Aannemer begint met heraanleg Baudelopark

woensdag 2 augustus 2006 10u16 | Lien Braeckevelt | 23 reacties
Trefwoorden: , , .

Aannemer breekt weg in Baudelopark definitief op: van de Bibliotheekstraat is sinds gisteren geen sprake meer. Een aannemer begon gisterochtend met het opbreken van de weg dwars door het Baudelopark.

bib bib

bib bib

Lees meer bij DS Online en De Gentenaar

“Duidelijk verwaarloosd” Lees meer bij De Gentenaar

© 2006 GENTBLOGT VZW

23 reacties »

 1. Reactie van Els S

  kijk al uit naar afgewerkte versie

 2. Reactie van PW

  joepie!

 3. Reactie van Jan S.

  het Braunplein (realisatie van de gelijknamige burgemeester) volbouwen, de Bibiotheekstraat (realisatie van voornoemde burgervader) opbreken, … Een mens zou nog gaan denken dat ze iets tegen hem hebben…

 4. Reactie van ilse

  Net de werken eens bekeken en het schiet goed op. Ik kan nauwelijks wachten tot het af is!

 5. Reactie van petervc

  Elke burgemeester heeft wel ‘ns gelijk, maar zelden na 100 jaar. Er is de jarenlange waanzin om de stad open te breken voror invalswegen van buitenuit(en niet alleen door Braun, kijk naar de autostrade-afrit Centrum tot aan het Zuidpark als later vorobeeld). Het wordt hoog hoog tijd om de stad terug te geven aan de bewoners als woongebied (zie ook de discussie over de Gentse feesten, de geluidshinder van ik weet niet wat allemaal). ALs Gnet de gezelligste stad van Vlaanderen wil zijn, dan moet het voroal gezellig zijn voor wie er woont (wat ook vaak zo is, laat ons daar niet zuur over doen). Vooruit met het opbreken van het beton!

 6. Reactie van bram

  jochei!

 7. Reactie van kimmik

  dit nieuws verheugt mij ook, maar niet zonder enige scepsis. Het is al jààren geleden (minstens 5 schat ik) dat de geruchten de ronde deden: dit is de laatste feesten in de bibliotheekstraat, na de feesten wordt het park weer één. Het was dat jaar dat de muurschilderingen met zwarte mensenprofielen waren aangebracht en er midden in de straat ook beschilderde piramides stonden. Vol verwachting reed ik na de feesten door het park, en nog altijd door de Bibliotheekstraat. Het jaar erop van ‘t zelfde. Toch wel toevallig dat de werken nu (!) EINDELIJK worden aangevat. Tegen de verkiezingen (het lijkt net iets te goed uitgerekend) zal het gezaaide gras net zijn opgeschoten en kunnen we ons verheugen over dat prille stukje groen. Maar het zal nog tot 2009 (10? 11? ik schat augustus 2012…) duren voor ze aan het echte werk beginnen…

 8. Reactie van Michel Vuijlsteke

  De reden dat het niet vroeger kon, was dat eens de beslissing finaal genomen was (na bijna vijftien jaar onverdroten lobbywerk van het buurtcomité Waterwijk), ze moesten wachten tot de Steendam en de Dampoortstraat heraangelegd waren, wellicht omdat er anders problemen met de busroute zouden komen.

 9. Reactie van dirkb

  Heel juist, Michel. Dat de timing – toevallig – met de verkiezingen samenvalt, komt hen natuurlijk wel goed uit, maar bon. Het belangrijkste is dat er eindelijk werk wordt van gemaakt.

 10. Reactie van Adrien

  Misschien een gelegenheid om weer het Sint-Jansvaardeken open te leggen in het Baudeloopark. En waarom niet de Kernemelkbrug in het Steendam herbouwen. Er staat trouwens nog een stukje kaaileuning overeind. Een ideel voor meer pakjesvervoer in de stad via het water. ;)

 11. Reactie van yves

  Was de Dampoortstraat niet vorig jaar al af?
  Niet te veel kwaads over dit bestuur, maar dit college houdt wel zeer erg van de (eeuwenoude) truuk om zichtbaar te zijn vlak voor de verkiezingen. “De perceptie”, newaar, en het “korte geheugen van de kiezer”, newaar.. ..

 12. Reactie van Michel Vuijlsteke

  Steendam niet, toch?

 13. Reactie van Huug

  “…zichtbaar te zijn vlak voor de verkiezingen…”

  Vind ik dus ‘truut’ zo’n opmerking. Ik heb een tijdlang in Brussel gewoond. Toen ik in Gent terug kwam wonen viel het me op hoeveel verbeteringen er in de stad waren gebeurd en dat op allerlei gebied. En die verbeteringen zijn heus niet zomaar rap-rap nog even snel voor de verkiezingen gedaan.
  Ik heb eerder de indruk dat zo’n uitspraken komen van kiezers met een kortetermijngeheugen. (Uiteindelijk kan je het de politici niet kwalijk nemen als ze dan toch iets doen vlak voor de verkiezingen om de Alzheimerpatienten onder ons te herinneren aan hun verwezenlijkingen.)

 14. Reactie van yves

  Geen kwaad woord. Er beweegt veel in dit stadje. Het allergrootste deel ten goede… . Maar een truuk blijft een truuk. Of is een truuk truut?

 15. Reactie van Lien Braeckevelt

  Mag het stadsbestuur dan niks meer doen, het jaar van de verkiezingen? Niet eens afwerken waar ze 5 jaar lang aan gewerkt hebben? Alles doorgeven aan het volgende bestuur? Is dat de oplossing? Alles stilleggen het jaar van de verkiezingen?

 16. Reactie van Huug

  Yves , U heeft me helemaal kunnen overtuigen! Wat een smerige ‘truuk’!
  Ik zie het al voor me: de burgemeester en Geert Versnick (beide verantwoordelijk voor wegenwerken) komen in een duister café samen met een paar aannemers en vragen hen met aandrang om de werken uit te stellen tot vlak voor de verkiezingen.
  En die aannemers die doen dat zomaar zonder verpinken, ze hebben toch geld genoeg en zetten hun werkmannen twee maanden (of meer) op non-actief want er is toch anders niets te doen. Allemaal voor de schoon ogen van die ‘politiekers’ en waarschijnlijk ook voor die grote bruine envelop met mil-joen-en
  (wat zeg ik? mil-jard-en!) euro’s erin die onder tafel werd geschoven… Planning? Goedkeuring in de gemeenteraad? Openbare aanbesteding? Vergaderingen met het wijkcommitee?
  In één klap in de vuilnisbak.
  Ja natuurlijk, zo werkt het! Z-e-k-e-r weten. En al de mensen die door die ‘truuk’ massaal op hen gaat stemmen, die zijn toch niet snugger, die lopen er met open ogen in. Iedere keer opnieuw. Maar wij weten beter! Bedankt voor de tip!

  Nog een pintje? Dat eerste vat is al leeg zeg!

 17. Reactie van GuidoVP

  Ik lees met verbazing de kritiek op de ‘politiekers’ en kan niet anders dan daar scherp op reageren. Als er bespaard is op openbare werken dan was het wel dertig – veertig jaar geleden. Leuk voor een ingedommeld provinciestadje maar niet voor een cultureel en economisch knooppunt. In de plaats van vooruitstrevend te zijn en te knokken voor vooruitgang graaiden de politici (destijds) liever in de kas om ‘faveurkes’ uit te delen. Dit uiterst conservatieve beleid heeft Gent bijna de das om gedaan. Toen de VLD eindelijk mee het beleid bepaalde ging het in sneltreinvaart vooruit, ondanks de ondermaatse infrastructuur en de belabberde financiën. Gent is eindelijk weer internationaal gekend en staat weer op de kaart.

  Wat wegenwerken betreft: iedere infrastructuur verslijt, veroudert en is dan aan vervanging toe. Bovendien veranderen de noden, mensen verplaatsen zich in een andere richting of met andere middelen. Kortom, conservatieve politiekers denken statisch en handelen star, maar de maatschappij is dynamisch: dit beleid handelt actief en vooruitziend. Dit beleid voerde een enorme inhaalbeweging door waardoor je de stad van 20 jaar geleden amper herkend. Men kan altijd putjes vullen en asfalt leggen, maar dan verandert er ook niets. Er zat destijds meer dynamiek in het Lousbergs ouderlingengesticht dan in het Gent van Emile Claeys, Van Den Daele, De Paepe en Monsaert.

  Om het verhaal van het Baudelopark te schetsen: het volgt al jaren een vast stramien van plannen maken, ontwerpen uittekenen, de gevolgen van de ingrepen bestuderen, kijken hoe het verkeer evolueert en de buurt bij deze plannen betrekken. Zo maakte schepen Van Rouveroij van bij zijn aantreden in 1994 kennis met het buurtcomité. Vanaf dat ogenblik ging het eindelijk vooruit. De hoorzitting in 1996, de eerste plannen in 1998. Er werden speeltuigen en een zandbak geplaatst, zelfs een hondentoilet. Maar soms gaan er dingen fout: drugs, diefstal, vandalisme. Achter de schermen werkten een aantal diensten intensief samen aan de veiligheid van dit en andere parken.

  Maar men kan niet in Gent zo maar het roer omgooien, er komt heel wat bij kijken. Je moet oog hebben voor de leefbaarheid van de buurt. De verkeersdruk rond het Baudelopark is erg groot, het risico dat aanpalende straten zouden bezwijken onder de verkeersdruk was reëel. Je moet dus staten herinrichten, woonerven aanleggen en wachten op de grote infrastructuurwerken zoals Steendam en Dampoortstraat. Men moest de kaaimuren van de Hagelandkaai verstevigen en de ingestorte Rode Torenkaai herstellen. Ook het openbaar vervoer moest een andere weg zoeken. Je mag ook niet vergeten dat het Baudelopark de laatste 10 jaar een intensieve sociale rol speelt, niet alleen voor de buurt maar ook grote manifestaties grepen hier plaats. Niet te verwonderen dat het er sinds enkele jaren wat ‘versleten’ bij ligt.

 18. Reactie van petervc

  Groot gelijk, Lien. Ik begrijp echt niet waar men het haalt dat er vlak voor de verkiezingen (en alleen dan) grote werken zijn. In de 18 jaar dat ik in Gent woon, zijn er continu werken, en, voor zover ik dat kan inschatten, draaien ze bijna allemaal positief uit.
  Daarenboven: werken, ook vlak voor de verkiezingen, brengen onvermijdelijk ongemak mee voor altijd wat inwoners. Dat is pas een originele verkiezingsstrategie: stem voor ons, we maken enkele maanden (een deel van) je leefkwaliteit kapot.
  Gelukkig zijn de meeste mensen in dit zalig plekje op aardje slim genoeg om te weten dat de werken noodzakelijk zijn, dat er een heel behoorlijk bestuur is, en dat uiteindelijk iedereen er beter van wordt.
  Kunnen al de andere zagen (en nee, niet alles is ideaal, ik wil ook wel een aantal zaken anders) naar Zevergem gaan wonen?

 19. Reactie van yves

  Hm, mooi scenario voor een volks theaterstuk.

  Huug, klap es op café met wat ambtenaren of kabinetards, en je zal weten dat de druk om iets klaar te hebben vóór de verkiezingen rëeel is, zonder boemannen of boevrouwen te willen zoeken.
  Is dat abnormaal? Neen. Is dat slecht? Neen. Zijn we blij dat er iets af geraakt? Ja! Is zo’n analyse anti-politiek?
  Wat mij betreft niet. Laat ons een kat een kat noemen. Uiteraard is het subtiel langs alle kanten. Sommigen ambtenaren weten ook dat ze sommige schepenen uit hun kot kunnen lokken door te beloven dat hun dossier voor de verkiezingen zal afgewerkt zijn. En bij sommige dossiers lukt dat, en bij andere niet.
  En meestal overheerst het gezond verstand, en soms es niet. Menselijk newaar. Maar terwijl het vroeger een gegeven was dat dossiers die door schepen X werden opgestart pas in het volgende college werden afgewerkt, is dit bij dit college (van op m’n zolder bekeken) precies anders.
  But I may be wrong of course,
  want buiten advocaten is er geen zotter en gewiekster beroepsgroep dan aannemers van openbare werken(bij deze excuus aan alle aannemers die dit lezen…).
  En echt waar: altijd blij als er een werfje af is.

  Waar stond dat vat?

 20. Reactie van kimmik

  Voor alle duidelijkheid herhaal ik even hoe blij ik ben dat de werken in het Baudelopark zijn aangevat. Als ik Gent met andere steden vergelijk, vind ik ook dat het stadsbestuur meestal goed werk verricht heeft, inclusief vele (maar niet alle!) veranderingen in de openbare ruimte.

  Maar dat belet me niet van enigszins kritisch te blijven. Ik begrijp dat de verwezenlijking van plannen hun tijd nodig hebben. Maar kan iemand me uitleggen waar dat “gerucht” (want dat zal het dan wel geweest zijn, zeker?) vandaan kwam, 5en 6 jaar geleden, dat het de laatste Feesten zou zijn in een gesplitst Baudelopark.

  Maar vooral: waarom zal er tegen eind september wel gras opschieten, maar zal het nog 3 (of meer?) jaren duren voor de “echte” werken beginnen? Blijkbaar surfen hier mensen met dossierkennis, dus leg me dat eens nader uit.

 21. Reactie van Jan S.

  Volledig mee eens!

 22. Reactie van Aadelbrecht Vermoederkoekt

  Wel op 25 maart 2001 reeds deed Leon Vandertichelt, de verontwoordelijke van de alomtegenwoordige paardenbloem BVBA die toen nog op het hoekje naast de reeds 4 jaar vermoorde kruidenierszaak die de rare gewoonte had zijn kat buiten te laten met les en een blinddoek achterstevoren op zijn hoofd een bijzondere ontdekking. Dat bomen met hun donkerste partij schors naar het oosten gericht een bepaald vocht afgeven dat ruikt naar menselijk zaad, dit echter als argument en met een stevig pak goesting onder izjn arm is hij naar het gemeentehuis getrokken, ongeschoren en met een agalev ringbaarde toen nog en heeft hij een warme kak in de burgemeester zijn gezicht gewreven
  en luidop een parodie van vlaamse leeuw gezongen, zij zullen hem niet temmen de fiere vlaamse spreeuw, in de lucht springende met een mimiek op zijn tronie als die van een spreeuw vlogen de kakklodders in het rond. Sindsdien is het allemaal moeilijer gegaand, jammer toch maar tjah…

 23. Reactie van Miriam B.

  zeg dat nog ééns!