraat. Ik zie dat men ook wil knippen aan de Brabantdam, maar waarom niet de ganse straat verkeersvrij maken? Dit gaat over meer dan gewone overlast van auto’s, dit gaat dag en nacht door, 7 dagen op 7, en al is misschien maar één procent krapuul, dan heb je nog om de vijf minuten iemand die tegen richting rijdt, de autoradio keihard, nodeloos optrekt, toetert, of je uitscheldt en bekogelt met pakken friet.

  • Reactie van kat

   inderdaad, of het centrum makkelijk te bereiken zal zijn vanuit de rand zal nog te bezien zijn. Een uitbreiding van het openbaar vervoer zal daarvoor noodzakelijk zijn. Met de fiets naar het centrum, fietsassen en blabla… allemaal goed en wel maar we zitten nu eenmaal niet in een mediterraan klimaat. Niemand rijdt graag met de fiets in de gietende regen. Maar ik denk dat voor een degelijk openbaar vervoer de nodige pecunia niet beschikbaar zijn.

   • Reactie van Bram

    ik ben een paar jaar geleden alles met de fiets beginnen doen, voor verplaatsingen binnen het centrum en tussen centrum en rand ben je eigenlijk stukken sneller met de fiets dan met de auto. Ik heb het geld dat ik uitspaar aan parkeerktickets geïnvesteerd in een deftige citybike, een fluo-hesje en goede regenkledij. Want regen vind ik eigenlijk op zich geen probleem. Het is vaak eerder de duisternis en het rijden tussen autoverkeer die het dan onaangenaam maken. Dus draag ik fluo-kledij, zoek de verkeersluwe straten op (die zijn er meer en meer) en die ik online aangifte van defecte straatverlichting.

    • Reactie van kat

     ik heb nooit een auto gehad en woon in de rand, dus doe alles met de fiets. Men is inderdaad sneller met de fiets dan met het openbaar vervoer. Maar in de regen rij ik niet graag hoor…

 22. Reactie van elce

  Wie gaat de 30km. per uur controleren?
  Wordt nu al niet gedaan.

 23. Reactie van Steven

  Moedig dat de Stad durft kiezen om de auto in de binnenstad aan banden te leggen na alle foute keuzes die werden gemaakt : E17 viaduct door Gentbrugge/Ledeberg + fly-over, parkeergarages in het hart van Gent zoals Kouter, Vrijdagmarkt, Sint-Michiels en als we de bestuurders niet hadden tegengehouden had er nu zelfs één onder het Braunplein gelegen.

  Men moet wel beseffen dat Gent nog slechter af is als de winkelende medemens niet meer naar de Stad komt maar kiest voor de winkelcentra aan de rand (ik was afgelopen weekend in Kwatrecht : wat een horror!!). De realiteit is – je kunt dat betreuren – dat de Vlaming massaal met de auto gaat winkelen en is het niet in Gent dan is het in Lochristi en al die andere plaatsen waar de grote winkelketens zich nu gaan vestigen…

 24. Reactie van Stan

  Als de graaf vanuit het Gravensteen eens naar het stadhuis wil zal hij dus moeten rondrijden via, Burgstraat, Duizend Vuren, Nieuwe Wandeling, Rooigem, Nieuwe Vaart, Neuseplein of buiten de stadsmuren om, rond de halve stad, langs de dokken naar de Dampoort en daar dan weer, samen met de boeren uit Hyfte en Eksaarde op weg naar de Vrijdagsmarkt, door de poort naar binnen naar Steendam en Sint-Jacobs… Ik hoop dat onze schepen toch beseft dat je in Gent met dergelijke beslissingen een behoorlijk groot risiko loopt om, ingesmeerd met pek en veren, achterwaarts zittend op een paard, eeuwig uit deze stad verjaagd en verbannen te worden, terug naar West-Vlaanderen…?

  • Reactie van Steven

   Jammer dat hier altijd op de man wordt gespeeld temeer daar het om het beleid van het college gaat.

   En zijn West-Vlaamse afkomst doet er toch ook niet echt toe Stan ?

   • Reactie van Stan

    Steven, in de politiek heb je altijd verschillende partijprogramma’s en als een coalitie moet worden gevormd dan zoekt men een compromis en daarna mag elke partij “scoren” met één of meerdere van hun stokpaardjes, via de hun toegewezen portefeuilles, bij de eigen achterban. In werkelijkheid veelal een koehandel met geven en nemen, afdreigen, machtsmisbruik, dictaten, verdeel en heers en met wat water in de wijn zodat de wijn niet al te zuur zou smaken. Met dezelfde logica gaan nationaal de ACW parlementairen straks (moeten) meestemmen met de NVA en de liberalen terwijl ze ondertussen op straat wel ertegen staan te betogen.

  • Reactie van Pascal Garnier

   Zeg Stan, vind jij niet dat een graaf die voor een verplaatsing van 450 meter (via Kleine Vismarkt en Hoogpoort) de auto neemt een aantal cruciale chromosomen mist ?

   Hey, misschien moet je ook pleiten voor 2 helihavens aan Gravensteen en Stadhuis, zodat de graaf die verplaatsing ook vlotjes met de heli kan doen ?

 25. Reactie van Steven

  En voor al de ‘ik-ben-een-beter-mens-want-ik-rijd-met-de-fiets-types’. U rijdt misschien zelf niet met de auto maar stel u eens de vraag voor welke zaken die u dagelijks/wekelijks/maandelijks nodig hebt de auto noodzakelijk is. Nee die ipad/kleren/groentes/meubelen/… zijn niet per bakfiets tot bij u geraakt.

  En ik mag dat zeggen want ik zit dagelijks op de fiets!!

  • Reactie van 3S

   Steven,

   het voorgestelde mobiliteitsplan is juist bedoeld om voor al die maandelijkse, wekelijkse… zaken waarvoor de auto wel nuttig is, de stad bereikbaar te houden.

   Dit door het moeilijker te maken om de auto te misbruiken voor zaken waarvoor andere vervoermiddelen veel efficiënter zijn en plaats sparen.

 26. Reactie van isidoor de schrijver

  Ik heb de voorbije dagen echt genoten van de warmte waarmee dit plan door velen met hand en tand wordt verdedigd. Ik zou zeggen, voor wie in de binnenstad woont: overschot van gelijk! Doen! Je bent zelfs een beetje gek als je het niet doet! Dit plan, in deze vorm is een triomf voor de bewoners van de binnenstad! Kom massaal de straat op als jullie merken dat er gaandeweg water bij de wijn gedaan wordt! Ga er voor met man en macht, met elke vezel drang naar adem, groen en vrije ruimte in jullie lijf!

  Maar sta mij toch ook toe om, als bewoner van de rand, absoluut niet vrolijk (zelfs een beetje triest)te worden van dit plan! Van links of rechts, van boven of onder, dit plan is op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier, goed voor de rand! En weet je wat? Dat hoeft niet eens. Rand en stad zijn al langer dan vandaag vervreemd van elkaar. Mensen uit de rand voelen zich al langer dan vandaag een vreemde en weinig welkom in de stad. Je hebt hier en daar, werelden apart. En we weten inmiddels waar de prioriteiten van het stadsbestuur liggen: niet hier, niet hier in de rand, maar daar, daar in de stad! Ook daar is niks mis mee. Het is gewoon wat het is. Trouwens, ook in de rand is het bijzonder fijn wonen. Anders, maar evengoed aangenaam, al met al.

  Maar dat men alsjeblief gewoon zegt waarop het staat: het stadsbestuur heeft gekozen voor de toeristen en de binnenstad! Maar als men dit plan onevenwichtig plan krampachtig verkoopt als ook een zegen voor de rand, dan wordt het ronduit beledigend voor de mensen uit de rand!

  Lees, wik en weeg: dit plan is goed voor de binnenstad en een drama voor de rand, niets meer of niets minder.

  • Reactie van 3S

   Bedoel je dat je in de rand liever ook maatregelen wil als voetgangerszones, en het tegengaan van doorgaand verkeer in de dorpscentra?

   Nu is er misschien geen draagvlak hiervoor in de rand, maar binnen enkele jaren wellicht wel…

   • Reactie van isidoor de schrijver

    Daar zeg je zo iets. Het is inderdaad een historische fout en een gemiste kans om enkel aan de binnenstad te werekn en de lasten naar de rand te verschuiven. Het stadsbestuur heeft ook rekening te houden met de mensen die niet in de binnenstad wonen.

    Ik ben een simpele ruitenkuiser, maar zelfs ik weet: als je voor mobiliteit te veel aan schaalverkleining doet, dan doe je in feite niks anders dan infarcten verschuiven. En dan kunnen ze binnen vijf jaar beginnen schrijven aan een plan voor gentbrugge, sint-amandsberg,…. omdat men eindelijk inziet dat de situatie daar intussen onhoudbaar is geworden.

    Dit plan moest natuurlijk veel breder en ambitieuzer voor iedereen! Een aangename en leefbare omgeving voor iedereen en niet alleen voor de happy few! Dit was een kans om te tonen dat Gent geen tweederangsburgers en geen tweederangs-buurten kent!

    Misschien spijtig (en ongemakkelijk)voor het stadsbestuur maar ook de rand is een deel van Gent, en van deze verdere vervreemdings- en doorschuifoperatie wordt alleen de binnenstad beter.

  • Reactie van pascal

   Als de mensen in “de rand” (waaronder ikzelf) nu eens niet steevast in de auto kruipen voor de kleinste verplaatsing, in plaats van altijd af te geven op politici, dan is dat misschien al een heel klein stapje in de juiste richting.

   Bovendien heb je ook in de rand erg weinig last van hinder als je niet mee aanschuift en niet altijd kiest voor de auto. Ik fiets de files aan de Dampoort of Antwerpsesteenweg gewoon voorbij, idem voor mijn woon-werkverkeer naar Zwijnaarde.

   Gisteren garageverkoop in onze buurt en ja hoor : hopen buurtbewoners die desalniettemin met de auto rondjes rijden en foutparkeren. Want hoe zou je je anders verplaatsen in eigen buurt ?

 27. Reactie van isidoor de schrijver

  Daar zeg je zo iets. Het is inderdaad een historische fout en een gemiste kans om enkel aan de binnenstad te werekn en de lasten naar de rand te verschuiven. Het stadsbestuur heeft ook rekening te houden met de mensen die niet in de binnenstad wonen.

  Ik ben een simpele ruitenkuiser, maar zelfs ik weet: als je voor mobiliteit te veel aan schaalverkleining doet, dan doe je in feite niks anders dan infarcten verschuiven. En dan kunnen ze binnen vijf jaar beginnen schrijven aan een plan voor gentbrugge, sint-amandsberg,…. omdat men eindelijk inziet dat de situatie daar intussen onhoudbaar is geworden.

  Dit plan moest natuurlijk veel breder en ambitieuzer voor iedereen! Een aangename en leefbare omgeving voor iedereen en niet alleen voor de happy few! Dit was een kans om te tonen dat Gent geen tweederangsburgers en geen tweederangs-buurten kent!

  Misschien spijtig (en ongemakkelijk)voor het stadsbestuur maar ook de rand is een deel van Gent, en van deze verdere vervreemdings- en doorschuifoperatie wordt alleen de binnenstad beter.

 28. Reactie van Roland

  Idioot nieuw verkeersplan, eerst het openbaar vervoer verzekeren en dan een nieuw verkeersplan uitvoeren en niet omgekeerd! Ten andere veel van dat verkeersplan vind ik niet goed.

  • Reactie van 3S

   >”eerst het openbaar vervoer verzekeren

   Ja, dus met langere trams, vrije bus- en trambanen en een mobiliteitsplan dat de files weghaalt op een aantal assen van het OV.
   Zoals dit mobiliteitsplan…

 29. Reactie van Ernest

  Bekijk het hoe je het wil maar dit verkeersplan is een RAMP voor de rand van Gent . Met andere woorden voor de doorsnee Gentenaar . Al die jaren al dat de sossen aan het beleid zijn hebben ze nog niet gestopt met de arbeidersbuurten te verkloten en onleefbaar te maken en nu krijgen we er dit nog bovenop . Bedankt !

  • Reactie van kat

   wat vrees je eigenlijk concreet voor de rand van Gent ? Waarom is dit een ramp ?

  • Reactie van 3S

   Ernest, je hebt hierboven beweerd dat het plan alle auto’s richting Brugse Poort ging sturen.

   Het antwoord was dat integendeel de Brugse Poort binnen de stadsring geen doorgaand verkeer meer zou hebben, en zou genieten van zone-30.

   Kun je aub. argumenteren met feiten ipv. te schelden?

   • Reactie van kat

    niet enkel Ernest haalt aan dat het een ramp is voor de rand. Daarom zou ik willen weten wat men precies bedoelt en vreest. En bovendien, wat bedoelt men met ‘de rand’. Is de 19de eeuwse gordel, waaronder Brugse Poort, ook al rand, zoals Ernest denkt ?

    • Reactie van Stan

     Goede vraag, want het is mij toch ook niet volledig duidelijk hoe de as Nieuwe Wandeling en vooral de Blaisantvest zal functioneren. Deze as op de grens van 4 van de 6 “lobben” wordt “gedowngraded” (?) volgens het plan maar wat betekent dat nu als men niet van de ene lob naar de andere lob mag kunnen rijden?

     Als voorbeeldje van de nieuwe (kromme) logica zou men binnenkort dus niet meer komende van het westen via de Nieuwe Wandeling naar het Sint Lucas ziekenhuis mogen kunnen rijden want dat ligt namelijk in de “lob Tolhuis-Heilig Kerst” die je enkel mag binnenrijden vanaf de ring R40 in het Noorden via bvb het Neuseplein of de Sleepstraat…

     • Reactie van 3S

      Stan,
      je gaat nog altijd via de Nieuwe Wandeling naar AZ Sint-Lucas kunnen rijden.
      Je moet op dat kaartje met de details kijken om te zien waar autoverkeer tussen lobben wel onmogelijk wordt.

      Wat ik wel vond in het mobiliteitsplan, is dat die as geen tweede stadsring (meer) is, maar wel nog altijd de belangrijkste weg binnen de stadsring, en zone 50 blijft:
      >”Enkel de N430 (Nieuwewandeling – Begijnhoflaan – Blaisantvest) wordt uitdrukkelijk weerhouden als categorie IIa. Dit bevestigt de visie dat de functie van deze verkeersas moet worden afgebouwd als ontdubbeling van de stadsring
      R40. Deze as vormde initieel de noordelijke tak van de stadsring, wat het vrij brede dwarsprofiel mee verklaart. Door de opname van de wijken Brugse Poort en Rabot binnen de centrumzone heeft de as haar ringfunctie verloren en heeft
      ze dus de facto een lagere wegencategorie.
      Visie: De downgrading van de as Nieuwewandeling – Begijnhoflaan –
      Blaisantvest blijft in het mobiliteitsplan overeind, dit houdt in dat de doorgaande en verbindende functie van de as structureel vermindert, maar dat
      de verkeersas toch een ontsluitende functie behoudt voor een lint van
      grootstedelijke functies (gerechtsgebouw, ziekenhuis, …)
      . Het doorgaand verkeer wordt door de inrichting, circulatiemaatregelen en aangepaste lichtenaansturing
      zo veel mogelijk geweerd.”

      http://www.mobiliteitgent.be/sites/default/files/media/20141017_ontwerp%20Mobiliteitsplan%20gent_strategische%20mobiliteitsvisie.pdf