Oproep tot een cordon sanitaire rond N-GA

zaterdag 2 februari 2008 18u32 | Els Van Eeckhaut | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Het ziet er naar uit de strijd om Gent nog niet gestreden is. Deze morgen ontving de redactie per in camouflagekledij gehulde bode het volgende bericht:

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben’

artikel 30 Universele verklaring van de Rechten van de Mens

De berichten omtrent de uitsluitingpolitiek ten aanzien van de West-Vlamingen in de stad Gent vanwege de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) zijn verontrustend. Een dergelijke pertinente boodschap van onverdraagzaamheid is nefast voor onze democratie en een smet op het blazoen van de stad Gent. Alhoewel de N-GA nog geen electorale adelbrieven kan voorleggen en het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze partij de kiesdrempel zal halen, waarschuwt G plus voor het nakende gevaar en voorspelt het een tsunami van onverdraagzaamheid in Gent.

Het programma van de omfloerste separatisten van de N-GA is een aanfluiting van onze democratische rechtsstaat en volledig in strijd met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Voor G plus zijn de grenzen van de fatsoen reeds lang overschreden en daarom roept de beweging alle democratische partijen en de media op tot het respecteren van een cordon sanitaire. De media mag er geen aandacht aan besteden en de politieke partijen mogen noch coalities sluiten, noch politieke afspraken maken met een partij die openlijk de onverdraagzaamheid propageert en de verschillende samenlevingen tegen mekaar opzet. Indien de partijen hun verantwoordelijkheid ontlopen en geen paal en perk stellen aan de N-GA, voelt G plus zich verplicht om verdere stappen te ondernemen.

Wordt zonder twijfel vervolgd…

© 2008 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Oproep tot een cordon sanitaire rond N-GA

  1. Reactie van PW

    ;-) volharden is een schone deugd