Iedereen uitgenodigd !

zondag 11 september 2005 0u30 | Iris | 8 reacties
Trefwoorden: , , , .

Gezien (en meegegrabbeld wat ook de bedoeling is) in diverse handelszaken in ‘t stad. Op een fraaie zichtkaart, gericht aan de bevolking. “Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent nodigt uit op de feestelijke inhuldiging van de muurschilderingen van de Gentse kunstenaar Jan Van Imschoot in de Brabantdam(nr.38-42). U bent van harte welkom op zaterdag 17 september a.s.om 11u.”

Langs de Brabantdam, ter hoogte van het François Laurentplein, herinneren twee reuzegrote muurschilderingen aan de rijke Gentse en Europese geschiedenis van deze plaats.
Door aan de Brabantdam een brede muur te slopen was het oude uitzicht op het water hersteld. Minder mooi waren de afgebladerde zijgevels langs beide kanten van het water met als oplossing de muren bezetten en muurschilderingen aanbrengen. Bovenaan de lijst van mogelijke kunstenaars stond Gentenaar Jan Van Imschoot. De werken moesten wel verwijzen naar de historische context en het geheel moest een oase van rust vormen in het drukke verkeer daar (aldus Anke D’Haene, Dienst Kunsten).

De bewuste plek-de zogenaamde Braemgaten-heeft een rijke historische achtergrond.Geert Van Doorne (Dienst Monumentenzorg) dook de archieven in en vond enkele verrassende verhalen.

De term “Braemgaten” komt van de oude Gentse familie Braem,die het recht had er tol te heffen. Er zat daar een verval in het water van de Schelde zodat men er een sluis had geïnstalleerd. Boven de sluis liep een brug en in de gaten onder die brug zaten watermolens. Tijdens het malen van het graan kwam er veel meelstof in het water en krioelde de Schelde er van de riviervis. Dat zou de oorspronkelijke ingrediënten van Gentse waterzooi verklaren. Later raakte dat water zo vervuild dat de vis helemaal verdween en de Gentenaars dan maar kip voor hun waterzooi gingen gebruiken.

Dit stukje Schelde heeft ook een oeroude Europese historische dimensie;sinds het Verdrag van Verdun(834)vormde deze waterweg de grens tussen het westelijke en het oostelijke deel van Europa.Frankrijk en Duitsland zouden elkaar later nog stevig in de haren zitten. Vandaar ook op die plaats een monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Hoe dacht Jan Van Imschoot erover? De geschiedenis is in ieder geval prominent aanwezig in zijn werk. Bovenaan prijken vier koppen van geallieerde soldaten uit die Eerste Wereldoorlog.Aan de zijkant staat Dame Fortuna(uit haar hoorn stroomt de vis, op haar arm zit de kip al klaar).
Op de gevel aan de andere kant(nr.42)ziet men o.a.een Duits soldaat,een beeld van de afbraak van de molen en een evocatie van de rosse buurt,die er al is sinds de 13de eeuw. Van Imschoot refereert daaraan met de slapende nachtbraker, de nylonkousen en de Venus van Rubens.

Meer info: Stad Gent-Dienst Kunsten,Veldstraat 82,09/2698480 en Dienst Coördinatie,Adm.Centr.,W.Wilsonplein 1,09/2667760

© 2005 GENTBLOGT VZW

8 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Een goed idee die muurschilderingen. Zeker met de verwijzing naar onze geschiedenis.
  Ik hoop dat de verfraaiingspogingen ook verder naar de achtergevels van de verschillende gebouwen van de Sint-Jansvest zullen overwaaien. Hier zien we echt het belang dat we zouden moeten hechten aan de esthetische verzorging van onze achtergevels. Bij open bebouwing is het quasi normaal dat de vier gevels er fraai uitzien, bij halfopen bewouwing ook de drie zichtbare kanten, en ineens bij rijbouw: voorkant mooi en verzorgd achterkant elementair en armtierig.

 2. Reactie van Frans

  Die muurschilderingen aan de Brabantdam vind ikniet overtuigend. Die “verwijzingen” naar de geschiedenis waren nuttig in de Middeleeuwen (glasramen, e.d.), toen het grootse deel van de bevolking ongeletterd was. De beslissing om die muur aan de Braamgaten volledig te slopen is ongelukkig. Die muur had op zich een symbolische waarde als verwijzing naar de Nederschelde als scheidingslijn tussen het (Franse) koninkrijk en het (Duitse) keizerrijk, tussen Kroon- en Rijksvlaanderen.
  Het vrijmaken van het zicht op de achterliggende Scheldebocht (en het ex-toekomstige Muziekforum) had ook kunnen gebeuren door enkel de blinde vlakken te slopen en de bogen te behouden, met de sierlijke dolfijnen als sluitstuk. Dit sluitstuk is nu verbannen naar de weinig toegankelijke Sint-Baafsabdij.

 3. Reactie van Iris

  Staat het slopen in zijn totaliteit niet ten gunste van de doorvaartmogelijkheden op de Neder-Schelde ? Het ruimer zicht dat men nu bekomt vind ik wel gepast en ik merk ook dat de 2 banken geregeld bezoekers hebben. Een gezellig hoekje om even te verpozen aan het water temidden drukke winkelstraten.
  Die muurschilderingen zijn niet te vergelijken met Middeleeuwse verwijzingingen, maar eerder als kwinkslag en ter verfraaiing van de zijgevels.

 4. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Ik kan me wel deels terugvinden in het standpunt van Frans: die muur van vroeger, even deels behouden, maar met zichtgaten, misschien iets gezelliger, en een verbindingsteken, nu is de breuk tussen Frans Vlaanderen, en Duits Vlaanderen(?) veel brutaler. men heeft een breuk gemaakt, hopelijk om te verpozen.

 5. Reactie van Cedric

  Ik volg Frans ook. De muur was mooier dan het patchwork dat Jan Van Imschoot hier presenteert. Hij beperkt zich in hoofdzaak tot het slecht copieren van reeds bestaande iconen. Was het echt nodig daarvoor de door mij gererspecteerde Jan Van Imschoot te betrekken ? Een onbekende gevelschilder had hetzelfde gedaan maar veel goedkoper. Geef mij dan maar de Gentse traditie van muurgedichten, die laten de mensen ook stilstaan en tot bezinning komen.

 6. Reactie van Iris

  @Cedric, ik ben ook voor muurgedichten (zie post van vandaag “Gent een gevelgedicht rijker” )
  Niet iedereen is gevonden voor “overal poëzie” natuurlijk; ik kan er ook inkomen dat sommigen graag een kleurrijke muur willen bekijken met wat herinneringen. Vooral bij een sombere, regenachtige dag ;-) Een stad vraagt diversiteiten.

 7. Reactie van Maybe

  Je kunt dit toch niet mooi noemen.
  Alle tekeningen zijn zonder overgang zo maar koudweg naast mekaar geplaatst.
  Geef mij dan liever de muurschilderingen zoals ze zijn aangebracht op sommige gevels van Brussel.
  Het geheel mist hier duidelijk eenheid.
  Ik ken de schilder niet en ben helemaal niet te vinden voor zijn stijl.
  Heeft hij een voorontwerp gemaakt of heeft men hem ‘carte blanche gegeven? Wie zat in de jury om dit te beoordelen?
  Was het soms iemands vriendje?
  In elk geval, dit kon beter.
  We zullen er nu wel moeten op kijken.

  @ Jean-Marie: onlangs zat ik op de eetboot aan de Kuiperskaai en dacht ook hetzelfde als u. Men zou iedereen moeten verplichten om elke zichtbare achter- of zijgevel in mooie esthetische materialen te bouwen, zoals dit ook het geval is voor de voorgevels. Eén bedenking: moest men langsheen deze mooie Leiebocht een wandelpad kunnen maken zoals op bijgaande foto, genomen in Ciutadella (Menorca) dan zou deze plaats een 2de “place to be” kunnen worden. Zeker weten!

  http://home.scarlet.be/~vaign96/Menorca/index.html

 8. Reactie van Cedric

  @Maybe, Jan Van Imschoot schat ik hoog in, maar deze muurschildering is inderdaad een fiasco. Ik dacht ook net zoals jij aan de projecten in Brussel. Maar misschien heeft Gent geen striptraditie ? Kamagurka of Marc Sleen zouden anders niet misstaan.