De 100 punten van het Belang

donderdag 7 september 2006 17u55 | D. | 30 reacties
Trefwoorden: , .

Het Vlaams Belang stelde vandaag zijn programma en kandidaten voor voor de gemeenteraadsverkiezingen. Juister uitgedrukt, het breide een vervolg aan de lijst met namen en voorstellen die het reeds eind mei had voorgesteld.

Francis Van den Eynde gaf grif toe dat de partij het niet makkelijk had om voldoende vrouwen te vinden voor de lijst. Een probleem waarmee volgens hem, een enkele uitzondering niet te na gesproken, ook de andere partijen geconfronteerd werden.

Op de lijst staan ook een groot aantal gepensioneerden. Een sociologisch gegeven aldus Van den Eynde. De gepensioneerden vormen een steeds grotere groep in de maatschappij. Bovendien worden jongeren afgeschrikt omdat een kandidatuur voor het Vlaams Belang niet gunstig zou zijn voor hun carrière.

Het programma van het Vlaams Belang bestaat uit 100 punten. Het Belang hecht heel wat aandacht aan de middenstanders. Zo wil het de oude winkelstraten zoals de Wondelgemstraat herwaarderen. Om de criminaliteit tegen te gaan wil het Belang een beveiligde website die de handelaars kunnen raadplegen met gegevens van recidiverende winkeldieven. Verder zouden middenstanders de mogelijkheid moeten hebben om foto’s van betrapte winkeldieven uit te hangen. Het Belang wil ook dat handelaars ook hun schade kunnen verhalen bij elektriciteitspannes.

Francis Van den Eynde heeft ook een droom. Hij droomt van een school zonder drugs. Een moeilijk haalbaar gegeven, maar hij wil absoluut niet fatalistisch zijn.

Meer studentenhomes staan ook op het programma. De bedoeling is om zo de druk van de woningmarkt te halen. Eigenaars vinden het nu immers rendabeler om hun eigendommen in kamers onder te verdelen.

Cultureel gezien wil het Belang minder aandacht voor megalomane projecten, minder aandacht voor de vreemdelingencultuur en meer aandacht voor het cultureel toerisme. Bij dat laatste zou de horeca een belangrijke rol moeten spelen.

Francis Van den Eynde is ervan overtuigd dat de huidige coalitie na 8 oktober geen meerderheid meer zal hebben. Hij gelooft ook dat er een voorakkoord is afgesloten, niet alleen tussen sp.a en VLD maar ook met een derde partner.

“Groen en CD&V hebben een erotische paringsdans gevoerd met het huidige bestuur. Ze hebben zonder schroom getracht de huidige coalitie te verleiden”, stelt Van den Eynde. “Het is dan ook duidelijk dat er een voorakkoord is. Groen zal daarbij uit de boot vallen. De onbekende soldaat die lijsttrekker is bij de CD&V heeft immers al laten vallen dat het paarse beleid goed was. De kiezer zal op 8 oktober dan ook maar 1 keuze hebben: de oude coalitie vermengd met een aantal druppels christendemocratisch wijwater of wij.”

Meer info vindt u op Gentkiest.

© 2006 GENTBLOGT VZW

30 reacties »

 1. Reactie van sandrine

  Een aantal van deze voorstellen zijn in strijd met de federale wetgeving (o.m. bescherming persoonlijke levenssfeer). Waarom staan die dan toch in dit programma?
  a) de gemeenteraad van Gent zal de wet wel even aanpassen;
  b) de stad Gent zal lustig meewerken aan een overtreding van de wet;
  c) in feite zevert men hier maar wat in de hoop stemmen te ronselen van ontevreden winkeliers, terwijl men heel goed weet dat deze maatregel niet kan uitgevoerd worden, en ook in de verste verte niet de bedoeling heeft de maatregel uit te voeren.

  Wat is het juiste antwoord, a) b) of c)?

 2. Reactie van Stef

  Voor het huidige stadsbestuur allesinds b. De rijbaankussens hebben ze uiteindelijk moeten aanpassen omdat ze niet wettelijk in orde waren, de onteigening van de graven op Campo Santo dreigt uit te draaien op een juridisch steekspel omwille van de zeer creatieve mannier waarop het stadsbestuur met de wetgeving omging en de zone 30 is toch ook een vrij creatieve lezing van het verkeersreglement dat stelt dat in de bebouwde kom 50 de regel is en een zone 30 de uitzondering op plaatsen waar dat nodig is.

 3. Reactie van Kristof

  Ik stem absoluut niet Vlaams Belang, meer zelfs ik gruw ervan maar ik denk wel dat Van den Eynde gelijk heeft als hij stelt dat kandideren voor het Belang geen goed idee is voor je carrière.

 4. Reactie van petervc

  Gaat het over het uithangenvan recidivisten? Het zou handig zijn voor de discussie dat je je punt duidelijk stelt, en niet meteen als kruid in je blaffer laadt. Je zal wel gelijk hebben, en het zou ook onaanvaardbaar zijn, maar toch lijkt je -begrijpelijke- ergernis over hen een beetje dimmen beter voor het gesprek.

 5. Reactie van petervc

  Die erotische paringsdans van Groen! en Cd&V had ik wel willen zien ach, als de erotische verbeelding van oude mannen op hol slaat he… voor de rest wat los zand, gemeenplaatsen en vooroordelen, een samenhangend beleid valt daar niet uit af te leiden, wel een strategie om stemmen te winnen om er vervolgens niets mee te (kunnen) doen.

 6. Reactie van Erich Hausmann

  is ene is nu wel zeker, dat elke stem op het VB ‘n NUL-stem is want ze zullen hier in Gent nooit de macht kunnen uitoefenen.
  En dan nog iets! Als eens nagetrokken hoe vaak de verkozen leden van het VB geruilt worden? Soms zelfs naar maanden al. En zeggen mogen ze niets, zonder het Ja door hun Führer van Antwerpen.
  Wat heeft dit alles met democratie te maken waar het VB toch steeds de mond zo vol heeft?
  Bewijs? De leden van het VB kunnen niet hun voorzitter kiezen of nog beter: Wegstemmen!
  Dit kan alleen in democratiche partijen!

 7. Reactie van Rudi

  U bent een kortzichtig en vooringenomen iemand.
  Dank zij het Vlaams Belang blijft de schade aan het land vooralsnog “beperkt”.

 8. Reactie van Rudi

  Erich, u ijlt.
  Ik was er zelf bij toen de voorzitter werd verkozen.
  Bij mijn weten ging alles er democratisch aan toe, veel democratischer dan in vele andere partijen die de democratie alleen maar laten doorschijnen.

 9. Reactie van terakt

  @ rudi: voor zover ik mij herinner, moest het land toch barsten volgens het VB. Schade?

 10. Reactie van vero

  tja, het lidmaatschap van een extremistische beweging zal niemands loopbaan echt deugd doen, tenzij binnen die beweging zelf dan zeker?

  En dan nog Rudi, als zelfs ex-(sub)kopstukken van het Belang (Van Cleemput e.d.) stuk voor stuk zeggen dat ze uit de partij stapten net omwille van het ondemocratische bestuur, dan moet er toch geen tekeningetje meer bij gemaakt worden. Als brave partij-zeloot onderga je gewoon de show van een ‘voorzitterverkiezing’. Hocuspocus, het ziet er proper uit, dan zal het dat ook wel zijn zeker…

  Nu, voor mijn part mogen ze zich zo blijven organiseren. Hun ondemocratische, sektaire en plat opportunistische stijl houdt hen van de macht in elke open, kritische samenleving.
  Los van de concrete inhoud zijn de stijl, vorm en graad van openheid naar de ander bij elke extremistische beweging overigens zeer gelijklopend. Het moslim-fundamentalisme en de Belang-ideologie lijken verdomd straf op elkaar. En ‘democratisch’ is dan wel de minst passende omschrijving.

 11. Reactie van Rudi

  terakt: Met land bedoel ik wel Vlaanderen.

 12. Reactie van Rudi

  vero: een meeloper ben ik zeker niet, nooit geweest trouwens. Iedereen kan zijn kandidatuur voor voorzitter van de partij stellen. Veel deelnemers zijn er evenwel niet. En alles verloopt zeer democratisch.

 13. Reactie van yves

  Land? Oh, dat stadsgewestje met Leterme als burgemeester?

 14. Reactie van filo

  Het is maar wat je democratisch noemt. Bij het VB mogen welgeteld 469 mensen stemmen, en haalt de voorzitter 94 procent. Stalin zou tevreden zijn. Bij andere partijen stemmen enkele tienduizenden leden… (je weet wel, leden, gewone mensen zoals u en ik). Zeer democratisch bij het VB dus.

  Uit de krant, 2004: “Frank Vanhecke is zondag op een ledencongres te Antwerpen met 94,24 procent van de 469 uitgebrachte stemmen verkozen tot de eerste verkozen voorzitter van het Vlaams Belang. Vanhecke haalde 94,24 procent van de stemmen, terwijl er 2,56 procent blanco-stemmen en 3,2 procent neen-stemmen waren.

  In het kader van de democratisering van het Vlaams Blok/Belang besliste de partijtop begin dit jaar om de partijvoorzitter voortaan te laten verkiezen. Stichter-voorzitter Karel Dillen was destijds aangewezen als voorzitter voor het leven. Hij had het recht zijn opvolger zelf aan te duiden.

  In 1996 stelde hij zijn persoonlijke secretaris Frank Vanhecke aan als zijn opvolger. Vanhecke werd daarna door de partijraad bevestigd zonder een formele stemming. Bij de hervorming van de partij werd evenwel beslist om de partijvoorzitter voortaan te verkiezen.

  Een maand geleden haalde Vanhecke het tijdens een stemming binnen de partijraad van Erland Pison, het Brussels parlementslid dat zich op de valreep als tegenkandidaat had aangemeld. Die keuze diende zondag tijdens een geheime stemming op het ledencongres bevestigd te worden.”

 15. Reactie van eva

  Ja maar, Filo, als ge zo gaat beginnen, met een heksenjacht met feiten en zo…

 16. Reactie van Stef

  vrtnieuws.net: 15 oktober 2005
  “Johan Vande Lanotte is met 93,4 procent verkozen tot voorzitter van de SP.A. Dat gebeurde op een congres in Hasselt, de woonplaats van zijn voorganger, Steve Stevaert. De verkiezing was niet erg spannend, want er was geen tegenkandidaat.”

  De verkiezing van de voorzitter is in alle partijen maar een showke. Behalve misschien in de VLD, met als resultaat dat ze in die partij zo nu en dan al ruziënd over de grond rollen.

 17. Reactie van filo

  Klopt niet, Stef. In 2005 was er inderdaad weinig discussie, omdat Vande Lanotte de enige kandidaat was. Maar bij eerdere verkiezingen was er wel een echte stemming. In 1999, bijvoorbeeld, stemden 29.000 SP-leden (zie knipsel). 29.000 of 469, er is toch een klein verschil. Conclusie: de meeste partijen hebben een min of meer democratisch verkiezingssysteem (ja “min of meer”, ik zeg zeker niet dat het perfect is); bij het VB is het een kleine groep die beslist over de voorzitter. Ja, Eva, feiten kunnen wel ambetant zijn…

  De Standaard, 1999: “Zesenveertig procent van de SP-leden had zich per brief uitgesproken over de kandidatuur van Patrick Janssens. 29.280 SP’ers stemden voor, 4.530 tegen en 2.064 onthielden zich. Janssens (43) zei in zijn gelegenheidstoespraak blij te zijn dat verhoudingsgewijs veel meer partijleden aan de verkiezing hadden deelgenomen dan een week eerder bij CVP en PS. Over zijn resultaat, 81,61 procent van de stemmen, hoeft Janssens zich niet te schamen. Eind 1997 haalde SP-coryfee Louis Tobback – eveneens als enige kandidaat-voorzitter – 86,5 procent van de 47.000 uitgebrachte stemmen.”

 18. Reactie van PW

  ja, ge gaat hier toch niet met feiten beginnen smijten, dat is zo typisch links intellectualistisch :-)

 19. Reactie van niet belangrijk

  Typisch hé. Ik ben niet echt politiek meer bezig, maar ‘k volg het nog wel. ‘k Ben er uitgestapt, zónder ruzie. Gewoon uitgestapt. ‘k Probeerde wat aan situaties te doen. Maar men had het enkel over zichzelf. Wie wel en niet op de lijst mocht staan. Andere lijsten afbreken, zichzelf meer profileren.
  Nee, geen echte problemen tenzij het stemmen opbracht. Resultaat bij mij zoals bij véél andere mensen is, dat er geen lijst of kandidaten meer overblijven om op te stemmen.
  Voor alle duidelijkheid; Ik ben geen aanhanger van het Vlaams Belang.
  Velen worden dit wel, door dit soort discussies….

 20. Reactie van Erick

  ziezo, bij de anderen partijen mogen ALLE leden de voorzitter kiezen, behalve bij het VB daar mochten ‘n paar, uitgelezen, leden stemmen. Van, zoals het VB zelfs via web het laten weten door 650 leden van volgens het VB: 11000 leden.
  Nog vragen?

 21. Reactie van Erick

  ja 469 van hoeveel leden? En de rest dan? Stemvee voor de verkiezingen meer niet!

 22. Reactie van Erick

  tjze, en met On-feiten smijten is dan zeker rechts intellectualistisch of wa? laat ons dan eens via buik erover praten hoe het kan dat iemand die nooit heeft gewerkt, maar wel 8 jaar in het Vlaamse Parlement lummelt, plots in een luxe-villawijk als huiseigenaar kan opduiken, alhowel hij nog nooit in zijn leven heeft gewerkt! Zie cv van Dewinter en Co!
  Vanwaar heeft dit manneke plots de miljoenen om zich dit te kunnen permitteren?
  Allez, en nu eens boter bij de vis en niet weer beweren dat je nog vis nog pan hebt, hé?

 23. Reactie van PW

  @erick
  Een échte intellectueel is logischerwijs rechts noch links. Wat daarentegen wel opvallend is is de haatdragendheid van VB spokesmen tegenover ‘zij die denken het beter te weten dan de man in de straat’ tja. als je zo begint…als je de rede negeert is het makkelijk spreken ( lees: brullen )

 24. Reactie van Stef

  Als ik me niet vergis, stelt het partijbestuur bij het VB een kandidaat voor en kunnen de leden daarna voor of tegen die kandidaat stemmen. Ik weet niet hoe het bij de SP.A precies gaat, maar uit jouw tekstje blijkt dat zij de voorbij 3 keren ook maar 1 kandidaad hadden om op te stemmen. Wat is er dan democratischer aan het systeem van de SP.A dan aan dat van het Vlaams Belang?

  Bij de VLD zijn er wel meerdere kandidaten en is er een echte campagne. Ook bij de laatste voorzittersverkiezingen bij de Volksunie was dat zo. Maar in beide gevallen heeft die campagne de partij geen goed gedaan. Bij de volksunie heeft de partijtop zich er nooit bij neergelegd dat haar kandidaad het niet gehaald had en is de partij uiteindelijk uit elkaar gevallen. Het lijkt me niet onlogisch dat er partijen zijn die zichzelf een dergelijk lot willen besparen.

 25. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Voor mij is verkiezingswijze van een partijvoorzitter minder belangrijk dan de democratisch inhoud van zijn programma, en ook het functioneren in een democratische geest. Zouden we daar niet meer stof tot nadenken vinden?

 26. Reactie van filo

  Stef, je probeert twee tegenstrijdige dingen tegelijk te zeggen.

  Wat bedoel je nu eigenlijk:
  1) Het VB is wel degelijk democratisch, wij hebben even goede, open en democratische verkiezingen als alle andere. Het VB is dus democratisch.

  Of bedoel je daarentegen:

  2) Zie wat er van komt, al die democratie, dat leidt alleen maar tot ruzie zoals bij de VLD. Het is dus voor een partij beter als er geen interne democratie is, en dan kun je een krachtige partij-organisatie opbouwen. Dat vinden wij bij het VB belangrijker dan al die interne verkiezingen.

  Ik kan me inbeelden dat je voor 1) of voor 2) kiest, maar in één adem zowel 1) als 2) verdedigen is, hoe zal ik het zeggen, toch niet echt logisch te noemen.

 27. Reactie van Stef

  Wat ik zeg is dat de voorzittersverkiezing van de sp.a vooral veel show is, maar eigenlijk even democratisch of ondemocratisch is als die van het Vlaams Belang.

  Verder wou ik uitleggen dat wat mij betreft “ondemocratische” partijen niet noodzakelijk “slechter” zouden zijn dan democratische. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. Hoe een partij de organisatie van het land ziet, is wat mij betreft veel relevanter dan hoe ze zichzelf wil organiseren.

  Ik vind het wel mooi hoe de VLD intern haar principes van vrijheid en democratie volgt. Volgens mij zijn ze de enige democratische partij van Vlaanderen. Maar zoals ik al zei: hoe een partij zichzelf organiseert is voor mij als kiezer niet het belangrijkste. Laat de leden en de mandatarissen dat maar uitvechten. Tenslotte zijn zij het die in die structuur moeten werken. Ik niet.

 28. Reactie van filo

  Sorry ik kan echt niet volgen. Je zegt: Hoe de partij georganiseerd is, kan mij niet schelen. Als mijn partij een “voorzitter voor het leven” wil, dan is dat haar zaak, en het is niet belangrijk. OK, ik kan volgen. Uit de feiten blijkt overigens dat uw partij het de afgelopen jaren heel goed heeft gedaan, dus misschien is de formule van uw partij inderdaad wel de beste, wie ben ik om dat tegen te spreken. U bent er dus in zekere zin trots op dat uw partij minder democratisch is, en daardoor strakker geleid kan worden. Uw goed recht.

  Maar vervolgens zegt u dan toch weer: “Ja maar, de andere partijen zijn even ondemocratisch als wij, de SP.a is even ondemocratisch als wij dat zijn”. Sorry, maar dat is echt leugenachtige partijpropaganda. Ik heb niets tegen uw partijstandpunt, u mag dat hebben, maar zo plat en grofweg liegen is er toch te veel aan.

 29. Reactie van Stef

  Het is niet “mijn” partij en ik zeg niet dat hun systeem het beste is. Ik zeg dat er verschillende systemen mogelijk zijn en dat ze allemaal voor- en nadelen hebben.

  Maar los daarvan stoort het mij dat het verhaal van de “ondemocratische” voorzittersverkiezing bij het Vlaams Belang altijd maar opnieuw boven komt, terwijl er in de praktijk nauwelijks verschillen zijn met bijvoorbeeld de sp.a.
  Op het Vlaams Blok was die kritiek terecht. Op het Vlaams Belang niet meer.

  Zo moeilijk is dat toch niet?
  1) Hoe de voorzitter van een partij aangeduid wordt, vind ik niet erg belangrijk.
  2) Maar als de pot de ketel verwijt dat ze zwart ziet, wil ik daar even op wijzen.
  Zo tegenstrijdig is dat toch niet?

 30. Reactie van filo

  Het blijft eigenaardig: u vindt het niet belangrijk, maar vervolgens gaat u maar door en door over de verkiezingen bij andere partijen. Maar begrijp ik u goed: er is volgens u dus geen verschil tussen een partij waar 469 mensen de voorzitter mogen aanduiden, en een partij waar 41.000 mensen de voorzitter mogen aanduiden? Volgens u maakt dat allemaal geen verschil uit, als ik het goed begrijp?