Francis Van den Eynde bereidt stap terug voor

vrijdag 22 december 2006 11u24 | Wouter | 25 reacties
Trefwoorden: , .

De kopman van het VB in Gent, Francis Van den Eynde, wil de komende jaren zijn opvolging voorbereiden. In de loop van de komende zes jaar wil hij zijn fractievoorzitterschap doorgeven.

Lees meer bij De Gentenaar

© 2006 GENTBLOGT VZW

25 reacties »

 1. Reactie van Peter Dedecker

  Link naar een verkeerd artikel op DS?

 2. Reactie van Wouter

  Is aangepast, merci Peter!

 3. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Een originele naam zoals reeds gesuggereerd: “de Bunker”, of “Untergang”

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Sorry, ik zat op een andere planeet: dit zijn de namen voor het nieuw ondergronds fuifkot. Daar heeft het VB niks mee te zien. Toch sorry, Francis, personen wil ik zeker niet raken.

 5. Reactie van Roland

  Ik dacht al, wat is er nu met J.M. aan het gebeuren …

 6. Reactie van Micha

  De reactie was, met enige zin voor fantasie, niet helemaal naast de kwestie..

 7. Reactie van S

  Inderdaad – vooral Untergang: zowel de betekenis als de referentie naar de film Der Untergang zijn enigszins toepasselijk…

 8. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Hopelijk valt Francis (of moeten we Seraphin zeggen?) niet in een zwart gat.
  Alhoewel?

 9. Reactie van Hans

  hahaha, een zwart gat.

  damn, oververmoeidheid heeft slechte gevolgen voor mijn humorpeil.

 10. Reactie van lieve

  Niet zo vlug, Guido.
  Volgens zijn eigen woorden doet Francis er in 2012 nog 6 jaar bij. Tot 2018 zit hij safe. Dus nog 4380 nachten eer schepen De Regge (en Guido?) gerust kan slapen.

 11. Reactie van tine

  Zijn ze daar weer met hun uittocht van autochtonen excuus? Volgens mij is het omgekeerde waar. De laatste jaren is Gent superaantrekkelijk geworden en zijn hier massa’s jonge mensen komen wonen. Ik denk dat er een veel grotere intocht van autochtonen is, dan een uittocht. En al die nieuwe Gentenaars die hier zijn komen wonen omdat ze het zo’n toffe stad vinden gaan natuurlijk niet op het VB beginnen stemmen.

 12. Reactie van Guido Van Peeterssen

  @ Tine
  Sinds het jaar 2000 is er een lichte bevolkingsaangroei in Gent, daar zijn naar ik dacht twee redenen voor: Gent is aantrekkelijker voor jonge afgestudeerden , maar eenmaal die de dertig naderen trekken ze jammer genoeg weg wegens de hoge woningprijzen. De echte bevolkingsaangroei is cijfermatig te verklaren door de regulaties van inwijkelingen.

  Gent moet rekening houden met het feit dat slechts 25% van haar inwoners in staat is om een kleine woning of een appartement te kopen en de huurprijzen op 5 jaar tijd met 125% gestegen zijn. Je kan heel naïef stellen dat Gent meer sociale woningen nodig heeft, maar dan versterk je de hoge werkloosheidsgraad en doe je de stadskas dubbel geweld aan.

  Het antwoord volgens mij is hele stadskankers versneld afbreken en vervangen door een mix van sociale woningen voor jong en oud maar tegelijk ook een duizendtal betaalbare woningen voor afgestudeerden en jonge tweeverdieners te voorzien.

 13. Reactie van tine

  Ik denk de reden dat dertigers de stad uittrekken vooral te maken heeft met het feit dat velen, als ze aan kinderen beginnen, een huis met tuin willen. Ik woon op een appartement en merk dat dit de bevolkingsgroep is die hier niet vertegenwoordigd is. Hier wonen jonge mensen, ouderen, mensen met kleine kinderen, maar niemand met schoolgaande kinderen. Deze laatste groep wil een tuin. Ik denk dus niet dat het met de hoge woningprijzen te maken heeft want wonen is overal duur geworden. In elke gemeente was betaalbaar wonen een topic tijdens de verkiezingen.
  En door nog meer appartementen te gaan bouwen, gaat die ene groep niet tot het stad aangetrokken worden. Telkens er ergens een lapje grond vrij komt, wordt er weer het zoveelste appartementsblok op neergepoot.

  Komt er ook nog bij dat de Belg een baksteen in de maag heeft en een appartement of prefab woning nog altijd als iets tijdelijks gaat aanzien, in afwachting van het moment dat ze hun eigen woning kunnen bouwen of verbouwen. Dus ik denk niet dat er woningen moeten voorzien worden, maar wel bouwgronden. Ik heb het hier niet over nieuwe terreinen aansnijden maar dus wel die verloederde buurten. Ik zou inderdaad heel wat gebouwen afbreken, maar in de plaats van daar nieuwe projecten op te zetten, die gronden apart verkopen zodat men er rijwoningen kan op zetten. In Nederland is het anders, daar koopt men liever een woning die men al kan bezichtigen. De Belg bouwt liever zelf volgens zijn eigen goesting.

  Soit, mijn punt is dat het uitwijken van dertigers eigen is aan een stad, eigen is aan de Belg en op zich niks met een verzuring te maken heeft of een afkeer van de stad op zich. Mensen met kinderen willen gewoon meer plaats. Ik denk dat dit een fenomeen van alle tijden is en niets te maken heeft met de aanwezigheid van migranten, zoals het VB laat uitschijnen.

 14. Reactie van Joris

  Beetje dom argument, Guido.
  1) Het is nogal beledigend om de redenering van het Vlaams Belang te volgen: “het is de schuld van de genaturaliseerde Belgen”. Waar slaat dat op? Elke stemgerechtigde Belg is evenveel waard. De afkomst doet niet ter zake. Als iemand Belg is, dan is hij/zij ook Belg met alle rechten en plichten daaraan verbonden. Het is dus al sterk discriminerend om hierin een onderscheid te willen maken.

  2/ de “regularisatie” van inwijkelingen is naast de kwestie. Het officiële bevolkingscijfer houdt namelijk rekening met al wie regelmatig op het grondgebied verblijft en een vaste hoofdverblijfplaats heeft op het grondgebied van de stad Gent. De nationaliteit doet dus niet ter zake. Het feit dat de afgelopen jaren behoorlijk wat mensen zijn overgegaan van de Turkse naar de Belgische nationaliteit verandert dus geen moer aan het bevolkingscijfer van de stad Gent. Er zou een klein effect kunnen zijn van mensen die hier vroeger illegaal verbleven, en nu gevestigd zijn geraakt, maar dat zal een klein aantal zijn en bovendien zullen de meesten onder hen geen stemrecht hebben gehad bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

  Weet je wat mij altijd verwondert? Het vlaams Belang komt telkens opnieuw af met leugens, verdraaien van de cijfers, verkeerde voorstelling van zaken enzovoort. En die leugens worden hier altijd zonder meer opgepikt en druk van commentaar voorzien, zonder dat iemand zich nog afvraagt welke leugens ze deze keer weer hebben verzonnen. De domheid is nog sterker dan de haat. Misschien wordt het tijd voor een “zonder haat en zonder domheid straat”.

 15. Reactie van nico

  @ Joris
  volledig correct en chapeau dat jij nog op die leugens en domheid reageert. vele hebben het (wat te begrijpen is) al opgegeven.

  Doet me denken aan de verkiezingsuitslag van 8 october. In A’pen haalden ze niet wat ze gedacht hadden, en ze begonnen openlijk fraude te speculeren. Tot zover hun democratisch gehalte! Naast het feit dat leugens verspreiden gewoon zielig is, wordt er nogal licht overgegaan welk effect zo’n uitlatingen hebben op hun achterban. Volgens de VB-Jan-de-pet zal het weer allemaal de schuld zijn van ‘die vuile politiekers’! (Dat de VB leiding al evenzeer tot de meest hypocriete politiekers behoren, vergeten ze eventjes > http://www.youtube.com/watch?v=nmWGZnKALwc

 16. Reactie van Guido Van Peeterssen

  @ Joris,
  Jammer dat je me dom noemt. Omdat ik zeg dat dertigers de stad uittrekken en stilletjes een domper zet op “De laatste jaren is Gent superaantrekkelijk geworden en zijn hier massa’s jonge mensen komen wonen.”?

  Of omdat ik zeg dat er heel wat regulaties gebeurd zijn en dit voor een deel de verklaring is van de recente bevolkingstoename? Plaatst dit mij in jouw ogen in het verkeerde kamp, het kamp der dommerikken? Omdat ik statistieken lees? Of gewoon omdat ik mijn mond open doe? Fraai hoor.

  Of omdat ik zeg dat er te weinig woningen zijn? Zeg ik ergens dat dit woningen zonder tuin zullen zijn? Je sleept er heel wat argumenten bij op dingen die ik niet gezegd hebt.

  Je mag verwonderd zijn dat het Vlaams Belang ongestoord zijn eigen waarheid verkondigt maar zorg tenminste dat je argumenten steek houden en je je pijlen niet op de verkeerde richt. Een oud Vlaams gezegde zegt: “In het land der blinden is Eenoog koning”. Het is deze blindheid die jouw tegenstrevers doet glimlachen.

 17. Reactie van Joris

  Beste Guido,

  Ik heb destijds op het college de correcte regels van het debat geleerd. Ik speel nooit op de persoon altijd op de bal. Aangezien ik je niet persoonlijk ken, kan ik niets zeggen over jou persoonlijk, en dat doe ik ook niet. De REDENERING is dom, niet de persoon.

  In dit geval: je hebt het over regularisering. Dat zijn dus diegenen die illegaal in Gent verbleven (dus inderdaad niet in het bevolkingscijfer voorkwamen), en die nu een legale verblijfsvergunning hebben, maar uiteraard niet de Belgische nationaliteit. Voor de stad Gent kan het om niet meer dan 1000 gevallen gaan, denk ik. (Dank u wel als iemand mij het correcte cijfer kan geven). Van die 1000 buitenlanders zullen de meesten toch niet vijf jaar legaal op het grondgebied verblijven, dus ze komen niet eens in aanmerkinng voor het vreemdelingenstemrecht. Van diegenen die wel in aanmerking komen, heeft ongeveer 10 procent ook echt een aanvraag ingediend. Kortom: alles samen gaat het om maximaal 100 stemmen, pak nog 200 voor alle zekerheid. Met andere woorden: als het Vlaams Blok hier de schuld zoekt voor haar electorale nederlaag, dan verkondigen ze gewoon flauwekul. De reden waarom ze achteruitgaan is dat de kiezers hun leugens beu zijn, en dat ze vooral beu zijn dat hun verkozenen wel hun dikke premies opstrijken maar voor de rest niets doen behalve “gentblogt” onveilig maken (ja, we weten allemaal over wie we het hebben).

  Maar wees gerust Guido: dit was niet persoonlijk bedoeld; ik ken de regels van mijn retorica klassen nog!

 18. Reactie van Guido Van Peeterssen

  De bevolking steeg in 2005 met 2.227 inwoners. Die stijging is het gevolg van de sterke natuurlijke groei (geboorten – sterften) en het positieve migratiesaldo ( aankomsten – vertrekkers). Er waren in 2005 ook dubbel zoveel erkenningen van asielzoekers als in 2004.
  Het aantal Belgen stijgt met 427 inwoners. Deze stijging startte in 2000 door de versoepeling van de Belgische nationaliteitswet. De vreemdelingen kennen een toename van 1800 inwoners, vooral door aankomsten uit het buitenland. Waarvan 1.200 inwoners uit Europa (700 uit de Europese Unie), 420 Aziaten en 180 Afrikanen.

  De helft van de inwoners woont in het centrum. In vergelijking met de fusie in 1977 kent Gent echter een daling in de deelgemeenten met een stedelijk karakter en een stijging in de groenere deelgemeenten. De verhuisbeweging binnen Gent typeert zich vooral van het centrum naar de deelgemeenten. De nieuwkomers vestigen zich eerder in het centrum van de stad.

  Het aantal geboorten stijgt naar het niveau van de jaren ‘70. Dit resulteert in een stijgende natuurlijke groei van 671 meer geboorten dan overlijdens. Het aantal ongehuwde inwoners kent een stijgende trend, het aantal gehuwde een dalende. De wettelijke samenwoonst neemt in populariteit toe als alternatief voor het huwelijk: de Dienst Bevolking registreerde 314 samenwonende koppels tegenover 1013 huwelijken. Het migratiesaldo blijft stabiel door het hoge immigratiecijfer uit het buitenland. Een groot deel van de verhuizingen gebeurt binnen het arrondissement Gent. De gemeenten onmiddellijk rond Gent zijn het populairst qua bestemming. Het aandeel vreemdelingen stijgt naar 7.70% of 17.930 inwoners. Deze mensen komen vooral uit andere Europese landen (40%) en de landen van de Maghreb (35%).

  De laatste cijfers (2006):
  De grootste groep (met iets meer dan 20.000) zijn de 25 tot 29 jarigen, mannen en vrouwen netjes verdeeld (elk iets meer dan 10.000). Deze groep vormt 9% van de Gentse bevolking tegenover een gemiddelde van 6% voor het Vlaamse Gewest. Als je de statistieken voor inwoners van Gent vergelijkt met het Vlaams gewest merk je dat 35 plussers liever buiten de stad wonen maar dat dit verschil op hogere leeftijd weer gelijk komt. De redding komt van de jongere generatie, als je de kinderen meerekent toch. Die geven Gent een bevolkingsaangroet van 3% de laatste 5 jaar, tegenover 2% voor het Vlaamse Gewest.

 19. Reactie van jan hyoens

  [u was niet meer welkom op Gentblogt. Vergeten?]

 20. Reactie van Joris

  Beste Guido,

  Dank u voor al deze cijfers, maar het is me eerlijk gezegd nog helemaal niet duidelijk wat je er precies mee wilt zeggen. 7,7 % niet Belgen? (de meesten Nederlander, Fransman of Turk). Met andere woorden 92,3 % van de Gentse bevolking bestaat uit Belgen. Lijkt me een keurig cijfer. Maar wat wou je daarmee bewijzen? Een overaanbod van 25-29 jarigen? Ja, dat zal wel, Gent is nu eenmaal een onderwijsstad. De kans dat je als 23-jarige pas afgestudeerde in Watervliet terechtkomt is tamelijk klein. Het lijkt me even normaal dat een deel van die mensen later terugkeert naar de heimat. Sorry, maar ik zie niet direct waar het probleem ligt? Tenzij we natuurlijk gaan werken met een systeem van tijdelijke verblijfsvergunningen voor studenten: “van zodra u afgestudeerd bent, gelieve onmiddellijk het grondgebied van de stad Gent te verlaten”?

 21. Reactie van jan hyoens

  [Na vele waarschuwingen heeft de redactie vorige week besloten JH niet meer in de commentaren toe te laten, daarom is ook deze commentaar verwijderd]

 22. Reactie van Guido Van Peeterssen

  @ Joris,

  Ik denk dat sommigen hier denken dat ik het debat een bepaalde ideologische (of andere) richting wil geven. Het bleef allemaal heel leuk tot Tine terecht vaststelde dat Gent een supergezellige stad is. Daar is helemaal niets fout mee. Maar ze veronderstelt dat dit is vanwege de verhuis van jonge mensen uit de omgeving die naar Gent komen wonen. Dat is gedeeltelijk juist, ten minste tot 30 jaar. Gent is nu eenmaal een studentenstad. Mijn eerste reactie daarop was aan de hand van cijfers en tabellen die ik een half jaar geleden eens gelezen had en nadien niet zo fout bleken te zijn.

  Maar eenmaal die jonge mensen wat ouder worden trekken ze weg. Daar verschillen we van mening: ik veronderstel dat het is vanwege de hoge woningprijzen die voor een gezin met kinderen onbetaalbaar zijn. Je kunt de cijfers zo interpreteren: mensen die gestudeerd hebben en kleine kinderen hebben blijven in de stad wonen. Maar van zodra die kinderen zelfstandig naar school kunnen verhuist dat gezin. Gent heeft zo ongeveer 2.700 betaalbare woningen tekort. Mijn pleidooi is nu om daar een duizendtal van te voorzien voor jonge tweeverdieners.

  Ik volg Tine als ze zegt dat jonge mensen graag een huis met een tuin willen. Maar die traditie stamt uit de tijd dat er zo iets was als een standaardprijs voor een bouwgrond. Als de koopkracht pakweg 1 miljoen (frank) is dan stijgt dat miljoen aan koopkracht met de jaren mee met de index. Als de prijs van de grond nu sneller stijgt dan de koopkracht dan koopt men gewoon een iets kleiner perceel en alles blijft in evenwicht. De vraag is nu wat als een perceel nu zo klein wordt dat je niets meer aan je tuin hebt en je in de schaduw van het huis van de buren leeft? Dan moet je toch de straat op en daar openbaar groen en speelruimte voorzien.

  Bij zo een operatie komt heel wat kijken. Je hebt de 19de eeuwse gordel, de stadskankers en de verloren binnenruimte. Maak er iets leuks van door woningen te groeperen rond een gezellige openbare ruimte zoals een square. De grootste zorg is het vinden van een goede locatie of liever gezegd een ‘foute plek’ om juist die te herstellen. Zo een project is echter onbetaalbaar voor een particulier en komt de overheid in actie. Dat is wat Gent de laatste jaren gedaan heeft.

  We zijn echter bijlange niet in Nederland en die ambitieuze Nederlandse projecten zijn hier onmogelijk. In België heeft men de staatsschuld gefinancierd door de pensioenbijdragen terwijl die in Nederland naar pensioenspaarkassen gingen. Die investeerden dat geld in grote woningbouwprojecten. De overheid realiseerde zich dat die maatschappijen onder geen enkel beding failliet mochten gaan en vaardigden heel strenge bouwnormen uit zodat particulier bouwen onbetaalbaar werd. En als er in Nederland nog huizen met een tuin gebouwd worden dan is dat vaak omdat dit poldergronden zijn die via peperdure dijken op de zee gewonnen zijn.

 23. Reactie van Adrien

  TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE

  Ik weet niet wat die kerel geschreven heeft, maar naar de reacties lijkt hij mogelijk een VB te zijn.
  Als dat de reden is
  waarom de redactie hem uitsluit
  dan wil ook ik uitgesloten worden.
  De vrije meningsuiting moet gerespecteerd blijven. Onverkort. Totale vrijheid, ook qua taal-, stijl- en woordgebruik.
  BYE

 24. Reactie van bruno

  Beste Adrien,

  Ik schijf u dit antwoord ten persoonlijke titel.

  Voor zover ik heb begrepen werd meneer ‘Hyoens’ van verdere reacties uitgesloten, omdat hij op stelselmatige wijze trachtte discussies te verzieken. Vaak waren zijn reacties niet ter zake, en ontaardden ze in persoonlijke aanvallen.

  Wanneer meneer ‘Hyoens’ zou beslissen om met open vizier, onder zijn eigen, ware identiteit te reageren, én gefundeerd zijn pijlen te richten op de inhoud en niet op de persoon, acht ik het niet onmogelijk dat de redactie haar besluit herziet. Al spreek ik niet –en ik wens dit te benadrukken– namens de redactie.