Pierre De Wispelaere (Pierke), stichter Koninklijk Poppentoneel Festival, overleden

woensdag 14 mei 2008 9u31 | Els Van Eeckhaut | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Maandag 12 mei overleed Pierre De Wispelaere (Pierke), stichter en bezieler van het Koninklijk Poppentoneel Festival, op 80-jarige leeftijd in het AZ Sint-Jozef te Gentbrugge.

Pierre De Wispelaere zag op 5 december 1927 te Oudenaarde het levenslicht. Reeds als jonge snaak raakte de bezieler van het latere Poppentoneel Festival, tijdens de oorlogsjaren ,door het poppenspel gefascineerd. Zo speelde hij al van in 1943 met de KSA in Oudenaarde bij het “Spelleke van Jan Breydel” en “Hanske de Krijger”. Inmiddels vervolmaakte Pierre zijn studies voor decorateur in de vermaarde St-Lucas-school te Gent.

Net na de oorlog in 1946 verhuisde het gezin naar Ledeberg. Van zodra Pierre De Wispelaere in het Gentse terecht kwam besefte hij dat hier alle kansen voor hem te grijpen lagen. Achtereenvolgens speelde hij poppenkast met de scouts (de opbrengst moest dienen als steun bij de heropbouw van de Kerk Florawijk) en bij Roelant in Ledeberg. Hij hielp Etienne Daems (vader Kapoen- van het dagblad Het Volk), speelde en maakte decors bij ’t Spelleke van de Folklore te Gent (vroeger gevestigd in de kapel van de Lange Steenstraat) en acteerde bij het toneelgezelschap de Rederijkerskamer “De Gezellen van St- Lieven”, waar hij ook de decors en soms regie voor zijn rekening nam. In deze tijden leerde hij ook zijn echtgenote Ghislaine Impens kennen, waarmee hij op 9 juni 1951 huwde.

In 1953 stichtte Pierre, samen met zijn echtgenote Ghislaine Impens († 2007) en Maurice D’Hondt († 1999 ) het poppentoneel FESTIVAL. Pierre nam van in het begin de Pierkesrol voor zijn rekening.

Van bij zijn bestaan reeds viel FESTIVAL op door de verzorgde producties: mooie poppen en decors, allemaal eigenhandig gemaakt, teksten vakkundig geschreven, verhaaltjes goed opgebouwd en afwisselend. Dit kon niet onopgemerkt voorbij gaan en wierp al snel zijn vruchten af.

FESTIVAL ontwikkelde zich dan ook vlug tot echte ambassadeur van het traditionele Gentse poppenspel en kreeg nationaal en internationaal de nodige erkenning.

In de 60-er jaren was Pierre provinciaal afgevaardigde van het Vlaams Verbond voor het Poppenspel (een afdeling van het wereldwijde UNIMA – Union des Marionnetistes). Hij ijverde voor een eigen, plaatselijke afdeling.

In 1968 werd het Vlaams Verbond voor het Poppenspel – afdeling Gentbrugge boven de doopvont gehouden. De zetel van het verbond was dan ten huize van Poppentoneel FESTIVAL. Hier werd ook voor de eerste maal een 3-maandelijks tijdschrift uitgegeven.

In 1970 werd Pierre De Wispelaere voorzitter van deze afdeling.

Vijf jaar later knoopte Festival, onder impuls van Pierre, terug aan met een oude traditie: poppenspel voor volwassenen. Pierke, Loewie de Lapkensdief en Karelke de Stotteraar speelden er samen met een andere traditionele Gentse figuur Pier De Langenarm (Gentse dokwerker die door FESTIVAL in haar eer en glorie werd hersteld) de hoofdrollen.

Menig poppenspeler leerde bij Pierre De Wispelaere de “knepen” van het vak. Zo hadden Jean-Pierre Haegeman (Poppenspel Den Uil), Hans Hanssens (Poppenspel Fantasia), Odillon Fasseur (Poppenspel Pallieter) en Dieter Vanoutrive (Poppenspel Pedrolino) hier hun “poppenspel-leerschool”.

Gedurende al die jaren bouwde FESTIVAL aan een enorme collectie poppen en decors. Wekelijks werden er nog stukken herwerkt of poppen terug opgeknapt. Het gezelschap bouwde een poppenzolder uit om “U” tegen te zeggen. Honderden poppen waren en zijn bruikbaar. Het repertoire breidde zich uit tot meer dan 60 kinderstukken en 7 stukken voor volwassenen !

Afwisselend succes, vette en magere jaren volgden elkaar op. De laatste jaren verliepen misschien iets moeizamer (door ziekte, tegenslagen, ouderdom) maar de poppenspelfakkel werd, onder begeleiding van mama Ghislaine; overgenomen door zoon Wim en schoondochter Christine.

In 2003 was Pierre dan ook bijzonder fier dat zijn geliefde gezelschap de eretitel Koninklijk Poppentoneel toegekend kreeg.

Dankzij de inzet van de jongere generatie bleef het Koninklijk Poppentoneel Festival tot op heden actief. Al bleek in oktober 2007 het plotse heengaan van Ghislaine Impens, de echtgenote van Pierre, een zeer zwaar te verwerken klap. Niet in het minst voor Pierre, die toen al een hele tijd ernstig ziek was.

De begrafenisplechtigheid voor Pierre De Wispelaere, Pierke, heeft zaterdagnamiddag 17 mei om 14:30u plaats in de Dekenale Kerk Sint-Livinus te Ledeberg. Zijn levenswerk wordt echter, in dankbare herinnering; verder gezet door zijn zoon en schoondochter.

© 2008 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Pierre De Wispelaere (Pierke), stichter Koninklijk Poppentoneel Festival, overleden

  1. Reactie van Jurgen Bockstaele

    Afscheid van een straffe Gentenaar. Ik ben blij dat zijn levenswerk verder wordt gezet.