Open brief aan Paus Francis nav de verkoop van de kerk te Malem

donderdag 25 december 2014 23u55 | Guy Reynebeau | 40 reacties
Trefwoorden: , .

Heiligheid,

Beste Francis,

bij het bekijken van het nieuwsoverzicht aan de vooravond van Kerstdag was ik bijzonder gecharmeerd door uw moedige en geëngageerde speech tijdens de jaarlijkse kerstgroet aan de Romeinse Curie.

Uw kritische analyse over de grote en kleine menselijke tekortkomingen (roddeltantes, materialisten,zuurpruimen –“ The disease of the funeral face”,

betweters en pronkende pauwen) bij de leden van uw kerkelijk bestuurscentrum heb ik vanwege het scherpe en vaak grappige woordgebruik met belangstelling gevolgd.

Maar vooral uw aangekondigde actie “Grote Kuis” tegen machtsmisbruik en tegen het afwijken van de ware missie van de Katholieke Kerk – het streven naar een solidaire samenleving-, hebben mijn volle aandacht gekregen.

U had het over Uw (ik ben zelf atheïst) God die werd geboren in armoede in een grot in Bethlehem om ons de kracht van de nederigheid te leren.U zei dat hij niet verwelkomd werd door het “uitverkoren volk” met zijn boodschap van solidariteit maar door de arme en eenvoudige mensen.

Het is moedig dat u uw uitverkoren kerkelijke bestuursleden er aan de vooravond van Kerstmis in duidelijke taal aan herinnerd dat zij zich best wat nederiger mogen gedragen en een voorbeeldfunctie hebben.

Maar zoals gezegd is het niet zozeer uw boodschap aan de kaderleden van uw organisatie of uw CEO- aanpak ivm het opschonen van uw inefficiënte en bureaucratische structuur die mij in mijn pen deed kruipen.

U zei immers dat uw aandachtspunten voor de Curia, ook een boodschap zijn voor iedere christen en elke curie, gemeenschap, gemeente , parochie, en kerkelijke beweging.

Als municipalist stel ik dagelijks vast dat het lokaal bestuur van een Stad,een gemeente, dé bestuursvorm is die het dichtst bij de burger staat.

En dit in de twee richtingen.De lokale bestuurder weet en ervaart rechtstreeks op het terrein wat er leeft en wat de noden zijn van de mensen.En anderzijds kunnen de burgers via deze rechtstreekse en toegankelijke

bestuursvorm de beleidsverantwoordelijken bereiken,informeren,bevragen.

Dit zou ook zo voor uw plaatselijke kerk moeten zijn.En ik heb dat zelf al zo mogen ervaren.

Allen vrees ik – en nog versterkt door uw analyse over het functioneren van uw kerkelijk bestuurscentrum- dat er thans geen sprake is van een “bottom-up” evaluatie…

Er zit duidelijk ruis op de verbinding.

In Gent –mooiste Stad van West-Europa en aanpalende straten- kan ik getuigen over prachtige ervaringen met kerkelijke bewegingen en pastoors.

Op vlak van armoedebestrijding en hulp aan dak-en thuislozen.Aandacht voor de eenzamen en opvang van menselijk wrakhout uit gebroken verkilde relaties.

Allemaal kernopdrachten voor een geloof dat een warme ,solidaire maatschappij nastreeft.

Tijdens een gesprek met Monseigneur Luc Van Looy,bisschop van Gent, was ik ontroerd toen hij emotioneel uiting gaf over zijn bekommernis over de leefomstandigheden van de Roma-kinderen na zijn bezoek aan de Slowaakse stad Kosice.Ik ben daar ook geweest en het beeld van deze ghetto’s zal ik nooit vergeten.

Monseigneur Van Looy heeft daar trouwens ondertussen een onderwijsproject opgestart.

Ik had het voorrecht om als Schepen van Sociaal Beleid van de Stad Gent in 2011 de “Samenlevingsprijs” te mogen overhandigen aan Koen Blieck,de pastoor in de multiculturele volkswijk Rabot.

Een terechte winnaar,omwille van zijn bijzondere menselijke aanpak.Hij is in onze stad geen pastoor,maar een “kerkhoekwerker”.

De deuren van zijn kerk staan open voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, afkomst,leeftijd of sociale klasse.

Heiligheid, net over die open deuren wil ik U graag en door de omstandigheden dringend iets vragen.

Als atheist heb ik voor geen enkele vorm van godsgeloof gekozen.Dit is een persoonlijke keuze.Maar ik respecteer dat ieder individu zijn eigen keuze maakt.

In België is de godsdienstvrijheid immers verankerd in de Grondwet.

Deze godsdienstvrijheid houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een geloof toe te treden, te belijden en te beoefenen.

Maar deze vrijheid van religie betekent ook dat er ruimte is voor de mogelijkheid van een vrije keuze voor een godsdienstloze levenshouding.

Wat ik u wil zeggen Heiligheid,beste Francis, is dat u zelf ook eens wat meer op het werkveld zou moeten komen kijken hoe het vaak wel werkt.

Die bestuursleden van uw Romeinse Curie zijn duidelijk geen klankbord voor u.

Het is op straat dat je de problemen van de mensen zal zien.

Maar vooral: gooi die deuren van uw kerken open.Zelfs voor de atheisten mag het een plek van bezinning zijn.

Een plaats waar men rust kan vinden in woelige levensmomenten.

Een oase van stilte waar men even op kracht kan komen voor de verdere stappen in de toekomst.Of hoop kan vinden voor de genezing van een dierbare zieke.Troost bij het verlies van een levenspartner of familielid.

Maar het mag geen tranendal zijn: maak het ook een plaats waar men vreugde kan delen.Waar er kan gefeest en uitbundig kan gezongen en gedanst worden bij de geboorte van nieuw leven of het bezegelen van liefde.

Een plek dus ook voor de niet-katholieken.

Het is een boodschap die ik overigens ook alle godsdiensten meegeef.We hebben naast kerken ook Turkse,Marokkaanse, Pakistaanse,…enz., moskeeën.

Werk samen.Alleen kan je geen samenleving opbouwen.

Pas al uw theorieën van verdraagzaamheid ,rechtvaardigheid en solidariteit nu eens in de praktijk toe.

Plooi niet terug op de gesloten groep van gelijkgezinden.

In veel steden staan katholieke kerken leeg.In diezelfde steden is er vaak tegelijkertijd schrijnend gebrek aan ontmoetingsruimte.

Zo ook in Gent.

Het Bisdom van Gent verkoopt voor het eerst een kerk: de Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede op Malem.

Een fantastische organisatie,Circusplaneet, bracht deze week na veel inspanningen om geld te verzamelen een bod uit van 279.000 euro.

Maar de Gentse Kerkfabriek vindt dit nog te weinig en vraagt nu een tweede zitdag. Die komt er op 6 februari.

Wat is de Circusplaneet ?

Ik citeer:”Circusplaneet is ontstaan uit de droom van een aantal mensen uit het Gentse. Zij droomden van een betere wereld. Een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen hun eigenzinnige creatieve levenslust konden botvieren. En dit in een sfeer van vertouwen, solidariteit en vooral heel veel plezier. Dit was de geboorte van Circusplaneet.”

Zo schatten van mensen moet je toch koesteren ?

Heiligheid,

Beste Francis,

geef een signaal door deze leegstaande kerk gratis terug te schenken aan de gemeenschap.

Er zijn voldoende zelforganisaties,bewoners- en buurtintiatieven die er een zinvolle invulling kunnen aan geven.

Heiligheid,

Beste Francis,

ik nodig u graag uit om eens in deze volkswijk te ervaren wat de kerk voor de man/vrouw in de straat kan,maar ook niet kan betekenen.

Als atheïst ben ik geen betrokken partij en is mijn advies onafhankelijk, vrijblijvend en gratis.

By the way : de passage over “The disease of the funeral face” in uw toespraak was echt subliem.

Mocht u op die ziekte van de Curia nog eens de aandacht willen schenken, kan ik u suggereren om die passage uit The Name of the Rose

van Umberto Eco eens te gebruiken:

“William of Baskerville”:”What is so alarming about laughter ?”

Jorge de Burgos:”Laughter kills fear.And without fear there can be no faith,because without fear of the Devil there is no more need of God”.

Dit is een open brief.

De kans dat dit signaal u bereikt is daardoor misschien toch iets groter.

Het is immers ook via de pers dat ik uw Kerstgroet heb mogen vernemen.

Ik zal u diezelfde brief en uitnodiging uiteraard ook nog eens per post opsturen.Benieuwd of hij de eindbestemming van uw signatair bereikt.

In ieder geval stuur ik een kopietje aan onze plaatselijke bisschop.

Heiligheid,

Beste Francis,

mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om U een prettige Kerst te wensen en een voorspoedig 2015.

met genegen groet en hopelijk tot binnenkort,

Guy,César, Guillaume Reynebeau

Gent,België, 25 december 2015

© 2014 GENTBLOGT VZW

40 reacties »

 1. Reactie van Stan

  Dus kerken moeten de katholieken volgens dit sp.a gemeenteraadslid gratis (!) wegschenken aan de gemeenschap, het lokaal bestuur, niet gelijk gestemden, atheïsten of de circusplaneet. Waarom probeert de stad Gent dan zelf telkens het onderste uit de kan te halen als ze één van hun leegstaande gebouwen soms jarenlang proberen verkopen? Kijk naar de Cour St. Georges, de Baudelooabbdij en kerk, de Augustijnenkaai, enz…

 2. Reactie van Paul

  Wat een eindeloos pseudo academisch gemasturbeer.
  Als van een zestienjarig gefrustreerde wereld verbeteraar.
  De geschiedenis heeft het lastig met zo schrijfsels.
  Na 40jaar non integratie is de kloof nog nooit zo groot geweest.
  Turken buitten Bulgaren uit, Bulgaren buitten romas uit.
  Ooit naar de dienst vreemdeling zaken gemoeten?
  Dan kom je minstens 3 roma bedelaars tegen.
  Ooit daar binnen gestapt? Dan is er in géén enkele andere taal ook maar een woord van welkom,
  laat staan één advies voor nieuwkomers ( bvb spugen voor andere burgers hun voeten is niet zo netjes, het nut van een PMd zak, )
  De ghetto’s van de “roma kindjes” zijn door de staat daar geschonken, ze werden verloederd door roma waarden.
  Wij hier werden opgevoed met het idee “vraag niet wat een stad/staat voor u kan doen, maar wat kan ik voor de stad/staat/wereld betekenen…”
  En daar ligt het enige en grote verschil, dus begin maar eerst die mensen op te voeden voor dat je hier komt preken.
  Een paar projectjes op bezoekdag af dweilen is heel wat anders of de dagelijkse toestanden aan bvb de zuid, of Gentse senioren die het getreiter beu zijn en vertrekken…

 3. Reactie van steven

  Wat een omweg om aan de curie – die in dit dossier nota bene niets te zeggen heeft omdat Rome niets te zeggen heeft over een verkoop door een lokale kerkfabriek, iets waar een “municipalist” begrip voor zou moeten hebben – te vragen een schenking te doen aan één specifieke organisatie. Zijn er niet nog Gentse organisaties op zoek naar een gepaste accomodatie? Dat laatste was een retorische vraag.

 4. Reactie van nic deroover

  En heeft U ook een dergelijke ‘open’ brief naar de moslimgemeenschap gestuurd?

  • Reactie van N.Deronder

   Joepie, het eerste racistisch gewauwel al op 2de kerstdag. Een nieuw record van walgelijkheid op Gentblogt! Gefeliciteerd. We hebben toch één dag zonder walgelijk racisme gehad.

 5. Reactie van Ernest

  Te gek voor woorden een dergelijke brief . Wanneer gaan de sossen eens wat weggeven ? Heb ooit eens een zaaltje willen huren voor een buurtactiviteit van de socialisten viel omver van de prijs . Dacht dat ik het koninklijk paleis ging huren als ik de prijs per dag hoorde . Was echt niet voor de geldbeugel van een werkmens . Als ik daar dan een opmerking over maakte was de reactie ” NIETS VOOR NIETS GRATIS BESTAAT NIET ” , ik ga dat nooit vergeten !!! Echt gebeurt geen lol . Ik huurde dan maar een zaaltje , uit pure armoede , van een particulier voor een appel en een ei :( Dat ze dus maar vlug zwijgen in alle talen de sossen :(

 6. Reactie van Jean

  Ik heb de indruk dat Reynebeau ter gelegenheid van het Christelijke Kerstfeest te diep in het glas gekeken heeft. Zelden dergelijk onzin gelezen. Om dan uiteindelijk te moeten vaststellen dat Reynebeau ervoor pleit om de vroegere kerk van Malem voor een appel en een ei te kunnen verwerven. Door een reeds dik gesubsidieerde vzw waar hij ongetwijfeld ‘niets’ mee te maken heeft.
  Welnu, het is de taak van de kerkfabriek, om als een goede huisvader, het pand aan een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Om met het verworven bedrag haar werking, ook in functie van de gemeenschap, te kunnen waarmaken. Overigens is de nu geboden prijs belachelijk laag voor dergelijk pand.

  Ik heb vooral de indruk dat Reynebeau, voor de zoveelste keer, zichzelf in de picture wil brengen. Er al op gelet hoe hij telkens weer, bij elke optocht, activiteit, bokswedstrijd, op de eerste rij staat als er camera’s in de buurt zijn. En hoe hij, als een puber, zich steeds draait en keert om steeds weer in beeld te komen. Hilarisch gewoon.

  • Reactie van 3S

   “…Door een reeds dik gesubsidieerde vzw

   Hm, het is niet dat het hebben van subsidies hier veel verschil maakt.

   De tekorten van de kerkfabrieken worden ook betaald door de overheid, en het atelier van glasramen zou ook nauwelijks klanten hebben zonder de overheid en haar subsidies voor renovatie van monumenten.

   Ik vrees dat dat kerkgebouw daar niet rendabel te maken is door privé-intiatief.
   Ik denk dat we ons bouwkundig erfgoed enkel kunnen bewaren dankzij overheidsgeld…

 7. Reactie van Jean Marie De Wulf

  Spijtig, ik had Guy Reynebeau iets hoger geacht dan dit schrijfsel. Ik sluit mij aan bij de kritiek van Jean, Steven, Paul en voor éénmaal bij dat van Ernest,Nic. Vermoedelijk inderdaad zeer laat na vele glazen doorgestuurd. Maar de vrijheid van meningsuitdrukking bestaat ook ook voor hen die het mis voor hebben.

 8. Reactie van nice as ice

  Eén ding: zou deze schrijver een dergelijke kritische brief aan een vooraanstaande en belangrijke moslimleider durven schrijven? Ik denk dat ik het antwoord ken…

  • Reactie van N.Deronder

   En joepie, het 2de racistisch gewauwel. De rotzooi giert door de deuren en ramen van Gentblogt. Walgelijk. Vies. Vieze gore rotzooi.

   • Reactie van nice as ice

    Mag ik u er op wijzen dat de Islam geen “ras” is en maar een religie annex juridisch systeem. Van de Islam zijn mensen van alle rassen op deze planeet lid. Je bent dus geen racist als je kritiek op de Islam hebt. Ik vind uw opmerking dan ook onjuist maar vooral zeer getuigend van uw onwetendheid…

    • Reactie van N.Deronder

     Lees eens de anti-discriminatiewet vooral je braaksel uit te spuien. Vermoeiend. Spijtig dat de trollen het hier overnemen, dat mag toch niet?

  • Reactie van rony coekaerts

   @nice, je weet net als ik dat de moslimgemeenschap niet verticaal gestructureerd is. naar wie zou je die brief moeten zenden?

   • Reactie van nice as ice

    Vandaar dat ik schreef: een “vooraanstaande en belangrijke moslimleider”. Dus: goed lezen aub. Dat kan dus bv de leider van de moslimexecutieve in ons land zijn…

 9. Reactie van Harko Vande Loock

  Goeie middag, volledig los van de inhoud van de brief wil ik enkele opmerkingen maken. Eerst en vooral zou een schepen moeten weten dat ‘de Gentse kerkfabriek’ niet bestaat. Een kerkfabriek is een instelling die verbonden is aan een bepaalde parochie, elke parochiekerk haar eigen kerkfabriek. Ten tweede is een kerkfabriek geen kerkelijke instelling, maar een geheel en al openbare instelling.
  Het is inderdaad zinvol om een publiek debat te hebben over de herbestemming van kerken. Maar het is vooral zinvol om een gefundeerd debat te hebben. Het zou de eigenaar in kwestie, de kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist, sieren moesten ze toelichting geven met wat ze met het geld dat ze willen/gaan krijgen van de verkoop van de kerk van Malem willen aanvangen. In het kader van openbaarheid van het bestuur zou dit zeer zinvol zijn.
  Maar los van dat permiteer ik mij om de bedenking te maken dat de Stad Gent ook niet altijd een voorbeeld is. Om in dezelfde sector te blijven, wat doet de Stad met de opbrengst van de verkoop van pastorijen aan privé-personen? Ik heb daarbij toch ook nog niet te veel sociale overwegingen gezien.
  Maar bon, ik ben overigens van mening dat de Kerk van Malem wel degelijk naar een sociaal en maatschappelijk relevant lokaal ingebed initiatief dient te gaan.

  • Reactie van rony coekaerts

   @nice, je weet net als ik dat de moslimgemeenschap niet verticaal gestructureerd is. naar wie zou je die brief moeten zenden?
   moslims bouwen hun gebedsruimten met eigen geld, kunnen hun tekorten niet afschuiven op de gemeenschap. laat staan hun renovaties. buiten een paar van hun voorgangers krijgen ze in verhouding met priesters geen vast inkomen van ons allemaal.
   dat is ook zo voor andere overtuigingen: bv. loges kunnen hun hun boekhouding ook niet laten aanzuiveren door de gemeente, net zomin protestanten, hindoe’s, volgelingen van jehova of wat dan ook.
   kerken. ooit vond men het normaal om de “kerk” terug te betalen voor de in beslagname door napoleon. dat is lang geleden maar duurt nog altijd door.
   een gebouw dat jaren door de gemeenschap word rechtgehouden zou ook een functie voor iedereen moeten krijgen.
   maak de rekening: hoeveel hebben ze ontvangen van ons allemaal in de loop van de jaren, trek dat af van hun vraagprijs en je hebt die kerk voor niks.

 10. Reactie van Jimmy

  Ik had al wat bedenkingen bij deze open brief, maar na het lezen van een aantal argumenten is mijn aversie nog gegroeid. Eigenlijk een totaal overbodig schrijfseltje, waarschijnlijk vol goede bedoelingen gemaakt, maar totaal overbodig en nietszeggend.

 11. Reactie van Brunel Mar

  Mijnheer Reynebeau,
  respect voor u en uw aanhangers heb ik nooit gehad. U bent niet het voorbeeld die van de toren moet blazen en zeker de huidige paus moet belazeren; Zijn naam is Franciscus, hij is zeker niet heilig en zijn aanspreektitel tot nader order is Zijne Heiligheid Franciscus. Dit alles moest u weten maar uw bekrompen geest waarvan je zelf denkt dat het de meest vrijzinnige is belet jou dat. Ik heb werkelijk compassie met jou. Veeg eerst in je eigen hok.

 12. Reactie van joost

  het verwondert me dat ‘gentblogt’ meer kritisch is tegen de ‘vrijwel onbestaande kerkgemeenschap in Gent’ dan tegenover de plaatselijke rode maffia.

 13. Reactie van Steven

  Beste Joost, ‘Gentblogt’ is een forum of misschien zelfs eerder een community van kritische stemmen. Kritisch tegenover de “kerkgemeenschap”, tegenover de partij die u bedoelt met uw niet zo flatterende omschrijving èn tegenover partijen die vanuit de oppositie elk Gents succes of succesje proberen te banaliseren. God noch gebod, ni dieu ni maître!

 14. Reactie van Steven

  Kunnen we in deze Kerstperiode niet eens gezamenlijk werk maken van een internet-etikette ? Het zou van Gentblogt een aangenamere plaats maken.

  Wie doet een voorstel ?
  Ik pleit alvast voor het verwijderen van scheldtirades aan het adres van personen. Een andere mogelijkheid lijkt me om scheldtirades enkel te laten staan als ze onder de eigen naam worden gepubliceerd en niet één of andere veilige alias. De norm zou uiteindelijk moeten zijn dat je hier niet iets post over een persoon wat je in zijn gezicht zou durven zeggen.

  Wat denken jullie ?

  • Reactie van Pol

   Hier mag je, in één en dezelfde rubriek, iemand meerdere keren beledigen, omdat hij of zij een andere mening heeft (zie “stakende schepenen laten zich wel betalen”).
   We kunnen het maar vaststellen.

   • Reactie van Gudrun

    Om eerlijk te zijn? We hebben het gewoon opgegeven. Zodra we ook maar één reactie verwijderen omdat die persoonlijk aanvallend is, krijgen we bakken stront over onze kop dat we racistisch/sexistisch/communistisch/fascistisch/smerige klootzakken zijn.
    Ik steek er alvast geen moeite meer in, jullie doen maar. Of is het je nog niet opgevallen dat er al in tijden niemand van de redactie meer aan jullie ‘debatten’ meedoet?

   • Reactie van Jean

    @Pol
    Ik veronderstel dat je het qua beledigingen hebt, over de inhoud van de open brief van Reynebeau. Die staat vol beledigingen en minachtende commentaren. Maar allicht mag dat, zolang het gaat over één bepaalde levensbeschouwende visie.

    • Reactie van N.Deronder

     Inderdaad bijzonder spijtig. De wet tegen het racisme is wel duidelijk: racistische toestanden dienen verwijderd te worden. Dus dat lijkt me wel een minimuminspanning, om de aanhoudende racistische haatpropaganda hier (zelfs op tweede Kerstdag!) te verwijderen.

     • Reactie van Jimmy

      Beste mevr of mr Deronder,
      Ik kan best begrijpen dat je niet gelukkig bent met de posts van Nic Deroover of Nice as Ice, maar ze bevatten volgens mij geen racisme. Er wordt een open vraag gesteld, en bij mijn weten is dit nog steeds niet onwettig. Racisme is een vies en gevaarlijk ding, laten we vooral niet banaliseren want dan maak je het veel minder erg dan het is.
      Beiden hebben een vraag gesteld zonder belediging, zonder melding van inferioriteit. Ik zie daar geen racisme in. Dat die vraag gesteld wordt vanuit een xenofobe houding en een etnocentrisch denken is meer dan waarschijnlijk, maar verwar dat alsjeblief niet met racisme. Dat woord wordt tegenwoordig veel te gemakkelijk in de mond genomen en bijgevolg volledig uitgehold.
      Groet

     • Reactie van nice as ice

      Kritiek op godsdiensten is GEEN racisme. De Islam, bv, heeft leden van alles rassen. De islam is geen ras! Ik hoop dat dit nu voor eens en voor goed duidelijk is. Ik til er bijzonder zwaar aan om voor racist uitgescholden te worden van zodra je kritiek hebt op de Islam of op het gedrag van sommige (sommige!!!) allochtone medeburgers. Als ik, als blanke, kritiek heb op een andere blanke… is dat dan ook racisme? Want hij of zij behoort toch ook tot een bepaald ras. Tot mijn persoonlijke vrienden horen zwarten en aziaten. Zo racistisch zal ik dus wel niet zijn. Door het woord “racistisch” te pas en te onpas te misbruiken hol je de werkelijke betekenis er compleet van uit. Stop daar dus aub mee!!! Dank u.

    • Reactie van Pol

     Jean, even een greep uit de beledigingen die ik bedoel:
     - “je bent een egoïst”
     - “je bent een intrieste idioot”
     - “je bent een clown die zichzelf ernstig neemt”
     - “je bent één van die vuile hypocrieten”
     Ik noteer dat jij dit niet erg vindt, zolang de beledigingen uit welbepaalde hoek komen.
     Wat de open brief van Reynebeau betreft: die vind ik zeer bedenkelijk. Waarom de kerkfabriek zomaar gratis een gebouw zou moeten “terugschenken” is mij een raadsel, temeer nu circusfabriek kan meebieden met een pak subsidies.

     • Reactie van N.Deronder

      Zoals Rony al opmerkte: het is volslagen onnozel om de moslimgemeenschap hier bij te sleuren. Die heeft er niets mee te maken en is anders gestructureerd. Telkens voor alles en opnieuw een ziekelijke haat voor moslims aan de dag leggen, is wat we noemen walgelijk goor racisme. Het is allemaal de schuld van de moslims, zeker, laat me niet lachen. Vroeger waren racisten nog eerlijk en gaven ze toe dat ze racist waren. Nu doen ze alsof ze de vermoorde onschuld zijn, hangen ze hun slachtoffer uit, terwijl ze hun goor vies braaksel uitspuwen. Ik walg ervan.

     • Reactie van N.Deronder

      Echt heel vermoeiend. Gore racisten die beginnen te schelden om te bewijzen dat ze geen racisten zijn. Waarom zo beschouwd om uw ware crapuleuze aard toe te geven? Wees trots op uw gedachten, dan zou ik er nog een elementair menselijk respect voor kunnen hebben, in plaats van dat walgelijk hypocriet gedoe. Of kijk eens op de webste van het gelijkekansencentrum, geloof en levensbeschouwing zijn wel degelijk strafbare discriminatiegronden. Wat u hier allemaal uitbazuint is dus niet alleen walgelijk maar ook strafbaar, zo simpel is het. Maar ja, u kunt nu niet meer schelden op negers, wat dan doen we niet meer, dus moeten we het maar islamieten noemen, zeker. Maar het walgelijke en het strafbare blijft net hetzelfde. Ik vind het bijzonder triestig dat u deze mooie kerstdagen vergalt met uw gore vieze praat.

 15. Reactie van Jean

  Beste Steven. Overigens, Steven wie ? Steven wat ?

  Een scheldtirade aan het adres van een persoon is een reeks van beledigingen aan een persoon, totaal op niets gebaseerd. Ten gevolge van jaloezie, domheid enz. Dat vind ik nergens terug in de terechte reacties. De reacties zijn nog bijzonder gematigd, rekening houdend met de manier waarop Reynebeau zijn politieke achtergrond en bescherming al vele malen misbruikt heeft om er persoonlijk voordeel uit te halen, o.a. in zijn beroepsleven. De insiders zullen wel weten waarover het gaat. En dan hebben we het nog niet over de dertien bezoldigde mandaten die Reynebeau, ongetwijfeld met veel vakkennis en motivatie, invult.
  Als dergelijk iemand dan meent anderen de les te moeten spellen, dan nog gespeend van enige kennis en achtergrondinformatie, is dat er ver over.
  En om in de vastgoedsector te blijven. Ik stel voor dat Reynebeau zijn kameraden overtuigt, de Vooruit te koop te stellen, en aan een sociaal verantwoorde gunstprijs te verkopen aan een a-politieke, echt pluralistische vereniging.

 16. Reactie van Steven

  Dag Jean. Allereerst : ik doelde niet specifiek op een reactie van u of van wie dan ook. Het valt op dit moment inderdaad nog best mee. Ik vind ook dat u en ik het recht hebben om als “Jean” of als “Steven” te posten (voor mij wordt het wat moeilijker aangezien we hier nu blijkbaar met twee Stevens zijn). Moeilijker wordt het wanneer zaken geïnsinueerd worden zoals u hier net doet. Gesteld dat uw beweringen kloppen – en dat kan best het geval zijn – zou het toch wel van meer moed getuigen indien u dit niet anoniem zou doen en liefst ook preciseren over welke zaken het gaat, eventuele bronnen te vermelden,… Niet enkel journalisten hebben bepaalde verantwoordelijkheden, ook burgers op internetfora hebben die. Vriendelijke groeten, Steven

 17. Reactie van Ernest

  N.Deronder , je moet mij eens uitleggen waarom de teksten van nic.deroover en nice as ice , racistisch zouden zijn ? Is het omdat men de waarheid verteld ? Kan of mag dat niet volgens u in een democratie ?

  • Reactie van N.Deronder

   Onze democratie is pas echt in gevaar als mensen van alles vertelDen en niet meer weten wat fatsoenlijk nederlands is. zoals zo vaak gaan racisme en domheid samen, dat was vroeger ook al een gevaarlijke cocktail.

 18. Reactie van Jean

  Beste Gudrun
  In de eerste plaats vind ik het niet de taak van een redactielid om deel te nemen aan de debatten. Rechter en partij weet je wel…
  Tot wat dit deelnemen aan… betreft. We hebben in het verleden genoeg gemerkt tot welke toestanden dit kan leiden. Redactieleden die ‘ongecensureerd’ personen die niet van dezelfde mening waren, mochten beledigen. En als dit aangeklaagd werd, die personen dan maar zelf gingen censureren. Dat was toen een dieptepunt bij Gentblogt.
  Meer algemeen zou ik durven stellen dat de gestage achteruitgang van Gentblogt enerzijds te maken heeft met die periode dat mensen gecensureerd werden (en dan hebben we het niet over spammers en psychiatrisch gestoorden die inderdaad soms het web vervuilen). Een aantal, onder wie mezelf, hebben dan (tijdelijk) afgehaakt. Anderzijds is het opvallend hoe steeds minder interessante en echt maatschappijkritische artikels uit diverse hoeken (!) gepubliceerd worden. En, hoewel ik dit niet op de spits wil drijven. Het valt toch op hoe de insteek van de redactie nogal eens uit een bepaalde politieke en levensbeschouwelijke hoek komt.
  Zoals nu het artikel van Reynebeau. Indien dit zou gaan over een hoge moslimgeestelijke en over een moskee, zou er al zeker een georchestreerde klacht gevolgd zijn vanwege het politieke vehikel, het Centrum voor gelijke kansen….

  • Reactie van Gudrun

   Nochtans, Jean, ben ik persoonlijk van een heel andere strekking dan de meeste redactieleden, zowel politiek als levensbeschouwelijk. Ik ben helemaal niet van de strekking van Reynebeau, maar ben toch degene die beslist heeft te publiceren. Tsja.

   En wat de artikels betreft: we kunnen maar publiceren wat we binnenkrijgen. Als we geen interessante of maatschappijkritische dingen binnenkrijgen, kunnen we die moeilijk online zetten ook.
   Voel u gerust aangesproken.

 19. Reactie van Gudrun

  Ik heb het gehad hiermee.