Stiller E17-viaduct in Gentbrugge niet voor meteen: studies tonen geen effect

dinsdag 25 november 2014 13u39 | teun | 16 reacties
Trefwoorden: , , .

Het ziet er niet naar uit dat de geluidsoverlast van het E17-viaduct in Gentbrugge op korte termijn aangepakt zal kunnen worden. Twee belangrijke pistes voor aanpassingen aan het druk bereden viaduct boven Gentbrugge zijn voorgoed van tafel: de snelheid verlagen van 90 tot 70 kilometer per uur of vrachtwagens verbieden op het viaduct.

Lees meer bij De Gentenaar.

© 2014 GENTBLOGT VZW

16 reacties »

 1. Reactie van S

  Waren die voegen (intussen vele) jaren geleden niet slecht aangelegd bij werken?
  Is daar iemand voor in gebreke gesteld?
  En waarom zijn die werken dan niet opnieuw gedaan zoals het hoort?
  Als je vergelijkt met de nieuwe voegen op het B401 viaduct merk je wat een gigantisch verschil het zou kunnen zijn.

 2. Reactie van Jens Samson

  Jaja, dus de snelheidsverlaging naar 90 per uur was ook al niet nodig aangezien het de vrachtwagens zijn die het meeste lawaai maken en die reden vroeger ook al 90. Gaan ze dan alle boetes terugbetalen aan al die mensen die voor een nutteloze maatregel geld uit hun zakken geklopt zijn ?
  Dit is echt weer typisch hoe de Belgische overheid werkt, het probleem ten gronde oplossen (aannemer in gebreke stellen en voegen opnieuw laten plaatsen) doet ze niet omdat het haar de kans geeft om via alternatieve maatregelen die zogezegd een oplossing bieden haar verborgen agenda te realiseren (veel boetegeld incasseren). Dat daarbij de omwonenden in de kou blijven staan is niet belangrijk.

  • Reactie van Jo L

   De verlaging van de snelheid heeft aantoonbare dalingen van het aantal ongevallen als gevolg. Niet enkel focussen op het geluid dus.

   • Reactie van Jens Samson

    De verlaging van de snelheid is er nochtans gekomen met als officiële reden het verminderen van de geluidshinder.

  • Reactie van bvdb

   Vlaamse overheid, Jens!

   • Reactie van 3S

    Het is inderdaad nogal onwaarschijnlijk dat, zoals Jens suggereert, de Vlaamse regering met opzet lawaaioverlast zou laten bestaan om de kas van een andere regering (de Belgische) te spijzen, als je weet dat ze normaal alleen de lasten naar elkaar doorschuiven…

    Overigens is het onontkoombaar dat, door het steeds groeiende verkeer en bijhorende (bijna-)ongelukken), de snelheid op de drukke snelwegen rond de steden overal wordt verlaagd naar 90 of 100 km/uur. Zeker gezien de vele op- en afritten in ons landje.

    Als je ze ongehinderd laat racen en op elkaar laat botsen, krijg je ellenlange files en veel meer vertraging dan die paar seconden…

   • Reactie van Jens Samson

    Inderdaad, de Vlaamse overheid, foutje.

  • Reactie van Steven

   sinds wanneer bepalen chauffeurs de wet en de snelheidslimieten? Als er ‘maar’ 90 km/u mag gereden worden, dan heb je je daar aan te houden, of je dat nu correct vindt of niet. En zoals aangehaald, die maatregel kwam er niet alleen voor het geluid.

   Trouwens, sinds de B401 terug opengesteld is voor alle verkeer, gelden er ook snelheidsbeperkingen van 70 en 90 km/u. ‘t Is maar dat je het weet …

  • Reactie van 3S

   >”aangezien het de vrachtwagens zijn die het meeste lawaai maken”

   Blijkbaar niet volgens de cijfers van die studie.
   (Wat misschien iets zegt over de studie van AWV…)

   • Reactie van Jimmy

    3S,
    Heb je een linkje naar die cijfers? Het lijkt me immers bijzonder onlogisch! Bovendien spreekt men in de pers van een geluidswinst van 2dB bij het omleiden van het vrachtverkeer. De winst is miniem maar daaruit afleiden dat niet het vrachtverkeer de grootste geluidshinder veroorzaakt is een foute interpretatie van de werkelijkheid!
    Groet,
    Jim

    • Reactie van 3S

     Als het vrachtverkeer het meest lawaai zou maken volgens die studie, zou het weghalen van het vrachtverkeer meer dan 1,7 dB verschil maken…

     >”Door het zwaar verkeer om te leiden langs de R4 daalt dat met amper 1.7 decibel”

     http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-gent/ingrepen-viaduct-e17-zijn-zinloos-a2132342/

     • Reactie van Jimmy

      Ok 3S, en waarom zou het geluidsniveau met meer dan 2dB zakken? Kan je dat bewijzen/argumenteren of is het maar een gevoel/indruk.
      Groet,
      Jim

    • Reactie van bvdb

     Bedoel je dat twee db winst miniem is? Als dat zo is, toch even laten weten dat decibel een verhouding weergeeft op een logaritmische schaal en twee db dus wel heel veel kan uitmaken!

     • Reactie van Wim

      De R4 en de E17 zijn tijdens de spitsuren nu al bijna verzadigd. Een vrachtverbod op het viaduct zou, tijdens de spitsuren tenminste, het verkeer op de R4/E40 doen vastlopen.

      Dit zou tot gevolg hebben dat een stroom personenwagens die normaal de R4 route kiest, over het viaduct gaat rijden. Anders gezegd, de vrijgekomen ruimte op het viaduct wordt volledig ingenomen door personenwagens.

      Dit verklaart waarom het verschil op het vlak van lawaai kleiner is dan men zou verwachten.

 3. Reactie van filip

  ‘t Was allemaal de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. De aannemer heeft indertijd de regering verwittigd dat die voegen voor extreem lawaai gingen zorgen, maar er werd geen gehoor aan gegeven.

 4. Reactie van Roland

  Destijds en zoals meestal: foutief lastenkohier opgesteld en dan voor de goedkoopste uitvoerder gekozen, die vermoedelijk kort na de aanleg over de kop gegaan is.