Een vertelselke over de Heilige Veerle

vrijdag 4 januari 2008 15u10 | Veerle (tekst), Radu Popescu (beeld) | 12 reacties
Trefwoorden: , , .

Het is alweer een poos geleden dat ik jullie vergastte op het vertelselke over Onze-Lieve-Vrouw met de Inktpot en op algemeen verzoek ben ik nog eens in mijn verhalenboek gedoken. Ik vond er zowaar een verhaal over de Heilige Veerle en op welke dag kan ik dat beter vertellen dan vandaag, want wie er De Druivelaar op naslaat, ziet onmiddellijk dat het vandaag, vier januari, haar feestdag is.
Wist u trouwens dat deze Heilige Veerle de patrones van Gent is?

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de betekenis van voornamen: Veerle is afgeleid van het Germaanse Farahilde (Pharahilde) of Faraïldis (Pharaïldis), wat ‘reizende strijdster’ of ‘veiligheid onderweg’ betekent.

Zoals met wel meer heiligen het geval is, zijn er maar bitter weinig biografische gegevens bekend. Er circuleren wel een aantal legenden over haar, waardoor je alles wat hierna volgt eigenlijk in de zou-vorm moet lezen (ik heb dat niet gedaan omdat het de tekst te zwaar maakt).

Veerle werd in Gent geboren rond 650 en ze stierf in 740 in Bruay (Noord-Frankrijk, maar of het nu Bruay-en-Artois is of Bruay-sur-l’Escaut, daar spreken de Nederlandstalige en de Engelstalige Wikipedia’s elkaar tegen). Wanneer en hoe of waarom ze in Bruay gearriveerd is, weten we niet. In elk geval begon in Gent kort na haar dood haar verering, en in 754 werden haar relieken van Bruay overgebracht naar de Sint-Baafsabdij, en vandaar naar de Sint-Baafskathedraal, waar ze nog steeds bewaard worden.
Volgens de ene bron was ze de dochter van de Merovingische graaf Theodorik, volgens anderen was ze de dochter van de Heilige Amalberga van Maubeuge, en dus een zuster van de Heilige Goedele.

Als jong meisje besloot Veerle haar leven aan God te wijden en dus een gelofte van maagdelijkheid af te leggen. Dat was echter niet naar de zin van haar familie en ze werd uitgehuwelijkt aan een edelman, ene Guido. Maar huwelijk of geen huwelijk, de vrome Veerle bleef haar geloften trouw en ging elke nacht ter kerke. Het huwelijk werd dus niet geconsumeerd, zoals dat zo mooi placht te heten. Guido werd daar behoorlijk kregelig van en mishandelde zijn vrouw. Desondanks bleef Veerle op haar manier Guido toegewijd want toen hij op zekere dag van zijn paard gevallen was en met nogal wat breuken en kneuzingen thuiskwam, verzorgde zij hem tot hij weer helemaal opgeknapt was. Zij werd later dan ook aangeroepen bij moeilijke huwelijken. Na de dood van Guido kon Veerle, nog steeds maagd, zich uiteindelijk volledig op Gods verering toeleggen.

In de loop van haar lange leven woonde Veerle ook een poos in een klein huisje buiten de Gentse stadsmuren. Toen zij zich daar vestigde, werden de omliggende landerijen – en dus de oogsten – regelmatig verwoest door kolonies trapganzen. Door haar zachtmoedige karakter en haar geduld slaagde zij erin de vogels tam te maken. Ze bleven bij haar op het kleine erf en werden haar beste vrienden. Veerle gaf ze allemaal een naam en voedde en verzorgde ze, waardoor de oogsten voortaan gevrijwaard bleven.
Op zekere nacht was er een snoodaard haar erf binnengedrongen, sneed een van de ganzen de keel over, nam de vogel mee en smulde met een paar kameraden van dit onverwachte feestmaal. ’s Ochtends merkte Veerle natuurlijk onmiddellijk de verdwijning van een van haar lievelingsganzen en trok naar de stad, op zoek naar het dier. Tot haar ontsteltenis ontdekte ze na verloop van tijd op een vuilnisbelt een poot van het dier. Met haar bekende geduld trok ze verder door de stad, gravend en ploeterend in de vuilnisbelten, tot ze, helemaal vuil en met bebloede handen, alle beentjes en botjes weer bijeen had. Wenend bad zij tot de Heer en zie, een mirakel geschiedde: de gans was weer helemaal levend ende wel! De enkele getuigen van dit mirakel beseften dat Veerle een heilige vrouw was, verspreidden het nieuws en nooit ofte nimmer heeft nog iemand, zelfs niet in tijden van de grootste hongersnood, een vinger naar de ganzen uitgestoken!
De Heilige Veerle werd dan ook patrones van de kleine huisdieren en werd steeds afgebeeld met een gans. Er werd ook beweerd dat dit verhaal aan de basis lag van de naam van onze stad: gent is namelijk een synoniem voor mannetjesgans.

Opmerkelijk hier is dat de latere iconografie en naamsverwarring met ‘gent’ afgeleid werd van eigenlijke ganzen, terwijl in de verhalenbundels sprake is van trapganzen. Die vogels kwamen hier vroeger frequenter voor, maar zijn helemaal geen familie van de gans! Ze behoren tot de orde van de kraanvogelachtigen en worden ook wel trap genoemd.

Tot slot een legende waarbij Veerle op een gegeven moment aankwam te Steenokkerzeel. Ze was moe en had grote honger en klopte aan bij een welstellende familie. Ze vroeg de vrouw des huizes om een stuk brood. Die had echter geen zin om die arme, oude vrouw te helpen en zei prompt dat ze geen brood in huis had. En om haar leugen nog geloofwaardiger te maken, voegde ze eraan toe: “als ik lieg, mag al het brood dat ik bezit, veranderen in steen”. Natuurlijk woonden in Steenokkerzeel heel wat gastvrije mensen en Veerle kreeg er eten en onderdak. En die hartvochtige vrouw? Zij stierf van de honger want al haar broden waren effectief veranderd in steen! (Dit verhaal is slechts een van de vele varianten over het veranderen van brood in steen die in geheel Europa de ronde deden).

(Uit:
Gentianen. Een resem oude Gentse sagen, samengesteld door dr. Paul de Ryck. Gent, Dienst voor Toerisme, 1955, pp. 17-18 (heruitgegeven door en opnieuw te verkrijgen bij De Geschiedkundige Heruitgeverij)
Volksverhalen uit Oost- en West-Vlaanderen, samengesteld door drs. Renaat van der Linden en prof. dr. Lieven Camps (redactie: dr. Tjaard W. R. de Haan). Utrecht/Antwerpen, Spectrum, 1979, pp. 72-73.
Zie ook hier, hier en hier

Sint-Veerleplein

Beste lezer, hier wil ik nog eens een beroep doen op jullie ongelooflijke kennis over onze stad. Ik heb ergens gelezen (maar weet helaas niet meer waar) als zou er zich nog steeds een beeldje van de Heilige Veerle (met gans) ergens op het Sint-Veerleplein bevinden. Het is mij echter niet meer gelukt om dat te gaan zoeken, dus vandaar deze vraag: weet iemand daar iets van? Weet iemand dat staan of heeft iemand daar eventueel een foto van?

© 2008 GENTBLOGT VZW

12 reacties »

 1. Reactie van ef es

  Inderdaad, de ‘foto’ van Veerle met gans en broden staat op het Veerleplein, als versiering van een portaaltje.
  Je kan het vinden op de kant Kraanlei, tussen de hoek Kraanlei en het Gravensteen (richting Geldmunt dus …)

 2. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Natuurlijk weet iedereen die staan, maar de details ervan……

 3. Reactie van Joël

  Opmerkelijk ook dat Veerle (onder de naam Sint-Pharaïldis; er was ook een Sint-Pharaïldekerk verbonden met het Gravensteen voor de 12de eeuw)aanroepen wordt, samen met een andere Gentse heilige Sint-Bavo, in het “scabreuze” Latijnse dierenepos Ysengrimus dat dateert van midden de 12de eeuw. Vooral aanroepen als de wolfsmonnik het hard te verduren krijgt. Dit dierenepos, met de protagonisten de wolfsmonnik Isengrim en de vos Reinaert voor het eerst samen, was van grote invloed op het Middelnederlandse Van den Vos Reynaerde uit het midden van de 13de eeuw.

  Waar is de tijd, beste mensen, dat heiligen nog te hulp geroepen werken.

 4. Reactie van jacques m

  Ben -nog maar eens- tot de conclusie gekomen dat ik zeer weinig weet over Gent.
  Ik blijf uw – mooie – verhalen volgen !!!

 5. Reactie van L ten Hoor

  Vandaag 28-04-2008 hebben wij Gent (St. Michielskerk) bezocht. Voorin rechts bij de ingang bevindt zich een mooie beeldengroep van Veerle met twee meisjes, een gans en enige broden. Het verhaal mbt de broden wordt daar iets anders verteld. Veerle ging aankloppen bij haar zuster die een rijke man getrouwd had en haar inderdaad wegstuurde met de woorden zoals vermeld.
  Met vriendelijke groet,
  Lia ten Hoor

 6. Reactie van Veerle!!

  Heey, ik ben nu op school en moest voor Nederlands de legende van mijn naam opzoeken. Ik vind hem echt heel erg mooi en heb zo heel veel info. Dankuu! :)

  • Reactie van Veerle

   Ik kom uit Nederland en moest het ook opzoeken, ik heb veel gehad aan uw bericht. Ik vindt dat ik een erg mooie naam hebt. Heel erg bedankt voor de informatie.

 7. Reactie van William

  Meer van dat als het kan, ongelooflijke geschiedenis en vertelskes zoals men zegt in het Gents

 8. Reactie van Veerle

  Bedankt voor de interessante info,
  een Veerle uit Sint-Niklaas die zo graag in het mooie Gent vertoeft!

 9. Reactie van ve

  Hé, wat een leuk verteld verhaal. Ik heb drie jaar in Gent gewoond, en dat beeldje heb ik nooit gezien, wist niet dat het bestond. Ga ik meteen naartoe, zie!
  Dank je wel voor alle moeite.