Foto van de dag

zondag 26 februari 2006 4u39 | Els en Arthur | 17 reacties
Trefwoorden: , .

Spelende kinderen

Spelende kinderen vond Els Van Eeckhaut niet ondanks de duidelijke aanwijzing die ze ervoor gevonden had. Zelf wijt ze het aan het feit dat het weer er niet naar was. Het kan natuurlijk ook zijn dat de verkeerssituatie tegenwoordig niet al te gunstig meer is.

In dat verband vraagt Arthur De Decker zich het volgend af: “Waar is de tijd toen kinderen nog op straat konden spelen. Nu is er de drukke ringlaan. Herkent u het nog?”.

Kinderen

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2006 GENTBLOGT VZW

17 reacties »

 1. Reactie van Cedric

  Vlaamse Kaai zeker ?

 2. Reactie van joener

  Op het kaartje staat “boulevard de l’Escaut”. Mooie naam eigenlijk maar aan de rij huizen te zien is dit waarschijnlijk de huidige Vlaamse Kaai.
  Spijtig dat er van deze huizen niet veel meer recht staan. Velen waren van architect Semey die rond 1900 veel eclectische huizen bouwde. Typisch is dat hij ieder huis voorzag van een spreuk. Bij mij op de gevel staat er “huis opvoeding onderwijs”.
  Een hele mooie straat is dat op de prent en moet er ook echt aangenaam wonen geweest zijn.

  Waar de eerste foto getrokken is komt mij niet onmiddelijk bekend voor.

 3. Reactie van yves

  Garageboxen: het onkruid van stedenbouwkundig België.
  Zal es een fototje posten van hedendaags onkruid.

 4. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Inderdaad, prachtige architectuur, de meeste huizen van Semey, mooie sprueken en zelfs soms slogans. Waar zijn die mooie bomen? Kunnen we hopen dat die zouden terugkomen?
  Nostalgie!

 5. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Zeg, Tuur of Els, wij zijn toch schonere hoekjes van u gewoon. Maar daar klopt ge spijkers met koppen (of is het omgekeerd?) Wij hebben dus te kiezen, of garages of kinderen. Is dat ook niet een sociale vraag of ook een demografisch probleem?

 6. Reactie van Ivan

  Nou ja, garageboxen maken minder lawaai dan spelende kinderen.
  Wim Sonneveld had gelijk met “Mijn Dorp” !!

 7. Reactie van frank

  Volgens mij is het de hoek van de Lieremanstraat en de Leiekaai, tegenover kraakpand “de drie charels”. Op de Brugse Poort wordt nog steeds buiten gespeeld, bij elke temperatuur, speelstraat of geen speelstraat.

 8. Reactie van Els Van Eeckhaut

  frank: volledig correct, behalve dat het op het moment dat ik die foto nam écht zo bitter koud was dat er geen kids te bespeuren waren. Weinig andere levende wezens ook.

  Slaapwel,

  Els

 9. Reactie van arthur De Decker

  De oude postkaart is inderdaad een zicht op dat deel van de Ring dat sedert 1890 Scheldelaan noemde en nu Vlaamsekaai. Dit was oorspronkelijk een trekpad langs de Nederschelde waarlangs de trekschuiten met man- en paardekracht werden voortgetrokken. Het is een zicht van 1912 nadat de bouwmeester J.G. Demey er tussen 1894-1902 een aaneegesloten rij villa’s bouwde in eclectische stijl die bijna allen de naam droegen van een Vlaamse kunstenaar. Vandaar dat in 1942 de laan herdoopt werd in Vlaamsekaai. Tussen 1960 en 1970 verdwenen een reeks van die villa’s om plaats te ruimen voor banale appartementsgebouwen.
  Op mijn verzoek werden de resterende villa’s (met de naam Setterman, Snellaert, H. Van Peene, Karel Miry, K. Waelput, Vrouw Courtmans-Berchmans, Hendrik Conscience, Tony Bergman, Ernest Staes, Virginie Loveling, Theodoor Van Rijswijck, vader en zoon Jan Van Rijswijck) als stadsgezicht beschermd. Dit gebeurde bij het besluit van 30 maart 1994. De ook nog resterende villa Drij Van Eycks (nrs 110-113) werd toen spijtig genoeg niet opgenomen in de bescherming.
  Waar de bomen staan op de postkaart raast nu het verkeer naar het Keizerviaduct dat daar werd ingehuldigd op 12/8/1971. Ik geloof niet dat die bomen er ooit nog zullen terugkomen. In de Heirniswijk achter die villa’s werden wel tijdens de vakantie reeds speelstraten ingericht.

 10. Reactie van Arthur De Decker

  Sorry: lees Semey ipv Demey

 11. Reactie van joener

  @ arthur De Decker

  rarar, waar staat mijn huis (zie een vorige post)

 12. Reactie van arthur De Decker

  Joener,
  uw huis staat NIET op de Vlaamsekaai doch wel in de Kunstenaarstraat te Sint Amandsberg. Het werd gebouwd in 1900 door J.G. SEMEY zoals op de plint staat. Dit gebeurde in opdracht van Hendrik Hacquaert, een leraar bij de Rijksmiddenschool. Vandaar vermoedelijk de naam van het huis. Het huis van uw gebuur is ook van Semey en draagt als opschrift “Huis Werk en Kunst” en werd gebouwd in hetzelfde jaar in opdracht van de muziekleraar Leopold De Porre-Hacquaert.

 13. Reactie van Arthur De Decker

  Joener, was mijn gok juist? Of bestaan er meerdere huizen van Semey met dat opschrift?

 14. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Maar Arthur, waar haalde gij dat allemaal?

 15. Reactie van arthur De Decker

  Dat over de Kunstenaarstraat komt uit de thesis van Elise Hooft, Jacob Gustaaf Semey (1864-1935) Bouwmeester in Gent, Verhandeling voor het verkrijgen van de graad van Licentiaat Kunstwetenschappen, U.G. 1996-1997, deel II, p. 104-105.
  Dat over de Vlaamsekaai uit het boek Van Wei tot Wijk, Ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Gentse wijk Heirnis, 1988, p.67 en 97 waar ik zelf aan mee geschreven heb. Ik woonde toen zelf in een huis van Semey.

 16. Reactie van joener

  ja arthur,
  je hebt gelijk.

  ik heb de originele bouwaanvraag plannen kunnen copieren
  en ook de bouwaanvraag documenten
  waarin duidelijk de namen van de opdrachtgevers vermeld staan
  Die thesis zou ik ook graag eens kunnen copiëren (of toch inlezen) maar heb er eigenlijk nog geen moeite voor gedaan.
  Indien je onze woning graag eens bezoekt, ben je altijd welkom

 17. Reactie van Carlos Klik

  Voor zover ik weet bevind de originele foto met de spelende kinderen zich in het Gentse stadsarchief, ik kan het weten want ik was er jarenlang fotograaf