Dag van de leerkracht

donderdag 5 oktober 2006 17u45 | Smetty | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

LetermeElk jaar stelt UNESCO op 5 oktober het werk van de leerkrachten wereldwijd in de kijker tijdens de “World Teachers’ Day“. In Vlaanderen wordt dit samen met het onderwijsblad Klasse georganiseerd. Tijdens deze tweede actie “Gastleraar-voor-één-dag” werkten BV’s en gewone Vlamingen rond het Unesco-thema diversiteit.

De lerarenopleiding van de Hogeschool Gent mocht Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, verwelkomen.

Een kleine opmerking vooraf: het zijn zondag verkiezingen. Als een belangrijk politicus een paar dagen daarvoor een gastles komt geven over “diversiteit”, dan begrijpt u dat we net een tikje meer op onze hoede zijn natuurlijk.

“Diversiteit is een probleem en een opportuniteit” luidde de eerste stelling. We denken dan aan het gebrek aan verdraagzaamheid, een probleem dat we niet mogen onderkennen, aldus de minister. Hij wijst erop dat we van dat probleem een opportuniteit moeten maken. Concreet betekent dat een pleidooi om de allochtonen, die vandaag onvoldoende aanwezig zijn in het arbeidsproces, als menselijk kapitaal beter te benutten. Als motivatie hiervoor haalt Leterme de vergrijzing en meer welvaart voor Vlaanderen aan. Dit eerste onderdeel wordt afgesloten met een zware politieke noot van de minister-president: de nationaliteitsverwerving moet het sluitstuk worden van het integratieproces.

LetermeHoe gaat men diversiteit aanpakken binnen het onderwijsbeleid? Eerst en vooral wijst men hier op de rol die eigen is aan scholen: ze zijn een ontmoetingsplaats voor jongeren (bindende functie) en een plaats waar men moet/kan leren omgaan met die diversiteit (educatieve functie). De Vlaamse regering wil dit ondersteunen door actief aan kleuterparticipatie te doen (jong beginnen), door het gelijke onderwijskansenbeleid in het lager onderwijs te versterken en met een 2e democratiseringsgolf in het hoger onderwijs. Bij elk van deze maatregelen werd ook een bedrag genoemd dat vrij gemaakt zou worden om het te ondersteunen.

In totaal luisterden enkele tientallen toekomstige leerkrachten gedurende een uur naar de minister-president zijn verhaal. Voor mezelf was het de eerste keer dat ik Yves Leterme live hoorde spreken. Ik heb vooral onthouden dat men diversiteit breder wil en moet aanpakken (economisch, sociaal, cultureel en politiek) en dat men binnen het onderwijs geld gaat vrijmaken om het intercultureel werken te motiveren. Wat ik vandaag gehoord heb, zou ik dus eerder als een politiek theoretisch kader beschouwen, dan als een concrete uitwerking.

De studenten met interesse voor politiek zullen aan de uiteenzetting iets gehad hebben, maar ik had de les liever meer zien aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de (toekomstige) leerkracht.

© 2006 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Dag van de leerkracht

  1. Reactie van Jeroen Vanden Berghe

    Heel wat ideeën, die de minister-president in zijn “les” aanhaalde, zijn ook vervat in het boek dat hij samen met enkele medewerkers (Steven Vanackere, Cathy Berx, Mark Van de Voorde en ikzelf)in juni 2005 publiceerde. Het boekje is nagenoeg uitverkocht, maar in de Fnac in Gent zijn bv. nog twee exemplaren beschikbaar. Alleszins vind je meer onder https://www.yvesleterme.be/actua/boek.htm en https://www.yvesleterme.be/actua/smaakmakers.htm