Eerste hulp bij verkiezingen

woensdag 6 juni 2007 18u02 | ilse | 7 reacties
Trefwoorden: .

Verkiezingen! Het zijn verkiezingen zondag! Na de hele hetze en intense campagne voor de stembusgang in oktober laatstleden, waar u een stadbestuur kon kiezen, lijkt het wel alsof deze federale verkiezingen een beetje op de achtergrond verdwijnen. De campagnes waren ietwat mat te noemen en het hele circus lijkt een beetje moeilijk op gang te komen.
En hoewel de senaat en de kamer technisch gezien geen Gentblogt-domeinen zijn, valt er toch wel wat te vertellen rond wat er zondag te gebeuren staat in Gent. Collega Eve heeft het er morgen uitgebreid over, maar ikzelf geef u vandaag alvast een overzicht van de praktische zaken die u dient te weten. Een voorbereid kiezer is er immers twee waard, hoewel dat enkel beeldspraak en utopie is natuurlijk. Het zou nochtans een schone uitslag zijn als de stemmen van Gentbloggers dubbel zou tellen, nietwaar?

Terzake echter.

Normaal gezien zou elke kiesgerechtigde ondertussen een oproepingsbrief ontvangen moeten hebben. Indien dit niet zo is of u heeft de brief ergens toevallig verloren gelegd, kunt u tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst Bevolking, het bureau verkiezingen of in uw dienstencentrum. Dit gebeurt op vertoon van de identiteitskaart en is gratis.

Toekomende zondag biedt u zich dan met de oproepingsbrief en uw identiteitskaart aan in het kiesbureau vermeld op uw oproepingsbrief om te stemmen. Dat kan in Gent tot 14 uur.13 uur.

België heeft nog steeds een kiesplicht en dat betekent dat u niet onder uw democratische plichten uitkunt. Niet iedereen hoeft echter noodzakelijkerwijs zelf te gaan stemmen. In bepaalde gevallen kunt u iemand anders een volmacht geven, die dan in uw plaats een stem kan uitbrengen. “Geen zin” is echter geen geldige reden, zo leerden wij op Gent.be, maar dat had u vast zelf ook kunnen bedenken. Zijn wel valabel als excuus: ziekte (u heeft een doktersattest nodig), dienstredenen in binnen- of buitenland (als uw werkgever een attest levert), u bent schipper, marktkramer of kermisreiziger (mits bevolkingsuittreksel), u zit in de gevangenis (dat heet officieel “vrijheidsberoving” en u heeft een attest nodig van de gevangenisdirectie), om religieuze redenen (mits attest van de religieuze overheid) of omdat u een bewijs heeft van een reis naar het buitenland. Met één van deze attesten en het volmachtformulier en uw kiesbrief, kan uw gemachtigde zich dan aanmelden en in uw plaats een stem uitbrengen.

Ook voor studenten wordt er een uitzondering gemaakt. Schrijft de Minister van Binnenlandse Zaken namelijk recent in een omzendbrief:
De deelname van de jonge kiezers aan het democratische proces van de verkiezingen is een belangrijk element van onze maatschappij. Tegelijkertijd voor de maatschappij zelf, maar ook voor de jongeren die zo op concrete wijze een van hun eerste handelingen als burger kunnen stellen. Het is dus van zeer groot belang dat deze laatsten, en inzonderheid de studenten, zowel gebruik kunnen maken van hun stemrecht als meewerken aan de democratische controle van de verkiezingen door deel te nemen aan de werkzaamheden van een stem- of stemopnemingsbureau.
Desalniettemin zal de voorziene datum van onze komende federale verkiezingen op 10 juni 2007 wellicht enkele problemen opleveren voor uw studenten met betrekking tot het gelijktijdig uitoefenen van dit democratische recht en een behoorlijke voortzetting van hun studieprogramma (blok- en examenperiode).

Studenten laten dit papiertje invullen door hun onderwijsinstelling, vullen het volmachtformulier in en hopla klaar: de kostbare studietijd hoeft niet onderbroken te worden.

Wanneer u recent verhuisd bent tenslotte, na 5 april om precies te zijn, dan bent u volgens de kieslijst nog op uw vorig adres geregistreerd. De oproepingsbrieven worden verstuurd naar dat adres en zult dus in het kiesbureau dat op uw oproepingsbrief vermeld staat, uw stem moeten uitbrengen.

Nog meer vragen? Heel wat informatie over deze verkiezingen in Gent vindt u op de website www.gent.be (Leven/Bevolking/Verkiezingen). U vindt er niet alleen algemene informatie over de verkiezingen, maar ook een handige lijst van veelgestelde vragen en antwoorden. Wanneer u daar geen verlossing vindt, kunt u ook terecht bij Gentinfo op 09 210 10 10 of gentinfo@gent.be. Ook op de verkiezingsdag zal deze dienst beschikbaar zijn.

Voor informatie, attesten en formulieren kunt u ook terecht bij het dienstencentrum in uw buurt, en bij het Bureau Verkiezingen van de Dienst Bevolking, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, (1e verdieping, lokaal 113), tel. 09 266 72 20, fax 09 266 71 49, e-mail verkiezingen@gent.be

© 2007 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van Gryzo

  Kiezen kan maar tot 13:00 (denk ik)

 2. Reactie van tom

  Inderdaad. Op mijn oproepingsbrief staat: tussen 8 en 13 uur.

 3. Reactie van jeroen

  Het is maar tot 13u !! Want vorige keer was het tot 14u en dat is toch lang hoor als je daar moet zitten. Inderdaad, ik ben weer voorzitter.
  En op mijn formulieren staat dat het stembureau dicht gaat om 13u.

 4. Reactie van ilse

  aangepast, merci!

 5. Reactie van Els

  Hehe, even ter vergelijking : 2 weken geleden waren er gemeenteraadsverkiezingen in Spanje : de kiesbureaus zijn hier open van 9u tot 20h. Is dat niet lang … Stemmen is wel niet verplicht en ik denk dat men hoopt dat op deze manier toch zoveel mogelijk kiezers aan te trekken.

 6. Reactie van horemans

  en waar blijven onze kiezersbrieven toch ?

 7. Reactie van Steven

  Omdat ik werk van 6 tot 14 moet ik er dit jaar niet bij zijn… en ik ben er niet rouwig om, want ik weet echt niet meer op wie te stemmen. Het was waarschijnlijk één van de regeringspartijen geworden, maar ze staan op dit moment beide niet al te hoog in mijn achting…