Dichtslibbende Schelde

maandag 14 juli 2008 0u36 | Hans Dekeyser | 25 reacties
Trefwoorden: .

fvdd

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook hier kwijt.

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2008 GENTBLOGT VZW

25 reacties »

 1. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Bij de brandweer gekend als trouwe afnemer van zandzakjes bij wateroverlast.

 2. Reactie van Amaury

  Is er eigenlijk een reden waarom hier zo weinig (niet?) gebaggerd wordt?

 3. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Er is gewoon geen plaats waar men het slib kan storten. En als er dan toch plaats gemaakt wordt daar is daar zo veel administratieve obstructie rond dat de stortplaats gewoon niet gebruikt wordt. De vraag is zelfs of de ruim 300 bestaande (en afgesloten) slibstorten wel wettelijk in orde zijn.

 4. Reactie van Beau

  Ik ken de plek voornamelijk om zijn stank.

 5. Reactie van Mdm

  Moet de titel niet zijn : “dichtgeslibte” schelde.

 6. Reactie van pvc

  net niet op de foto maar best grappig staat een prompte éénzit halfweg de schelde…

  • Reactie van b-west

   Yep, heb die ook al zien staan toen ik treinsgewijs richting Dampoort trok. Ik denk echter dat je niet echt moet proberen erin te gaan zitten :)

   • Reactie van Guido Van Peeterssen

    Zou ik inderdaad niet doen, brandweerduikers hebben ooit eens een zwaan moeten redden die daar midden in die zee van slijk vast geraakt was.
    Niet voor herhaling vatbaar.

 7. Reactie van jan vens

  Beneiwd hoe dat er daar zal uit zien binnen pakweg 10 jaar.

 8. Reactie van huub

  dat stukje ken ik daar goed.. Echt genieten om langs daar te rijden, ook al stinkt het soms een beetje..
  Het is altijd zo geweest, en meer of minder slib is er niet.. Al jaren zo.. En dat gaat ‘opkuisen’, dat lukt ze nooit!!
  Het is geen bevaarbare route en de natuur is nu zo.. :s

 9. Reactie van Frank Bombeke

  Hoe het er binnen 10 jaar uit ziet? Een schor. De natuur, weet je wel.

 10. Reactie van Roland

  Landwinning op zijn Belgisch …

 11. Reactie van jacques m

  Dit is een van de vele locatie waar ik met Nederlandse-vrienden-fietsers NIET durf voorbijfietsen. ( Andere locaties : ALLE binnenwateren in Gent waar je over de wildgroei op de taluds zelfs het water niet meer kan zien ). Een echte schande voor een stad die een fietstoerisme – imago wil bekomen !!!

 12. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Het is niet altijd zo geweest: voor opening van de ringvaart was het normaal bevaarbaar.
  jacques m, de binnenwateren, met uitzondering van de Lieve, worden beheerd door het Vlaams Gewest: wat we zelf doen doen we beter!

 13. Reactie van moek

  zouden ze dat niet betr toegooien en een deftig fietspad in de plaats maken,dan is gent meteen :de fietsstad.Wat is de verhouding :fietsers en boten,de meerderheid krijgt zijn pad of waterloop

 14. Reactie van DriesO

  Als men aan de sluis daar toch een zeker waterdebiet zou laten doorstromen, zou dan de ‘dichtslibbing’ niet gestopt worden?

 15. Reactie van Roland

  Eerst volledig laten dichtslibben en dan binnen twintig à dertig jaar weer openleggen omdat het toch om een “historische Scheldearm” gaat zoals met de Reep nu in het centrum. Zo herhaalt zich de geschiedenis!

  • Reactie van Amaury

   De Reep is niet dichtgeslibd, die is met opzet gedempt, gebruik makend van zand uit de ringvaart uit Langerbrugge, om meer parkeerplaatsen te creëren in het stadscentrum.

   • Reactie van cies van de kwis

    En dat zand dat er ze nu terug uitgehaald hebben, waar is dat heen? Misschien spuiten ze dat binnenkort op ‘t Zandeken, ons eigen Doel in Evergem. De cirkel is rond.

    • Reactie van rony coekaerts

     ik weet niet wanneer, maar ik heb daar al een vrij uitgebreid stukje over geschreven.
     het probleem met die binnenwaters is dubbel:
     -ze zijn economisch niet belangrijk, dus men stop er geen geld in.
     -men kan door de strenge eisen, nergens noch terecht met het slib. vergeet het dat ze daarmee het eilandje gaan volspuiten. dat is afval cat.3, dat moet door indaver verbrand worden: dat kost miljarden, ja je leest het goed. er is altijd wel ergens een bedrijf geweest dat het in het verleden nodig vond om er iets in te lozen.
     het probleem is evenwel dat niet: door de verzanding is het debiet verminderd. ik weet pompstations die nu het water omhoog moeten pompen, waar zij vroeger naar beneden loosden.
     dat betekent dat al die grachten, beken en soms vrij grote afwateringen hun water niet meer kwijt kunnen. dat rioleringen het niet meer kunnen slikken: water loopt tot nader orde niet omhoog.
     ik heb samen met nog iemand anders, ooit een boek samengesteld over de binnenvaart voor pleziervaart. toen het na vier jaar hard zwoegen klaar was, kon je er eigentlijk niets meer mee doen: waar je vroeger nog enigzins doorkwam, liep je aan de grond. het gaat vlug.
     daarom is moek volledig verkeerd: we hebben die natuurlijke afwateringen nodig!
     een voorbeeld: mijn huis stond in 1927 boven het waterpeil. knal op de oever van de durme. nu komt een gewoon hoog tij twee meter boven de vloer, springtij gemakkelijk drie meter. op driegoten, samenvloeiing van durme en schelde, is het gemiddeld tij met zeven meter omhoog gegaan! nu kan je zeggen: dan verhogen we de dijken, simpel, maar het is niet het water van de rivier, maar wat “achter de dijk” blijft staan, waar je in verzuipt. ik heb dijken zien alkalven landinwaarts, ze waren versterkt met stenen, beton aan de rivierkant, maar weg waren ze.
     het ergste is: water hou je niet tegen. dat kan je alleen vriendelijk naar de uitgang begeleiden, meer niet.

 16. Reactie van Guido Van Peeterssen

  rony, ik zou je even willen bijspringen. Je schetst het probleem heel goed.
  Het Eilandje wordt opgehoogd met slib uit de Gentse binnenstad, de Ringvaart, het kanaal Gent-Oostende en de Bovenschelde. De firma DEC is verantwoordelijk voor de sanering van het Eilandje tot een hoogtechnologisch bedrijvenpark. DEC heeft zijn sporen al verdiend in andere Gentse saneringsprojecten zoals de Colgatesite en de Puntfabriek te Gentbrugge (Trefil Arbed) en Total Belgium. Het Eilandje is een zwaar vervuild terrein (black Point) waar tot voor kort geen oplossing voor was. Het bevat 175.000 m3 zwaar vervuild slib en het is de bedoeling om daar nu 0,5 tot 1,5 miljoen m3 baggerspecie bovenop te storten (hangt af van welke bronnen ik raadpleeg). Daar komt een waterdichte afdeklaag bovenop en daarop een laag gewone aarde. Er komt trouwens een parkgebied en een stukje natuurgebied bij.

  Het baggeren is echter een structureel probleem: volgens Natuurpunt moet er jaarlijks pakweg 17 miljoen m3 baggerspecie teruggestort worden op andere plaatsen in waterlopen. En er moet de komende jaren minstens 10 miljoen m3 slib effectief verwerkt worden: slib dat ernstig vervuild wordt. Om het probleem van de baggerspecie op te lossen moet er dringend werk gemaakt worden van preventie. Veel baggerspecie is het resultaat van bodemerosie, een dossier dat ik volg via de provincie. Het herontwikkelen van brownfields is trouwens de specifieke bevoegdheid van de POM’s. Voor het overige slib is er maar één oplossing: geld, véél geld. Nederland haalde onlangs 460 miljoen euro uit voor de verwerking van 60 miljoen m3 vervuild slib.

  Het wordt trouwens tijd dat er parallel met het recuperen van afvalstoffen (zoals slib) er werk gemaakt wordt van een secundaire bouwstoffenmarkt. Het is technisch mogelijk om zand en slib te scheiden, maar als het zand niet gebruikt wordt als bouwmateriaal of bodemlaag dan sta je nergens. Het gebruikte proceswater is vaak zuiverder dan het water van de rivieren waarin het geloosd wordt, maar ondanks dat moeten er heffingen betaald worden.

 17. Reactie van rony coekaerts

  guido, men vergeet dikwijls dat er een duurverschil is in de getijden: ik zeg maar zo, ik heb hier mijn getijdenboekje niet bij, 3uur op, 4uur af. dat betekent dat alle zand dat meekomt kan bezinken. erosie is dan weer en ander verhaal maar de grote monoculturen, het dempen van beken enz, zorgt natuurlijk dat er veel “afvloei” is. zie de beelden na de laatste regen: straten en huizen onder de modder. ik heb vier overstromingen meegemaakt, jaren geleden: stront, stank, ratten dat wel, maar modder? na de grote ruilverkavelingen.fobie is het begonnen. ik begrijp die boeren wel, maar een maisveld bv. verliest tonnen aarde bij de eerste de beste serieuze regenbui. tussen die stengels staat niets meer dat het water tegen houdt. vroeger spoelde dat in de beken, en elke winter haalde men dat er terug uit.
  secundaire bouwstoffen. jaren geleden moest en zou de durme uitgebaggerd worden tot minstens aan de moervaart.
  verschillende bedrijven, niet van de minste, opteerden voor de winning van durmezand, spoelen, slib verwerken en er bovenop nog betalen aan de provincie per m3. (durme.zand=schelde.zand, ideaal om opritten,enz.,te leggen.)
  dat was buiten de dienst zee.schelde gerekend. die brave verantwoordelijke, ik mag het nu zeggen want als hij nog niet overleden is, is hij toch al met pensioen), ging iets te regelmatig eten met de baas van een baggerbedrijf. resultaat: men spoot het zand in bakken, ging dat kieperen in de noordzee, vlak voor de scheldemonding (!), en dat kwam natuurlijk terug. zo kan je wel bezig blijven. ik heb dat steeds hilarisch gevonden. met afgaand tij vaart men de schelde af, men stort, en met opgaand tij komt men terug, het zand onder de kiel meenemend. het ergste is, dat heeft veel geld gekost en kost nog.
  ik weet in ieder geval dat er nu al dertig jaar iemand zijn boterham met beleg verdient aan het verplaatsen van zand. resultaat: nul.
  ik heb heel veel respect voor al die specialisten op alle mogelijke diensten, maar soms heb ik de indruk dat ze eens met die oude rakkers die aan de waterkant wonen, moeten praten. ik hoor daar niet meer bij. maar van ’57 tot ’02 opstaan en gaan slapen met een rivier tien meter van je bed,dat vergeet je niet. vooral als je er elke dag in gezwommen(!) of op gevaren hebt.

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   Met wat volgt in je uitleg na “secundaire bouwstoffen” schetst je een situatie die mij bekend voorkomt en erg verontrust.
   Er zijn bruikbare technieken en er zijn afzetmarkten voor gerecupereerde afvalstoffen maar ergens loopt het hier allemaal verschrikkelijk in het honderd. Door en door triestig is dat.
   Die gerecupereerde bouwstoffen voldoen naar ik verneem niet aan de strenge normen. Het gebruikte proceswater (bij verwerken van slib) wordt onderworpen aan taksen, terwijl andere lozingen die veel meer vervuild zijn, niet onderworpen zijn aan afvalwaterheffingen. Het is alsof men hier niet in staat is een modern en goed functionerend overheids apparaat (management) op poten te zetten.

   Mocht de overheid echter in staat zijn om samen met een bekwaam management een deftige en goed functionerende sociale economie op poten te zetten, dan zou ik pleiten voor een overheidspatricipatie in bepaalde bedrijfssectoren. Maar dan enkel daar waar men om sociale of ecologische reden een bonus vraagt die zichzelf op termijn terugbetaald.

   Zo zou jouw Durmezand wel gecommercialiseerd worden. En na afweging van alle baten en kosten misschien wel beloond met een bescheiden toelage per ton.

 18. Reactie van rony coekaerts

  leuk: ik krijg juist een mail van iemand die van achter de dijk naar gent is verhuisd. hij volgt gentblogt,we kennen mekaar, ik wist dat hij schipper was.
  volgens hem is het nog plezanter! zeven van de tien boten voeren helemaal niet naar de noordzee: die werden in temse, kruibeke en verderop gelost! en dat zand werd opgeladen door die bouwmaterialen.handelaars. als je van een combine spreekt, dat is er een. hoedje af zou ik zo zeggen: de gemeenschap betaalt, je verkoopt het zand aan een prijsje. iedereen tevreden.
  hij wist me zelfs te vertellen in welk restaurant iedereen, ook die conducteur van de dienst zee.schelde, op de kaai in temse samenkwamen. nu snap ik het plaatje volledig. volgens hem duurt dat nu nog. maar daarover spreek ik me niet uit, dat weet ik niet en ik blijf ver weg van roddels.
  wel goed om weten.