Uitgelicht: week 11/2008 – zinloos

vrijdag 14 maart 2008 19u23 | Bruno Bollaert | 2 reacties
Trefwoorden: , , .

“Hola,” dacht ik toen ik de Botermarkt naderde, “hier smurft nog wat!”

Op het Sint-Baafsplein waren ze nog bezig een smurfententoonstelling op te stellen, en ik veronderstelde dat de blauwe hoogtewerker aan het stadhuis ook nog wel iets met de vijftigste verjaardag van de bleu-et-blancs te maken had.

“Excuseer,” riep ik de twee mannen toe, “maar erm, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Heeft dat iets met die smurfen te maken?”

“De schmurfen, meneer, banneent. Wij zijn gewoon de ruiten aan ‘t waschen.”

uitgelicht uitgelicht

Binnen was het ook al een drukte van jewelste, maar ook dat had niks meer met de smurfen van doen.

“En u bent?”, vraagt de als vrouw verklede vlinder mij bij het betreden van de gemeenteraadszaal. Ik kijk haar verbaasd aan, alsof het uitmaakt wie ik ben.

“U bent fotograaf voor welke publicatie?”, dringt ze aan, de handen vol pamfletten en persmappen.

“Gentblogt”, antwoord ik vriendelijk.

Ze plooit zich minzaam dichterbij, om aan te geven dat ze mij niet heeft begrepen. Nog iets verder en de stapel persmateriaal valt op de grond.

“Gent… blogt”, prononceer ik traag en nadrukkelijk. Het gebeurt wel meer dat mensen niet met ons vertrouwd zijn.

Ze knikt en zet een stap naar achter als om mij door te laten. Als ik aanstalten maak om mijn (officiële) persmap (van het stadsbestuur) af te halen, roept ze mij alsnog achterna: “Zal ik u toch een folder geven? En een persmap misschien? Of doet uw collega dat?”

Ik kijk haar even vragend aan, en zoek vervolgens bevestiging bij de voor mij geheel onzichtbare collega die ik vandaag blijkbaar heb meegebracht.

“Ah!” Daar verschijnt opnieuw die minzame glimlach. “U doet alles zélf.”

uitgelicht uitgelicht

01. Investingent.be

Schepen Mathias De Clercq mag –even uitzonderlijk als vorige week– de spits afbijten, nog vóór de Burgemeester aan het woord komt. De zaal zit weer vol, overigens. “‘t Is weer circus”, concludeert de veteraan die ik (tot míjn schande) niet ken, maar elke week trouw present geeft. Hij ziet niet zo bijster goed meer, maar ik vermoed dat hij nog bijzonder scherp van geest is. En veel meer weet dan ik, over onze stad.

investingent.be wordt met passende trots voorgesteld. “Het is een website als instrument naar een betere dienstverlening”, verheldert de schepen. “Alle informatie die relevant is voor investeerders en ondernemers is gebundeld op de website.”

Ondertussen loopt Gella Vandecaveye achter mij heen, om vooraan naast Freddy De Kerpel plaats te nemen. Links van mij, rechts van mij, en zelfs achter mij bevinden zich bevallige jongedames die –elk voor een andere opdrachtgever– het gebeuren meticuleus filmen.

02. Aannemers moeten asbest in drie Gentse parken volledig verwijderen

Schepen Tom Balthazar vervolgt: “Vers van de pers. Vanochtend beslist.” Vorig jaar, in mei, werden er sporen van asbest aangetroffen in het steenpuin dat werd gebruikt voor de aanleg van de wandelpaden in de Bourgoyen-Ossemeersen, het Sint-Baafskouterpark, en de Groene Velden. Het steenpuin en de omgeving werden nader onderzocht, en uit dat onderzoek is gebleken dat er geen imminent gevaar is voor de volksgezondheid. Niettemin kreeg het stadsbestuur toch het advies de paden gedeeltelijk of geheel te saneren, en vanochtend werd uitdrukkelijk voor dat laatste gekozen.

Maar liefst 4.200 ton moet uit de Bourgoyen-Ossemeersen worden verwijderd; 800 ton uit het Sint-Baafskouterpark, en 2.570 ton uit de Groene Velden. Met dank aan collega kvk die de vraag stelde. Het puin wordt geruimd, en de paden worden opnieuw opgevuld met erm “goed gecontroleerd” recyclageafval. “Anders wordt het een gigantische modderpoel natuurlijk”, voegde de schepen eraan toe.

03. Stadsmedewerkers op de digitale toer

“De Stad Gent neemt vanzelfsprekend ook zelf deel aan de Digitale Week”, vertelde schepen Fatma Pehlivan. Er vinden maar liefst zeven lunchgesprekken plaats en –nieuw dit jaar– er zijn ook ontbijtsessies. “Het is de eerste keer dat tijdens de Digitale (werk)Week er minstens één lunchgesprek per dag plaatsvindt”, verkondigde de schepen. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan het gebruik van het intranet. Zo krijgen de medewerkers van de Groendienst uitleg over ‘Harmony’, een systeem waarmee het schoonmaakpersoneel sinds kort inprikt via het intranet.

uitgelicht

En dat was het dan. Enfin, nee, want de nationale pers was natuurlijk niet opgedaagd voor de regionale berichtgeving.

04. Campagne tegen Zinloos Geweld april-mei 2008

Dáárom was die vlinderjuffrouw op de persconferentie natuurlijk. Burgemeester Termont –had de Stad naast de ettelijke vlindertegels nu ook een vlinderjuffrouw gekocht?– kwam eindelijk aan het woord, speelde de bal door naar Christian Lapinne (voorzitter van de vzw Zinloos Geweld), en vervolgens werd een beetje aan teamsport gedaan (t.t.z. iederéén kwam aan het woord).

“De jeugd moet meer aan sport doen,” vond Gella Vandecaveye geheel terecht, “om hun energie in de juiste banen te kanaliseren.” Ook Freddy De Kerpel ging op datzelfde thema door, en benadrukte dat, niettegenstaande ze beiden een gevechtsport beoefenen, ze helemaal geen agressieve mensen zijn.

In april gaat de 2e campagne tegen zinloos geweld van start, met een toch ietwat agressief klinkende slogan “geweld begint waar respect eindigt“. Tot half mei worden een hele reeks projecten opgezet, waarover u meer informatie vindt op de zinloze website. We geven nog even mee dat er vanaf 25 april een aantal erm ‘unieke‘ zaken worden geveild via ebay. U kan er een huiskamerconcert met Miek en Roel binnenhalen, een bokshandschoen van Freddy De Kerpel, een diner met Steven Defour, of een romantische boottocht voor twee op de Gentse binnenwateren.

“Ik stel voor, mevrouw Ballegeer, dat u het eerste bod uitbrengt”, klonk het vanuit de zaal.

Waarop het antwoord gevat volgde: “mja, als ik moet kiezen tussen die romantische boottocht of een romantisch etentje met Steven Defour…”

Tot volgende week!

© 2008 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Eve

    Met alle respect voor de campagne: “zinloos geweld” is toch een wat mider gelukkig gekozen term..

  2. Reactie van ilse

    ik ga binnenkort echt nog eens meegaan naar de persconferentie. wijs dat dat is.