Boekvoorstelling “Van Andriesschool tot Zondernaamstraat”

dinsdag 2 december 2014 9u09 | Veerle | reageer
Trefwoorden: , , , , .

In tegenstelling tot wat tegenwoordig misschien kan worden gedacht, is er historisch een nauwe band tussen Gent en het liberale leven, in heel diverse sectoren. Zo had Gent van 1830 tot aan de Tweede Wereldoorlog alleen liberale burgemeesters, een enkele kortstondige uitzondering daargelaten. Het is de bakermat van het Willemsfonds, opgericht in Gent in 1851, en het oudste nog actieve Vlaamse cultuurfonds dat het voortouw nam in de vrijzinnige en Vlaamse beweging. Zo was er een sterk aanwezige liberale pers, bouwden opeenvolgende liberale schepenen het stedelijk onderwijs uit en steunden steeds meer liberale sociale initiatieven op een combinatie van zelfredzaamheid en solidariteit. En zo zouden we nog even kunnen doorgaan.

Cover_Blauw_Gent

Gelukkig hoeft dat hier niet, want Bart D’hondt, wetenschappelijk medewerker van het Liberaal Archief, dook in archieven en bibliotheken, in kranten en tijdschriften, en voert ons mee door anderhalve eeuw Gents liberaal leven in het boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Verwachte evenwel geen doorlopende chronologische geschiedenis, neen. De auteur selecteerde een tweehonderdtal personen en organisaties en vertelt het verhaal aan de hand van deze liberale actoren. Ze worden ook gelinkt aan nog bestaande plaatsen in Gent.

Met een grote keuzemogelijkheid aan potentiële lemma’s, heeft de auteur bij de selectie gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit en diversiteit. Die lemma’s werden gegroepeerd rond zeven grote thema’s: politiek, Vlaamse strijd, onderwijs, pers, ondernemingszin, sociaal engagement en cultureel leven.

U bent van harte welkom op de boekvoorstelling van Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent, op donderdag 4 december (18 u.) in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent. Prof. em. dr. Walter Prevenier en auteur Bart D’hondt geven meer uitleg over deze publicatie.
De toegang is gratis, maar er wordt om praktische redenen wel gevraagd om aan te melden.

Van Andriesschool tot Zondernaamstraat werd gepubliceerd door uitgeverij Snoeck, in samenwerking met het Liberaal Archief, telt 288 pagina’s op groot formaat en is rijkelijk geïllustreerd.
Het boek kost € 35 (+ € 5 verzendingskosten) en is te verkrijgen in het Liberaal Archief.

Om u aan te melden, of om het boek te bestellen, klik hier.

Parallel met deze publicatie loopt in de Blauwe Zaal een tentoonstelling met markante collectiestukken over het liberale leven in Gent. Deze is tot eind februari 2015 te bezichtigen tijdens de kantooruren.

Meer info: Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent – 09/221.75.05 – www.liberaalarchief.be

© 2014 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.