Horeca op de Gentse Feesten: de wet is de wet, mijnheer

zaterdag 19 juli 2008 9u11 | Els Van Eeckhaut | 2 reacties
Trefwoorden: , , .

Tien dagen Feesten, elk jaar opnieuw, en dat al decennia lang: op den duur weet ge hoe dat moét, zoiets organiseren. Misschien een beetje te véél voor sommigen, maar dan weer een dankbaar gegeven voor anderen.

E̩n van die zaken waar de organisatie doorheen de jaren een pak ervaring heeft opgedaan is de regeling voor de horeca in het stadscentrum. Het stedelijk beleid heeft wellicht ongekende watertjes doorzwommen, gaande van het bestrijden van wildgroei van worstenkramen, tot het vermijden van vechtpartijen over standplaatsen tot het intomen van de talloze misschien wel aantrekkelijke Рmaar hoogst illegale- horecazaken.

Iedere horeca-uitbater kijkt elk jaar uit naar de tien dagen Gentse Feesten. De honderdduizenden extra bezoekers zorgen immers voor een aanzienlijke omzetstijging. Veel zaken in het stadscentrum krijgen extra terrasruimte; sommige uitbaters stappen zelfs mee in een pleinorganisatie.

Vlak voor de start van de Gentse Feesten duiken vaak nieuwe of tijdelijke eet-en drankhuisjes op in het stadscentrum. Vroeger werden die gewoon getolereerd, maar toen het aantal drastisch begon toe te nemen, met inbegrip van de gezondheidsrisico’s en de concurrentie voor de reguliere, vergunde horeca, ontstond er eerder grote weerstand tegen dat soort initiatieven.

Maar..zonder creativiteit en spontaniteit zijn er niet écht Gentse Feesten: intussen bestaan er al een hele tijd manieren om volledig vergund een tijdelijke uitbating te starten. Nu ja, het is toch wel even paperassenwerk, maar daar kan je in een ‘reguliere’ horecazaak ook niet om heen.

Een jaarlijks terugkomend fenomeen is dat er vlak voor de Gentse Feesten leegstaande panden worden verhuurd waarin, al dan niet tijdelijk, een horecazaak wordt ondergebracht. Dit jaar is het niet anders. Zo zal de ‘Belgian Waffles‘ aan de Groentenmarkt heropenen (!), ‘Coffee&Curiosa‘ verhuist (vermoedelijk permanent) naar de ons intussen allemaal bekende (zie hier) oude Veneziana (Geldmunt) en in de oude Coffee&Curiosa (Hoogpoort) komt dan weer een nieuwe horecazaak.

Een antiekhandelaar in de Kraanlei maakt van zijn zaak een café, en ook galerij Hoet aan de Rode Lijvekesstraat organiseert voor een beperkte periode het horecaconcept ‘Fragile’.

Bovendien zijn in Klein Turkije, de Cataloniëstraat en de Oudescheldestraat enkele verschuivingen aan de gang.

Het horecagebeuren bloeit dus volop in deze tijden, en de Stad Gent stelt er te allen tijde te zullen op toezien dat dit allemaal vlot verloopt. Voorafgaand aan de feesten diende iedere nieuwe uitbater zich te melden bij de politie met tal van documenten, en moeten er attesten worden gevraagd voor het sluitingsuur, de drankvergunning, en de overlastafspraak, waarbij de uitbater zelf garandeert alles te doen om overlast door zijn klanten te beperken en zelfs (voor zover mogelijk) te vermijden.

Verder moeten uiteraard ook alle voorschriften uit de sociale en economische wetgeving worden nageleefd, en moet de publieke veiligheid gegarandeerd blijven. U ziet het, u kunt zonder stress binnenstappen in een tijdelijke horecazaak: het oprichten ervan is wellicht even iets stresserender. Hoewel, ik denk dat niemand het u zal kwalijk nemen als u eerder naar de menukaart kijkt dan naar de vergunningen van uw favoriete feestenzaak..het laatste is immers niet uw verantwoordelijkheid.

Tot slot vraagt de Stad elke uitbater zich er van te vergewissen of hij in het bezit is van álle vergunningen en attesten, want er wordt een consequent optreden (lees: sluiting) voorzien voor zaken die niet aan de voorwaarden voldoen, zelfs voor de starters. Eens checken kan dus blijkbaar geen kwaad.

Zo, ik rond af met een welgemeende en volledig vergunde smakelijke feesten!

Informatie (ook over vergunningen): Programma Lokale Preventie en Veiligheid, Bart Inghelbrecht, Horecacoach, Sint-Niklaasstraat 27, 9000 Gent, gsm 0486 96 82 96, e-mail bart.inghelbrecht@gent.be

© 2008 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Allemaal goed en wel. Nu nog komen controleren en de zaak is rond. Ik weet alvast een terrasje die zich NIET aan de voorgeschreven afmetingen zal houden. Met alle ONVEILIGHEDEN tot gevolg.

  2. Reactie van huub

    het is waarschijnlijk de ‘oudescheldestraat’ die je bedoelt; die in twee woorden ligt bij Gentbrugge.. ;o)

    en wat is er daar aan het verschuiven mss? Daar zijn slechts twee horeca zaken, elk op de hoek. Al kan je het ene gn horeca noemen, het is pure mafia!!!!!!!!!