Roma moeten weg uit Gentse Rabotwijk

woensdag 11 oktober 2006 11u03 | Lien Braeckevelt | 45 reacties
Trefwoorden: , , , .

“Slapen we straks buiten?”

Bij de familie Zupko kruipen de zusjes Suzana en Simona op de stapel die klaar staat om te verhuizen.

Morgen start de ontruiming van enkele Gentse straten in de schaduw van het nieuwe gerechtsgebouw. Enkele tientallen Roma-zigeuners die daar vaak al jaren wonen, moeten definitief weg. Waarheen weet niemand, zijzelf nog het minst.

Lees meer bij DS Online

© 2006 GENTBLOGT VZW

45 reacties »

 1. Reactie van deStrop

  Een artikel die naar mijn mening een ietwat gekleurd en éénzijdig beeld geeft en die voorbijgaat aan enkele feiten.

  Feit 1: zo’n 50% is hier illegaal
  Feit 2: de woningen waarin zij verblijven hebben ze gekraakt: lees zich illegaal de toegang tot verschaft.
  Feit 3: electriciteit, gas en water worden illegaal afgetapt, in mijn boek is dat diefstal.
  Feit 4: de Biervlietstraat is meer een open stort dan iets anders (voor wie het betwijfeld check het filmke die ik gemaakt heb, tot voor kort was het er nog erger qua afval, jammer dat ik de volledig gedemonteerde wagen die er weken stond te roesten gemist heb) = sluikstorten, ook al strafbaar en kost het stad Gent handenvol geld.
  Feit 5: aan den aldi staan regelmatig Roma bedelaars, ook al een overtreding.

  Conclusie: ik ben blij dat deze meervoudige criminelen eindelijk uit mijn buurt weg zijn.

 2. Reactie van deStrop

  filmke: https://www.youtube.com/watch?v=yEIS-eBBumQ

  of op mijn naam klikken

 3. Reactie van edith

  Er zijn bij die Roma’s ook wel mensen die het beste voorhebben met hun gezin/kinderen en alleen maar proberen om hen ook een toekomst, een beter leven te geven . Is het niet erg raccistisch ze allen als “meervoudige criminelen” te bestempelen… en dat één week na de O1/10 activiteiten!!!

 4. Reactie van petervc

  Wat gebeurt eigenlijk in die straten aan het Rabot? Worden daar nieuwe woningen gezet?
  Een deel van de problemen ontstaat toch omdat tot afbraak veroordeelde woningen e kang blijven staan, en als kraakpand kunnen gebruikt worden, met alle gevolgen vandien, en voor de betrokkenen, en voor de andere wijkbewoners.

 5. Reactie van deStrop

  Ik weet niet, ga volgende week een Mexicaanse vrouw helpen met haar verhuis in Gent. Maar haar man werkt, betaald belastingen en ik ben er 100% zeker van dat zij hun straat én huis heel proper gaan houden. Deftige mensen dus, geen criminelen en dat heeft niks met huidskleur te maken.

  De huizen moeten wijken voor de nieuwe tramlijn die ook over de Nieuwe vaart komt en maakt deel uit van een stadsvernieuwingsproject (nieuwe woningen, ook sociale, zie het De Nieuwe Molensproject, meer groen ..) Al met al een vrij deftig plan van het Gentse stadsbestuur. De periode van leegstand van de woningen valt al met al nog mee, een dergelijk project heeft nu éénmaal tijd nodig om uitgevoerd te geraken. Leegstand is voor mij nog geen uitnodiging tot kraken. Als ze het beste met hun gezin/kinderen voor hebben is een goede start géén criminele feiten plegen (het kraken en electriciteit aftappen wil ik nog enigzins door de vingers zien) maar waarom het sluikstorten? Proper zijn kost heel weinig geld. Dit is gewoon parasiteren op kosten van de rest en draagt niks bij tot onze maatschappij, maar toch lijken zij te denken dat ze RECHT hebben op alles en nog wat (gratis huisvesting om maar iets te zeggen). Mijn grootvader ging in zijn tienerjaren een ganse dag werken op een boerderij en zijn enige loon bestond uit boterhammen voor die dag, maar thuis was er dan tenminste 1 mond minder te voeden. Wij hebben voor alles gewerkt, anderen verwachten blijkbaar dat ze alles krijgen. Tja, ‘t zal wel de schuld van mijn ouders zijn die mij geleerd hebben dat men dient bij te dragen aan de maatschappij waar men leeft.

 6. Reactie van Cedric

  Om de leefbaarheid te garanderen moet er meer ruimte voorzien worden tussen de trambrug en het wonen. Daarom worden de koppen van de bouwblokken aan de IJzendijkstraat en Watervlietstraat afgebroken, en vervangen door sociale woningen. Er wordt een ruimte van 20 m voorzien tussen de trambrug en deze nieuwe woningen. Om deze doelstellingen te bereiken worden er 80 woningen, enkele garageboxen, een opslagplaats en een koer onteigend.

 7. Reactie van koen

  Aan “deStrop” : ik zeg niet dat u ongelijk hebt met uw puntjes eh … maar het blijven uiteindelijk wel mensen. En dat in een stad als Gent mensen op straat moeten slapen, daar heb ik het toch moeilijk mee. Zonder de schuld te geven aan die mensen of aan ons of aan het beleid of aan gelijk wie ; de situatie op zich vind ik toch pijnlijk : dat niet iedereen in onze stad een dak boven zijn hoofd heeft. Ik herhaal : het blijven mensen …

 8. Reactie van mathilde

  proper zijn kost weinig geld? voor wie geen geld heeft om te eten, is de prijs van één grijze vuilniszak een fortuin.

 9. Reactie van Anatole France

  De wet verbiedt, in haar majestueuze onpartijdigheid, zowel de rijken als de armen om onder bruggen te slapen, te bedelen op straat, en brood te stelen.

  Anatole France

 10. Reactie van val

  Ik heb ze ontmoet, deze roma die nergens welkom zijn. Ze ‘wonen’ in een barak achter ons huis, beter dan slapen onder een brug. Ze willen terug naar Slowakije, maar hoe (en waarom?)?
  Je kan je de ellende van deze mensen amper voorstellen. Hun kinderen hebben bij voorbaat geen kansen!
  deStrop, je moest je schamen om het ‘leefbaar Vlaanderen’ dat je probeert na te streven, dat je het sluikstorten als het/hun grootste probleem ziet.

 11. Reactie van Debruyne Pascal

  @ de strop:

  De eentonigheid van uw discours, toont meteen uw positie aan: één van principes die onbuigbaar zijn! U hebt zich op een positie gezet die duidelijk is: aan de ene kant hebt je diegenen die het goed doen en aan de andere kant heb je de slechten. De Lekturama-cassetjes met sprookjes hebben u blijkbaar veel bijgebracht in uw opvoeding….Waarschijnlijk hebt u er ook de drang aan overgehouden, u achter een pseudoniempje weg te steken.

  Die dichotome beeldvorming van “goeien” en “slechten” staat helaas ver van de nogal complexe werkelijkheid. Die werkelijkheid is er één van mensen die in een uitbreidende wereld steeds sterker worden uitgestoten. Zij zijn “illegaal” verklaard door die zogenaamd rechtvaardige wereld met zijn hoogstaande principes. Zij zijn “zonder papieren” in veel gevallen (dit taalgebruik duidt meteen op de afhankelijkheid waarmee die mensen geconfronteerd worden).

  ALs je dergelijke problemen blijft bekijken vanuit een provincialistische bril, terwijl dergelijke problemen van ontheemding en vluchten steeds pertinenter worden (vooral in een geglobaliseerde wereld die mensen steeds verder uitstoot), dan zal iedere vorm van humane oplossing uitblijven. U beschrijft deze mensen echt op een onmenselijke manier. Ik vind er geen andere woorden voor…
  U weet goed genoeg dat mensen aan de onderkant van de samenleving steeds op zoek zijn om te “overleven”. Als dat kan door de kraken, dan leggen zij zich daarbij neer..; ALs dat kan door elektriciteit af te tappen, dan doen zij dat maar….Deze complexere wereld gaat aan u voorbij, omdat u zich op de plaats gezet heeft, waar u op voorhand al gelijk haalt….

  U bestempelt ze als “meervoudige criminelen”. Goeie argumentatie! Waarschijnlijk bent u deze mensen hun strafdossiers gaan inkijken voor u ze “helemaal overtuigd” bewerkt met dergelijke stigma’s? Alsof deze mensen (jawel!) naar hier “willen komen” om met voorbedachte rade “alleen maar te komen profiteren”…?

  Een laatste zin die u gebruikt: werkelijk hallucinant: “Mijn grootvader ging in zijn tienerjaren een ganse dag werken op een boerderij en zijn enige loon bestond uit boterhammen voor die dag, maar thuis was er dan tenminste 1 mond minder te voeden. Wij hebben voor alles gewerkt, anderen verwachten blijkbaar dat ze alles krijgen.”
  De manier waarop u een dergelijk situatie van uw grootvader als voorbeeld stelt, staat gelukkig veraf van de wereld die ik velen toewens…Wenst u uw grootvader dit echt toe? Zonee…Waarom dan wel vele anderen?

  De verkiezingen lieten een progressieve stem horen. Het is een stem van een college dat er gelukkig een humanere visie op nahoudt dan u…De vraagstukken inzake vluchtelingen/(Illegalen zoals “wij” ze noemen) vraagt een bredere en meer humane visie dan de uwe!

 12. Reactie van Dominique Willaert

  In de eerste plaats heb ik het moeilijk met discussies waarbij mensen zich verbergen achter schuilnamen. Een site als Gent Blogt kun je beschouwen als een publiek domein waarbij mensen vanuit een argumentatie kunnen debatteren, of liever nog ‘dialogeren’.
  Ik wil weinig toevoegen aan de discusssie. Misschien enkel dit:
  - wanneer mensen niet over een basisinkomen beschikken, ontstaan maatschappelijke problemen die heden ten dage als ‘criminaliteit’ worden omschreven. Wie de geschiedenis van onze Vlaamse sociale strijd goed kent, zal onderkennen dat veel Vlamingen in deze strijd ‘criminele’ feiten hebben gepleegd. In onze arbeidersfamilie werd door mijn grootouders een aantal keer ‘gestolen’ (lees gesmokkeld) om te overleven
  - in deze discussie wordt opnieuw gefulmindeerd op de maatschappelijk meest kwetsbaren en gekwetsten; ik ken veel ‘rijken’ (en vooral blanken) die op veel vlakken kunnen worden omschreven als ‘meervoudig criminelen’; alleen is er hier geen haan die ernaar kraait omdat hun meervoudige criminaliteit onzichtbaar wordt gehouden!

  Een dikke zoen vol mededogen voor diegenen die het niet kunnen laten om op de meest gekwetste mensen te blijven bashen. Wij leven in een beschaafd land, nietwaar

  Dominique Willaert

 13. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Dit debat geeft me de indruk dat onze wetten niet menselijk zijn. We zouden dus onze wetten en reglementen moeten kunne humaniseren. Of moeten wij onze reglementen systematisch relatieveren?
  Ik ben de laatste die die mensen wil schaden,daarom wat stelt u voor?
  Laat ons het criminaliseren van die toestanden vergeten, maar hoe kan het verder?

 14. Reactie van petervc

  Iedereen zal wel toegeven dat je hier naar ‘menselijke oplossingen’ moet zoeken. Maar ook voor de mensen die onder de overlast te lijden hebben. Het is een beetje te makkelijk om de oorspronkelijke bewoners van niet zo’n goed bedeelde wijken racist en onverdraagzaam te noemen, als ze niet meer weten hoe ze met die nieuwe mensen moeten omgaan als die kraken en niet aan regels houden. Ik ga wel ‘ns langs de Biervlietstraat te voet naar het containerpark (bewuste milieujongen uiteraard) en het is schrijnend, ook als je aangeklampt (en dan druk ik me voorzichtig uit) door bedelaars.
  Niet op te lossen allicht op plaatselijk vlak, dat moet minstens in samenspraak met de rest van de Oost-Vlaamse gemeenten, maar je kan ook niet altijd de kant van fortuinzoekers kiezen.

 15. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik lees dat ze opgevangen worden in legergebouwen in Destelbergen.

 16. Reactie van E.V.

  Laat mij even toe uw woorden te interpreteren:

  Sommige mensen met een bruine huidskleur zijn deftige mensen
  Roma-zigeuners daarentegen zijn criminelen: ze bedelen en ze wonen in kraakpanden en zijn sluikstorters.
  Dat er geen enkel bewijs is dat het gezin waarover het artikel spreekt sluiktstort heeft hier niets mee te maken, ze zijn Roma-zigeuners en dus schuldig.
  Zij (de Roma-zigeuners) hebben geen recht op huisvesting.
  Roma zigeuners willen niet betalen voor hun huisvesting. Om niet te moeten betalen hebben ze het er zelfs voor over om drie maal in twee maand tijd te verhuizen, en te wonen in bijna onbewoonbare panden.
  Roma-zigeuners zijn lui en willen niet werken

 17. Reactie van deStrop

  Dat is uw interpretatie van mijn woorden. Mijn posting was gericht tegen het uiterst subjectieve artikel op De Standaard. Een artikel waarin volledig de kaart van de Roma zigeuners wordt getrokken maar nergens wordt stilgestaan bij de overlast en – nogmaals- cvriminele feiten die door deze mensen worden gepleegd.
  Racisme is discriminatie op basis van de huidskleur, daar ben ik dus al niet schuldig van omdat u zelf aangeeft dat ik sommige mensen met een bruine huidskleur ‘deftige’ mensen vind.
  Voor de rest wil ik inderdaad ‘deftige’ mensen in mijn buurt, want uw wijk in ijltempo zien verworden tot openbaar slot is nu eenmaal niet aangenaam.
  De laatste conclusies van uw posting zijn uw uitspraken, niet de mijne, ik heb gewoon 5 feiten op een rijtje gezet.

 18. Reactie van deStrop

  Dat is uw interpretatie, ik heb gewoon 5 feiten opgesomd, als u daaruit concludeert dat alle Roma- zigeuners *** zijn en niet willen **
  is dat uw conclusie. Men leest wat men wil lezen blijkbaar, niet wat er staat.

 19. Reactie van Debruyne Pascal

  @ Peter:
  je schrijft: “Niet op te lossen allicht op plaatselijk vlak, dat moet minstens in samenspraak met de rest van de Oost-Vlaamse gemeenten, maar je kan ook niet altijd de kant van fortuinzoekers kiezen.”

  Inderdaad kun je dit niet zomaar op te lossen op lokaal vlak. Dit dossier kan de stad niet zomaar oplossen. Dit zal niet alleen provinciaal, maar ook vooral federaal moeten behandeld worden…

  Jij zegt: “Je kan niet “zomaar” de kant kiezen van de fortuinzoekers?” Het is zelfs niet eens de bedoeling een “kant” te kiezen. Dit gaat alweer uit van “kanten”… Het is me vooral te doen te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich aan beide kanten stellen. De bewoners van deze wijk zijn niet “zomaar racisten”. Met dergelijke simplismen komen we niet vooruit (waar jij terecht op duidt). Meer tijdelijke opvang creëren voor mensen zonder papieren zou ons zeker vooruit helpen, alsook een meer duidelijke asielprocedure zou ons vooruit helpen. Ik verwijs naar organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor verdere informatie:

  https://www.vluchtelingenwerk.be/standpunten/standpunten.html

  Ik stel gewoon vast dat een humaan asielbeleid rekening houdt met de leefomstandigheden van mensen in hun thuisland. Ga gerust kijken in Slovakijke naar de situatie van de Roma’s (waarmee ik niet bedoel dat jullie hieraan twijfelen…) Geen echte rozengeur en maneschijn.

 20. Reactie van Debruyne Pascal

  Boodschap van op indymedia.be:(vers van de pers…)

  Vijftig vluchtelingen kraken “Belastingparadijs” in Gent

  In Gent is het voormalige gebouw van de belastingen aan de Poel gekraakt en omgedoopt tot ‘Belastingparadijs’. Een paradijs niet voor kapitaal, maar voor mensen op de vlucht. De nieuwe bewoners zijn voornamelijk families die dringend nood hadden aan onderdak.

  Vandaag is immers de ontruiming gepland van de buurt van de Biervlietstraat in de schaduw van het nieuwe Gentse justitiepaleis. De voorbije maanden waren Roma-families ingetrokken in deze buurt, die onteigend werd in het kader van het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot.

  Al jaren leven mensen in mensonwaardige omstandigheden in de marginaliteit van de stad. Mensen die iets van hun leven willen maken, maar quasi geen toegang krijgen tot arbeid en huisvesting. Deze mensen geven zichzelf nu een gezicht door dit gebouw te betrekken in het centrum van Gent.

  Met deze actie schakelen de bezetters zich in de ketting van kerkasielacties, die in het voorjaar opdoken over heel het land. Ook deze actie verschaft mensen een dak boven het hoofd. Tegelijk is het een pleidooi voor papieren voor mensen met een onzeker verblijfsstatuut.

  Migratie is van alle tijden. Als kapitaalstromen de vrije hand krijgen, kan men mensen niet ontzeggen zich vrij te bewegen. Na de fiscale amnestie, is het tijd voor een humane regularisatie.

 21. Reactie van Dirk Holemans

  Het lijkt me relevant om in deze discussie over de Roma-zigeuners ook te verwijzen naar het feit dat iedereen volgens ons wettelijk kader recht heeft op ondersteuning.

  Als OCMW-raadslid herinner ik graag aan Artikel 1 van de OCMW-wet: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
  De wetgever heeft het duidelijk over elke persoon. Dat hier niet staat ‘elke Belg’ is geen tikfout, maar een duidelijke keuze om ook solidair te zijn ten aanzien van bvb. noodlijdende Roma’s. Niet toevallig klinkt in het beginartikel van de OCMW-wet een echo van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948: “Alle mensen worden gelijk en vrij in waardigheid en in rechten geboren.”
  Het recht op een elementaire maatschappelijke dienstverlening voor iedereen is overigens sinds 1993 als een sociaal grondrecht ingeschreven in onze Grondwet. Sociale grondrechten zijn fundamenteel bedoeld om onaanvaardbare ongelijkheden in onze samenleving ongedaan te maken. Het verbod om te discrimineren is daarvan een uitvloeisel.

  Samengevat: Het is schandelijk dat in een progressieve stad als Gent deze mensen geen enkele steun krijgen, ook niet van het OCMW. In feite zouden we vanuit Gent acties moeten ontwikkelen ten aanzien van de federale overheid, die met haar strenge asielwet haar eigen Grondwet met de voeten treedt!

  Dirk

 22. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Als men uw logica volgt: het doel wettigt de middelen.
  Dat kan ik niet meer volgen.

 23. Reactie van edith

  @val., E.V. : ik maakte ook kennis met een Roma-gezin die hier 2 jaar aan het lijntje gehouden werden over het wel of niet legaliseren van hun verblijf . Ondertussen niet mochten werken maar toch probeerden (hoe moeilijk het voor hen ook was )om Nederlands te leren, hun kinderen degelijk op te voeden, hun appartementje kraaknet te onderhouden… . Omdat hun situatie zo uitzichtloos was zijn ze vertrokken naar Engeland vooral in de hoop hun kinderen daar een betere toekomst te kunnen geven. @ De Strop.:het is zo verraderlijk om mensen te stigmatiseren!

 24. Reactie van Debruyne Pascal

  Ten eerste is dit is een boodschap van indymedia ter informatie!

  ten tweede: Het doel heiligt de middelen is een sloganeske manier om dit probleem aan te kaarten. Deze draagt al het antwoord in zich dat dit “in principe” nooit zo zou zijn. Abstractie maken van een dergelijk probleem door de discussie te vervangen door “doel” en “middelen” lijkt me niet echt aangewezen in deze.

  Als mensen buiten gezet worden, en oplossingen uitblijven, dan kan in deze het doel (menswaardig bestaan voor elkeen oa. door een dak boven je hoofd te hebben)de middelen (kraken) toch wel rechtvaardigen.

  Toch al iets beter dan van de mens een middel te maken met als doel onszelf af te schermen van dit deel van de realiteit?

 25. Reactie van Debruyne Pascal

  U schrijft: “Conclusie: ik ben blij dat deze meervoudige criminelen eindelijk uit mijn buurt weg zijn.”

  Vreemd dat u deze feiten “gewoon als feiten ziet”. Alsof feiten zo makkelijk van hun context zijn los te maken, alsook van hun intentie?

  ALsof u dacht: hé, die mensen weten die feiten niet. Ik ga ze gwoon eens objectief informeren….U laat het zo simplistisch overkomen. Vreemd dat u dan ook in uw conclusie een dermate aangebrand taalgebruik hanteert dat “objectief” en “toevallig” uit de lucht valt.

  Met andere mensen op deze blog kun je praten via argumenten alsook nuances aanbrengen. Zoals ik al zei: U leeft blijkbaar in een wereld van zwart en wit…

 26. Reactie van deStrop

  @ Pascal Debruyne

  Principes die onbuigbaar zijn, tja als principes buigzaam zijn dan heb je niet echt nog principes, dan keert men zich als een windhaan in een storm. Bv. Ik ben van het principe dat mijn 16 jarige dochter om 2 uur ’s nacht moet thuis zijn, maar ik ben daar buigzaam in: als het haar verjaardag is mag ze langer wegblijven, als het een toffe fuif is ook, als die heel knappe jongen eindelijk met haar spreekt dan mag het ook, als als … Te buigzame principes, zijn helemaal geen principes meer.

  ‘Die dichotome beeldvorming van ‘.. en ‘als je dergelijke problemen blijft bekijken vanuit een provincialistische bril’
  Goed , laten we alles kapot relativeren en vooral in een breder perspectief plaatsen. Of ik stel voor dat ik vanaf nu al mijn huisvuil in jou achtertuin (jaja, ook de vieze luiers!!) kom dumpen en dan gaan we even afwachten hoe lang het gaat duren vooraleer je ‘verzuurd’ bent. Maar zeker niet provincialistisch denken, ruimer denken dan de eigen achtertuin, pascal!

  ‘Waarschijnlijk bent u deze mensen hun strafdossiers gaan inkijken’: Pascal is van mening dat men pas een crimineel is nadat men veroordeeld is. Dat de 4 eerste overtredingen ook in het origineel artikel vermeld worden of kunnen geconstateerd worden op het filmpje, dat telt niet. Enkel na een juridische veroordeling mag men iemand crimineel noemen, dat is dan 1 van Pascal zijn ‘onbuigzame’ principes, ik ben er iets flexibeler in ;-)

  ‘Wenst u uw grootvader dit echt toe? Zonee…Waarom dan wel vele anderen?’
  Ik wens dat niemand toe beste Pascal, maar een beetje bijdragen tot de maatschappij, is dat zoveel gevraagd? Gewoon de eigen straat en stoep een beetje proper houden? Mag dat? Misschien passanten niet al ‘bedelende’ half molesteren (zie peterVC posting, is dat teveel gevraagd in ruil voor de huisvesting en gratis elektriciteit en water). Ik herhaal, ik zou het kraken en aftappen nog kunnen door de vingers zien moesten ze van de buurt geen 2de Beiroet na de bombardementen hebben gemaakt).
  Het vb. van mijn grootvader was om aan te tonen dat men met werken echt wel ergens kan komen. Om diegenen die nu al ‘discriminatie op de werkplaats’ staan te roepen te snel af te zijn. De helft van mijn geburen werkt bij Volvo, daar discrimineren ze niet, mijn eigen werkgever (een bel 20 bedrijf) discrimineert ook niet en werft momenteel aan (10% van mijn collega’s zijn allochtonen en het zijn bedienden functies), en Stellingbouw Balliau neemt iedereen aan die kan sjouwen en pikt je op met een busje. Voor wie legaal in België verblijft (blijkbaar 50% van de daar aanwezig Roma’s volgens het artikel) is er wel degelijk werk. Balliau staat elke week in de streekkrant.

  ‘De vraagstukken inzake vluchtelingen/(Illegalen zoals “wij” ze noemen) vraagt een bredere en meer humane visie dan de uwe!’

  Dat maakt mij nu ne keer gene zak uit of iemand, geel, zwart, rood of blauw is, legaal of illegaal. En of die vluchtelingenkwestie nu traag of snel opgelost wordt en op welke wijze maakt me ook niet uit (en ja, ik ben intelligent genoeg om te beseffen dat dat op federaal niveau zal moeten gebeuren). Wat ik wil is dat mensen zich een beetje deftig gedragen in onze maatschappij en het liefst van al die maatschappij/huis/straat beter achterlaten dan dat ze deze aangetroffen hebben. Mag dat? Of vind je eerder dat we er allemaal maar een zooitje van moeten maken? Wat bekijk het filmpje nog even Pascal, ze hebben van de straat een zootje gemaakt.

 27. Reactie van J.

  Adolfo,
  ge zou u moeten schamen. Typisch een fascistische mentaliteit om alle problemen in een samenleving op die bevolkingsgroep te steken die er het ergste voorstaan. Die bevolkingsgroep die overal scheef bekeken wordt, gediscrimineerd wordt (heb het aan de lijve meegemaakt) Is wel gemakkelijk zo. . Dit is dom en vooral zeer arrogant. Ge beschouwt u als beter, waarom? Omdat ge meer geld hebt, omdat ge blank zijn, omdat ge … verblijfsdocumenten hebt??? Gij waart misschien een van die mensen die altijd de zwakste in de klas pestte, niewaar?
  Er zijn inderdaad bevolkingsgroepen in onze samenleving die voor veel problemen zorgen, maar als ik uw ‘feiten’ bekijk ben ik er meer van overtuigd dat jij bij die bevolkingsgroep hoort, en niet die Roma.
  Sorry voor de scheldproza, maar in trek gewoon mijn eigen conclusies

 28. Reactie van vero

  dank u pascal.

 29. Reactie van deStrop

  @Dominique Willaert
  In de eerste plaats heb ik het moeilijk met discussies waarbij mensen zich verbergen achter schuilnamen. Een site als Gent Blogt kun je beschouwen als een publiek domein waarbij mensen vanuit een argumentatie kunnen debatteren, of liever nog ‘dialogeren’.

  Of je kunt het bekijken voor wat dit is, een forum. En op internetforums kiezen mensen voor hun postings een nickname (afgekort nick). Kijk even op forums wereldwijd, nicks en avatars allaround. Zit zelf op verschillende forums (technologie, nieuwssites en dergelijke) en de overgrote meerderheid gebruikt een nick. Ook hier op het GentBlogtFORUM: nicknames (Anatole France), enkel de voornaam die nietszeggend is (Edith, Cedric, Koen, Mathilde …) is of initialen (E.V.). Als je naar de ‘redactie’ van Gentblogt kijkt, allemaal voornamen…Je bent in de minderheid met jouw mening Dominique.

  wanneer mensen niet over een basisinkomen beschikken, ontstaan maatschappelijke problemen die heden ten dage als ‘criminaliteit’ worden

  Voor wie legaal in België verblijft moet werk geen probleem zijn (zie Volvo, zie Stellingbouwer Balliau). Aangezien familiebanden bij de Roma heel belangrijk zijn kan het geen probleem vormen dat de legalen de illegalen ondersteunen.

  ‘In onze arbeidersfamilie werd door mijn grootouders een aantal keer ‘gestolen’ (lees gesmokkeld) om te overleven’

  En hadden ze betrapt geweest ze zouden ook gestraft zijn (Mijn grootvader heeft gewerkt. Blijkbaar waren er vroeger onder de Vlamingen ook mensen die de voorkeur gaven aan illegale activiteiten omdat dit o zo nodig was). Blijkbaar wordt dit nu getolereerd. Misschien moet ik ook maar iets kraken, het oude postgebouw op de Korenmarkt heeft nog veel lege ruimte en het lijkt me wel iets om daar te wonen. Jammer dat ik te laat ben voor het belastingsgebouw aan de Poel, leek me ook wel de max, zo recupereer ik ook nog iets van de belastingen.

  in deze discussie wordt opnieuw gefulmindeerd op de maatschappelijk meest kwetsbaren en gekwetsten; ik ken veel ‘rijken’ (en vooral blanken) die op veel vlakken kunnen worden omschreven als ‘meervoudig criminelen’; alleen is er hier geen haan die ernaar kraait omdat hun meervoudige criminaliteit onzichtbaar wordt gehouden!

  Als je ze kent, uitstekend! Schrijf er een artikel over en als ze uit de omgeving van Gent zijn zal het hier zeker gepost worden, anders kun je op Indymedia terecht. Ik zou zelfs meer zeggen, volg mijn voorbeeld en film hun criminele activiteiten, maak het onzichtbare zichtbaar. Je hebt mijn volle steun!

 30. Reactie van vero

  Ik heb je filmpje nog eens bekeken. Ik ken de Biervlietstraat en het is cynisch natuurlijk om te zien hoe die erbij ligt in de schaduw van ons nieuw gerechtsgebouw. De emanatie van duizenden jaren zoeken naar rechtvaardigheid. En dan dat beeld ernaast…

  Maar het heeft geen zin mensen op de vlucht hiervoor te criminaliseren. We zouden fel verontwaardigd zijn mochten ze onze grootouders op de vlucht op die manier beschuldigd hebben. Zelfs al zien we er beelden van in romantisch sepia.

  Maar ze hebben onze grootouders toen niet zo behandeld. Want iedereen wist dat het oorlog was. En als iemand vluchtte naar een zekerder en veiliger bestaan voor zichzelf en de kinderen, werd dit begrepen en werd er geholpen.

  Maar in deze globale wereld is de vlucht en de miserie niet meer veilig verborgen in sepia of achter het glas van een televisiescherm. Dat er ergens op deze wereld oorlog en miserie is, dat weten we wel. Dagelijks zien we het achter glas. En als de uitwassen ervan in onze straat zichtbaar worden, dan roepen die verontwaardiging op. Helaas de verkeerde verontwaardiging in dit geval. Want ze lost niets op.

  Nochtans, het Gentse beleid van de voorbije jaren is hoopvol. Het vertrekt vanuit verontwaardiging, maar wil blijkbaar ook echt de zaken aanpakken. De stadsvernieuwingen, de lopende en de geplande, trekken de constructieve en sociale kaart. Ingrijpend, herinner de sloop van de Brunelstraat, doortastend, creatief, met visie en vereende krachten. Als er één stad is in Vlaanderen die de confrontaties met een globale wereld kordaat aanpakt en een kans maakt om een harmonieuzer samenleven te krijgen, is het wel Gent.

  Het Gentse model is sterk. Heel geregeld komen buitenlandse of academische delegaties een bezoek brengen aan de Brugse Poort om dit model te leren kennen.

  Al staat de Brugse Poort nog maar aan het begin. Er moet nog veel gebeuren en het zal zaak zijn dit vol te houden.
  Want daarna komt het Rabot, Ledeberg, de Dampoort… Ik hoop enkel dat de inzet en de creativiteit van het beleid vastgehouden wordt. Dat we niet op onze lauweren rusten en de boel weer laten verwateren…

 31. Reactie van deStrop

  @ Pascal Debruyne

  Principes die onbuigbaar zijn, tja als principes buigzaam zijn dan heb je niet echt nog principes, dan keert men zich als een windhaan in een storm. Bv. Ik ben van het principe dat mijn 16 jarige dochter om 2 uur ’s nacht moet thuis zijn, maar ik ben daar buigzaam in: als het haar verjaardag is mag ze langer wegblijven, als het een toffe fuif is ook, als die heel knappe jongen eindleijk met haar spreekt dan mag het ook, als als … Te buigzame principes, zijn helemaal geen principes meer.

  ‘Die dichotome beeldvorming van ‘.. en ‘als je dergelijke problemen blijft bekijken vanuit een provincialistische bril’
  Goed , laten we alles kapot relativeren en vooral in een breder perspectief plaatsen. Of ik stel voor dat ik vanaf nu al mijn huisvuil in jou achtertuin (jaja, ook de vieze luiers!!) kom dumpen en dan gaan we even afwachten hoe lang het gaat duren vooraleer je ‘verzuurd’ bent. Maar zeker niet provincialistisch denken, ruimer denken dan de eigen achtertuin pascal!

  ‘Waarschijnlijk bent u deze mensen hun strafdossiers gaan inkijken’: Pascal is van mening dat men pas een crimineel is nadat men veroordeeld is. Dat de 4 eerste overtredingen ook in het origineel artikel vermeld worden of kunnen geconstateerd worden op het filmpje, dat telt niet. Enkel na een juridische veroordeling mag men iemand crimineel noemen, dat is dan 1 van Pascal zijn ‘onbuigzame’ principes, ik ben er iets flexibeler in ;-)

  ‘Wenst u uw grootvader dit echt toe? Zonee…Waarom dan wel vele anderen?’
  Ik wens dat niemand toe beste Pascal, maar een beetje bijdragen tot de maatschappij, is dat zoveel gevraagd? Gewoon de eigen straat en stoep een beetje proper houden? Mag dat? Misschien passanten niet al ‘bedelende’ half molesteren (zie peterVC posting, is dat teveel gevraagd in ruil voor de huisvesting en gratis elektriciteit en water). Ik herhaal, ik zou het kraken en aftappen nog kunnen door de vingers zien moesten ze van de buurt geen 2de Beiroet na de bombardementen hebben gemaakt).
  Het vb. van mijn grootvader was om aan te tonen dat men met werken echt wel ergens kan komen. Om diegenen die nu al ‘discriminatie op de werkplaats’ staan te roepen te snel af te zijn. De helft van mijn geburen werkt bij Volvo, daar discrimineren ze niet, mijn eigen werkgever (een bel 20 bedrijf) discrimineert ook niet en werft momenteel aan (10% van mijn collega’s zijn allochtonen en het zijn bedienden functies), en Stellingbouw Balliau neemt iedereen aan die kan sjouwen en pikt je op met een busje. Voor wie legaal in België verblijft (blijkbaar 50% van de daar aanwezig Roma’s volgens het artikel) is er wel degelijk werk. Balliau staat elke week in de streekkrant.

  ‘De vraagstukken inzake vluchtelingen/(Illegalen zoals “wij” ze noemen) vraagt een bredere en meer humane visie dan de uwe!’

  Dat maakt mij nu ne keer gene zak uit of iemand, geel, zwart, rood of blauw is, legaal of illegaal. En of die vluchtelingenkwestie nu traag of snel opgelost wordt en op welke wijze maakt me ook niet uit (en ja, ik ben intelligent genoeg om te beseffen dat dat op federaal niveau zal moeten gebeuren). Wat ik wil is dat mensen zich een beetje deftig gedragen in onze maatschappij en het liefst van al die maatschappij/huis/straat beter achterlaten dan dat ze deze aangetroffen hebben. Mag dat? Of vind je eerder dat we er allemaal maar een zooitje van moeten maken? Want bekijk het filmpje nog even Pascal, ze hebben van de straat een zootje gemaakt.

 32. Reactie van deStrop

  @ Pascal,
  Ik had het op jouw ‘alle Roma’, mijn post ging immers over de meervoudig criminelen in de Biervlietstraat, en mensen die minimum 2 criminele feiten plegen zijn nu eenmaal meervoudige criminelen. De 2 criminele feiten waar ik op doel zijn kraken en elektriciteit aftappen en daar hebben alle Roma IN de Biervliet zich schuldig aan gemaakt. (Als ik fout ben, scan een huurcontract/electriciteitsrekening in en proove me wrong). Logica, en dat heeft niks met zwart of wit denken te maken. Dat is ook geen aangebrand taalgebruik. Maar blijkbaar mag men de feiten al niet meer vermelden en er zeker géén logische conclusie met verbinden. Een emo-verhaal in De Standaard waar enkel de Roma (en dan nog de legaal verblijvende Roma, een minderheid van 40% volgens het artikel zelf) aan het woord komen, en er totaal niet stil wordt gestaan bij de overlast die zij al veroorzaakt hebben, dat mag wel natuurlijk. Wie schrijft er dan een zwart wit verhaal? Is Electrabel aan het woord gekomen? Heeft het gemeentebestuur zich mogen verdedigen in het artikel?
  Met mij valt perfect te argumenteren, het probleem is dat ik meestal gelijk heb en dat ik inspelen op emoties geen valabel argument vind.
  Als iemand illegaal is vind ik dat hij België moet verlaten, dat vind ik niet alleen maar ook de Belgische overheid (met dus de SP.a en VLD in de regering) want anders zou men geen uitwijzingsbevelen aan die mensen geven. Als iemand criminele feiten pleegt zie ik die persoon het liefst gestraft daarvoor. Ook dat vind de overheid, daarom dat men wetten heeft opgesteld, en een politiedienst heeft. Blijkbaar is dat een ‘aangebrande’ mening.
  Op dit forum zijn regels van kracht en moet men er zich aan houden, wat doet de redactie met mensen die zich niet aan die regels houden? Ze verwijderen hen! Waarom doen de redactie dat? Omdat anders dit forum in anarchie en schelden zou ontaarden. Wel net zoals de redactie dit forum deftig houd verwacht ik van het gentse stadsbestuur dat zij de stad Gent deftig houden en overtreders van de regels verwijderen. Als zij dat dan ook daadwerkelijk doen ben ik daar blij mee. Want vergeet niet, het is de SP.a + VLD meerderheid die de beslissing tot ontruimen genomen heeft. Ik steun hen gewoon in die beslissing.

 33. Reactie van petervc

  Een vervolg: burgemeester Beke heeft ze een weliswaar tijdelijk, maar legaal onderkomen in tenten in een legerhangar aangeboden, wat geweigerd werd, waarna ze het oud-financiëngebouw hebben bezet (zie ook ander bericht). Ik wil de twee niet tegen elkaar afwegen, maar je kan niet zeggen dat het bestuur niets voor deze mensen wil doen en niet geprobeerd heeft een verslechtering van hun toestand te voorkomen.

 34. Reactie van deStrop

  En u bent geheel vrij om uw conclusies te trekken. Leuk is het niet om voor fascist te worden uitgemaakt (of op zijn minst een fascisitsch gedachtengoed te hebben). Maar u excuseert zich voor u scheldproza, en ik aanvaard die excuses.
  Verder leg ik niet alle problemen van de samenleving bij in groep, ik zeg in mijn posting gewoon dat de roma zigeuners IN de Biervliet schuldig waren aan bepaalde feiten (iets wat door niemand hier trouwens ontkend wordt). Dus niet alle roma, en niet alle samenlevingsproblemen, enkel die 5 feiten. 1 van de grootste problemen voor België vind ik bv. de hoge schuldenlast van ons land, wel ik ben de eerste om volmondig toe te geven dat de roma of gelijk welke vluchtelingengroep daar GEEN enkele schuld aan hebben. Een ander heel groot probleem vind ik het fileprobleem, ook daar zijn de vluchtelingen dus absoluut niet schuldig aan, enzovoort enzovoort.
  Dus u beschuldigt mij van iets dat ik niet gedaan heb, en noemt dat vervolgens dom. Niet echt de meeste ijzersterke argumentatie, maar u was geëmotioneerd, ik versta dat.
  Verder denkt u dat ik me beter voel. Wel ja, ik voel me beter dan misdadigers. Ben nu eenmaal opgevoed met het besef dat het beter is geen misdrijven te plegen dan wel misdrijven te plegen.
  Volgens u behoor ik dus tot de bevolkingsgroep die overlast veroorzaak. Wel heeft u daar geen feiten of ondersteuning voor. Overlast heb ik nog nergens veroorzaakt en mijn laatste misdrijf was vorige maand zonder licht in het donker te hebben gefietst (batterijen bleken plat te zijn). Had men mij toen beboet, ik zou ze ook aanvaard hebben want wist dat ik fout bezig was.
  Wel zou ik graag weten hoe u precies uw conclusies trek, ze gaan in ieder en geval niet uit van feiten en lijken mij vooral te steunen op een wel heel enge visie van de goeden en de slechten en vooral lijkt u me het principe aan te hangen van: als de boodschap mij niet bevalt dan schiet ik wel op de boodschapper. Want dat is wat uw volledige posting perfect kan samenvatten: schelden en verwijten aan het andres van de boodschapper. Heel constructief van u.

 35. Reactie van deStrop

  Al staat de Brugse Poort nog maar aan het begin. Er moet nog veel gebeuren en het zal zaak zijn dit vol te houden. Want daarna komt het Rabot, Ledeberg, de Dampoort… Ik hoop enkel dat de inzet en de creativiteit van het beleid vastgehouden wordt. Dat we niet op onze lauweren rusten en de boel weer laten verwateren…

  ik kan mij hierbij enkel aansluiten, ik hoop samen met u dan het beleid de ingeslagen weg verder bewandeld.

  Ps. de Roma zijn niet op de vlucht voor een oorlog zoals onze grootouders maar wel voor discriminatie en achterstelling. Iets waar de Vlamingen 60 jaar geleden ook mee geconfronteerd werden en wat zij in een langzaam proces van ontvoogding eindelijk hebben kunnen tegenwerken. Geef mij een petitie die de discriminatie van Roma in Slovenië aanklaagd en ik teken meteen. Ook in België wil ik dat deze mensen dezelfde rechten, maar ook PLICHTEN hebben als alle andere mensen. Hun rechten kennen ze blijkbaar al (of eisen ze momenteel op via een bezetting van het belastingsgebouw) nu de plichten (zoals daar zijn: geen diefstal van elektriciteit, geen sluikstorten) nog…

 36. Reactie van VTR

  Wanneer komt het OCMW eens in actie in deze zaak?
  Men heeft al heel lang weet van dit probleem en dan komt men plots op de proppen met een noodoplossing met tenten…
  Het is inderdaad geen gemakkelijke kwestie. Mijn oplossing zou zijn om te proberen andere gemeenten in de buurt te overtuigen om een gedeelte van de mensen op te vangen. Ok, dan worden ze weggehaald uit hun omgeving en wordt de groep wat uit elkaar gehaald, maar ook wij Vlamingen moeten soms verhuizen naar plaatsen waar het goedkoper is, weg van de familie, dus ik denk dat we deze inspanning wel mogen vragen van de Roma, als we tenminste in ruil deftige huisvesting kunnen garanderen.

 37. Reactie van simon valdonega

  Af en toe passeer ik voor mijn werk in die zeeuwschvlaamse (biervliet, ijzendijke…) straten. De toestand in die straten is ronduit schockerend! Die eerste keer dat ik die zag werd ik fysiek bijna niet goed. Daarmee vergeleken lijkt de Brugse Poort wel Knokke-Zoute.

  Persoonlijk verkies ik een tent in Destelbergen…

 38. Reactie van petervc

  We moeten ook niet rond de pot draaien: de oplossingen die de stad (maar ook elk ander bestuur) voorstelt, hebben een ontradend doel om geen zuigeffect te hebben op nog meer economisch zwakke mensen aan te trekken, die bijzonder weinig kans maken om hier ooit aan een fatsoenlijke job te geraken.
  Het enige wat gebeurt is dat ze economisch zwakke mensen die hier al zijn, al dan niet van allochtone/autochtone afkomst, onder druk zetten, door in het beste geval een goedkoop legertje loonslaven te vormen, buiten vakbonden, buiten loonovereenkomsten. Het ramt de basis uit ons moeizaam verkregen sociaal syseem, en dat is precies wat sommigen willen: een totale vrije (arbeids)markt zonder enige bescherming en met een volkomen uitbuiting, zoals die na de ‘bevrijding’ in de Oostlanden is ontstaan. Dezelfde krachten uit liberale thinktanks hebben die landen voortijdig de EU ingeloodst, precies om hier dat zelfde effect te bereiken. Mensen uit kwetsbare groepen weten dat omdat ze elke dag ervaren hoe ze bedreigd worden (dat ze op het VB stemmen dat precies hetzelfde ultrakapitalistische doel heeft, is dan pijnlijk genoeg), en dat heeft héél weinig te maken met racisme, maar met overleven en proberen een betere toekomst voor hun kinderen te krijgen.
  Als men al iets wil doen voor de Roma, is proberen iets op gang te brengen in hun oorspronkelijke omgeving. (Ter bedenking: heel de sociale onderbouw die wij in West-Europa is gerealiseerd door wie hier is gebleven en gevochten heeft, niet door de migranten naar de VS, en dat is voor de landen in het Oostblok of Afrika of Azië niet anders).

 39. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Wordt er niet gezegd dat het geen ideale oplossing is om de mensen bij mekaar in groep te houden, zo integreren ze zich nooit. Het is die concentratie die het negatief aspect van die “colonie” zo vergroot.

 40. Reactie van Karl

  Over juiste informatie beschikken is in een discussie zoals deze essentieel. Zo schijnen weinig mensen op de hoogte te zijn van het feit dat het overgrote deel van de betrokken groep Slovaakse Roma hier perfect legaal resideert, dat zij allemaal de Slovaakse nationaliteit hebben en dus onderdaan zijn van een EU-lidstaat, sinds 2003, en dat België vooralsnog de grenzen niet heeft opengesteld voor werknemers vanuit de nieuwe EU-lidstaten.

  Dat betekent dat deze groep mensen enkel legaal in België tewerkgesteld kan worden met een werkvergunning. Dat betekent op zijn beurt dat zij enkel in aanmerking komen voor de zogenaamde knelpuntberoepen, als zij er al in slagen een arbeidskaart en bijhorende tewerkstelling te pakken te krijgen. Daarnaast mogen ze ook op zelfstandige basis legaal werken in ons land.

  Het gaat hier dus niet om asielzoekers of vluchtelingen, op die statuten hebben zij geen recht meer sinds de toetreding van Slovakije tot de EU. Daardoor kunnen zij ook geen beroep meer doen op de opvangmogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden die voorbehouden zijn aan asielzoekers of vluchtelingen.

  Wat zijn de – wettelijke – mogelijkheden die een lokale overheid heeft ten aanzien van deze groep? Geen idee. Ze vallen overal uit de boot. Ze mogen hier wonen, leven, maar hebben quasi geen kans hier tewerkgesteld te worden tot België het vrij verkeer toelaat. Is dat dan de oplossing? Ik denk het niet. Het grootste probleem dat eerst moet worden opgelost is de toestand in het land van herkomst. In Slovakije leven de Roma in werkelijk erbarmelijke omstandigheden. De Slovaakse staat probeert hier verandering in te krijgen via tewerkstellingsprogramma’s, via financiële ondersteuning, enz, maar de slagkracht van Slovakije is niet zo groot om het probleem adequaat aan te pakken.

  Het enige wat onze lokale overheden naar mijn mening voor deze mensen kan doen op dit ogenblik, is hun meest elementaire noden trachten te lenigen door hen, wanneer zij dakloos zijn in de brede zin van het woord, een tijdelijk onderkomen te geven, tot er een meer fundamentele oplossing wordt bedongen bij de hogere overheden.

  Zie ook : https://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GGC136I9F

 41. Reactie van marijke

  Breaking news uit de Ijzendijkestraat: één of ander bouwbedrijf is blijkbaar ingehuurd om op een schone zondagmiddag (nogmaals) de huizen dicht te timmeren die ondertussen toch al hàlf gesloopt te noemen zijn. Ik vraag me af of het de bedoeling is om de bouwval op die manier nog een tijdje in ere te houden, of gewoon om te vermijden dat ene velux-, trap- of zinken dakgoot-zoeker tijdens ‘t stropen z’n nek breekt… In het laatste geval schakelt men misschien beter eenvoudigweg de straatverlichting terug aan, want het is wel héél erg donker gaan langsch deze wegen de laatste dagen. Ondertussen kan dan nog wat gerecupereerd worden van wat anders toch de container in gaat.

 42. Reactie van Yves

  Clanvorming is zeer normaal bij “landgenoten” in het buitenland.
  Clanvorming is zeer nefast voor integratie van sociaal zwakkere mensen.
  Sociaal zwakkere mensen hebben net het meest behoefte aan integratie: je vindt pas werk als je de taal spreekt.
  Een patstelling dus. (Of: ik weet ook niet hoe dit op te lossen)

 43. Reactie van Roland

  Het zijn niet alleen de Roma die sluikstorten, ik woon in een studentenbuurt, kom maar eens kijken hoe “onze Vlaamse studenten” met hun huis- en ander vuil omgaan!

 44. Reactie van KC

  Kom vanachter uw pc en praat eens met een Roma zigeuner. Waarschijnlijk hebt u het lef niet om met deze personen in dialoog te gaan. Al de veralgemeningen die u aangeeft maken u waarschijnlijk bang om met deze mensen samen te leven. Weet je, je hebt ook Roma Zigeuners die werken, die voor hun huisvesting betalen, … Ja Ja!!! Ze bestaan!!!

 45. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Beste Redactie, ze zijn er weer met die domme spams of hoe ge het ook noemt! Kan dat weg?