Foto van de dag

vrijdag 25 november 2005 2u12 | Ignace | 20 reacties
Trefwoorden: , , .

In een uitstalraam van een antiquair te Gent vond Ignace Van der Kelen deze mooie prent van de eerste spoorlijn in 1837.

Let eens op de spits van de Sint-Niklaaskerk en van het Belfort. Wie kan de resterende torentjes thuisbrengen? Vooral het rechts gelegen torentje intrigeert mij.

Het Zuid

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2005 GENTBLOGT VZW

20 reacties »

 1. Reactie van Marc

  St Niklaaskerk, Belfort… lijkt me eerder de St Pietersabdij.

 2. Reactie van dimitri S.

  Uiterst rechts ? Ik dacht aan het torentje van de kerk van het klein begijnhof En dan de tweede van rechts het torentje van de Nieuwenbosschool.

 3. Reactie van Iris

  Ik volg dimitri S. vermits wij het Nieuwenbostorentje vanop ons terras kunnen zien.

 4. Reactie van wouter

  Het torentje uiterst rechts is het torentje van Nieuwenbos. Nu wel compleet vervallen en daardoor quasi onherkenbaar.

 5. Reactie van Pieter

  Volgens mij is dit gezien tussen UCO en Zuid, dit perspectief klopt dan, want rechts naast St-Baafs zie je StJacobs. Dus helemaal rechts moet idd het begijnhof zijn.

 6. Reactie van stef

  Plezant, dit soort zoekprentjes… Ik heb er geen probleem mee dat er af en toe eens eentje op Gent.blogt verschijnt. Ik kan me onnozel gapen op oude stadskaarten en panoramas…

  Ik vraag me bij deze wel af of de schilder zich enige vrijheid gepermitteerd heeft. Sint-Jacobs heeft leien op haar twee lage torens, terwijl dat nu maar met ene het geval is. En de belforttoren is een stuk minder spits dan hij nu is. Of is die mee verbouwd toen ze er die twee extra beuken aanzetten? Begin 20ste eeuw dacht ik.

 7. Reactie van Peter vc

  De eerste spoorlijn liep van Brussel naar Mechelen.

 8. Reactie van Maybe

  Rechts van de St. Pieterskerk dacht ik het Emmaus torentje te zien in de St. Pietersnieuwstraat.

  Welke fabriek was dit daaronder, waar nu het rectoraat staat ?

  In het verlengde van deze fabriek zie ik een lange muur. Is dit soms nog een deel van de Gentse verdedigingsmuren?

 9. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Het is een zeer moeilijke opdracht maar we proberen het: eerst de OLV-Sint-Pieterskerk, dan een kleine onbekende torentje, op de Blandijn, Sint Niklaas, Belfort met oude stompe spits, Sint-Baafs, Sint-Jacobs, misschien de Sinte Catherinakapel(voorganger van Sint-Annakerk)of de Nieuwenbos toren, dan de Begijnhofkerk met aansluitend haar torentje. Dat de kunstenaar zich hier of daar wat permitteerde is een algemeen geldende waarheid.
  Wie weet waar dit werk nu te zien is? Toevallig gisteren vlug nog een kijkje genomen tussen oude kaarten.
  Dit is een zeer interessant werk!

 10. Reactie van Ignace Van der Kelen

  Deze mooie prent is (of was) te zien in het uitstalraam van een antiquair op de Nederkouter.

 11. Reactie van Jean Marie de Wulf

  @stef: inderdaad het Belfort heeft in zijn lang leven veschillende spitsen gehad, van stomp naar scherp. De huidige vorm werd door architect Valentin Vaerewijck gerecontrueerd op basis van archiefstukken in het zicht van de Wereldtentoonstelling van 1913.
  @dimitri: ik geloof ook dat het dat torentje van het Nieuwenbos moet zijn
  @Maybe: ik geloof het ook dat alleen het emmauskasteeltje ken zijn die op die liggen een torentje kan hebben, maar die spits is er nu af.
  Tussen Nieuwenbos en Sint-Jacobs zou wel ergens de Sint-Catharinakapel kunnen staan, grote leien dak, maar ook die zeer spitse toren?
  Op de Muinkkaai staat dan nog geen enkel huis, de eerste werden er slechts na 1865 gebouwd.
  In 1838 werd de lijn naar Brugge gebouwd (of een jaar later).

 12. Reactie van Maybe

  Ik vond nog een oude foto die verscheen in “De Gentenaar”

  https://home.scarlet.be/~vaign96/Gent/Gent/Spoorweg.html

  Ik lees in dit artikel dat één van de open bankwagens bij de eerste rit in 1837 vuur vatte tengevolge van de drukking van de wielen, maar dat één emmer water voldoende was om dit begin van brand uit te doven.

  Bravo brandweer!

 13. Reactie van Adrien

  @Stef : ” .. twee extra beuken ” Het zijn er vier zoals opgesomd in het lastenkohier nr 907 vastgesteld op gemeenteraad van 14.05.1901 : “Vergrooten, geschiktmaken en herstellen van het gebouw “de oude lakenhalle”. Verlenging met vier vakken der lakenhalle op de gevonden sporen van oude grondvesten, waardoor totale lengte van 42,50m ontstaat. Gedeeeltijk heroprichten van het gebouw in stijl renaissance (Mammelokker) palende aan Lakenhalle geschikt om tot portierswoning te dienen. “; SAG G4354
  @JM de Wulf: dat torentje naast OLV St Pieters met de drie vogels erboven, kan dat niet het Emmaustorentje zijn ?

 14. Reactie van Adrien

  Helemaal rechts de molen op de Keizerpoort

 15. Reactie van Maybe

  Ik zie rechts en links water lopen.
  Links zou dit de Schelde moeten zijn en rechts de oude gedempte Schelde die voeger liep onder de huidige Tentoonstellingslaan alover de Frère Orbanlaan en verder parallel met de westkant van de Brabantdam om aan te sluiten met de Schelde ter hoogte van de Waalse Krook.

 16. Reactie van Jean Marie de Wulf

  @Adrien, inderdaad ik denk het ook dat het Emmauskasteelje is.
  @Maybe, ook inderdaad, het mondde dan in de “oude Scheldestraat” dwars door de Kuiperskaai.

 17. Reactie van otto

  @maybe: op de plaats van het huidige rectoraat stonden de eerste gebouwen van de UCO(union cotonnière), het gebouw naast de vooruit was hier ook een deel van. bron: https://membres.lycos.fr/architectuur/?

 18. Reactie van Lode !

  @pieter: in reactie 5 zeg je dat het standpunt van de schilder ergens tussen Zuid en UCO moet zijn.
  ik denk dat dat niet helemaal klopt, ik passeer vaak aan de Decascoop en dat lijkt mij eerder de hoek vanwaaruit de schilder zijn ding deed, mss ietsje meer richting rondpunt Zebrastraat en Tentoonstellingslaan
  @jean marie: waarom hebben ze de Schelde ooit verlegd?? heeft dat iets met Gent Zuidstation te maken?

 19. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Beste Lode, Het kan niet van uit de kant van de Decascoop getekend/ geschilderd zijn, want de spoorweg, hier links van het gezichtspunt, liep over de huidige Sint-Lievensbrug, inderdaad naast de UCO-toren.
  Anderzijds, de Schelde werd niet verlegd, alleen gezien de erbarmelijk toestand van de verschillend kleinere waterlopen in Gent in de late 19de eeuw, werden velen opgevuld. Zo verdwenen de Houtlei, de Oude Schelde o.a.alhier, de Blaizandvest, de Plotersgracht, de Tichelrei en de Meerhem, de Kromme wal en zovele andere. Eens telde Gent 365 bruggen!

 20. Reactie van no butterfly

  Deze foto werd deze morgen uitgedeeld aan het St-Pietersstation door sp.a om de treinreizigers te melden dat ze nu ook een rechtstreekse trein naar Brussel vanuit het Dampoortstation kunnen nemen. Er was zelfs een fanfare…