Project Gent-Sint-Pieters

donderdag 6 oktober 2005 15u47 | Bruno Bollaert | 11 reacties
Trefwoorden: , , , , , , .

infostand Wij hadden de boot een (klein) beetje afgehouden, hier bij gent.blogt. Op de informatievergadering over het Project Gent-Sint-Pieters van 3 oktober jl. werden we immers op een meer dan twee uur lange sessie powerpoint presentaties getrakteerd. En hoewel wij heel aandachtig hebben gevolgd, hadden we gehoopt dat de aldaar gepresenteerde documentatie binnen de kortste keren op de website zou beschikbaar komen. De professionaliteit waarmee alles werd gepresenteerd, lieten ons immers het beste vermoeden. Helaas.

Het Project Gent-Sint-Pieters is een grootschalig project van de NMBS-holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest, en Stad Gent. Het project is reeds een aantal jaren in voorbereiding, maar is pas sedert vorig jaar in een stroomversnelling terecht gekomen. Sinds 2002 is er ook een ruim budget voor communicatie voorzien (250.000 EUR per jaar), en in september dit jaar is de stad met een informatiecampagne gestart. De eerste resultaten daarvan vindt u reeds terug in de informatievergadering van maandag (waarvoor 8.000 uitnodigingen werden gebust), en in het stadsmagazine van oktober, waar een katern werd meegeleverd met meer informatie. Een overdruk van die katern is beschikbaar voor wie daar om vraag, maar ze is ook beschikbaar als PDF (1Mb). Tevens werd een infopunt opgericht in het districtsgebouw van van de NMBS-Groep aan het Koningin Maria Hendrikaplein.

Grof geschetst, zijn er drie facetten aan het project:

 1. het stationscomplex: trein-tram-bus en alles wat daar rechtstreeks mee heeft te maken
 2. de ontsluiting van de toegangswegen naar het station en de nieuwe verkeerssituatie
 3. de heraanleg van de Fabiolalaan, met de grotendeels gecontesteerde hoogbouw

De aanpak van het stationscomplex wordt op het minste gemor onthaald. Aan het bestaande gebouw wordt bijna niet geraakt; wel moeten de bestaande (en beschermde) reizigers- en goederentunnel verdwijnen. Het gedeelte achter het station, onder de sporen, wordt volledig opengemaakt, en moet plaatsmaken voor een gemoderniseerd complex dat plaats biedt, op verschillende bouwlagen, aan het openbaar vervoer (ook tram en bus). De overgangen tussen de verschillende types openbaar vervoer worden korter en (verkeers)veiliger. Ook kiss & ride, taxiplaatsen en fietsstallingen worden in dit complex ondergebracht. De wachtplaatsen voor bus en tram worden afgeschermd van het weer.

het panel

De ontsluiting van de toegangswegen stuit op weerstand. Er komt immers een (ondergrondse) parking, die plaats biedt aan 2.810 wagens. Hoewel dat aantal bewust aan de lage kant werd gehouden, brengt dit nog steeds een grote verkeersstroom met zich mee. Niet de bestaande verkeersader langs de Voskenslaan wordt daarvoor gebruikt, maar er wordt een nieuwe weg aangelegd, die de R4 met het station moet verbinden. Helaas is die verbindingsweg gepland dwars door het Natuurpark Overmeers, waar de overlast van het verkeer duidelijk aanwezig zal zijn. De weg mondt uit in de Sint-Denijslaan, waar je via een tunnel onder de sporen en in de parkeergarage kunt rijden, en gaat door tot de Fabiolalaan. Via een systeem van verkeerslichten en eenrichtingsstraten moet worden verhinderd dat doorgaand verkeer in de achterliggende wijk terecht komt.

Het luidste protest was gericht tegen de heraanleg van de Fabiolalaan, en in het bijzonder tegen de geplande hoogbouw. De hoogbouw, zo verzekerde burgemeester Beke, was een bewuste keuze van de stad om zo de stationsbuurt de 21e eeuw binnen te brengen. Gent werd omschreven als een stad van torens en rivieren waarbinnen de voorziene hoogbouw een bakenfunctie werd toegedicht. Een uitgekiende mix van gebouwen met kantoor- en woonfuncties moet de leefbaarheid van de buurt garanderen. Een meerderheid van buurtbewoners lijkt de hoogbouw onaangepast aan de huidge woonomgeving te vinden. Bovendien wordt er verwezen naar de situatie aan stations zoals Brussel Noord, een ambitie die, zo vindt men, Gent vooral niet behoort na te streven.

Hoe professioneel de vergadering ook was, en hoezeer de nadruk ook op communicatie wordt gelegd, kwam het ons voor alsof die communicatie momenteel vooral in één richting wordt gevoerd. Nochtans werd er inmiddels een buurtcomité opgericht (BuitenSporig) dat reeds toenadering heeft gezocht met het stadsbestuur. In een project dat 10 jaar in beslag zal nemen, en waarmee men de stationsbuurt de 21e eeuw wil binnenbrengen, lijkt het ons niet meer dan normaal dat daarin ook een plaats voor een buurtcomité wordt voorzien. Wellicht wordt daaraan gewerkt.

Even verrassend, in diezelfde context, is dat er momenteel zelfs niet wordt gedacht aan een competitie voor de architecturale invulling. Surely that must be an oversight, want wij weigeren alvast te aanvaarden dat ons stadsbestuur niet over genoeg visie zou beschikken om de 21e eeuw ook een geschikte vorm te geven.

Ondertussen is er reeds veel informatie beschikbaar, en, indien u verder in het Project bent geïnteresseerd, geven wij u nog graag volgende links mee:

Het infopunt, in het districtsgebouw van van de NMBS-Groep aan het Koningin Maria Hendrikaplein 2, is open op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur, en na afspraak. U kan het ook telefonisch bereiken (09 241 24 11), via fax (09 241 28 07) of per e-mail (info@projectgentsintpieters.be).

© 2005 GENTBLOGT VZW

11 reacties »

 1. Reactie van Frans

  Gent.blogt brengt hier een voortreffelijk verslag van de informatievergadering van 3 oktober, met pertinente randbemerkingen.
  De hoogbouw, zo verzekerde burgemeester Beke, was een bewuste keuze van de stad om zo de stationsbuurt de 21e eeuw binnen te brengen. Wat voor onzin is dat? Ten eerste is de Gentse stationsbuurt (een ontwerp voor een Wereldtentoonstelling, zoals men dat nu blijkbaar wil vergeten) een vrij goed bewaarde erfenis uit het begin van de 20e eeuw en als zodanig wettelijk beschermd. Ten tweede is de 21e eeuw al vijf jaar bezig en zijn de grootschalige werken in het beste geval af in 2016. Geen kat die gelooft dat men die datum haalt; voor promotoren is dat compleet bijkomstig.
  Zoals de plannen er nu voorliggen, stevent Gent-Sint-Pieters af op een herhaling van de rampzalige transformatie van Gent-Zuid. Eurostation? Loop maar eens rond Brussel-Zuid om vast te stellen wat “de gezelligste stad van ons land” te wachten staat.
  Gent-Sint-Pieters is “het derde station” van het land. En dan? Wat wil men met die grootschaligheid bereiken? Gent bevestigen als “pendelvoorstad” van Brussel? Waar ligt het verband tussen deze ontwikkeling en die rond Flanders Expo of Gent-Dampoort? Wie zegt, eens dat die hoogbouw er staat, de gebruikers ervan allemaal met het openbaar vervoer komen?
  Tussen Rijsel en Antwerpen, tussen Frankrijk en Nederland heeft Gent jaren geleden letterlijk de hogesnelheidstrein gemist. Nu is het wat laat om de stationsbuurt “de 21e eeuw binnen te brengen”, behalve voor projectontwikkelaars en betonboeren.
  Alvorens men de eerste spade steekt, kan men nog wat denkwerk verrichten, zeker ook architecturaal; en morgen in het Sint-Pietersstation mijmeren over al die plannen. Het zal er rustig zijn.

 2. Reactie van Moliere Haentjens

  Ik wil de redactie Gent.blogt bedanken en gelijk feliciteren met een uitstekende berichtgeving.

  U moet weten dat ik eerst naar gent.blogt surf overdag en DAARNA pas naar De Standaard Online of gentenaar.be.

  Doe zo voort.

  Frederik

 3. Reactie van Voske

  Op het gevaar af een oeverloze discussie te ontketenen…

  Gent-Sint-Pieters is in vele aspecten een wat vreemd station: een van de grootste en meest gefrequenteerde stations van ons land, maar de ontsluiting ervan is ramp-za-lig. Het is ongelooflijk en onnatuurlijk te zien dat het grootste station van Gent over 502 parkeerplaatsen beschikt.

  Daar moet sowieso iets aan gebeuren, zeker met het steeds groeiende belang van de trein in het achterhoofd. Openbaar vervoer is leuk, maar onbetaalbaar om bv. in het weekend een degelijke parkeerservice te voorzien (boemeltreinen in het weekend zijn quasi niet te betalen, en de tram van de expo is een mooie poging, maar niet echt gebruiksvriendelijk op dagen dat de expo zijn rol als expo vervult, dan is de trein nemen een stevige wandeling).

  Dat het stadsbestuur dus meer auto’s wil toelaten in de stationsbuurt lijkt me niet meer dan logisch, als je een toekomstvisie met een groeiend belang voor die stad voor ogen hebt. Daarom ook dat de plannen voor een betere lijn-aansluiting alleen maar aangemoedigd kunnen worden. Gent blijft daarbij een voortrekker qua mobiliteitsbeleid en voorrang aan het openbaar vervoer. NIMBY uit de buurt is begrijpelijk, maar spijtig genoeg niet altijd productief… (bovendien woon je nu eenmaal in een stationsbuurt, dat daar doorgaand verkeer is lijkt me niet meer dan normaal – zelf woon ik op de antwerpse steenweg, probeer daar maar eens een rustige nacht te hebben tussen alle zwaar vervoer door).

  Of die hoogbouw niet wat minder megalomaan en esthetisch verantwoorder kan is een vraag die ik me op het eerste zicht ook stel. Zowel Brussel Noord als Brussel Zuid zijn geen voorbeelden van hoe het zou moeten, en ik zie hier toch wel enkele verontrustende echo’s…

  Kortom: er is nog veel ruimte voor verbetering en een mooiere visie, maar ik vind dat Gent even goed een mobiliteitsknooppunt van formaat verdient, gezien haar status als mooiste en vooruitstrevendste stad van Vlaanderen en ver daarbuiten.

 4. Reactie van yves

  In grote schouwburgen doet men soms een “Buhneprobe”: met zo goedkoop mogelijke middelen de volumes uittesten.
  Het is misschien utopisch, maar als je met een deeltje van dat grote communicatiebudget een helikopter huurt, en op de plaats van de hoogbouw de hoogte aangeeft op excact de plaats waar de gebouwen komen, dan kan elk indidvidu de zichtlijnen bekijken in een real measure situatie.

  Plannen op papier en powerpoints zijn voor volumeinschattingen veel te beperkt.

 5. Reactie van patrick van oostveldt

  Beste,

  Er zijn veel bezwaren tegen de megalomanie van dit toren park.
  Een modern Gent omringend door torens geeft een definitieve doodsteek aan de historische binnen stad.
  In het structuurplan Gent, is er sprake van een brug over de watersportbaan van waaruit men dan een prachtig zicht zou hebben op de historische torenrij van Gent, zoals die nu ook op het logo van de stad terug te vinden is.
  Vanop de nieuwe brug aan Flanders-expo, heeft men nu reeds een mooi zicht van de historische sky-line van Gent. Gaat men daar dan nu aan het station een definitief scherm van hoogbouw voor plaatsen?
  Men wil een verbinding R4, en E40/E17 met de historische kern van de stad. Flanders-Expo: de restant van de twintigste eeuw, het lidteken van de derde industriële revolutie, moet verbonden worden met de middeleeuwse binnenstad. Een laan, die een moderne, commerciële of high-tech site verbindt met een culturele historische site. Best een argument, maar ondertussen zal deze verbinding wel volledig degraderen tot een verkeersriool die ieder perspectief vernietigt.
  Heb je al eens gekeken hoe het klokkentorentje van het historische Sint-Pietersstation, in het niet verzinkt tussen dit mega-project. Het moderne station krijgt op die manier een mooi bokrijkachtig hoekje waar toevallige reizigers, die geen abonnement of electronisch ticket kopen, nog terecht kunnen voor 20-eeuwse aankoop van een tiket, van hand tot hand. Ondertussen kunnen zij op de plafonds en de hoge muren, bewonderend kijken naar de mooie en duur gerestoreerde frescos van onze historische steden.
  Ik mis hier toch een zekere evenwicht.
  Onder de sporen komt een plein, de grote van twee keer het Sint-Pietersplein, bij het station komt een parking, bijna zo groot als alle parkings in de binnen stad. Hoe kan dit anders functioneren dan de huidige Vlaandersstraat of de Kortrijksepoortstraat, die telkens opnieuw dag na dag vast zitten en een flessenhals zijn voor het openbaarvervoer.
  En zo kunnen wij voortgaan.
  Voor een dergelijke investering kan men perfect een nieuw station bouwen boven een verkeerswisselaar en dat snel gevoed wordt door automobilisten die het beu zijn nog langer in de file te staan.
  Ik had meer visie verwacht van onze beleidsmensen. Nu heb ik van dit project enkel het idee dat het een duur betaalde techniek is om enkele hectaren grond aan de Fabiolalaan bouwrijp te maken en in de schoot te leggen van enkele vastgoed makelaars.

  Tot wederhoren

 6. Reactie van Bomaisé

  Leeft het idee (n)ergens om een nieuw treinstation op Flanders Expo neer te planten waarrond men dan hoge (?) kantoren, parkings, e.d. kan bouwen? Uiteraard moet ook Gent St-Pieters worden behouden als station, maar terwijl op Flanders Expo grootschaligheid zijn gang kan gaan, zou men rond Gent Sint-Pieters kunnen focussen op de pendelaars zonder auto (vb. in de nieuwe kantoren vooral ambtenaren huisvesten) en busverkeer. Het spreekt mijns inziens voor zich dat dus ook de buurt rond Gent Sint-Pieters nood heeft aan projectontwikkeling. Niet dat ik tegen hoogbouw ben rond stations, maar gegeven de bestaande plannen voor Flanders Expo en de ervaringen in Brussel, zijn 80 meter torens in deze buurt toch wat van het goede teveel. En de uitleg dat ‘de skyline van Gent moet worden vervolledigd’ is werkelijk hilarisch (geloven planologen dergelijke onzin zelf?). Hou het gewoon bij ‘rationeel omgaan met ruimte’. Enfin, ik kan me voorstellen dat dergelijk idee niet meteen zou worden afgeschoten, indien het financiële plaatje van de NMBS zou kloppen. In hun ogen moet Gent Sint-Pieters geld opbrengen via allerlei concessies (de investeringen moeten immers door iets worden betaald), de leefbaarheid van de buurt is hun zorg niet.

 7. Reactie van yves

  @ Patrick: daar snij je een echt dilemma aan: is het zinvol om zoveel geld te pompen in infrastructuur die bijna een eeuw oud is?
  Zijn we niet aan de grens van onze monumentenbeschermingen?
  Moeten we niet es kiezen in plaats van alles te willen?
  En een historisch station, én een groter station.
  En historische schouwburgen, én een hedendaags podium.
  Met ziekenhuizen (ook technische openbare voorzieningen) doet men dit niet.
  De VRT zit ook niet meer op het Flageyplein.
  Kortom: wat is waardevol, wat is nodig?

  Ik stel de vraag, zonder antwoord.

 8. Reactie van Laurens

  @ Bomaisé: Het lijkt mij alleszins nuttig om bij Flanders Expo een (bescheiden) station te openen, om van daaruit enkele piekuurtreinen naar Brussel in te lassen.
  Zo is er geen behoefte om al dat verkeer naar de stationsbuurt aan te trekken, terwijl de locatie van Flanders Expo juist gegoten is om het verkeer van R4/E40/E17 op te vangen.
  Dan is er ook geen behoefte aan een gigantische ondergrondse parking met verbindingsweg door een natuurgebied en kan men tegelijkertijd de ontwikkeling van het station zelf wat bescheidener maken (een ondergrondse ruimte van twee keer het Sint-Pietersplein lijkt mij toch een beetje van het goede te veel, zeker met het oog op de veiligheid; ik zou er ‘s nachts toch niet willen rondlopen).

  Is er trouwens iemand die de logica snapt van langs de ene kant verklaren dat een parking aan het station nodig is om een vlotte overstap auto/trein te maken, maar tegelijkertijd langs de andere kant beweren dat de verbindingsweg niet als doorstroomweg naar het centrum (rond de Rijsenbergwijk, erdoor gaan ze blijkbaar verkeerstechnisch verhinderen) gebruikt zal worden omdat het verkeer op die verbindingsweg zal vastslibben?
  In dat laatste is toch niet echt sprake van vlot overstappen, me dunkt.

 9. Reactie van ruben

  ik vind dat dit hoogbouwproject een heel goede keuze is de skyline van gent moet inderdaad versterkt worden daarom is 80 meter geen echt hoog gebouw van mij mogen er ook 100 plussers in de plaats komen. vooral dit project niet afblazen !!

 10. Reactie van filo

  Allemaal leuke ideeën, maar toch een praktische onmogelijkheid.

  Wat is het grote probleem van het Belgisch spoorwegennet? Dat iedereen tussen 7 en 9 uur naar Brussel wil, en tussen 16 en 18 uur weer weg uit Brussel.
  Tweede probleem: tussen Noord en Zuid zijn er welgeteld ZES sporen. 6. De tunnel tussen Noord en Zuid kan moeilijk of niet verbreed worden, en een nieuwe tunnel is ook zo goed als onmogelijk. Dus kortom: we zullen moeten leren leven met deze flessenhals.

  Dit betekent kort en goed dat het onmogelijk is om vanuit alle plaatsen van België rechtstreekse treinen door de Noord-Zuidas te jagen. Ik ben wel voor rechtstreekse treinen uit Sint-Pieters, uit Dampoort, uit Flanders Expo, en, waarom niet, ook uit Lochristi, Merelbeke en Eeklo. Alleen krijg je dat allemaal niet verwerkt voor Brussel Zuid.

  De N-Z-verbinding smeekt dus eigenlijk om grote treinen, waarop vééél mensen zitten. Dus kortom: centraliseer je reizigers in een beperkt aantal stations (Denderleeuw, Gent-Sint-Pieters, Berchem, Leuven…) en stuur ze dan in één trein naar Brussel. (bijvoorbeeld door de treinen uit Knokke en Blankenberge te koppelen).

  Met andere woorden: nog maar eens een extra-trein uit Flanders Expo kan er gewoon niet bij in Brusssel, die trein zal toch moeten stoppen in Gent-Sint-Pieters. En dan gaan de mensen uit Brugge en Oostende weer klagen dat ze te vaak moeten stoppen.

  Kortom: er is maar één oplossing: Gent-Sint-Pieters is inderdaad het knooppunt voor Oost- en West-Vlaanderen, wat misschien spijtig is voor de omwonenden, maar een goede zaak voor alle andere inwoners van Oost- en West-Vlaanderen. Wie van Flanders Expo naar het station wil, zal maar de tram moeten nemen, er ligt er nu een, en die is nog behoorlijk snel ook.

 11. Reactie van laurensv

  En waar zal het spoor dan moeten lopen die dat treinstation op Flanders Expo verbind met de lijn Gent-Brussel?