Misdaadcijfers (+3,7%): reactie Freddy Carlier

woensdag 28 februari 2007 9u51 | Wouter | 22 reacties
Trefwoorden: , .

Na een verrassende daling in 2005 is de criminaliteit in Gent vorig jaar weer licht toegenomen, met 3,7%. In scherp contrast met de verdere vermindering van het aantal zedenfeiten (-10%) en de sterke daling (-21%) van het aantal drugsdelicten – die vooral is toe te schrijven aan de stevige aanpak van de drugspanden – staat de aanhoudende stijging van het aantal eigendomsdelicten. In 2005 was er al een toename met 4,6% en vorig jaar kwam daar nog eens 5% bij. Politiechef Freddy Carlier wil een actieplan ontwikkelen tegen het sterk gestegen aantal diefstallen en inbraken.

Lees meer bij De Gentenaar en DS Online

© 2007 GENTBLOGT VZW

22 reacties »

 1. Reactie van Jeroen

  Tijd om gemeenteraadslid Guy Verhofstadt te interpelleren. Kan hij de extra maatregelen, die zijn regering nam voor Charleroi, ook voor zijn eigen stad niet nemen?
  Alleszins is het opmerkelijk dat de cijfers in een jaar met gemeenteraadsverkiezingen bijzonder rooskleurig zijn om in het jaar nadien weer te “normaliseren…

 2. Reactie van Eve

  Jeroen, insinueer je nu wérkelijk dat men in een verkiezingsjaar de cijfers zou vervalsen? Allé,Allé.

 3. Reactie van peterc

  Het is u misschien nog niet opgevallen, maar dit is ook een verkiezingsjaar.

 4. Reactie van Roland

  Ah Eve, met “cijfers” wordt van alles gedaan, het is het speelgoedje van de politici, er nooit echt in geloven is de boodschap. Bekijk maar eens met welke cijfers alle partijen voor de dag gaan komen tot aan de verkiezingen.

 5. Reactie van Lien Braeckevelt

  Het is bijna altijd verkiezingsjaar, hé. 2004, 2006, 2007, 2009. De cijfers kloppen alleen in 2005 en 2008?

 6. Reactie van vtr

  ‘Misdaadcijfers’ lijkt mij een verkeerde term, want het gaat (gelukkig) niet enkel om misdaden, maar ook om wanbedrijven. De algemene term criminaliteitscijfers of misdrijfcijfers is m.i. correcter (kwestie van een beetje te muggeziften)

 7. Reactie van Eve

  neen, ge hebt een punt.

 8. Reactie van Eve

  yep, juist lien en peter.

 9. Reactie van Jeroen

  De statistieken omtrent criminaliteitscijfers (what’s in a name) hebben in het verleden ook al twijfels gezaaid. Bij de voorstelling van de cijfers vorig jaar moest Steven De Smet zelfs toegeven dat de delicten niet in de juiste (sub-)categorieën waren ingevuld. Ik herinner me iets rond die brandstichtingen in auto’s. De geloofwaardigheid was toen ver te zoeken; ik weet niet waarom ik die nu teruggevonden zou hebben.

 10. Reactie van Jeroen

  Los van de al dan niet geloofwaardige criminaliteitscijfers, blijft natuurlijk de vraag naar een Gents politiekorps op volle sterkte overeind.
  Hoog tijd om onze Gentse ministers voor hun verantwoordelijkheid te stellen. Hadden zij niet beloofd om tijdens hun carpoolritjes of op hun gezamenlijk bankje in de gemeenteraad afspraken te maken hoe ze samen Gentse dossiers in Brussel konden aanpakken http://www.gentblogt.be/2006/10/10/verhofstadt-gaat-zetelen-in-de-gemeenteraad Hoog tijd voor Verhofstadt en Vandenbossche om er iets aan te doen!!

 11. Reactie van augustinus

  Ik zie dat Jeroen al flink terugkrabbelt. De politiestatistieken worden inderdaad niet politiek gemanipuleerd, daarover is iedereen het wel eens.

  Het is niet alleen flauw om loze geruchten te verspreiden en de geloofwaardigheid van het Gentse politiekorps in twijfel te trekken, het is ook ronduit gevaarlijk. Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in de politiediensten en de Gentse politie verdient ook dat vertrouwen.
  Het is een spijtige zaak als mensen uit pure partijpolitieke motieven het vertrouwen in de Gentse politiemensen ondergraven en paniek proberen te zaaien. Dit ondermijnt het vertrouwen in de democratie en in het goed functioneren van de instellingen, en we weten allemaal wie daar de vruchten van plukt. Dus twee keer nadeken vooraleer je partijmotieven laat doorwegen op het algemeen belang van de hele Gentse bevolking.

 12. Reactie van Jeroen

  Augustinus, ik krabbel in niets terug. Is het verkeerd om te zeggen dat ik maar een beperkte geloofwaardigheid hecht aan deze cijfers (gebaseerd op de voorstelling vorig jaar)? Trouwens de Gentse politie geeft zelfs toe dat ze het niet zo voor statistieken heeft. Zie daarvoor: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gr2513j5

  Deze discussie staat totaal los van eender welk vertrouwen in de Gentse politie op het terrein, die ongetwijfeld schitterend werk leveren. Ikzelf heb weinig ervaring met politiediensten. Maar ik durf erop te vertrouwen dat ze er zullen staan als de nood het hoogst is.

 13. Reactie van augustinus

  Ach ik meende zoiets te begrijpen. Uw eerste reactie over de verkiezingsjaren suggereert heel sterk dat u denkt dat de meerderheidspartijen deze cijfers manipuleren. Dit is een zeer zware beschuldiging, omdat u daardoor de indruk wekt dat de politie, die boven de partijen zou moeten staan, zich leent voor partijpolitieke spelletjes, en dus in de kaart van “paars” speelt.

  Na de terechte reactie van Lien en enkele anderen zegt u daar geen woord meer over en komt u met een minuscuul detail aandragen of “brand in een auto” nu als “vandalisme” of als “brandstichting” moet gerubriceerd worden. Tja. Het is een oude demagogische truk om de aandacht te richten op een klein onbelangrijk detail, als je bakzeil moet halen op een grote stelling.

  Ook uw laatste citaat is lichtjes demagogisch. De politie zegt daar dat cijfertjes niet alles zeggen, en dat elk delict er voor hen één te veel is. Ze zeggen niet dat de cijfers gemanipuleerd worden.

  Vandaar misschien nog eens expliciet de vraag:

  Als u zegt dat de cijfers opvallend dalen in verkiezingsjaren, beweert u daarmee dan dat de Gentse politie bewust de cijfers zou vervalsen ten gunste van de meerderheidspartijen? Als u dit niet beweert, hoe verklaart u dan dat de statistieken opvallend dalen in verkiezingsjaren? Of geeft u, na de kritiek van Lien toe dat er eigenlijk helemaal geen verband is tussen verkiezingsjaar en politiecijfer, en dat uw eerste opmerking dus gewoon foutief was?

  Graag een klaar en helder antwoord; dat hebben de Gentse politiemensen toch wel verdiend.

 14. Reactie van Jeroen

  Ik zeg gewoon dat ik – na heel wat twijfelende reacties bij de criminaliteitscijfers vorige jaren – nog maar moeilijk geloofwaaridgheid kan opbrengen voor deze cijfers.

  Uw vraagstelling is trouwens niet helemaal in lijn met wat u of Lien schreef. Dit jaar stijgen de cijfers en het is ook een verkiezingsjaar. Het is toch logisch dat een bewindsvoerder positieve cijfers wat uitvergroot als het hem in een campagne goed uitkomt en wat minimaliseert als ze negatief zijn?

  Bovendien was mijn initiële grote stelling niet gericht op de cijfers, wel op het stilzwijgen van de Gentse federale ministers. Hoelang zit het Gentse politiekorps al met een tekort (om diverse redenen, weet ik wel) en hoeveel maatregelen om daaraan iets te doen zijn al genomen?

 15. Reactie van augustinus

  Ik citeer:

  Alleszins is het opmerkelijk dat de cijfers in een jaar met gemeenteraadsverkiezingen bijzonder rooskleurig zijn om in het jaar nadien weer te “normaliseren…

  Ik lees dit toch anders dan u nu laat uitschijnen. Het gaat hier niet om het feit of Verhofstadt of gelijk wie uitpakt met cijfers, dan wel ze stilletjes laat passeren. Uw stelling gaat over de cijfers zelf, niet over de reclame errond. Die cijfers komen van onze eigen hoofdcommissaris. Het spijt me, ik heb misschien een andere cursus logica gevolgd dan u, maar ik lees hieruit dat u de geloofwaardigheid van onze commissaris zelf in twijfel trekt en hem verdenkt van partijpolitieke motieven. Van iemand die professioneel met politiek bezig is had ik toch iets meer verantwoordelijkheidszin en respect voor de instellingen verwacht.

 16. Reactie van Jeroen

  U citeert dan ook maar een deeltje van mijn eerste reactie. Die gaat wel degelijk over het gebrek aan maatregelen van onze premier. of niet?

  Trouwens, professioneel met politiek bezig?

 17. Reactie van augustinus

  Legt u eens uit?
  “Het gebrek aan maatregelen van onze premier” zorgt ervoor dat criminaliteit daalt in 1988, 1994, 2000 en 2006?

  Ik begrijp uw logica niet?

 18. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Jeroen en Augustinus, ik begrijp dat een vlugge skeptische reactie van de ene te ver gaat, maar ik begrijp hier ook dat het niet eenvoudig is zijn skepticisme op te geven. Laat ons het debat sluiten, en gewoon inzien dat de criminaliteitscijfers verschuiven. Mooiste voorbeeld: inbraak in auto’s met reuze stijging van GPS-toestellen, logisch die bestonden vorig jaar nog maar in geringe aantallen. zodra een middel tegen difstal zal gevonden worden zullen die weer dalen. De les is hier hoofdzakelijk: de meeste diefstallen gebeuren door wat men noemt de kleine criminelen. en laat ons dat aannemen.
  Een grote afwezige in die opsomming: hoe zit het met de witteboordscriminaliteit? Hier is het aantal soms ondergeschikt aan de waarde van het ontvreemde.

 19. Reactie van Lien Braeckevelt

  Dat trucje van “Het is zeker een verkiezingsjaar” ben ik echt wel beu nu. Ik heb het hier al iets te veel gehoord. Dat is zo’n dooddoener als “alle politiekers zijn zakkenvullers”. De meeste politiekers (ik ook) doen aan politiek vanuit een idealisme, vanuit een strijdvaardigheid. Alsof politiekers alles doen voor het geld of alsof ze alles doen in het teken van de verkiezingen. Het wordt wel lastig dan, want zoals ik al aanhaalde: het zijn altijd wel “bijna verkiezingen”. Er zijn wel tegenvoorbeelden, da’s juist, maar om daarom altijd die dooddoeners er bij te sleuren…
  Dat zou iemand die zoveel met politiek bezig is toch moeten weten, Jeroen?

 20. Reactie van Jeroen

  Lien, zoals ik al schreef. Nieuwe cijfers en nieuwe trends worden altijd (of het nu verkiezingen zijn of niet) communicatief aangekleed. Uitvergroot als bruikbaar voor eigen idealen, geminimaliseerd als onbruikbaar. Dat is toch logisch?

 21. Reactie van augustinus

  Kortom, Jeroen: je krabbelt terug. Je zegt dat er niets verkeerd is met de cijfers, de cijfers zijn betrouwbaar.
  Alleen pakt de ene partij er soms mee uit, en de andere niet, dat is begrijpelijk.

  Maar ik begrijp hieruit dat u uw aanval op de geloofwaardigheid van de Gentse politie intrekt. In elk geval hebt u hiermee weer uw bijdrage geleverd aan het voeden van een anti-democratisch klimaat van anti-politiek.

 22. Reactie van johan

  Groot gelijk Lien. Ik word al die insinuaties ook zo beu. En als je dan vraagt wat ze eigenlijk bedoelen, dan hoor je die meneerkes niet meer.