Archeologische resten van 3000 jaar oud in Sint-Amandsberg (Gent)

dinsdag 27 januari 2015 16u51 | Gudrun | 1 reactie
.

Op de site van Matexi en zijn partners in Sint-Amandsberg in Gent werden archeologisch interessante vondsten aangetroffen van 3000 jaar oud. Volgens eerste vaststellingen zou het gaan om minimaal vijf structuren uit de Metaaltijden en een Romeins graf. Tijdens een begeleide rondleiding op 21 januari kan het grote publiek de vondsten ontdekken. Na afronding van het onderzoek gaan de werken van start voor de nieuwe buurt van 38 woningen.

In het najaar van 2014 werd op de site van projectontwikkelaar Matexi en zijn partners een vooronderzoek uitgevoerd in het projectgebied van 2,5 hectare. Daaruit bleek dat een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk was in een zone van 4.900 m². Monument Vandekerckhove werd door de projectontwikkelaars aangesteld om het onderzoek uit te voeren in samenwerking met Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Tijdens het vervolgonderzoek werden verschillende archeologisch interessante vondsten aangetroffen.

Structuren uit de Metaaltijden
De archeologische sporen, voornamelijk van menselijke origine, werden goed bewaard door de intactheid van de bodemopbouw. Het gaat onder meer om greppels, paalkuilen (al dan niet als onderdeel van een structuur) en kuilen. Er werden minimaal vijf structuren vastgesteld die tussen de twee- en drieduizend jaar oud zouden zijn. Volgens eerste vaststellingen gaat het om twee huisplattegronden uit de Bronstijd en een huis en twee vierpalige spiekers uit de Metaaltijden.

Romeins graf
“Wij hebben ook sporen gevonden uit de Romeinse tijd. We konden al een graf en aardewerk uit die periode identificeren,” zegt Bert Acke, afdelingsverantwoordelijke Archeologie van Monument Vandekerckhove. “Het is opvallend dat er op zo een klein oppervlakte zowel sporen uit de Metaaltijden als uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. Kennelijk is het doorheen de geschiedenis een erg aantrekkelijke plek geweest om te wonen,” besluit hij. “Het is niet de eerste keer dat we als buurtontwikkelaar met een archeologische vondst geconfronteerd worden,” gaat Alexis De Groote, Business Unit Manager Matexi Oost-Vlaanderen, verder. “We doen dan steeds het nodige om de archeologen hun werk te laten doen en denken samen met hen na over de wijze waarop geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de verborgen schatten in hun buurt.”

© 2015 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Archeologische resten van 3000 jaar oud in Sint-Amandsberg (Gent)

  1. Reactie van Mieke

    De rondleiding vindt vandaag, 28 januari, plaats om 14u in de Kasteeldreef.