Archeologische vondsten op The Loop

vrijdag 30 januari 2015 8u59 | ElsS | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Midden vorige zomer startte het grootste archeologische onderzoek tot nu toe op The Loop. Van september 2014 tot januari 2015 vonden de archeologen op de voormalige buitenparking tussen Ikea en de hallen van Flanders Expo niet alleen een middeleeuwse gehuchtje uit de 10de tot 12de eeuw, maar ook verschillende boerderijen uit de Gallo-Romeinse periode die dateren uit de 1ste tot 2de eeuw.

De laatste weken lag de focus van de archeologen zo’n 2000 jaar terug in de tijd. De archeologen vonden verspreid over het terrein de resten van vijf boerderijen uit de Romeinse periode. De enige restanten zijn verkleuringen van de grond waar ooit de houten palen stonden, maar nu weggerot zijn. Op basis van die grondverkleuringen kunnen archeologen wel een grondplan reconstrueren. Doorgaans bestaat een erf uit een hoofdgebouw, eventueel enkele bijgebouwen en kuilen en een waterput. In de opvulling van de sporen worden af en toe scherven van aardewerken potten aangetroffen die toe laten de boerderijen te plaatsen in de 1ste tot 2de eeuw n. Chr.

Als sluitstuk van de opgraving op de buitenparking voor Ikea, werden in januari alle Romeinse waterputten opgegraven. In totaal onderzochten de archeologen maar liefst zes waterputten en een speciaal soort waterput, nl. een drenkpoel. De drenkpoel hoorde bij het erf met het grootste gebouw en is een hele grote poel waarin het vee kan afdalen om te drinken. Nadat deze niet meer gebruikt werd, dempten de Gallo-Romeinse boeren de poel met een grote hoeveelheid afval.

Na het terreinwerk zullen de archeologen alle aangetroffen vondsten onderzoeken, meestal scherven van aardewerken potten, maar ook stukken natuursteen. Dit zal een schat aan informatie opleveren over de herkomst en datering van de gebruiksvoorwerpen. De onderzoekers zullen zo ook een goed idee krijgen van het consumptiegedrag van Gallo-Romeinen op The Loop.

De aangetroffen waterputten dienden om steeds over vers drinkwater te beschikken, een cruciaal punt voor de toenmalige Romeinse boeren. De kuilen zijn verstevigd met houten wanden, zodat ze niet zouden instorten. Door de uitzonderlijke bewaring van organische resten in het grondwater, is al het hout nog bewaard. De archeologen vonden in de helft van de gevallen een vlechtwerkbeschoeiing, een soort gevlochten mand zonder bodem. Eind vorige week werd een waterput onderzocht die bleek te bestaan uit een uitgeholde boomstam.
Dit zijn trouwens niet de enige Romeinse vondsten op The Loop. Er werden al een tiental boerderijen opgegraven in de voorbije jaren. In de zomer van 2013 groeven de archeologen zelfs een deel van het grafveld uit de 1ste tot 3de eeuw op.

Ondertussen kregen de archeologen met dit grote puzzelstuk een vrij goed beeld van The Loop in de Romeinse periode. Over het volledige gebied liggen verschillende boerderijen verspreid. De gebouwen werden na verloop van tijd op dezelfde plaats heropgebouwd of afgebroken en even verderop opnieuw opgetrokken. In het noordelijke deel bevindt zich een klein gehuchtje. De bewoners van The Loop lijken simpele boeren, maar door handel hebben ze wel heel wat importen zoals luxe-aardewerk uit Oost-Frankrijk, kruiken uit Noord-Frankrijk en maalstenen uit het Eifelgebied in Duitsland.

Op de (middeleeuwse) site  Maalte vonden de archeologen verschillende kleine gebouwtjes en twee 20m lange en 8m brede woonstalhuizen. Bij deze boerderijen  ook een drietal waterputten, waarvan het hout onder het grondwater bewaard was gebleven. De gronden behoorden toe aan de Sint-Pietersabdij. Het voedsel afkomstig van de akkers op The Loop diende om de monniken te voeden. Op het hoogste punt van The Loop, zo’n 100m van het dorpje, werd de kruisvormige fundering van een windmolen en de brede, circulaire gracht er rond opgegraven. Vermoedelijk dateert deze staakmolen ergens uit de 12de eeuw, een erg vroeg exemplaar. Wellicht is het geen toeval dat een abdij, die in die tijd toch een soort multinational met behoorlijk wat kapitaal was, de middelen had om zoiets innoverend als een windmolen te bouwen, en dat vlakbij de boerderijen die dienden voor hun eigen voedselvoorziening.

De komende weken blijven de archeologen aan de slag op The Loop voor het tweede luik van dit grootschalig onderzoek. Ze graven er momenteel de zones op waar een nieuwe weg moet komen.

Wil je de vorderingen van de archeologen volgen? Surf dan naar de facebookpagina of kijk op www.dl-h.be.

boomstamwaterput vlechtwerkwaterput

© 2015 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Archeologische vondsten op The Loop

  1. Reactie van nicole

    heel interessant blijf ik volgen