Gentse actua

maandag 8 augustus 2005 11u22 | Wouter | 8 reacties
Trefwoorden: , .

Afscheidnemend secretaris vreest voor toekomst KANTL
“Geen instelling doet zoveel voor zo weinig geld en toch ziet het er naar uit dat wij moeten verdwijnen.” Georges De Schutter, die binnenkort afscheid neemt als secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) ziet de toekomst somber tegemoet. Binnenkort wordt het onderkomen van de academie, het statige Huis van Oombergen in de Koningstraat, verkocht. Een alternatief is er niet voorhanden.
Lees meer bij DS Online

Parkeercontrole met digitale camera
De parkeerwachters voeren hun controles in Gent vanaf september uit met handterminals met een ingebouwd fotoapparaat. De foto’s kunnen dienen als extra bewijsmateriaal in geval van betwisting.
Lees meer bij DS Online

© 2005 GENTBLOGT VZW

8 reacties »

 1. Reactie van Luna

  Wie de petitie voor de KANTL nog niet heeft getekend, kan dat hier alsnog doen:

  http://www.kantl.be/main.php?page=verkoop&sub=petitie

  Baat het niet, …

 2. Reactie van erik

  Cultureel waardevolle teksten uit het verleden weer ter beschikking stellen, zoals de KANTL doet? Dat interesseert Anciaux en zijn bende toch geen bal. Dat swingt toch niet, dat is niet”tof”, dat is niet jong en zeker niet alternatief. En het gaat ook de verzuring niet tegen, behalve die van het oude papier waarop die teksten gedrukt staan. Nee, feesten, dat hebben we nodig, het hele jaar door! En musea met massatentoonstellingen, waar we elkaar voor de voeten lopen!

 3. Reactie van Cedric

  Goed gezegd Erik ! :) en ik heb nu ook de petitie ondertekend.

 4. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Alles waar Anciaux zijn poten aan roert komt in een katastrofe-scenario terecht: de problemen rond onze vlieghaven, onze sport, waar hij geen snars van kent, noch enig gevoel voor heeft, onze algemene cultuurpolitiek, met de eerste domme projecten van de Stam, op de hoek van het Bijloke-site(Palfijn-parkje). Deze instelling ‘KANL, is een van de eerste van oudsher gedecentraliseeerde organisaties, op een historische basis gebouwd, en dat moet nu weg.
  Dat kan toch niet en dat zal niet!

 5. Reactie van Bart

  Toch even zeggen dat er vóór Anciaux weinig gebeurd is op het departement Cultuur omdat niemand het aandurfde werk te maken van een grondig en gestructureerd kunstenbeleid. Onder Anciaux is daar tenminste een begin mee gemaakt. En Anciaux is er in geslaagd het cultuurbudget fors op te trekken, een niet geringe prestatie. Maar natuurlijk is niet alles koek en ei. De KANTL moet en zal blijven, daar is zowat iedereen het over eens. Dat zal dus ook wel gebeuren. Maar moet dat prachtige Huis van Oombergen echt verkocht worden? Wellicht komt het dan weer in handen van een of andere bank of verzekeringsgroep. En de kans is dan groot dat de KANTL verhuist naar “Boekenstad” A’pen, waar men een echte “Boekenstraat” wil uitbouwen met tal van literaire instellingen.
  De Stad Gent mag zich overigens veel sterker beginnen te profileren als “Boekenstad” – het poëziecentrum en de poëzieroute zijn een begin, maar lang niet voldoende om de “concurrentie” met Antwerpen aan te gaan. Daar heeft men het Fonds voor de Letteren, zowat alle Nederlandse uitgeverijen hebben een poot in Antwerpen, er wordt veel meer reclame gemaakt voor de stadsdichter enz. Nochtans wonen er in Gent ook veel schrijvers, én heeft onze stad wel degelijk een interessant literair verleden (zie http://www.literair.gent.be). Bovendien worden literaire tijdschriften als yang en rekto:verso in Gent gemaakt. Een zelfbewust literatuurbeleid zou Gent een nog aantrekkelijkere boekenstad kunnen doen worden. Dus, Daniël of Sas, u weet wat u te doen staat na 2006 ;-)

 6. Reactie van Cedric

  @ Bart, wat het literatuurbeleid betreft heb je grotendeels gelijk, maar of het voeren van een literatuurpolitiek door de stad Gent zal resulteren in meer financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid is weinig waarschijnlijk. Op het gebied van de andere kunsten kunnen we best meedraaien maar schier alle Vlaamse culturele instellingen worden naar Antwerpen versast. Neem nu het erfgoedcentrum dat hoognodig in Antwerpen moest gehuisvest worden : hebben Gent en Brugge niet meer cultureel erfgoed dan Antwerpen ? . Vlaamse opera , filharmonie, ballet , de Singel, MUHKA, museum voor schone kunsten, enz… Gent staat er bij en kijkt er naar. De geschiedenis van het MUHKA is een mooi voorbeeld : je kan het nalezen op de website van het MUHKA.

 7. Reactie van iris

  Ook ik tekende, reeds begin dit jaar als de gevreesde verkoop toen al in de kranten kwam, de petitie in de hoop dat er nog eens flink zou over nagedacht worden.
  Het KANTL is een juweeltje van architect David ‘t Kindt (1699-1770), gedoopt in de St.Martinuskerk en zoon van een meester-timmerman.
  In 1745 kocht bouwmeester ‘t Kindt het oude Dammansteen of Huis van Oombergen en diende een bouwaanvraag in om het te herbouwen met “eenen schoonen ghevel van witten einde blauwen arduyn tot besonder ambalissement van dese stadt en seer costelyck”.
  Na de voltooiing verkocht hij dan dit fraai pand dat wordt beschouwd als zijn meest geslaagde realisatie.
  Andere werken van ‘t Kindt zijn o.a. “de Hoofdwacht” op de Kouter (nu Handelsbeurs), “cipierage van de stadsgevangenis” (Mammelokker),
  Na 1745 werd hij ook nog belast met de bouw en de inrichting van een nieuwe sacristie aan de St. Niklaaskerk en realiseerde hij een project voor het Hotel Snoeck (groot huis) in de St. Jacobsnieuwstraat.
  Vanaf 1750 werd hij belast met de uitbreiding van het Bisschoppelijk Seminarie (nu Vlerickschool) en ook het Huis De Vijf Helmen (hoek Koornlei en Drabstraat) staan op zijn palmares.
  In 1755 werd David ‘t Kindt aangesteld tot ontvanger van de stadswerken, een functie die hij bleef waarnemen tot aan zijn dood.

  Redenen genoeg dus om ons, Gentenaars, het KANTL te laten houden in zijn huidige functie !
  Kunnen we daar nu echt niets méér aan doen ?
  Moeten we één van onze talentrijkste bouwmeesters zomaar afstaan aan prive-handen ?
  Desnoods er in massa voor buiten komen, dan wordt het nog eens een zinvolle betoging en……met het stadsbestuur op kop !
  Dat meen ik echt !

 8. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Beweren dat prive/ondernemingen dergelijk gebouw zouden verknoeien is niet altijd juist, soms doen ze het beter dan de overheid, maar het belang hier is de mogelijke openstelling voor het publiek, zelfs sporadisch.
  In dit geval gaat het over de culturele draagweidte van de KANTL zelf, en de minachting van dat ministerie voor de Stad Gent! Het is een echte denigrerende operatie, zelfs een provocatie. Onze Stad, onze Provincie, onze andere Vlaamse Ministers moeten er zich voor inspannen dergelijke domme besluiten te doen vernietigen. Men wil schijnbaar de geschiedenis door de Antwerpenaars laten herschrijven. Dit kan gevaarlijk worden met de tendensen en de symptomen die daar het politiek landschap vertonen.