Strijd van Politie Gent tegen valse rijbewijzen werpt vruchten af

donderdag 12 februari 2015 10u39 | Gudrun | reageer
.

Vier jaar geleden startte binnen de Verkeersdienst van de Gentse politie het G.Argus-project in de strijd tegen vervalste en valse buitenlandse rijbewijzen. De eerste resultaten wijzen op een succesvolle aanpak.

Het G.Argus-project (G. staat voor Gent en Argus verwijst naar de gelijknamige alziende reus uit de Griekse mythologie) richt zich op een aantal sporen. Er is een periodieke controle van alle ingetrokken en in beslag genomen buitenlandse rijbewijzen op de griffies. In het werkjaar februari 2013-februari 2014 bleek 20% van de rijbewijzen die op de griffies gecontroleerd werden vervalst. Dit aandeel zakte naar 7,5% in het daaropvolgende werkjaar. Deze daling wijst op een verbetering, maar controles blijven zeker nodig.

Daarnaast heeft het project ook een bijstandsfunctie voor teams die tijdens een interventie (bijvoorbeeld een verkeersongeval) geconfronteerd worden met deze problematiek.

In totaal werden tijdens het werkjaar 2013-2014 bij deze periodieke controles en de bijstandsfunctie 26 vervalste en valse documenten aangetroffen. Ook dat aantal daalde in 2014-2015: toen werden er nog 15 valse documenten aangetroffen.

Vervalsingen steeds moeilijker te herkennen

Het valt op dat de kwaliteit van de vervalsing steeds beter wordt, waardoor het voor politiepersoneel niet eenvoudig is deze te herkennen. Dankzij het project beschikt het Gentse politiekorps over de nodige expertise om deze misdrijven te onderscheppen. Zo werd vorig jaar een vals Moldavisch rijbewijs aangetroffen dat qua druktechniek tot het betere vervalsingswerk behoort. Er werd nog maar één dergelijke vervalsing aangetroffen, in Duitsland.

Het G.Argus-project kan ook andere onderzoeken vooruit helpen. Tijdens de vaststelling van een verkeersinbreuk stootte de politie op een vals Bulgaars rijbewijs en identiteitskaart. Toen de ware identiteit van de eigenaar achterhaald werd, bleek die bij eerdere politiecontroles steeds de valse documenten gebruikt te hebben, waardoor er diverse pv’s bestonden onder de alias van deze persoon.

Nauwe samenwerking met parket

Politie Gent en het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent werken nauw samen in dit project. Het parket gaat steeds over tot vervolging van personen die vervalste documenten gebruiken.

© 2015 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.