Gentse actua

maandag 15 mei 2006 10u09 | Lien Braeckevelt | 29 reacties
Trefwoorden: , , , , , , , .

Bewonersvignetten aanvragen via website
Bewoners kunnen via de nieuwe website van het Parkeerbedrijf een bewonersvignet aanvragen of verlengen. Andere digitale nieuwigheid is de parkeerwijzer, een interactief stratenplan met de meest actuele en overzichtelijke informatie over het parkeren. Lees meer bij DS Online

Spinnenweb aan Gravensteen blijft wellicht
Het Smak onderhandelt met de kunstenaar of diens ,,Het Spinnenweb” niet aan Het Gravensteen kan blijven. Lees meer bij DS Online

Steeds meer volwassenen willen stiel of ambacht leren
Centrum Volwassenenonderwijs laat u deze week binnen in de lessen. Dat een mens nooit te oud is om te leren, bewijst het gestaag groeiende aantal leerlingen in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) van de stad Gent. Geïnteresseerden komen er ofwel uit puur persoonlijke interesse, ofwel met het oog op hun beroepsvorming, een ambacht of een techniek aanleren. Lees meer bij De Gentenaar

Dossier biobrandstof voorlopig in koelkast
Discussie groeide uit tot communautair steekspel. “Ik ben ontgoocheld en erg ongelukkig”, zegt professor Wim Soetaert van de Gentse universiteit. Soetaert is de bezieler van de Ghent Bio Energy Valley, een consortium dat in de Gentse haven een grote bio-ethanol-productie-eenheid wil neerpoten. ,,Wallonië”, zegt Soetaert, ,,wil 75 procent van de productiequota voor die ethanol binnenrijven en heeft de discussie over een wetsvoorstel daarover terug naar af verwezen.” Lees meer bij De Gentenaar

Gent pikt verdachtmakingen Anciaux niet
Het Gentse stadsbestuur tilt bijzonder zwaar aan uitlatingen van minister van Cultuur Bert Anciaux in het weekblad Knack van deze week. Een boze brief van de burgemeester is op weg naar de minister. Lees meer bij De Gentenaar

“Roofvogels kunnen ideale huisdieren zijn”
Valkerij Hihanska staat eigenaars met raad en daad bij. In de Frans De Mildreef in Ledeberg kan een nietsvermoedende bezoeker wel eens voor verrassingen komen te staan. In de schaduw van de spoorweg en de uitrit van de autoweg zie je geregeld een slechtvalk, woestijnbuizerd of sneeuwuil door de lucht klieven. Allemaal hebben ze één ding gemeen, de veilige thuishaven is valkerij Hihanska. Lees meer bij De Gentenaar

Hygiëne in kleine voedingszaken onvoldoende. Lees meer bij DS Online en De Gentenaar
Geen papieren, wél levenslust. Lees meer bij De Gentenaar

© 2006 GENTBLOGT VZW

29 reacties »

 1. Reactie van S

  Bewonersvignetten aanvragen via website:
  Dat werd tijd! In de twee dagen na het verstrijken van de versheidsdatum van mijn bewonerskaart kreeg ik vorige week evenveel boetes…
  Quite frustrerend moet ik zeggen. Je zou toch echt gaan geloven dat ze om de hoek staan te wachten tot je kaart niet meer geldig is? Alsof ik niks beters te doen heb dan naar het Parkeerbedrijf te trekken voor een nieuw papiertje terwijl het oude nog maar nauwelijks begint te stinken of schimmelsporen vertoont.

  Soit – mijn vervloekingen, verwensingen en beden om daar iets op te vinden zijn blijkbaar tot aan St-Michiels gehoord – waarvoor mijn oprechte eeuwige dankbaarheid!
  Ik ga zometeen even kijken of het werkt.

 2. Reactie van Sabine

  @S: ik heb vorig jaar net hetzelfde probleem gehad. Mijn kaart was vervallen de 11de juli. De 12de juli had ik al prijs, boete in mijn eigen straat!

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Hoe is het gvd mogelijk? Iedereen haat dat ding, en de smak wil het ons lappen met dat dom spinneweb. Weg ermee! Het is een affront aan alle Gentenaars die het Gravensteen weer tot leven riepen.

 4. Reactie van Frans

  Over het Spinnenweb aan het Gravensteen is de schepen van Cultuur duidelijk: “De stad heeft het destijds niet aangekocht en gevraagd aan de kunstenaar om het weg te halen. Dat heeft hij nooit gedaan”. En nu komt die kunstenaar, die Gent “middeleeuws en bestoft” vindt, ons stadsbestuur chanteren om dat ding toch maar tegen het Gravensteen te laten staan. Hij krijgt daarbij de steun van de Smak-directeur met het zwak argument “dat het daar toch al zolang staat”. Plaats dat spinnenweb dan tegen één van die “bestofte gebouwen die daar al zolang staan”, zoals de RTT-toren, de “muur” de St-Michielsstraat, het Postgebouw op het Maria-Hendrikaplein, de fabriek Alsberghe-Van Oost (Drongensesteenweg) of één van de vele onderbenutte constructies in het Citadelpark. Niet middeleeuws? Neem dan het Metselaarshuis in de Sint-Niklaasstraat. Probeer eens als burger het argument “dat-het-daar-al-zolang staat” uit , bijvoorbeeld met een verkeerd geparkeerde wagen, een flagrante bouwovertreding of een sluikstort. Met dat onzinnig argument stonden er nu nog immense publiciteitspanelen rond de Sint-Niklaaskerk en het Toreken.

 5. Reactie van Mdm

  Ik vind het net super staan dat spinneweb, zo geraakt het Gravensteen ook een beetje van zijn oubollig imago af.

 6. Reactie van marc

  mijn kinderen amuseren zich altijd op dat spinnenweb :)

 7. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Mijn kinderen vonden het ook leuk met lucifers, met scharen messen en plstiekzakken te spelen….. hoe is het mogelijk dat daarom dat onding moet blijven staan. Het is een aanfluiting van Gent als gezelligste of stofferige stad, weg met dat ding.

 8. Reactie van filip

  Er zijn er hier toch nog steeds die menen te kunnen spreken in naam van alle Gentenaars of die denken dat alle Gentenaars maar ̩̩n mening Рde hunne dan nog toevallig Рhebben.

 9. Reactie van peter

  @spinneweb = er waren andere “werken” die ze beter hadden laten staan ipv het spinnenweb … mijn favoriet = lichten van vrijdagsmarkt die knipperde bij de geboorte van een kindje.

 10. Reactie van Roland

  Om niet te veel mensen op hun zere teentjes te trappen, dit is mijn persoonlijke mening als Gentenaar : het spinnenweb, weg ermee, er zal wel nog ergens een oud-ijzerhandelaar zijn die het wil weghalen.

 11. Reactie van Roland

  Voor professor Wim Soetaert van de Gentse universiteit : doen, voeten vegen aan die Waalse blokkade. Hebben we dan werkelijk hun toelating nodig om iets in Vlaanderen (Gent) te ontwikkelen?

 12. Reactie van Roland

  Gent pikt verdachtmakingen Anciaux niet : wat men niet alles doet om in de actualiteit te staan, nog een staaltje van zijn onkunde, hoelang moeten we die nog dulden?

 13. Reactie van Jethro

  Aan de spinnewebliefhebbers/haters.

  Ik vind dat spinneNweb super! het is een mooi staaltje van humor. Zoals iedereen wellicht zou moeten weten is het Gravensteen in zijn huidige staat niet zoals het ooit in de geschiedenis was. Het is een vervalsing, maar dan wel een mooie en lieflijke. (in mijn jonge leven wel meer dan 2O keer bezocht… tot nog toe). En komaan, bij een middeleeuws kasteel denk ik naast ridders, en prinsessen, ook aan kelders, vergeetputten en… spinnenwebben.

  Als er humor is, is dat een teken dat met of om wat gelachen wordt, verwerkt is en je er op een volwassen/evenwichtige manier mee kunt omgaan.

  Moet alles zo een serieux uitstralen?
  En het idee om het spinnenweb te plaatsen op de “muur” in de Sint-Michielsstraat of Belgacomtoren… mijn mening; die verdienen dat niet eens, die moeten gewoon gelijk met de grond gemaakt worden en vervangen.

 14. Reactie van GentseGast

  Het spinnenweb is fantastisch. En het moet gewoon blijven, want er is niet veel meer over van Over The Edges: de lampen op de Vrijdagmarkt marcheerden na een tijdje niet meer, de ham op de zuilen moest men inpakken omdat ze begon te stinken, de blindegeleidehonden werden gewoon meegepikt….
  Komt erbij dat het spinnenweb op die plaats fantastisch staat. Het heeft na 6 jaar zijn plaats verdiend in Gent… het Gravensteen is niet meer denkbaar zonder spinnenweb. Dus fikken af aub.

 15. Reactie van Frans

  Humor? Kan best in een tijdelijke tentoonstelling. Maar in een permanente opstelling wordt het algauw een flauwe grap. Het is zoals een goede cartoon: je kan er hartelijk om lachen, maar het is nooit bedoeld om er blijvend naar te kijken.

 16. Reactie van erik

  Ik sta altijd versteld over de ongeloooflijke subtiliteit van dat soort kunstenaars. “Ik vind Gent een stoffige stad… dus druk ik dat uit door een groot ijzeren spinnenweb te maken.” Je moet er maar opkomen. Nu ja, achteraf gezien mogen we blij zijn dat hij de Kuip niet onder een 10 cm dikke laag stof heeft begraven.

  Erg vind ik ook de impliciete chantage: we mogen zijn ijzerwinkel houden, gratis en voor niets, maar dan moet meneer wel een tentoonstelling krijgen in het SMAK…

 17. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Biobrandstof: ik denk dat we de zaak terug verkeerd bekijken als we het vanuit zuivere regionale posities belichten. Dergelijke industrie inplanten moet toch vanuit een toekomstvisie en zeker zal de localisatie beinvloed worden door de afkomst van de grondstoffen. De ideale plaats zal dus ergens in het midden van de teeltzones, en in het midden van de gebruikers zone moeten liggen. Weet iemand waar dat ligt? Zoniet: werk herdoen!

 18. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik heb daarjuist dan spinne-klim-rek-web nog eens bekeken, zoals een goede huisvader dat zou moeten doen: nooit zou mijn kinderen op dat ding mogen spelen! Ik ben overtuigd dat dergelijk ding op elk speelplein onmiddellijk zou moeten afgebroken worden. Die hoekige staven, de mogelijkheid eraf te tuimelen, dat armen en/of benen zouden geklemd blijven, die hoekige knotsen op de verbindingen, alles zeer gevaarlijk. Misschien zal deze aanklacht meer effect hebben om dat ding af te breken, want ik vermoed dat de Stad aansprakelijk is voor mogelijke ongevallen.

 19. Reactie van filip

  JM, begin anders een buurtactiecomité om dat spinnenweb weg te krijgen, de rest van de Gentenaars zal dan op zijn beurt een buurtactiecomité opstarten ter behoud van ons aller geliefde spinnenweb!

 20. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Wel ja, dat buurtactiecommite bestaat al, maar ik krijg geen unanimimiteit (eensluidende besluiten) of vertaald: der zijn er die het graag zien, en andere niet, zoals altijd. Nu ik denk dat hier rationele elementen zullen meespelen om dat onding weg te krijgen.
  Filip, lach maar niet met de realiteiten van “buurtcomites”, ge zult er zelf vlugger een nodig hebben dan ge zelf denkt.

 21. Reactie van filip

  Er bestaat dus al een buurtactiecomité tegen het spinnenweb waarin daarover geen unanimiteit bestaat?!?

 22. Reactie van Frans

  Filip, spreek je met “ons aller geliefde spinnenweb” jezelf niet tegen, of is Filip onder punt 8 toevallig een naamgenoot? Dat spinnenweb van Over The Edges is trouwens weinig origineel, want er hangt er al één sinds 1904 (tramkabels) rond het Gravensteen en onze torenrij (twintig jaar geleden nog “versterkt” met trolleykabels).

 23. Reactie van GuidoVP

  @Jean Marie (18)
  Wat betreft veiligheid heb je een punt. Eerst noem je het kunst en dan mag je het laten staan. Het rare is dat als je eerst zegt dat het een speeltuig is iedereen het onmiddelijk weg wil, nu we de zaken omdraaien mag het wel blijven. Hopelijk komt er aan de andere kant van het Gravensteen eindelijk ruimte om wat echte speeltuigen te zetten.

 24. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Een rare diene Filip! Ge moet hier alles twee maal uitleggen: het bestaande buurtcomite heeft hier inderdaad over gesproken, maar het was geen agendapunt. In de gesprekken bleken twee derden ertegen te zijn en een vierde ervoor, de rest neutraal. Het leek ons de moeite niet om verder een standpunt te nemen, daar dan bleek dat de Stad het stuk wilde weghalen. Die dag van 2004 waren nog vele andere punten besproken die veel zwaarder wogen dan dit gietijzeren spinneweb.
  GuidoVP: uw voorstel voor spelmateriaal aan de kant van de Geldmunt zal maar actueel kunnen worden als de restauraties van de buitenmuur van het Gravensteen zal beeindigd zijn. Gezien Vlaamse budgettaire redenen wordt er dit jaar niet meer gewerkt. dus duurt het nog een jaar langer: 2012?

 25. Reactie van GentseGast

  Ik dacht niet dat het spinnenweb (ook al heeft het die dubbele functie als klimrek) bedoeld is om op te klimmen…. het staat achter een omheining in de diepte tegen het Gravensteen, een omheining waarvan het niet de bedoeling is dat je erover klautert, dus als je kleine op het spinnenweb klautert en eraf valt is dat je eigen verantwoordelijkheid want je kleine had daar niets te zoeken in de eerste plaats.

 26. Reactie van Arthur De Decker

  Er staat vandaag reeds een reactie van het kabinet Anciaux in De Morgen op de brief van burgemeester Beke. Daaruit blijkt dat de knopen rond het Forum-bis en het circuscentrum pas na de gemeenteraadsverkiezingen zullen worden doorgehakt. Het kabinet herhaalt dat er niemand van corruptie werd beschuldigd maar dat minister Anciau er wel bij blijft dat er een vreemde brief is verstuurd door advocaat Poppe, de ex-vennoot van Geert Versnick. “Het is aan het gerecht om uit te maken of er iets aan de hand is” verklaarde de woordvoerder van de minister.

 27. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Inderdaad dat ding staat, hangt nu achter een omheining, maar het is de bedoeling binnenkort die omheining te vervangen door een zitmuur die de toegang tot de tuintjes niet zal verhinderen. Nu al is het zo dat spelende kinderen er nooit ontraden noch verboden worden door mogelijke politie of anderen. Het ware misschien interessant te weten wat parkreglementen in Gent inhouden.
  @Jethro: ik kan me goed voorstellen dat ge het Gravensteen bekijkt als een vervalsing, maar dan moet ge Venetie, Firenze, Amsterdam, Parijs ook bekijken als meesterlijke vervalsingen, want slechts zeer weinig van de originele stenen staan nog op hun originele plaats. Gebouwen worden onderhouden, zoniet bijgewerkt, en we weten wat het kost, bij het Gravensteen en in heel onze stad is men zo minucieus mogelijk tewerk gegaan om het originele te benaderen. En dat noemt gij dan vervalsing. Hoeveel keren is het Lam Gods al niet onder handen genomen? De kleuren die we nu zien zien echt niet dezelfde van 1948. en zo kunnen we verder gaan.
  Neemt niet weg dat mijn persoonlijke visie, die ik niemand wil opdringen, dat ding moet weg!
  Binnen het Gravensteen zelf hebben ze het begrepen: het nieuw kassagebouwtje is eenvoudig wegneembaar, omdat ze weten dat het binnen een paar jaar niet meer in de smaak zal vallen of dat er andere opties zullen zijn voor monumentenzorg. Het essentiele is het monument, de toebehoorten zijn van voorbijgaande aard.

 28. Reactie van Jean Marie DE WULF

  ‘t Is toch een eigenaardige manier om zijn politieke halve-vrienden te steunen door ze verdacht te maken. Maar ja van anciaux kunnen we alles en nog meer verwachten.

 29. Reactie van jan hyoens

  Anciaux weet zeer goed waar hij mee bezig is! Het is een publiek geheim dat de sossen de blauwen beu zijn en uitkijken om met de tsjeeven een nieuwe coalitie te vormen (als het moet met de watermeloenen).