Gentse actua

dinsdag 16 mei 2006 11u07 | Lien Braeckevelt | 7 reacties
Trefwoorden: , , , .

Park Groene Vallei klaar tegen najaar
Het Groene Valleipark in Gent zal tegen het najaar klaar zijn. Lees meer bij DS Online en De Gentenaar en over de reusachtige hondenmand kan je meer lezen in De Gentenaar

Wakkere weduwe stuurt nepagenten wandelen
Franssprekende dieven slaan weer toe bij bejaarden
Een bejaard Gents echtpaar werd eind april in zijn woning aan de Krijgslaan bestolen door nepagenten zonder dat ze het door hadden. De dag ervoor was het ook al gebeurd in de Braamstraat. Vrijdag stuurde een 79-jarige vrouw de dieven wandelen. Lees meer bij De Gentenaar en DS Online

Brandstichter krijgt drie jaar met uitstel. Lees meer bij DS Online en De Gentenaar en kijk bij VRTNieuws.net
Beklaagde al elf keer voor jeugdrechter. Lees meer bij DS Online
Vietnam gastland op jaarbeurs. Lees meer bij DS Online en De Gentenaar

© 2006 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van Frans

  “Even dreigde de Groene Vallei vol te worden gebouwd met appartementsblokken”. Even? Neen, jarenlang bestonden die plannen die doorkruist werden door het faillissement van Amelinckx. Groene vallei was in dit opzicht een uiterst hypocriete naamkeuze, ondanks de prachtige maar smalle “Nieuwe Wandeling”. Het nieuwe park/natuurgebied –dichtbij het stadscentrum- dat erop zal aansluiten is de niet geringe verdienste van een actiecomité (u weet wel, die “nimby-ers” die op deze weblog door sommigen worden verguisd) en van het stadsbestuur (die in dit geval inging tegen de eigen stedenbouwkundige visie van “inbreiding via hoogbouw”). Eén van de vele pluspunten in het plan is de afgebakende hondenloopweide: zo hebben baasjes geen excuus meer om hun viervoeter zonder leiband los te laten in de kwetsbare Bourgoyen-Ossemeersen (velen komen daar speciaal naartoe met de wagen). UV-verlichting tegen drugsgebruik in de toiletten: hoe moet men zich dat voorstellen?

 2. Reactie van Jethro

  @Frans

  Wat die UV-verlichting betreft; die kan je reeds vinden in die nieuwe blinkende urinoirs rond in de stad.
  Het is een blauwig lichtje waardoor je ‘s nachts kan zien hoe/waar je pist maar niet de aders in je arm ziet liggen indien je een heroïnespuiter zou zijn.

 3. Reactie van Frank Maes

  Inderdaad Frans, ik neem eveneens aanstoot aan die ‘even’. De jarenlange strijd voor het behoud van de Groene Vallei heeft misschien net geen bloed, maar wel veel zweet en tranen gekost. Dat de Groene Vallei nu een park wordt is in de eerste plaats te danken aan de Actiegroep Groene Vallei Groen (tussen haakjes: die bestond heus niet alleen uit buurtbewoners). Het zou getuigen van enige kwaliteitsjournalistiek vanwege De Gentenaar / DS om dat ‘even’ te vermelden. Of hebben ze daar misschien geen archieven bij de VUM?

 4. Reactie van Cedric

  In het kader van een objectieve journalistiek zie ik niet in waarom je zaken uit een verleden moet betrekken bij een eerder banaal actueel thema. Of moet er bij elk artikel over Gentse stedelijke ontwikkeling een geschiedenisoverzicht gegeven worden ?

 5. Reactie van Vero

  @cedric & frank

  Een geslaagde actie heeft vele vaders uiteraard, en die hoeven inderdaad niet steeds allemaal vermeld te worden. Maar ik heb er geen probleem mee dat er in Gent een pak volk rondloopt dat het gevoel heeft een stuk te hebben bijgedragen tot de realisatie van dit eerste nieuwe harmonisch beheerde park. Integendeel. Hoe meer volk zich in deze schitterende plek kan herkennen, hoe beter.

  Het is zeker zo dat de strijd voor het behoud van de zes hectare in de beginjaren sterk gesteund is door natuurpunt en aanverwanten. Maar sinds Karin Temmermans ‘eerste grote beleidsdaad’, is het toch vooral een zaak van buurtbewoners geworden. Groene Vallei Groen is een werkgroep van Natuurpunt, maar is volledig bevolkt door inwoners van Ekkergem en de Brugse Poort. Het is dit tiental mensen dat, vaak samen met enkele stadsdiensten, sinds 2000 jaarlijks opkuisacties, natuurwandelingen en feesten organiseerde. Ieder jaar opnieuw, al was ‘de strijd al lang gestreden’…

  Het zijn ook deze buurtbewoners die samen met de Groendienst van de stad gezocht hebben naar de best mogelijke inrichting van het park en de best haalbare compromissen. Zij bouwden in samenwerking met de Milieudienst en de Dienst Kunsten ook de Groenevalleilanden in de Coupure, zullen instaan voor de herstelling ervan (iets te groot succes bij watervogels, vandaar) en nemen het ontwerp en de bouw van de hondenlosloopweide op zich.

  Die losloopweide is dus het tweede grote functionele land-artproject van de bewoners en zal er uit zien als een gigantische hondenmand. Takkenwallen van 4 meter hoog die 1000m² omcirkelen. De Groendienst zal de basisstructuur rechtzetten en de buurt wordt gemobiliseerd om het gerecupereerde snoeihout er in te vlechten. Met veel koffie, boterkoeken en af en toe nen dreupel.

  Een eerste spadesteek mag inderdaad een banaal nieuwsfeit lijken, de geschiedenis die er achter zit is dat wel een stuk minder. Het is voor het eerst dat ernstig gezocht wordt naar een beheersformule voor een groter stadspark waarbij de stedelijke diensten en de buurtbewoners evenwaardige partners zijn. Niet simpel, maar absoluut lovenswaardig. De buurtbewoners van de Rozenbroeken spiegelen zich aan de Groene Vallei om op een gelijkaardige manier voor ‘hun’ park zorg te kunnen dragen.
  Dit zijn geen banale evoluties in de stad.

  Zaterdag 27 mei is er opnieuw een Groenevalleifeest. Met rommelmarkt in de dreef, optredens en kampvuur. Deze keer wat geïmproviseerd in een ‘park in aanleg’. Maar dat is voor de laatste keer dus… Iedereen welkom.

 6. Reactie van Carl

  Ik trek het mij niet zo aan dat DG het woord ‘even’ gebruikt. Maar de eerste spadesteek voor de Groene Vallei is ook niet zo maar een banaal actueel thema. Het park is belangrijk maar ook de geschiedenis van dit park is dat. Vooral symbolisch. Want ‘de Groene Vallei’ toont aan dat de Gentenaars als ze dat willen echt wel invloed kunnen hebben op het beleid. Je mag niet vergeten dat het net dezelfde meerderheid was als nu (sp.a-vld) die wel heel andere plannen had. Zij geven nu zonder verpinken de eerste spadesteek maar wilden nog niet zo lang geleden (nog tot in 2000) het park volbouwen. Zonder een brede oppositie vanuit verschillende hoeken (bewoners, politiek, middenveld) zou er nu in het najaar geen park komen. En daarom zou de geschiedenis wel nog mogen vermeld worden. Moet dat steeds? Nee natuurlijk niet. Niet elke stedelijke ontwikkeling heeft een dergelijke opvallende evolutie…

 7. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Mooi allemaal! Maar als we ietsjes terukeren in de tijd, tot 1955 zagen wij daar een van de grootste tekstielfabrieken van Gent: “la Lys”. Daar was geen spoortje natuur te zien. Zo is het op meerdere locaties in Gent geweest dat industriele, militaire of spoorwegsites vervangen werden door parken of natuurgebieden: Zuidpark, Citadelpark, nu bij ‘t Rabot. Ik denk niet dat wij dit mogen vergeten. Dat zijn een paar gelukkige evoluties, die we niet uit het oog mogen verliezen, en die de verdere stadsuitbreidingen deels compenseren.