Een vrolijk Huis van Alijn en een expo over de vrolijke expo 58

dinsdag 22 juli 2008 11u07 | Els Van Eeckhaut | 1 reactie
Trefwoorden: , , .

Huis van AlijnZo! Ik verneem dat alles op de Gentse Feesten voorlopig goed verloopt. Al breekt het weer wéér een beetje spel, maar dat zijn we van het weer gewend niewaar?

Zelf ben ik nog net niet in de stemming voor rumoerig en van alcohol doordrongen feestgedruis. Tien dagen, ge moet redelijk geschift zijn om er op te komen! In Aalst zijn ze al lang content met drie dagen carnaval. Soit, ik zie mijn ontslagmail wegens kritiek op de Gentse Feesten reeds ontspruiten aan het genadeloze brein van onze voorzitter annex superplanner voor de Feesten, de alomgevreesde doch onvermijdelijke MV, dus ik trek mijn woorden in (slurp) en begin over iets totaal anders: wat had u gedacht van de Expo 58?

Expo 58

Ha, goed geraden: ik ben weer eens op mijn stokpaard met de bevallige naam “Het Huis van Alijn” gekropen, dit keer in een poging om mensen die op zoek gaan naar iets gieltegans anders op hun wenken te bedienen.

Enkele dagen geleden hadden we hier op Gentblogt immers al héél even over Radio Moderne. Zeker eens naartoe gaan hoor, ge krijgt het er warm van en ‘t is er gezellig.

Het Huis van Alijn heeft onder het motto “het vrolijk Huis” natuurlijk nog méér op het feestenprogramma staan, en als u hier even klikt ontdekt u alles over ontbijten vanaf tien uur des ochtends (u mag van de Vlasmarkt komen, maar voor uw medemens kan het leuk zijn als u onderwijl even een frisse douche neemt ten uwent), Gentsche Kop en de onmisbare Pierke-voorstellingen.

Eén van de grote hoogtepunten van de Gentse Feesten is echter—hoewel de tentoonstelling loopt tot november—de tentoonstelling over Expo 58. Er is al veel over gezegd in dit jubileumjaar, maar het Huis van Alijn neemt zonder twijfel de meest originele afsluiter voor haar rekening.

Expo 58

De Wondere Wereld van Expo 58 kon worden gemaakt dankzij de grote respons op de oproep om materiaal binnen te brengen. Uit al het moois dat mensen van over in het land binnenbrachten werd de selectie en de verwerking gemaakt.

Naast de vele, typische souvenirs werd ook bijzonder mooi en boeiend beeldmateriaal verzameld. Meer dan vierhonderd minuten amateurfilm (lang voor You-Tube) en meer dan duizend foto’s en dia’s werden verwerkt in de digitale collectie Het merendeel van deze
beelden zijn exclusief en tot op heden nog nooit gepubliceerd of getoond aan het publiek.

De Wondere Wereld van Expo 58 brengt in beeld hoe mensen vijftig jaar geleden de wereld zagen en
beleefden. Hoopvol en vol verwachting, maar evenzeer bevreesd voor het verlies van het bekende en het traditionele.
Op deze expo géén geen verhalen of getuigenissen van toenmalige bezoekers: het voorbije jaar werden er op alle media al veel (lees: genoeg) getuigenissen getoond.

Er werd ook gekozen op de tentoonstelling geen retro-feel te creëren door de decors of de sfeer. De weergave is strak en modern.

Expo 58

De secties:

  1. Een selectie van gebeurtenissen en momenten van de eerste steenlegging tot de ontmanteling van het Expo-terrein plaatst de wereldtentoonstelling in een breed perspectief. Officiële documenten en de toenmalige mediaberichten in kranten, tijdschriften, op televisie en radio zijn het vertrekpunt. Niet alleen die gebeurtenissen waarover in de media uitvoerig werd bericht komen in de tentoonstelling aan bod, ook ogenschijnlijk onopvallende en eerder banale berichten krijgen een plaats. Foto’s van bezoekers verlenen een unieke toets.
  2. De bedrijfswereld liet zich Expo 58 welgevallen. De reclamejongens konden hun inspiratie botvieren in campagnes om de naamsbekendheid van bedrijven en hun producten wereldwijd uit te dragen. Nieuwe productenen speciale edities kwamen op de markt. Punten verzamelen en winnen was de boodschap!
  3. Zoals het Atomium het symbool van de toekomst was ten tijde van Expo 58, zo was ‘Vrolijk België’ (zie ook de knipoog in de naam van het Feestenprogramma) het folkloristische hart van deze wereldtentoonstelling. In dit ‘stedeke van leute en plezier’ werd de vermeende ‘goede oude tijd’ in zijn volle glorie geëvoceerd.Souvenirs en toeristische gadgets werden op Expo 58 in groten getale aan de man gebracht. Het is een boeiend verhaal over hoe kitsch, folklore en moderne architectuuriconen elkaar ontmoeten.
  4. In het bewegend beeldarchief van het Huis van Alijn wordt meer dan 400 minuten amateurfilm over Expo 58 bewaard. Een selectie van deze unieke beelden neemt de bezoeker mee op een verrassende tocht doorheen het Expo-terrein. De momenten en gebeurtenissen die in beeld zijn gebracht, zijn immers net deze die in de officiële beeldverslagen niet of nauwelijks aan de orde komen.
  5. Het museum vertelt het verhaal van het dagelijks leven in de 20ste eeuw. Sinds enkele jaren is hier de sfeer van de jaren 50, 60 en 70 te snuiven. Het digitale fotoalbum, de radiofragmenten, televisie-uitzendingen en familiefilmpjes uit die decennia brengen gewoontes, gebruiken en de tijdsgeest van de naoorlogse periode op treffende wijze naar voren. Nuja, de naoorlogse periode: de tweede helft van de vorige eeuw gewoonweg.

Expo 58

Mijn suggestie? Kies een rustige dag, eet een boke met huufvlakke, bezoek het museum, waag een danspasje en duik daarna de onvoorspelbare nacht in.

Of … volhard in de boosheid, keer terug naar huis en lees in alle rust het magazine dat u nog meer leert over de expo, en dat u voor géén geld aan de ingang kunt krijgen!

Cheers!

© 2008 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Een vrolijk Huis van Alijn en een expo over de vrolijke expo 58

  1. Reactie van ilse

    ik ga zeker eens gaan zien, één dezer. nu het weer opgeklaard is, zie ik geen probleem meer.