Alternatief voor Oude Dokken: groot park aan het water

zaterdag 6 september 2008 16u32 | Ivan Deboom | 172 reacties
Trefwoorden: , , , , , , .

Vrijdagmiddag waren we uitgenodigd op een persconferentie van Groen! Sluizeken-Muide. Oud-gemeenteraadslid en stedenbouwkundige Marc Heughebaert deed ons een alternatief voorstel voor de stadsontwikkeling Oude Dokken uit de doeken. Zijn plan werd geplaatst naast de huidige planontwikkeling (opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan en Plan-MER) door de Stad Gent en het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOB).
Hier op Gentblogt kon u al vaak lezen over het project Oude Dokken, over de soap rond de Handelsdokbrug, over de sloopwerken die al gestart zijn. Uit al die berichten onthouden we vooral het prestigieuze OMA-ontwerp, dat het basisplan is geworden voor dit grootse project. En dat dit project ‘groots’ is, is wel het minste wat je kan zeggen. Het nieuwe gebied, geconcentreerd rond het huidige Houtdok, zal bijvoorbeeld groter zijn dan de wijk Muide-Meulestede. Er komen dan meer dan 1000 woningen bij, hetgeen trouwens al een afzwakking is van het oorspronkelijke plan van meer dan 3000 woningen (dat eerste plan zou in het nieuwe stadsdeel een bevolkingsdichtheid opleveren die zowat het dubbele is van de streefnorm voor drukke stationsbuurten).

Dat is al een eerste kritiek: Groen! vindt dit ontwerp echt een gemiste kans. Terwijl gezinnen met kinderen de stad blijven ontvluchten, is het design van Rem Koolhaas (OMA) er vooral één van hoogbouw en dicht opeengepakte blokken, niet meteen iets voor jonge gezinnen dus. Volgens het plan zou slechts een honderdtal woningen de mogelijkheid voor een tuin bieden. ‘Maar er staan toch veel parken in het ontwerp?’ Dat klopt. Maar daarmee komen we eigenlijk tot de grootste kritiek van Groen!: deze immense oppervlakte is voor Gent de allerlaatste kans op een groot stadspark. En net die kans heeft men in het huidige ontwerp volledig gemist. Het ingekleurde groen op het plan is versnipperd in kleine parkjes, waardoor de huidige groennorm zelfs niet gehaald wordt. Bovendien grenst dit nieuwe stadsdeel aan wijken waar de groennorm sowieso al ondermaats is: Muide, Sluizeken, Ham, Dampoort.

Daarom het nieuwe voorstel voor een groot park aan het water. Dat park zou perfect kunnen aan het huidige Handelsdok, aan de kant van de Koopvaardijlaan (overkant van Dok-Noord). Een deel van de kaai aan het Handelsdok zou bijvoorbeeld aangelegd kunnen worden als strandzone (naar analogie met het strand in de Brusselse Kanaalzone). Groen! maakt zich sterk dat vele Gentenaars mee vragende partij zijn voor een groot stadspark aan de Oude Dokken. Helaas, aan die vele Gentenaars wordt niet veel gevraagd. En dat is opnieuw een gemiste kans. Bij dit project is van inspraakmomenten voorlopig nog niet veel in huis gekomen. Bovendien is de communicatie verwarrend en te vaag. Want iedereen vraagt zich af: hoe zit het nu? Wat bijvoorbeeld met bedrijven zoals Christeyns en Triferto? Wat is de timing? Wat met de Handelsdokbrug? Wat met de ondertunneling of overbrugging van de Dampoort? Wat met de Kasteellaan? enz.

oudedokken oudedokken

Plan links: Concept Voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – Plan rechts: Alternatief voorstel van Groen!

Overigens, het succes van het tegenhouden van het eerder geplande Outletcenter aan de Muide indachtig, is Marc Heughebaert niet pessimistisch. De opmerkingen en de plannen van Groen! Sluizeken-Muide worden immers meegenomen naar het Openbaar Onderzoek van het plan-MER (milieu-effecten rapportage).
Op het einde van de persconferentie werden nog eens de grootste verschilpunten met het huidige ontwerp aangeduid. Groen! kiest duidelijk voor minder prestige, liever ‘leef-architectuur’ dan ‘kijk-architectuur’. Liever een woonwijk geïntegreerd in Gent, dan een geheel apart stadsdeel dat in zoveel opzichten verschilt met het karakter van de Gentse binnenstad, dat als een vreemd stadsdeel zal aanvoelen. Er zijn weliswaar al enkele aanpassingen gebeurd, maar de impact van het zeer strakke ontwerp van OMA is zo groot dat men het moeilijk over een andere boeg kan gooien. Met dit alternatief gaat ‘Groen!’ nu de boer op en zoekt het eerst en vooral steun in de omliggende wijken.

© 2008 GENTBLOGT VZW

172 reacties »

 1. Reactie van Amaury

  Argh. Wat een dikke bullshit toch alweer. Gent: het grootste dorp van Vlaanderen.

  • Reactie van Amaury

   Bon, voor ik een emmer stront over m’n hoofd krijg gekieperd: het plan van OMA voorziet wel degelijk in Groen. Ja, het is niet één massief park. En dan!

   Er is al een landschapsontwerp gemaakt door West8 (een Nederlands landschapsbureau), dat voorziet in een diversiteit aan parken, elk met een andere sfeer, met een andere uitwerking. Is daar dan iets mis mee, misschien?

   Vlaanderen is een van de lelijkste regio’s ter wereld geworden doordat we met 6 miljoen mensen op een turf grond van een zakdoek groot wonen, en we nooit werk gemaakt hebben van het vrijwaren van de open ruimte BUITEN DE STAD van bebouwing.

   Neen, het Vlaamse cliché: man+vrouw+bouwgrond+twee wagens, en anders wordt ge scheef bekeken. Daardoor zitten we nu met lintbebouwing die er langs de oren uitkomt. Want iedereen blijft maar zijn neus ophalen voor VERDICHTING! Het vuile V-woord! Het is blijkbaar nog altijd niet tot de Groenen doorgedrongen dat verdichting niet plaatsvindt door gigantische parken aan te leggen in de grote steden met daarrond gebouwen die moeten aansluiten met de véél te lage bouwhoogte die Gent-centrum kent.

   Als het van de Groenen afhangt, moet de stad in het platteland veranderen, en het platteland, als logisch en onontkoombaar gevolgd daarvan, veranderen in de stad.

   • Reactie van Bart

    U slaat de nagel op zijn kop.

   • Reactie van ivan

    @Amaury:
    Uw doorgaans goed gefundeerde argumenten worden deze keer wel serieus gedevalueerd door zo’n onnozele opmerking als “man+vrouw+bouwgrond+twee wagens”, er is niks maar dan ook niks in de plannen (en ook niks in de persconferentie of het artikel) dat erop zou wijzen dat “man+vrouw+bouwgrond+twee wagens” de doelstelling is van Groen. U vergist zich van politieke partij, het kan de beste overkomen :)

    Ik heb overigens totaal geen verstand van architectuur, u wel. Ik heb echter wél verstand van wonen met kinderen, u niet. Ikzelf ben het stadscentrum ontvlucht met mijn gezin en ik ga niet terugkeren om in een blokkentoren te gaan wonen als daar niet op zijn minst een goed alternatief voor veilige speelruimte naast geplaatst kan worden.

    • Reactie van Amaury

     Ik heb me inderdaad wat laten gaan.

     Memo aan mezelf: geen posts schrijven als ge viesgezind zijt. Mijn excuses :-)

     Waar ik me gewoon aan erger is dat Groen! er blijkbaar van uitgaat dat een gezin met kinderen énkel en alleen kan leven in huisje-tuintje. Dat vind ik je reinste onzin. Ikzelf ben het middelste kind van een gezin met 5 (!!) kinderen, en wij zijn opgegroeid in een huis dat onderverdeeld is in appartementen, en zonder tuin! En wij hebben alzo niets gemist. We hadden genoeg kleine (inderdaad, niet een groot aaneengesloten) parkjes in de buurt om in openlucht te spelen als we dat wilden. Ik mag dan misschien niets weten van ‘leven met kinderen’ in de rol van ouder, maar ik weet er nog steeds alles van in de rol van het kind.

     Ik ben als kind altijd héél blij geweest dat ik, in tegenstelling tot mijn klasgenootjes, altijd laat kon opstaan omdat ik te voet naar school kon, gewoon om de hoek. De rest, wonend in een verkaveling in Latem, Gentbrugge, Laarne, Heusden, etc. moesten er altijd om half 7 uit om de bus te halen, of moesten met de wagen aanschuiven in de files aan de Dampoort, de Sterre, etc.; boodschappen konden we doen om de hoek, er zijn frietkoten in alle windrichtingen, een café is nooit veraf, de winkels zijn op 5 minuten stappen, het station is op 10 minuten trammen. De luxe van het leven in de stad!

     In Gent, zo zeggen de recentste statistieken, wonen véél singles. Die singles leven soms ook in huizen waar eigenlijk een gezin in kan wonen. Dàt is oneerlijk. Er moeten aangepast woningen gemaakt worden voor singles, zodat de gezinswoningen vrij kunnen blijven voor gezinnen.

     Hetzelfde met kantoren: hoeveel herenhuizen, perfect geschikt voor gezinnen, zijn nu wel niet ingepalmd door advocatenkantoren, uitzendebureau’s, etc. Er moet werk gemaakt worden van échte kantoorruimte, zodat die herenhuizen niet moeten ingepalmd worden om aan de vraag te voldoen.

     Overigens, en dat stoort me mateloos, beweert groen dat er gestreefd wordt naar ‘kijk-architectuur’ en niet naar ‘leef-architectuur’, precies alsof die twee volledig tegenstrijdig en onverzoenbaar zijn. Hebben jullie medelijden met mensen die aan de Watersportbaan of in de Groene Vallei wonen?

     Moderne architectuur, en al zeker die van de echt wel visionaire Rem Koolhaas (een echte filosoof-architect van onze tijd, moet je weten, en zo zijn er niet erg veel hoor!), kàn perfect in staat zijn van én opvallend, én leefbaar én van een hoge densiteit zijn. Ik vertrouw méér op zijn kunnen dan op dat van een demagogische partij die tekeer gaat tegen het groenste type van bebouwing dat er bestaat.

     Let er trouwens op dat ze het steevast hebben over ‘blokkendozen’. Dat is een negatief beladen term, weet je ;-)
     Wat is er mis met het spreken over ‘torens’, ‘appartementsgebouwen’, ‘meergezinswoningen’, etc.?

    • Reactie van Amaury

     met “huisje-tuintje” doel ik op ‘laagbouw, met alleen buren langs de zijkanten, maar niet vanboven en vanonder, en badend in het groen en liefst niet veel hoger dan een bungalow of maximum een huis met één verdieping’.

    • Reactie van Katrien

     Ik heb jaren gewerkt in Utrecht in een kantoorgebouw waarvan het nieuwere deel ontworpen was door OMA (dus Koolhaas en consorten). In het begin was het een absolute ramp en heel het gebouw heeft door een van zijn artistieke ingevingen 2 keer volledig onder water gestaan. Dan zijn er maar tegen de zin van de architect toch enkele veranderingen door gevoerd. De “ontmoetingsruimte” was zodanig gecreeerd dat jet moest roepen om de persoon naast jou te verstaan, was in winter ijskoud en in zomer te warm. Vanbuiten zag het er wel interessant uit, maar ik zou nooit in een gebouw door hem ontworpen willen wonen.

    • Reactie van Amaury

     Koolhaas ontwerpt ook de gebouwen niet rond de dokken. Koolhaas heeft het stedenbouwkundig plan ontworpen. Dat is niet hetzelfde, laat dat duidelijk zijn!

     Het is niet omdat hij het plan getekend heeft dat hij ook alles wat erin gebouwd wordt zal ontwerpen. Dat is al bewezen doordat de voetgangersbruggen door het Parijse Feichtinger ontworpen zijn, en niet door OMA.

     Wat er rond die dokken gebouwd wordt kan net zo goed door Xaveer de Geyter als door Bontinck (God beware!) als door Frank Gehry als door Calatrava als door Dirk Coopman als door Jaspers-Eyers & P. Ontworpen worden.

     Koolhaas heeft enkel een plan getekend dat zegt wààr de gebouwen komen te staan, wààr de parken komen te liggen, wààr de bruggen horen gebouwd te worden, dat er ook op het water gewoond zal worden, dat er een mix van functies komt – maar met een klemtoon op wonen.

     Een stedenbouwkundig ontwerp dus, geen architecturaal. Dat is zo helder als pompwater.

     Dat zijn bureau een onaangenaam gebouw ontwierp in Utrecht is dus eigenlijk een beetje naast de kwestie (maar wel interessant als fait divers).

    • Reactie van Reinout

     Het is eigenlijk jammer hoe bepaalde ontwerpers als het ware worden verafgood. Terwijl, laten we eerlijk zijn, voor het bureau van OMA (ik vrees dat de filosoof-architect er geen vinger naar heeft uitgestoken) de oude dokken maar een vingeroefeningetje tussendoor waren en het resulterende ontwerp bijlange na niet visionair of vernieuwend is, maar eerder een seriewerkje. (Ok, ze hebben wat tijd gestoken in de layout.)

   • Reactie van Reinout

    Ik heb hieronder reeds een reactie geplaats over de verdichting. En als u het hebt over een gigantisch park, dan denk ik dat u het voorstel eens in zijn context moet plaatsen. Het park is zowat de grootte van het albertpark. Echt gigantisch zou ik dat niet noemen. De plantsoentjes die in het Voorontwerp van RUP worden voorzien zijn niet meer dan schaamlapjes,(30 meter groen naast 30 meter hoge gebouwen is verwaarloosbaar, hoe mooi de renderings ook zijn) waardoor zelfs de grooennorm voor de toekomstige bewoning niet wordt gehaald. Laat staan dat er een verbetering optreedt voor de omliggende wijken.

    • Reactie van Amaury

     De groenen bedriegen de bevolking sowieso al flagrant omdat hun projectgebied niet eens hetzelfde is: ze nemen een veel groter gebied, waarvan de stad noch het AGSOB eigenaar zijn.

     Vergelijk maar op de kaartjes: plan groen doet de volledige binnenkant van de Afrikalaan, terwijl het projectgebied niet eens zo groot is. Pure demagogie.

    • Reactie van reinout

     euh, tja, het is natuurlijk jammer als deze twee kaartjes naast elkaar werden gezet, het kaartje van groen is de gewenste eindfase, naast het eindplan van OMA te plaatsen van projectgebied. Er bestaat ook een kaart binnen hetzelfde plangebied, maar dit wordt hier in het bericht niet weergegeven.
     Het is de stad die opeens een kleiner projectgebied neemt dan vroeger. Ik veronderstel dat dit komt omdat de stad in deze fase geen uitspraken meer durft te doen over het tweede deel. De stad durft geen garanties te geven dat naast de dichte woonstrook aan het water ooit uitspraken zullen gedaan worden over de achterliggende, eveneens dringend aan te pakken zone. Met alle gevolgen van dien voor de bedrijfszekerheid van de achterliggende bedrijven.

    • Reactie van ivan

     @Amaury,
     @Reinout,
     ik vond het verwarrend om beide kaartjes te tonen — klik hier voor het kaartje waarover Reinout spreekt, hetgeen ik dus achterwege liet in het artikel.
     Waarvoor mijn excuses.

    • Reactie van Amaury

     Het OMA heeft inderdaad plannen getekend voor de hele ‘oksel’ in de spoorweg naar Eeklo. Dat wil nog niet zeggen dat die effectief allemaal tot het projectgebied behoren. De stad of het AGSOB moet namelijk die terreinen eerst bezitten voor ze er iets mee kunnen doen.

     Als ze nu zouden zeggen dat ze dit of dat effectief gaan uitvoeren op grondgebied waarvan ze geen eigenaar zijn, komt het tot juridische gevechten. Kijk maar naar wat voor problemen het alleen al oplevert bij Bostoen en Christeyns ivm de Handelsdokbrug.

    • Reactie van Reinout

     Voor zover ik weet is er een verschil tussen ruimtelijke planning (opmaak van RUP’s) en projectontwikkeling. ruimtelijke planning moet (volgens mij dan toch) in de eerste plaats de gewenste visie op het gebied weergeven en vertalen in voorschriften, en dat kan gerust voor de gebieden waar de stad geen eigenaar van is. Op dit moment lijkt het er op dat de ruimtelijke ordeningsdiensten zich moeten beperken tot het inkleuren van de juiste plannetjes zodanig dat grote zus AGSOB ongestoord vergunningen kan verkrijgen. Ik kan me voorstellen dat dat frusterend moet zijn.

    • Reactie van Reinout

     Trouwens, waarom zou alle ontwikkeling door de stad moeten gebeuren. Stel bijvoorbeeld dat door middel van een RUP een uitdovingsscenario wordt uitgewerkt voor christeyns waarbij ze over pakweg 15 jaar hun bedrijvigheid moeten herlocaliseren maar hun gronden wel mogen invullen met woningen. Het is perfect mogelijk deze uitspraak te doen zonder dat het AGSOB of de stad daar ook maar in tussen moet komen, tenzij als vergunningsverlener.
     Geen uitspraak doen, maar wel de aanpalende gebieden ontwikkelen, levert zware rechtsonzekerheid op voor de naastliggende bedrijven (en nog meer juridische gevechten).

    • Reactie van Yves

     Als er iets is waar wij als bewoners/burgers ons niks, maar dan ook niks moeten van aan trekken is het de rivaliteit/frustratie tussen administraties onderling.
     AGSOB is in het leven geroepen om de slagkracht qua stadsontwikkeling te verhogen, niet om administraties te koeionereen (hoe schrijf je dat?). Administraties zijn er om te dienen, niet omwille van hun eigen eer en glorie. En als een administratie dwars ligt, is het meestal een kwestie van persoonlijke opinies/frustraties/machtsdenken.
     Laat ons vooral hierover niet discussiëren.

    • Reactie van Reinout

     nee, das waar, dat was maar een opmerking tussendoor. Ik wou alleen maar duidelijk stellen dat de stad weldegelijk uitspraken kan (en moet) doen ook over die gebieden die ze niet in eigendom hebben. Geen eigenaar zijn is geen excuus om om niet aan ruimtelijke ordening te doen.

    • Reactie van Amaury

     Het is anders wel nefast voor de tewerkstelling als men bedrijven gaat buitenpesten.

     Chemische bedrijven horen hier inderdaad niet thuis. Ik heb ook overlaatst gehoord dat Christeyns (ik dacht dat zij het waren) hun milieuvergunning niet verlengd wordt. Die zal er niet al te lang meer blijven plakken, neem ik aan. (Hoera voor de Handelsdokbrug).

     Het OMA is nog steeds betrokken bij de plannen. Als er ruimte vrijkomt dan kan men met het OMA erbij nog steeds RUPs uittekenen voor de vrijgekomen terreinen die perfect beantwoorden aan de plannen voor de Oude Dokken (want OMA heeft wel degelijk het hele gebied binnen de spoorweg hertekend).

 2. Reactie van pépé

  maar hoe zit het nu eigenlijk met Christeyns en Triferto? Twee chemische bedrijven (met de nodige potentiële gevaren) die absoluut niet in een woonkern thuishoren…

 3. Reactie van Els-die andere

  ‘Leef-architectuur’ vs ‘Kijk-architectuur’, wat een prietpraat. Er bestaat alleen maar goede architectuur, maar ik vrees dat Groen daar niet veel kaas van gegeten heeft. Natuurlijk is zo’n reuze park aantrekkelijk maar ik dacht dat er nood was aan woningen en geef mijn dan maar liever Koolhaas dan de Bostoen-woningen in de rand.

  • Reactie van filip

   Ik ga er vanuit dat het gaat om een onzorgvuldige formulering maar ‘dat er alleen maar goede architectuur zou bestaan’, dat zou pas prietpraat zijn.

   Rem Koolhaas is de man van de beroemde uitspraak ‘Fuck the context’. Hij doet zijn ding. De rest interesseert hem niet. Hij zet zijn designgeoriënteerde architectuur die genoeg heeft aan zichzelf. Plaatjes. Spektakel. Kijkarchitectuur dus.
   In verband met de tegenstelling tussen ‘kijkarchitectuur’ en ‘leefarchitectuur’ raad ik je aan om ‘Architettura Povera. De kunst van het gewone.’ van Alfredo de Gregorio te lezen. De Gregorio is een Limburgse architect die ooit nog werd genoemd voor de functie van Vlaams Bouwmeester. Hij bepleit overtuigend een architectuur die vertrekt vanuit de bewoners, de buurt, de omgeving, de publieke ruimte, de stad, de sociale context…
   Wie er enkel op uit is om zijn eigen persoonlijke smaak te implementeren zoals Koolhaas, ontkent dit.

   Volgens Deyan Sudjic behoort Koolhaas tot de beperkte groep sterarchitecten (Gehry, Hadid, Rogers…) die telkens weer opduiken wanneer de zoveelste – in de vergetelheid geraakte – stad alles op alles zet om Bilbao naar de kroon te steken. Die sterarchitecten mogen alleen maar goed worden bevonden. Want zij zijn ‘licensed to be weird’. Zelfs als doen ze de gekste dingen, ze worden altijd au serieux genomen. Geef een van hen de opdracht en je mag zeker zijn dat niemand je zal uitlachen. (‘De macht van het bouwen’ van Deyan Sudjic is nog zo’n boek dat ik je kan aanraden).

   En het gaat niet om de keuze tussen Koolhaas of Bostoen. Want op een andere manier hebben zij een zelfde arrogante houding tegenover de stad en haar bewoners. Allebei zeggen ze gewoon ‘Fuck the context’.

   • Reactie van Els-die andere

    Ik bedoelde inderdaad ‘goede architectuur vs. slechte architectuur’, dat was een slordige formulering waarvoor mijn excuses. Maar u had mijn opmerking begrepen. Wat ik niet begrepen heb is dat Groen! de hort op gaat en steun zoekt bij de omwonenden. Dat is makkelijk scoren. Wedden dat 9 op de 10 omwonenden stellen dat ze een park willen, i.p.v. de ‘blokkendozen’, wat zeg ik, 99% zal uw petitie onderschrijven. Maar dat lijkt mij niet de weg hoe aan goed stedenbouwbeleid wordt gedaan. Je laat de keuze over de toekomst van een stad niet over aan omwonenden die maar een deel van het plaatje zien. Als het stadsbestuur daarentegen foute keuzes maakt kunnen buurtbewoners die vaak nog rechtzetten, zoals Marc Heughebaert met het Outletcenter op de Muide voortreffelijk gedaan heft. Daarvoor verdient hij, ik meen het, alle lof.

    • Reactie van filip

     Beste Els, je hebt absoluut een punt. We krijgen nu inderdaad een ‘actie-reactie stedenbouw’ en dat is verre van ideaal. Maar omwonenden hebben dan misschien geen zicht op het volledige plaatje, sterarchitecten die luid ‘fuck the context’ roepen al zeker niet. Inzicht in de omgeving, de sociale context,…moet aan de basis liggen van het stedenbouwkundig werk en dat is nu in deze niet gebeurd. Het feit dat er quasi nog geen enkele inspanning is gebeurd wat betreft informatie en inspraak, terwijl het over een erg groot project gaat, zegt veel. En dan krijg je natuurlijk deze tegenreacties.

    • Reactie van Amaury

     Rem Koolhaas maakt inderdaad controversiële uitspraken, gelijk “fuck the context”. Maar Koolhaas’ rol in dit project is al gespeeld: het stedenbouwkundig ontwerp. En die houdt m.i. meer rekening met de context dan de huidige ruimtelijke structuur van de omgeving van het Handelsdok.

     Nogmaals: Koolhaas ontwierp de structuur van het gebied. Niet de gebouwen die er komen.

   • Reactie van Matthias

    Ha, handige leestips, bijzonder geapprecieerd.

    Ondanks (naar aanleiding van een kritisch artikel over Koolhaas) zitten mijmeren of er niet wat meer kritische stemmen in het architectuurdebat te vinden waren.

    • Reactie van Falk

     Een interessant debat inderdaad. Een andere kritische stem over de hedendaagse architectuur is Jan Willem Neutelings, de architect van het winnende ontwerp voor het zielen gegane forum (heel interessant betoog).

   • Reactie van Frans

    Filip, naast Amaury slaat u ook de nagel op de kop. Dit is een boeiend debat. Vraagje: is Gent zó in de vergetelheid geraakt?

    • Reactie van filip

     Maar nee, natuurlijk niet. Sommigen vinden echter dat we alle middelen – ook de architectuur – in de ‘strijd der steden’ moet werpen. Meer investeerders,ondernemers, toeristen,..aantrekken dus. Dit past in het citymarketingplaatje. Zie daarover mijn opiniestuk dat verscheen in De Standaard.
     http://www.groengent.be/stad_te_koop

 4. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Marc Heugebaert toonde zijn dossierkennis bij de hoorzitting over het project Oude Dokken (en de verkeersleefbaarheid rond de Dampoort) in Centrum Ten Berg. Maar eerlijkheidshalve moeten we er bij vertellen dat zijn argumenten door Karin Temmerman van tafel geveegd werden. En wat betreft meer groen in deze omgeving: zou het niet beter zijn eerst werk te maken van de ‘Groene Banaan’?

  Men beseft niet genoeg hoe belangrijk dit gebied is voor Gent: hier ligt 57 hectare grond rond 15 hectare water. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer, vlot bereikbaar met de wagen via R4 en R40. En als de Handelsdokbrug af is zal de ‘Kleine’ Ring voorbij dit gebied (Afrikalaan) lopen. Dit wil zeggen dat het dan op wandel- en fietsafstand ligt van het centrum.

  Volgens de projectfiche van OMA wordt er voorzien in 18.000 m2 kantoren, 13.000 m2 kleinhandel, 253.000 m2 wonen en 14.000 m2 leisure. Maar TiensTiens ziet het groter: “Een aangename mix van wonen, kantoren, handel en groen”. TiensTiens spreekt hier over 69.470 m2 park: http://www.tienstiens.org/tt6/p14

  • Reactie van Reinout

   De groene banaan is grotendeels weg, en hij komt niet meer terug. Er is namelijk geopteerd voor een uitbreiding van de haven Kluizendok. Omwille van het bijkomend treinverkeer hiervan maar ook door de werken aan het Sint-pietersstation en de afschaffing van het vormingsstation te Merelbeke was een uitbreiding van het rangeerstation absoluut noodzakelijk.
   Let wel, de groene banaan is een zeer interessant punt in het gents ruimtelijk structuurplan, waarin letterlijk wordt gesteld dat in het geval dat de groene banaan zou verdwijnen er een alternatief moest worden voorzien.

   • Reactie van Yves

    “afschaffing van het vormingsstation te Merelbeke”, waar valt hierover meer te lezen?

 5. Reactie van Frans

  “Vele Gentenaars mee vragende partij zijn voor een groot stadspark aan de Oude Dokken”. Waarop steunt deze bewering? En wie zegt dat iedereen zijn neus ophaalt voor “verdichting”? Gent (oude stadsgrenzen) telde in 1930 ongeveer 170.OOO inwoners, 40.000 meer dan vandaag en op een véél kleinere oppervlakte. De Neermeersen waren nog “ongerept”, velen woonden in kleine (beluik)huisjes, soms zelfs in kelders en een flink deel van de oppervlakte diende voor(draaiende)fabrieken en … de Oude Dokken. Anderzijds was de openbare ruimte nog niet helemaal ingenomen door het autoverkeer.

  • Reactie van ivan

   Klopt Frans, maar jouw laatste zin over het autoverkeer verklaart veel. Helaas staat daarom “veilig” de laatste tijd synoniem met “autovrij”.

   En wat jouw eerste zin betreft, je maakt een foutje in het citaat: “Vele Gentenaars mee vragende partij zijn” is niet de juiste zin uit de tekst, wél: “Groen maakt zich sterk dat …” Je bent dus het belangrijkste deel vergeten, los van deze partij zijn er trouwens heel wat buurtbewoners die staan te springen om te participeren aan klankbordgroepen, hetgeen vooralsnog niet is gebeurd. En dat voor het grootste stadsontwikkelingsproject ooit in Gent.

  • Reactie van Reinout

   Ik veronderstel dat het juist niet de bedoeling is om hier naar terug te keren. De levensverwachting binnen de stad was net iets te beperkt…
   Het valt me op dat verdichting hier vaak in een volledig verkeerde context wordt gebruikt. Verdichting is geen must, en is vaak zeer nefast in de zeer dichte stadskernen. In veel delen van Gent is de dichtheid reeds veel te hoog, denk maar eens aan de Brugse Poort, Rabotwijk, Dampoortwijk, Ledeberg,… Een verdere invulling van de laatste resterende ademruimtes leidt alleen tot een verdere wurging van de stad. Om een idee te geven: Als ideale dichtheid in (dens) stadsweefsel (stationsomgevingen en dergelijke) wordt 35 woningen per ha voorgesteld, het stadsontwerp van OMA komt uit op een hondertal woningen per ha, met alle druk op het bestaande weefsel als gevolg.
   Het oververdichten van een klein stedelijk gebied is bovendien een druppel op een hete plaat is het neerkomt op het beschermen van de open ruimte (platteland).
   Waar verdichting wel een grote rol kan (en moet) spelen is in de periurbane gebieden. De gebieden waar uitgestrekte verkavelingen en de gebieden met woonlinten met verwaarloosde binnengebieden waar de dichtheid meestal minder is dan 10 woningen per ha, maar de impact op het platteland het grootst is. En waar trouwens de dichtheid te laag is om een goed draaiend openbaarvervoersnet in stand te houden met alle gevolgen van dien voor de automobiliteit.

   • Reactie van Amaury

    De dichtheid die in de Oude Dokken wordt nagestreefd is van een andere aard dan in Ledeberg, de Brugse Poort, en het Gent van de Industriële Revolutie.

    Die dichtheid was namelijk niet vertikaal, waardoor iedereen automatisch in héél kleine kavels gepropt werd om toch maar zo veel mogelijk mensen op zo klein mogelijk gebied te krijgen.

    Met een toren kan je op een gelijke oppervlakte véél meer mensen op een comfortabele manier (ja, er bestaan andere soorten torens dan de Rabotmonsters) huisvesten op een klein oppervlak dan men dat pleegde te doen in de tijd dat heel Gent in cités woonde.

    • Reactie van reinout

     Ik ben het absoluut eens dat we hier inderdaad over een andere manier van wonen spreken. Het is inderdaad zo dat met meergezinswoningen hogere dichtheden comfortabeler kunnen bereikt worden (let wel, 35 woningen per ha zijn ook reeds een vorm van meergezinswoningen, zij het nog geen torens). Het voorstel van OMA met 100 woningen per ha (ofwel 270 mensen per ha, met hun parkeerplaatsen, groenvoorziening, winkels, horeca, kantoren, een hotel) dat is wel degelijk mensen op elkaar proppen hoor.
     Uiteindelijk hoor ik je hier het modernisme promoten. Bedenk wel dat le corbusier en voorzag in grote tot zeer grote oppervlaktes groen tussen de torens en bovendien, dat de pogingen om een goeie buurt te creeren op deze manier nagenoeg allemaal grandioos mislukt zijn, en op een tiental jaar van voorbeeld van goede praktijk tot don’t zijn geëvolueerd, vaak met enorme sociale drama’s. Bedenk ook dat, hoe zeer je het mss zou willen, en hoe jammer het mss wel is, dat mensen, en dan vooral gezinnen, in de praktijk liever niet in een toren wonen, maar liever een eigen plek hebben waar ze hun eigen zin kunnen doen en in de praktijk wel degelijk de stad ontvluchten (de laatste bevolkingsevoluties van gent tonen dit nogmaals aan).
     U hebt niet geantwoord op mijn stelling dat verdichting veel belangrijker is in de periurbane wijken dan het opvullen van de laatste restjes in de stadskern, wat toch de essentie van mijn commentaar was.

    • Reactie van Amaury

     En wat ik wil zeggen is dat dat de verkeerde plekken zijn om aan verdichting te doen. ‘Den buiten’ moet niet verdicht worden, de stad moet verdichten.

     Wat ik ook wil aantonen, is dat Groen! beter zou werken aan een ‘change of mind’ bij de mensen die niet in de groenst denkbare gebouwen willen wonen, in plaats van in te spelen op anti-stedelijke gevoelens. Wat ze doen is gewoon 30 jaar achterlopen op de feiten.

     Ik zal het op een heel simpele manier uitdrukken.

     In de afgelopen halve eeuw is men massaal de stad uitgevlucht, naar het platteland. Het platteland is bij gebrek aan structuur een halve stad geworden, de ‘stad Vlaanderen’ als het ware. Wat Groen! nu doet, m.i., is niet het proberen kenteren van de verstedelijking van het platteland, maar die vorm van verstedelijking naar de stad te brengen, zodanig dat het contrast nóg minder zichtbaar wordt. Op den duur zijn onze steden niets anders meer dan kruispunten van lintbebouwingsstroken die elkaar toevallig tegenkwamen op weg van nergens naar nergens.

     De logica die ze volgen is gewoon populistisch. ‘Aangezien de meerderheid van de gezinnen liever in een fermette in koeienstrontland gaan wonen dan in een stad die de naam waardig is, moeten de steden, om gezinnen te lokken, zich ontwikkelen naar het voorbeeld van de dorpen in koeienstrontland. Het in de praktijk brengen van 21e eeuwse, ecologische stedelijke modellen zoals men dat in de rest van de beschaafde wereld pleegt te doen, is voor ons veel moeilijker aan het publiek te verkopen dus wagen we er ons niet aan.’

     Soit, zo komt het toch op mij over.

    • Reactie van Tine

     Het lijkt me anders toch terecht de vraag te stellen waarom gezinnen naar het platteland verhuizen.
     Je kan een bepaalde architectuur niet aan mensen opdringen. Je kan mensen niet dwingen in woonblokken te wonen omdat u rationeel vindt dat het perfect moet kunnen. Men moet er nog willen wonen ook.

    • Reactie van Amaury

     Gezinnen verhuisden destijds naar het platteland omdat de bevolking sneller groeide dan de steden. Dit dreigt nu opnieuw te gebeuren. Gent is in 2007 met 2107 inwoners gegroeid. Sinds 2000 met bijna 13000 inwoners. Er komen dus wel degelijk mensen naar de stad, en die moeten ergens wonen. Dat zijn uiteraard niet allemaal gezinnen, maar mensen die geen gezin hebben, hebben ook het recht op een aangepaste woning. Die hoeven nu niet verplicht te worden om in een huisje met tuintje in de stad te wonen als ze slechts een makkelijk te onderhouden appartementje met 1 of 2 slaapkamers nodig hebben. En ondertussen bewonen ze wel huizen waar hele gezinnen in terecht kunnen.

     Let iemand er eigenlijk op hoeveel herenhuizen in het centrum worden omgebouwd tot kantoren en appartementen (verborgen achter de gevel), terwijl die huizen juist zo geschikt zijn voor gezinnen, en dat gewoon om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen voor singles, en hoeveel huizen die voor gezinnen geschikt zijn wel niet worden ingepikt door studentenkoten?

     Dat is overigens ook iets waar ik op termijn voor zou gaan pleiten: het onderbrengen van studentenkoten in daartoe voorziene wooneenheden, zodat de woningen die momenteel door studenten worden ingepikt vrijkomen voor gezinnen.

     De vraag naar appartementen, studio’s, studentenkamers en kantoren bestaat en is groot. Bij gebrek aan een aanbod op maat wordt momenteel de stad steeds gezinsonvriendelijker gemaakt. Zo zie ik het toch.

     Zoiets als de Oude Dokken is in mijn ogen een project dat vooral in de binnenstad plaats moet vrijmaken voor gezinnen, en niet een project dat op zichzelf gezinnen moet lokken. En ja, dat op lange termijn.

    • Reactie van Tine

     k vind ook dat u zich iets te veel op noden focust en niet op behoeften. Ik hoop dat we niet naar een communistisch systeem gaan waarbij men een woning krijgt toegewezen op basis van nood. Alle alleenstaanden naar de stadsrand in woonblokken, alle gezinnen in het centrum. Dat gaat ook niet op. Alleenstaanden hebben net meer behoefte aan de levendigheid van de stad. Het lijkt me ook logischer dat het centrum dichter bebouwd en bewoond is dan de rand.
     Ik volg u wel dat het zonde is dat huizen ingepalmd worden door kantoren en studentenkoten. Wat nog een veel grotere zonde is, is al die leegstand boven de winkels. Er zijn tal van mogelijkheden voor prachtige woningen in het centrum van de stad, maar ze worden niet benut. En blijkbaar schort er ook iets aan de wetgeving op leegstand want ik blijf er versteld van staan hoeveel woningen er staan te verkrotten in Gent.

    • Reactie van Reinout

     @amaury: wat je vertelt over de verhuis naar de buiten in relatie met de bevolkingsaangroei is compleet verkeerd. De verhuis is in vlaanderen rechtstreeks gerelateerd aan het verhogen van de mobiliteit en het financieel ondersteunen van het bouwen van een huisje op de buiten (feitelijk uit angst voor de sterke socialistische partij uit de steden). Van zodra dat het financieel en praktisch dus kon, stroomde de bevolking zo snel als mogelijk weg uit de vuile overbevolkte steden…

    • Reactie van Amaury

     Je concludeert nochtans met krak hetzelfde te zeggen “zodra het financieel en praktisch [...] kon, stroomde de bevolking [...] weg uit de vuile en overbevolkte steden”

     De reden waarom ze wegtrokken was dus dat de steden vuil en overbevolkt waren (te veel mensen en te weinig woonaanbod). De creatie van gunstige financiële omstandigheden om die vlucht te bewerkstelligen is dus de catalysator, maar niet de reden.

     @ Tine: ik zeg ook niet dat men woningen moet toegewezen krijgen, maar wel degelijk dat men een aanbod moet creëren dat inspeelt op behoeften (gebrek aan appartementen voor alleenstaanden, studentenkoten, etc.). Ik ben er gewoon van overtuigd dat er binnen de stad wel ruimte vrij zal komen voor gezinnen door interne verhuizingen.

     Er moet ook niet doodgefocust worden op gezinnen, by the way. De cijfers van de federale overheid tonen dat de bevolking van Gent al 10 jaar aan het groeien is. Die nieuwe Gentenaars moeten ook ergens wonen, of ze nu gezinnen hebben of niet. Ik heb nu zeker niet de indruk dat er jaarlijks 1000 woningen bijkomen.

    • Reactie van Reinout

     Bedoelt u nu dat we aan de oude dokken zo snel mogelijk kleinschalige appartementen moeten bouwen voor alleenstaanden, studentenkoten en andere waardoor elders in de stad ruimte voor gezinnen zal vrijkomen? Ruimte voor gezinnen creëren lijkt me net iets directer…

     wat de dichtheid betreft kan ik enkel vasstellen dat de dichtheid in Gent op dit moment nog steeds te groot is, ondanks de ongelooflijke stadsvlucht vorige eeuw waarbij het platteland grotendeels werd vernietigd) in zoverre dat moet worden overgegaan tot afbraak om de stad een beetje adem te geven. Hierbij wordt trouwens de noodzakelijke groennorm van 10 m² per inwoner die een absolute minimumnorm is voor stedelijke leefbaarheid bijlange na niet gehaald. Strikt genomen kun je stellen dat Gent momenteel nog steeds overbevolkt is (de vervuiling is gelukkig wel al afgenomen) Pleiten voor een verdere verdichting van de stadskern en bijgevolg een verdere overbevolking en een nog hogere druk op het beperkte groen, zal de stadsvlucht enkel maar terug versnellen. De enige oplossing is het uitbreiden van de stad in haar periurbane gordel waar de dichtheden momenteel nog laag zijn en gerust kunnen worden opgedreven met behoud van de leefbaarheid.

    • Reactie van Amaury

     Je maakt in mijn ogen gewoon opnieuw dezelfde redeneringsfout die hier voorheen al eens is gemaakt:

     De dichtheid van de Oude Dokken is van een andere aard dan de dichtheid van de periode voor en tijdens de stadsvlucht. Ondiepe kavels, waarbij elke kavel slechts 1 gezin huisvest, met als gevolg dat de oppervlaktes van woningen veel te klein waren.

     Je blijft vasthouden in het bedenken van woningen als iets horizontaals. Als je ze stapelt in plaats van ze naast elkaar te plaatsen, creëer je een leefbare dichtheid. Tenminste op voorwaarde dat je die wooneenheden niet volpropt met enkel en alleen sociale woningen, de klassieke fout uit het verleden.

     De ‘slechte’ bevolkingsdichtheid concentreert zich in wijken als Ledeberg, de Brugse Poort, Heirnis, Rabot, Bloemekenswijk. Wijken met kleine, ondiepe kavels en huizen die amper het dubbel van een beluikhuisje groot zijn. Aan de Oude Dokken… is er momenteel niks. De dichtheids- (/leefbaarheids-)problemen in Ledeberg en consoorten ga je niet oplossen door aan de Oude Dokken een park aan te leggen. Die los je op door in die wijken zélf te gaan zorgen voor grotere kavels, creëren van groenzones en parkjes, etc. En dat gebeurt momenteel ook, nota bene (alleen vind ik het voor Ledeberg niet ver genoeg gaan).

     Gent heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 1.519 inw./km², een dichtheid die jij blijkbaar te hoog vindt. Nochtans is dat voor een stad van een kwart miljoen inwoners eerder laag.

     Overlaatst verscheen in Business Week een ranking van de ‘leefbaarste steden ter wereld’. Zürich leidt al enkele jaren die lijst, en dat is een stad met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 4097,93 inw/km². Bijna het drievoud van dat van Gent. Wenen staat nummer 2, en heeft een bevolkingsdichtheid van 3931,3 inw./km².

     Bern, een stad van vergelijkbare (iets kleinere) omvang met Gent, staat 9e in die lijst. Bevolkingsdichtheid: 2465,44 inw/km².

     Gent is dus bijlange na niet overbevolkt, en een stijging van de bevolkingsdichtheid houdt ook niet als vanzelf een achteruitgang van de leefbaarheid in. Integendeel. Hoe denser, hoe bruisender.

    • Reactie van Reinout

     het bevolkingscijfer dat je aangeeft is voor groot gent, dus met de kanaalzone en de dorpen en dergelijke erbij.
     De steden die je weergeeft zijn in oppervlakte steeds beperkt tot de stad zelf en hebben geen omringend platteland, laat staan een kanaalzone. Je kunt de cijfers dus niet zomaar vergelijken.

    • Reactie van Amaury

     Ik denk dat je binnen die steden ook nog steeds gebieden gaan vinden met een hogere bevolkingsdichtheid dan in andere stukken ervan. Daarom is het een gemiddelde. Maar straks ga je nog gaan beweren dat Gent een van de dichtstbevolkte steden van Europa of de wereld is, wat uiteraard klinkklare nonsens is.

     Als je de kanaalzone aftrekt van de deelgemeente Gent (ongeveer de helft van het grondgebied), kom je met 3400 inw/km² nog steeds niet aan die van Zürich.

     De enige deelgemeente die echt een hoge dichtheid ken is Ledeberg 7756 inw/km², maar dat is een dichtheid uit de jaren stillekens, niet de dichtheid op de manier van de Oude Dokken.

     What do you know: Ladyberg, een niet na te volgen voorbeeld, bestaat niet uit “blokkendozen”, maar uit kaveltjes met privégroen.

    • Reactie van Reinout

     nee, ik wil absoluut niet beweren dat Gent de dichtsbebouwde stad is van europa, enkel dat de cijfers moeilijk met elkaar kunnen vergeleken worden.
     In Ledeberg heb je kaveltjes, voor privégroen moet je wel al geluk hebben…

 6. Reactie van Yves

  Mooi debat hier.
  Ik ben het op vele punten eens met Amaury: Groen! en stedenbouwkunde gaan de laatste jaren niet vlot samen. Teveel op veilig spelen, op het randje van conservatisme. Ik zie hen geen gedurfde toekomstvisie ontwikkelen. Ik ging een paar jaar geleden luisteren naar een knappe voordracht over stedenbeleid door professor Erik Corijn. Groen! had hem uitgenodigd voor een studiedag over stedenbeleid. Ik hoorde hem oa pleiten voor compact wonen, zeker vlakbij stations. Hij bekeek Vlaanderen toen als een wereldstad met 6 miljoen inwoners en Leterme als burgemeester :) Ik was zwaar teleurgesteld in de vertaling hiervan in het programma van Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

  Het klopt niet wat filip zegt: er is een ferme informatievergadering geweest in het ICC over dit masterplan. Maar inspraak kon je het inderdaad niet noemen. De projectvoorstelling van OMA vond ik overtuigend. Dit was géén sterarchitectuur, maar een uitwerking van een visie op een nagelnieuw 21e eeuws stadsdeel, met de klemtoon op wonen, aansluiten bij het bestaande weefsel, en overheidsinvesteringen beperkt houden. Ik vermoed dat Koolhaas hier amper naar gekeken heeft.

  Het is me momenteel niet duidelijk wie wàt wanneer beslist in dit dossier. Ik herinner me over dit project geen duidelijk debat in de gemeenteraad, of vergis ik me? Dit project lijkt me belangrijk genoeg om jaarlijks een informatievergadering aan te spenderen, zodat al wie dat wil de stavaza kan volgen, en niet enkel de projectontwikkelaars.
  Daarnaast: ik heb er geen bezwaar tegen dat het vooruitgaat :).

  • Reactie van Marc

   Laat het duidelijk zijn. Groen! is akkoord met de verdichting van de onmiddellijke omgeving van het Dampoortstation zoals Corijn voortelt. Vandaar dat er geen echt bezwaar is tegen de verdichting die voorgesteld wordt voor het zuidelijke deel van het gebied rond het Achterdok. Algemeen neemt men een 400 meter als omtrek voor de stationsomgeving (afstand die te voet af te leggen is). Het Houtdok bv. ligt op ca. 1,5 km van de Dampoort. Het Houtdok en de aanpalende Voormuide kan je moeilijk als behorend tot de stationsomgeving van de Dampoort beschouwen. Als je 1,5 km. als norm neemt moet je trouwens de helft van de binnenstad als stationsomgeving meenemen.
   Wel moet je ook over die verdichting rond het Achterdok durven discussiëren met wie in de omgeving woont. En dat gaan we ook doen.

 7. Reactie van Guido Van Peeterssen

  @ Yves,
  Ik denk dat het debat de goede kant uit gaat, maar dat het voor echte inspraak nog te vroeg is. Over wat moeten de Gentenaars zich uitspreken? De gronden zijn nog niet allemaal verworven, de vergunningen nog niet rond, er zijn nog geen bruggen, we weten nog steeds niet wat met de bedrijven die daar nog actief zijn, het probleem Dampoort is nog niet rond en er nog zo veel andere vraagtekens voor de plannenmakers.
  Het positieve is dat we nu al weten dat er binnen niet zo lange tijd iets komt. Wat mij wel verwonderd is dat deze plannen zo ver van de realiteit af staan.

  Ik ben een leek maar het eerste dat ik mij als planmaker zou afvragen is: hoeveel eensgezinswoningen, hoeveel appartementen, hoe hoog kan men gaan en waar gaat men die woningen inplanten? Aan de hand van het aantal eenvoudige gegevens zoals bewoners aantal en hun noden reken je uit hoeveel openbaar domein je nodig hebt, hoeveel kleinhandel, leisure, scholen en zo meer.

  Ik kijk eerder uit naar dit soort gegevens, wonen aan water is zeker een meerwaarde maar niet het hoofddoel. Zeker niet gezien het tekort aan betaalbare woningen in Gent. En betaalbaar wonen is hier zeker mogelijk: wie exclusief aan water wil wonen heeft daar gerust een centje voor over, dat schept meer kansen voor modale gezinnen die hier betaalbaar willen wonen op een niet exclusieve locatie binnen dit project. Zo zie ik het toch in steden zoals Almere (tegen Amsterdam), daar hebben ze naar ik dacht nu ruim 500.000 inwoners.

  • Reactie van Reinout

   Ik vind het een beetje vreemd om pas met inspraak te beginnen als alle vergunningen reeds zijn verleend. Inspraak kan zich niet beperken tot het bepalen van de kleur van de zitbanken…
   Het is hopelijk niet de bedoeling om van Gent Almere te maken. Zeer slecht voorbeeld.

 8. Reactie van maarten

  Nog niet veel mensen horen klagen dat er hier geen groot stadspark ligt.
  Ik vind het belangrijker dat de open ruimte op fietsafstand van de stad écht open blijft.

  Een groot park als het citadelpark met zijn prachtige bomen wordt ‘s avonds een dreigende en haast lugubere plaats.
  Alle lopers trekken niet voor niks ‘s avonds naar de kale watersportbaan. Daar voelt een mens zich nu eenmaal meer op zijn gemak.

  Véél groen in de stad, maakt het leven wel aangenamer, maar dat mogen kleine snippers zijn op elke straathoek voor mijn part.

 9. Reactie van BV

  Ik ben het eens met Groen dat er nood is aan een groot stadspark in Gent, maar dat is er eigenlijk al: het Citadelpark. Het citadelpark is echter (naar mijn mening) een verminkt park: er staan bijna meer gebouwen in dan bomen, en er lopen wegen door die breder zijn dan autosnelwegen (is dat echt nodig??). Kortom, het zou veel groener en aangenamer kunnen zijn.
  Voor mijn part mogen er aan de Dokken gerust 3000 woningen gebouwd worden, zolang het maar kwalitatief hoogstaande, ruime woningen zijn. Gent heeft nood aan een ambitieus project voor de Oude Dokken, want toegegeven: op dit moment is het toch één van de triestigste buurten van Gent.

 10. Reactie van cathy

  stad Gent, bouw alsjeblieft geen nieuwe Antwerpen Linkeroever. dat is ook ontworpen naar een stadsplanningsidee van een groot architect: Le Corbusier. torens met wat groen ertussen, aan de overkant van het water, en amper aangesloten bij de rest van de stad. sounds familiar?

  • Reactie van Tine

   U bent me voor. Dit wou ik ook aanhalen. Le Corbusier was ongetwijfeld een schitterend architect, maar die grote woonblokken zijn sociaal een ramp!

  • Reactie van Amaury

   Le Corbusier heeft wel degelijk plannen getekend voor LO, maar die zijn niet uitgevoerd. Henry Van De Velde heeft er trouwens ook een plan voor getekend, en dat is evenmin uitgevoerd. Het huidige LO is het resultaat van een afgekalfd plan, selectieve uitvoering van een goed idee, waardoor het resultaat slecht is. Exact het resultaat dat er dreigt te komen indien men door jan en alleman aanpassingen laat aanbrengen.

   De vergelijking is trouwens scheef. LO heeft geen landverbindingen met Antwerpen. Het projectgebied Oude Dokken ligt om te beginnen al langs weerskanten van het Handelsdok én er worden 4 bruggen over gebouwd. Het ligt gewoon netjes naast het centrum en zelfs langs ‘s stads tweede grote treinstation. Dit is in de verste verte niet hetzelfde. Als je het met iets in Antwerpen wil vergelijken: Het Eilandje. Dàt is wél hetzelfde, en daar zijn ze trouwens mooie dingen aan het verwezenlijken, ja zelfs 8 torens van 50m of meer, waarvan er zelfs al 3 in aanbouw zijn! En weet je wat: die buurt leeft er zelfs van op! Ga er maar massaal eens gaan kijken: het is van dezelfde schaal. Het zou wel eens kunnen helpen om de dorpsgeest te laten varen.

   Wie trouwens beweert dat het plan Oude Dokken ook ‘gewoon torens met wat groen ertussen’ zijn, is ofwel een flagrante leugenaar, ofwel iemand die spreekt zonder kennis van zaken.

   Er wordt gewerkt rond torenTJES van 40 à 45 meter. Ik weet niet of jullie alle zin voor proportie verloren zijn, maar dat zijn lilliputters naast de Linkeroever-buildings. Enkel aan de uiteinden wordt er iets groter gebouwd, met een plafond op 80m. Dat is niet hoog (het Belfort, de Sint-Baafskathedraal en zelfs de SPE-schouw langs het Handelsdok zijn allemaal hoger). Bovendien worden niet alle woningen gerealiseerd in de vorm van appartementen in zulke ‘midrise’ zoals men dat pleegt te noemen, maar ook in ‘gewone’ woningen, rijhuizen. Maar dat wordt genegeerd natuurlijk. Men fulmineert liever tegen ‘Blokkendozen’.

   • Reactie van Tine

    afgezwakt of niet, ik ben toch blij dat dit plan er nooit gekomen is:
    http://www.nyu.edu/classes/reichert/sem/city/images/207a.jpg
    en hier zou ik ook niet kunnen wonen:
    http://www.chandigarhpulse.com/chandigarh/images/Capitol2.jpg
    http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unité_d%27Habitation,_Firminy_(rucativava).jpg

    Le Corbusier was een schitterend visionair en onschatbaar voor de huidige moderne architectuur, maar ik heb me nooit in zijn stedenbouwkundige visie kunnen vinden.

    • Reactie van S

     De inwoners van Chandigarh zijn nochtans vreselijk trots op hun stad.
     Maar het blijft vreemd: vergeleken met de rest van India is het alsof je op een andere planeet bent geland.
     Eén van meest tragikomische fouten lijkt mij dat de stad helemaal op maat is gemaakt van auto’s – met als resultaat dat de riksjarijders van Chandigarh ongetwijfeld de sterkste beenspieren van het hele land hebben..
     Ook hilarisch om te zien: de open structuur van de overheidsgebouwen is meestal dichtgeknutseld, met een dikke aircobak eraan.
     Of nog: zelfs nu worden nieuwe gebouwen daar exact gebouwd zoals toen!
     Maar de huizen zijn wel degelijk een groene verademing.

   • Reactie van reinout

    Linkeroever is inderdaad van een ander schaalniveau, maar als je het los van de schaal bekijkt (stadsdeel wordt dan wijkniveau) zie je dat weldegelijk dezelfde principes van toepassing zijn, met name het bundelen van wonen en andere functies in torentjes zonder privé-groen omringd door een te beperkt openbaar domein om het gebrek aan privégroen te kunnen compenseren.
    Het ziet er niet naar uit dat het AGSOB opteerd voor gewone woningen zoals je beweert. Ik stel voor dat je de plannen daartoe nog eens beter bekijkt. (OMA ging voor +- 150 grondgebonden wooneenheden op 3000, in het rup is het totaal aantal woningen afgenomen, wat logisch is, aangezien het maar de helft van het oorspronkelijke projectgebied is. De voorschriften laten echter een nagenoeg volledige bebouwing toe en bieden nergens garanties voor gewone woningen. En zoals iedereen wel weet doet een ontwikkelaar aan winstmaximalisatie en zal deze dus niet vrijwillig gewone woningen plaatsen.
    Trouwens, wat maakt jou zo’n onvoorwaardelijke verdediger van het plan van de stad?

    • Reactie van Amaury

     Mijn totale afkeer van ons kapotverkavelde platteland.

     De vergelijking met Linkeroever gaat nog steeds niet op, omwille van fysieke én omwille van historische redenen. De Anti-stemmen fixeren zich kapot, voorspelbaar tot en met, op het element hoogbouw. Dat woord werkt bij veel mensen als een rode lap op een stier en sommige partijen willen daar duidelijk munt uit slaan.

     * Linkeroever bestaat inderdaad (bijna) integraal uit woonkazernes. De plannen voor Oude Dokken NIET.
     * Linkeroever is ook fysiek volledig afgescheiden van de stad Antwerpen. De Oude Dokken NIET.
     * Linkeroever is ontwikkeld van het Interbellum tot de jaren 70. We zijn vandaag 2008, bijna 40 jaar later, en de Oude Dokken zijn momenteel nog steeds een stadskanker. In 40 jaar is op alle vlakken in onze wereld vooruitgang geboekt. Zo ook in de architectuur en de stedenbouw. Stop met in het verleden te denken.

     * Mensen, ga eens wat vaker in de trein en ontdek de steden van vandaag. Als je wil vergelijken met een Antwerps stadsdeel, doe het dan met een

     - ex-havengebied dat tot voor kort een stadskanker was
     - stadsdeel dat vlak naast het stadscentrum ligt
     - stadsdeel dat fysiek niet van de stad is afgesneden
     - stadsdeel waar men aan matige hoogbouw pleegt te doen (50 meter, geen zottigheden)
     - stadsdeel dat anno 2008 wordt ontwikkeld, en niet in de jaren vlak na den oorlog.
     —> Het Eilandje!

     Goochelen met Linkeroever is bedrog.

     Je spreekt trouwens van een projectontwikkelaar. Het gaat hier om het AGSOB, en dat is geen privé-ontwikkelaar. Aan Ramen staan toch ook rijwoningen?

     Het plan-OMA voorzag in rijwoningen. Uit wat ik kan opmaken uit gesprekken met de mensen van stedenbouw en van het AGSOB (op Oeverture, u bent uiteraard talrijk gaan kijken :-) ) van het plangebied zou er ook nog steeds niet van rijwoningen afgestapt zijn. Het bleek ook uit de maquette, als je tenminste de inspanning deed om niet naar de hogere volumes te blijven staren.

    • Reactie van david

     Laat ons gewoon hopen dat de verdere invulling en ontwikkeling van dit stedenbouwkundig plan op een kwalitatieve manier gedirigeerd wordt, zowel op architecturaal gebied als op gebied van woonkwaliteit. Het hele plan van OMA valt of staat immers uit de symbiose van dit architecturale en het praktische gebruiksgenot.
     Er zijn immers weinig architecten, ontwikkelaars…ed. die deze synthese kunnen maken.
     De kans is mi dan ook groot dat er hier ofwel aan ‘prachtige architectuur zal gepleegd worden’, waardoor de tegenstanders zullen gelijk krijgen dat het plan niet leefbaar is;
     Of er zal voorrang gegeven worden aan het economische, met een beknotting van budget en estetiek, waardoor tegenstanders van dit grootschalig OMA-project eveneens gelijk zullen krijgen.
     Laat ons dan ook hopen op een kwalitatieve invulling van dit plan zodat we dit stadsdeel niet laten verwoorden tot A’pen Linkeroever anno 2050. (in de jaren 70 waren er ook veel lofbetuigingen over dit project….)
     Ik hoop dat men de architectuur in dit project ziet als het middel tot, en niet als het doel op zich….

    • Reactie van Tine

     Amaury, bij mijn weten zijn die woonblokken op het eilandje nog niet gebouwd dus kunnen we nog niet oordelen of dat een goede keuze is of niet. De architectuurboeken staan altijd vol van nieuwe projecten, er worden altijd zoveel voorspellingen gedaan. Ik zou liever architectuurboeken zien waarin gebouwen van tien jaar en ouder staan, om te kunnen oordelen wat nu werkt, welke gebouwen tijdloos zijn, enz.
     En het is toch logisch dat we ons focussen op de delen van het plan waar we vraagtekens bij stellen? Moeten we het ganse plan, inclusief grote woonblokken goedvinden omdat er een paar rijhuizen voorzien zijn?

     Zeer interessante lectuur over dit soort zaken is het boek van Alain De Botton, De Architectuur van het geluk. Hij verwoordt perfect het probleem dat ik heb met bepaalde woonblokken, wanneer het werkt, wanneer het niet werkt.

     Woonblokken volgens het principe van Le Corbusier: blokken ingeplant in een park, met veel ruimte rond, werkt volgens mij niet. Ik moet nog het eerste voorbeeld dat het tegendeel aantoont tegenkomen. Misschien kent u voorbeelden?

     Ik zou niet in zo’n woonblok kunnen wonen om de eenvoudige reden dat ik me niet veilig zou voelen ‘s avonds als ik mijn huis verlaat. Je komt beneden toe in een park. Ik vermijdt parken liever ‘s nachts. Het is donker, het is stil. In grootsteden lukt het wel om in grote woonblokken te wonen. Als je in NY beneden het gebouw uitstapt, kom je in de bruisende stad terecht, er zijn cafe’s, winkels, er loopt volk op straat, er is verkeer. Dat geeft een totaal ander gevoel dan beneden komen in een park waar verder niks is. En een heel nieuw centrum bouwen met cafe’s en winkels is niet zo eenvoudig. Als ik in de Duitse steden kom die verwoest zijn in de oorlogen, die steden hebben geen hart. Het lukt niet om een gezellig stadscentrum te bouwen in 1 keer. Zoiets heeft jaren en eeuwen nodig.
     Woonblokken werken volgens mij enkel in het hart van steden, als de blokken aansluiten op de stad. Dok Noord ligt er naar mijn inziens toch nog iets te ver af.
     Ik heb geen probleem met hoogbouw bij het Sint-Pietersstation. Hier moeten veel kantoren komen en hiervoor is hoogbouw uitermate geschikt. Woonblokken kunnen hier ook, mits ze een goede aansluiting vinden met het stedelijke weefsel, Dus geen park errond, maar winkels en kantoren.

    • Reactie van Tine

     (mijn excuses voor de flagrante spellingsfouten)

    • Reactie van Amaury

     Je zegt dat je niet graag in een park komt ‘s nachts. Dat plan van Groen! zal je dan ook niet bevallen, neem ik aan. Of meten we met 2 maten en 2 gewichten?

     Er bestaan voorbeelden van hoogbouw, op de schaal van de Oude Dokken, die geen problemen bezorgen aan de buurt, en die liggen in steden die niet verwoest zijn.

     Chassé Park Appartementen in Breda bvb., van de Belgische Architect Xaveer de Geyter (ex-OMA, nota bene).

     Ten andere zijn de torens op het Eilandje voor een deel wel al in aanbouw, en zijn ze zelfs voor het grootste deel al verkocht. Er is vlak naast, maar niet op het Eilandje zelf, onlangs ook een groot park geopend (cfr. Sint-Baafskouterpark, Rabotpark, Zuidpark, park naast de spoorweg in Heirnis, Baudelopark, etc. … ook allemaal op een boogscheut van de Oude Dokken. Is een bijkomend groot park dan echt nog noodzakelijk?)

     Dok Noord ligt dichter bij de Korenmarkt dan het Sint-Pietersstation. Bovendien zijn de Oude Dokken óók een stationsbuurt. Dampoort, weet je wel, dat àndere station van Gent (dat trouwens dringend eens vervangen mag worden).

     Wat je ook zegt, is dat hoogbouw (het is overmoedig om de 40 à 50 meter van de Oude Dokken hoogbouw te noemen) werkt als ze in een bruisende omgeving liggen. Wel, het zal zéker géén bruisende omgeving worden als het plan steeds afgezwakt wordt tot het maar een schim vann het origineel meer is. Dan zal het uiteraard niet werken, en dan heeft het protest van Groen! alleen maar geleid tot het mislukken van iets dat in sé goed was, waarmee ze gewoon hun eigen gelijk forceren en politieke munt slaan uit bedrog op de kap van de ontwikkeling van Vlaanderen’s tweede stad.

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Voor u wandaag gelezen in de Gazet van Antwerpen, waar men spreekt over een volksverhuizing naar wijk t’Eilandje:
     http://www.gva.be/Antwerpen/2000/artikel.asp?art={AA07B7C7-F82F-40B8-9F72-4C68229F28E7}

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Nog eens proberen, de link werk niet:
     http://www.gva.be/Antwerpen/2000/artikel.asp?art={AA07B7C7-F82F-40B8-9F72-4C68229F28E7}

    • Reactie van Tine

     Ik heb nergens gesteld dat ik te vinden ben voor het plan van Groen. Ik heb enkel mijn bedenkingen bij het inplanten van woonblokken, de hoogte doet er niet toe, in parkgebied. Er moeten veel parken zijn, maar de hoofdingangen van appartementsblokken komen beter uit op een straat waar veel beweging is. Ik ben blij om te horen dat op het Eilandje in Antwerpen, het merendeel van de projecten privé-projecten zijn. Ik hoop dat dat voor Dok Noord ook zo zal zijn. Ik hoop echt dat men van Dok Noord een bruisend stadsdeel kan maken, maar dat heeft tijd nodig.
     De Potsdamer Platz in Berlijn lijkt wel goed te werken. De straten zijn ook ‘s avonds nog levendig, dat is heel belangrijk. Ik denk dat de beslissing om er veel winkelstraten in te planten en een cinema daar veel toe bijdragen. Kinepolis zou beter naar Dok Noord verhuizen dan naar The Loop. Had men de Potsdamer Platz opgevat als blokken gelegen in een park, dan vrees ik dat het ‘s avonds een pak doodser zou zijn.

   • Reactie van cathy

    @Amaury: je hebt gelijk hoor, ik haalde het voorbeeld van Linkeroever aan om te tonen wat er mis kan gaan.

    zoals je zelf al stelt kunnen goede ideeën compleet de nek omgewrongen worden door een middelmatige of slechte uitvoering. laat het dus vooral een appèl zijn aan het stadsbestuur om vooral ook goed toe te zien op een kwalitatieve uitvoering van het project, ongeacht wie het algemeen stedenbouwkundig kader uitgetekend heeft!

    trouwens, dit was geen aanval op jou of op goeie architecten hoor, ik vind het boeiend dat hier tenminste met degelijk onderbouwde argumenten geschermd wordt :)

   • Reactie van Marc

    Toch graag wat objectiviteit in het debat.
    In het oorspronkelijk voorstel van OMA van 2006 (voorstelling ICC) zaten:
    - 1 woontoren van 100 meter (bouwblok 41)
    - 3 woontorens van 80 meter (bouwblokken 3, 4 en 42) en 1 toren van 80 meter die niet voor wonen was bestemd (bouwblok 22)
    - 7 woontorens van ca. 45 meter (bouwblokken 1, 7, 12, 14, 16, 31 en 33).
    Dus toch samen 12 torens van 45 meter en hoger.
    In die torens kwamen 965 woningen van de voorziene 3060 woningen (verwijzigingen en berekeningen op basis van Masterplan Oude Dokken van OMA).
    Dat het nu twee jaar later maar om torentjes van 45 meter zou gaan heeft te maken met het feit dat er al een paar torens zijn gescharpt of in hoogte verminderd. Twee andere torens behoren tot een volgende fase. Het is dus al niet meer het stadsontwerp dat OMA in 2006 heeft ontworpen. Laat dat ook even duidelijk zijn.

    • Reactie van Amaury

     Nee, het is inmiddels al zwaar afgezwakt, helaas. En nu dreigt het nog meer afgezwakt te gaan worden, tot er effectief niets meer van het concept overschiet. Let wel, er is toch nog steeds sprake van een volume tot 60 meter aan Dampoort, en eentje van 80 aan het Houtdok, of dat is toch wat ik vorig weekend te horen kreeg van Agnieszka Zajac van het AGSOB.

     Maar het is wel nog degelijk het OMA dat de plannen tekent, er wordt nog steeds actief samengewerkt (dixit Zajac).

 11. Reactie van Cedric

  Mijn volle steun, Amaury.

 12. Reactie van BV

  Volledig eens met Amaury.
  Hier in België heeft iedereen blijkbaar een probleem met woonblokken en hoogbouw, terwijl er toch zeer veel voordelen aan verbonden zijn: door in de hoogte te werken, kun je veel meer groenzones creëren tussen de gebouwen, waar mensen kunnen samen zijn (en niet iedereen apart in zijn tuintje van 50 m²). Natuurlijk is de Antwerpse Linkeroever geen te volgen voorbeeld, maar uit fouten moet je leren. Ik heb zelf enkele maanden in het Spaanse Valencia gewoond, en bijna iedereen woont daar in appartementsgebouwen. Parken zijn er in overvloed. Geen dode boel zoals in Antwerpen en ook een stuk kleinschaliger (appartementsblokken van 80 meter hoog met honderden appartementen zijn ook niet de bedoeling). Daar is men verwonderd dat iedereen in Vlaanderen in zijn eigen huis wil wonen, zelfs in de stad.

 13. Reactie van Peter Dedecker

  Go go Amaury :-)

 14. Reactie van Yves

  Vraagje: is het project Eilandje (hoogbouw en renovatie rond water) niet in evenwicht door de nabijheid van het project Antwerpen Noord (een loeier van een park op een oud spoorwegcomplex)?
  Kleine provocatie: het voorstel van OMA is een 21e eeuws Nieuw Gent in combinatie met dokken.
  Het voorstel van Groen! is een soort Groene Vallei bis.

  • Reactie van Huug

   Precies, en in de Groene Vallei loop je ‘s nachts liever niet rond. En als we nog zomers gaan krijgen zoals dit jaar, overdag ook niet.
   Daarbij, ik ga me een beetje reppen om aan de andere kant van de stad (ik woon in buurt Watersportbaan) een beetje in een park te gaan zitten koekeloeren. Ik kies liever voor een betaalbare woning (huren/kopen) dan een beetje groen waar je maar 5% van de tijd op een jaar kan van genieten.

   • Reactie van Reinout

    Ik denk dat je daar een zeer interessant voorstel hebt. Laten we de parken, die toch maar voor 5 % van de tijd noodzakelijk zijn, allemaal volbouwen. 100 % zeker dat de woningprijs in gent op korte termijn volledig in elkaar zal klappen, wegens een leefbaarheidsprobleem en resulterend een enorme stadsvlucht.

 15. Reactie van otto

  Heb net een mail naar de Gentse afdeling van Groen! gestuurd met de vraag of ze deze discussie eens zouden willen lezen,
  misschien brengt het hen toch nog op andere gedachten?

  • Reactie van Reinout

   ik denk dat alleen al het feit dat deze dicussie hier gevoerd wordt het al waard was om een alternatief te lanceren. Het interessantste is eigenlijk dat het ook mogelijk is om andere ideen op tafel te brengen. Dergelijke projecten met een impact op de volledige stad horen besproken en bediscussieerd te worden.

 16. Reactie van Yves

  @Tine: je veiligheidsgevoel koppelen aan hoogbouw is zeer begrijpelijk, maar persoonlijk. Ook in mijn buurt (met rijhuizen) zijn er mensen die zich ‘s avonds onveilig voelen. En niet alle parken in NY waren/zijn veilige bruisende plekken, bv het Tompkins Square Park.

  • Reactie van Tine

   Ik koppel het onveiligheidsgevoel net niet aan hoogbouw, maar aan het park. In een gebied met veel commerciële activiteit, waar veel volk op straat loopt, voel je je automatisch veiliger.

   • Reactie van Matthias

    Ooit al eens na achten in de Veldstraat geweest? Ik wil niet voor een ander denken, maar volgens mij zijn mensen vooral bang van verlaten plaatsen. En noch winkelstraten, noch parken zijn inherent menswerend, alles hangt af van de omstandigheden.

    • Reactie van Amaury

     Wel, gezien de dichtheid die Groen! wil nastreven rond hun nieuw park, denk ik dat de omstandigheden zo zullen zijn dat het bij nacht maar al te goed een doods en verlaten park zal zijn.

    • Reactie van Reinout

     Het gaat om een park met een breedte van 150 m omzoomd met woningen, naar inschatting een 400 tal…

    • Reactie van Reinout

     Amaury, je maakt in ieder geval een volledig verkeerde inschatting van dichtheden. Het plan van Groen gaat uit van een stedelijke dichtheid tussen de 25 en de 35 woningen per ha. Niet bepaald doods en verlaten dus…

    • Reactie van Amaury

     Maar hoe dan ook veel te weinig. Met 950 woningen vang je de Gentse bevolkingsgroei van maximum 2 jaar op.

    • Reactie van Amaury

     + Dat komt op hetzelfde neer als het Zuidpark. Zie jij daar veel mensen op straat en in het park ‘s avonds? Denk jij dat de meeste mensen (en dan vooral jonge vrouwen) zich daar op hun gemak voelen na 10h?

    • Reactie van Reinout

     maar overdag zit het stampensvol, mijn beste. Het is niet omdat een aantal (blijkbaar zelfs een pak) mensen ‘nachts een onveiligheidsgevoel heeft, dat grote parken geen nut hebben.
     Nagenoeg heel Gent is op dat uur trouwens uitgestorven (en dat geldt voor alle steden en dorpen trouwens, op een heel beperkt aantal plaatsen na). En wat de onveiligheid in werkelijkheid betreft, een klein parkje of een groot, geen enkel verschil.

 17. Reactie van ely

  Wat een heldendaad van heughebaert om het Outletcenter aan de muide te blokkeren terwijl het binnenkort tussen de andere “stront”dozen van The Loop zal komen .

  • Reactie van Els-die andere

   Dat is iets anders, het is niet Heughebaert die gevraagd heeft om het outletcenter elders in Gent te zetten ipv op de muide.
   Dat het niet op de muide komt is echt wel een goede zaak. Dat het misschien ergens anders komt is een andere zaak en moet afzonderlijk geëvalueerd worden, vnl. aan hand van verkeerscriteria me dunkt.

 18. Reactie van ely

  By the way , het is wel grappig dat er anders massaal op de kap gezeten wordt van “lokalere” architecten , terwijl wereldvedette Koolhaas nu ineens blijkbaar ook onder vuur komt te liggen .Conclusie : ofwel zijn alle architecten slecht ofwel zijn we bekrompen geiteboeren .

  • Reactie van Yves

   Goh,ely, ik zou zo geen conclusies zoeken.

   Je moet een ferm ego hebben om het als architect “te maken”. En hoge ego’s vangen veel wind ;)
   Mijn persoonlijk “verbouwingske” heeft veel respect doen groeien voor het architectengild. De complexiteit van technieken is groot. Aan de andere kant heeft de bouwheer een even grote verantwoordelijkheid: duidelijke grenzen bepalen voor de architect, en mee het budget opvolgen. Hoe groter het complex, hoe groter de complexiteit. Esthetiek, 21e eeuwse technieken en functionaliteit verzoenen is een huzarenstuk, en bij grote werven teamwerk. De architect met de grote naam is het uithangbord, de handtekening en -als het goed is- de bezieler.

  • Reactie van Frans

   Het gaat hem hier niet om de wereldvedette, maar om het masterplan “Oude Dokken” en dit laatste lijkt toch wel vrij coherent. Op zich is een wereldvedette nooit een garantie. Kijk naar de tuin van het Pand in Onderbergen waarvoor een toptuinontwerper werd aangesteld. Het resultaaat is een peperdure en nodeloos complexe aanleg op een voorschootje groot, en toch maar een doodse bedoening. Overigens is een goed masterplan slechts een voorzet, dat door andere architecten nog altijd verknald kan worden, zoals boven de St-Michielsparking.

 19. Reactie van Nikolaas M

  Interessante reacties, al is het duidelijk dat Amaury de karikatuur niet schuwt als het over Groen! gaat en zelfs het cliché hem niet vreemd is, maar hij excuseerde zich, dus…
  Dat verdichting onvermijdelijk wordt in ons klein landje is een feit. Huisje, tuintje, boompje is inderdaad niet meer vol te houden, maar verdichting lijkt me wel een “vuil” woord als het alleen maar in de stad van toepassing is (het opvullen van de laatste restjes). De openbare ruimte mag niet alleen buiten de stad gevrijwaard worden. Stad en buitengebieden zullen in de toekomst noodgedwongen naar elkaar moeten toegroeien. Hoe zullen we daar in de toekomst mee omgaan (verdichting-openbare ruimte-hoogbouw, dat is de kwestie.

 20. Reactie van carola

  Wat met de Voorhaven en dat oud ijzer In de Londenstraat kan toch groen worden.

  • Reactie van Amaury

   De vraag is, is het wel écht nodig, zo’n groot park. Want overloop even met mij:

   - De groennorm wordt in het bestaande Oude Dokkenplan perfect gehaald, dat ontkent zelfs Groen! zelf niet (zie dit artikel)

   - Bij de geplande parkjes zitten er ook van de grootte van het Baudelo- of Muinkpark. Zijn Baudelo en Muinkpark ook schaamgroen?

   - Er zijn in Gent ook grote parken en groenzones te vinden (Bourgoyen, Blaarmeersen, Citadelpark, Groene Vallei, Zuid, etc.)

   - Er worden momenteel ook (niet eens zo kleine) parken gebouwd, niet zo gek ver van de Oude Dokken zelfs (Rabot, Heirnis)

   - In het privéproject Dok Noord, dat deel uitmaakt van hetzelfde Scharnierproject als de Oude Dokken, zitten óók twee parkjes verwerkt.

   - In het Oosten van Gent is al een groot aaneengesloten park, namelijk het Sint-Baafskouterpark.

   - Net naast de Oude Dokken, aan de andere kant van vormingsstation Gent-Zeehaven, bestaan er nog steeds plannen voor het ontwikkelen van een groot aanééngesloten park, “De Groene Banaan”.

   Alles opgeteld, lijkt een groot aanééngesloten park aan de Oude Dokken met een drastisch verlaagde bevolkingsdichtheid tegenover het bestaande plan, zoals Groen! dat voorstelt, mij echt wel een inefficiënte verspilling van bruikbare grond, en dat in de kern van een van België’s grootste steden!

   • Reactie van Yves

    Niet te ver gaan, Amaury.
    Er gebeuren de laatste jaren ferm inspanningen, maar het zal nog làng duren voor Gent nog maar kan tippen aan de groennorm van -ik zeg maar- Berlijn.
    Groen en groen is 2. In mijn persoonlijke appreciatie is het Albertpark een uit de kluiten gewassen middenberm, maar ik zie anderen er ferm van genieten.
    Tot voor een paar jaar definieerde ik -met m’n kids in mind- groen als “speelruimte”. Die was er niet in onze buurt. Met kleine kinderen verplaats je je vlot (hop in de fietsstoel, en weg), maar met grote kinderen (5 à 12 jaar)worden steenwegen en de ring (om de Dampoort helemaal niet te noemen) oninneembare muren.
    By the way: de groene banaan mag je schrappen uit je lijstje (zie elders hierboven)

    • Reactie van otto

     Bizar dat u het voorbeeld van Berlijn aanhaalt, Berlijn haalt die groennorm misschien wel, maar dit hebben ze dan wel te danken(?) aan de bombardementen van WOII, waardoor er enorm veel ruimte is vrijgekomen voor parken enz.

 21. Reactie van b-west

  Zeer interessante discussie hier! Ik erger me ook ma-te-loos aan ons compleet kapot verkaveld landschap! Al die zielloze nieuwbouw-wijken, waar iedereen achter een hoge haag in zijn hof zit en met moeite weet wie er naast hem woont, is dat het ideaal? Geef mij maar mijn bruisende stadswijk, we zitten misschien wat meer op elkaars lip, maar tegelijk is de sfeer hier opperbest.

 22. Reactie van Th.

  Eventjes tussendoor: ik las in een van de reacties (van wie is mij effe ontglipt) dat indien je aan buurbewoners vraagt of ze meer groen willen, de meesten positief zullen antwoorden. Dit is nu juist wat er met Zuurstof voor de Brugse Poort gebeurde. De buurt wou meer groen, dus werd er beslist om verschillende kleine parkjes aan te leggen en tussenin te werken met geveltuintjes, bomen in de straat enz. zodat er een soort van groen lint zou ontstaan die de verschillende parkjes als het ware zou verbinden. Van dit lint is er niets meer overgebleven (spijtig genoeg) en dit o.a. ook door bewoners die toch plots wel tot de vaststelling kwamen dat er enkele parkeerplaatsen voor hun deur zouden verdwijnen, bomen voor hun deur zouden krijgen enz. Iedereen wil groen in de stad, maar blijkbaar het liefst niet voor de deur.
  Een groot park op zich is in mijn ogen niet zinvol (hou dit voor de buitenrand). Verbind kleine parkjes met een groenlint en geef elk parkje zijn eigen sfeer. Zo heb je twee vliegen in een klap: en groen in’t stad en de mogelijkheid tot een bevolkingsverdichting (en dus geen verspilling van bruikbare ruimte)

  • Reactie van Amaury

   … en laat dat nu exact hetgene zijn waar het bestaande plan Oude Dokken voor staat!

   • Reactie van Cedric

    Zuurstof voor de Brugse Poort is een grandioze mislukking.

    • Reactie van Yves

     Niet te snel Cedric. De plannen voor de Sas- en Bassijn wijk dateren van toen Beke nog schepen was. Men is daar -oh frustratie, ook bij Beke- nog niet klaar.
     Zuurstof voor de Brugse Poort was ambitieus, en naar ik vermoed nog niet eens halfweg. Ik heb eerder een negatief beeld van Bruggen naar het Rabot, maar da’s een oppervlakkig beeld.
     Correcte verwachtingen wekken (correcte beeldvorming en communicatie) is zéér belangrijk. Ik vermoed dat men voor Ledeberg geleerd heeft van het “creatieproces” in de Brugse Poort.

    • Reactie van Th.

     Zuurstof voor de Brugse Poort is inderdaad nog niet af, alleen spijtig dat ze bepaalde stukken die het plaatje zouden doen passen, geschrapt hebben.
     Dat is de reden dat het nu eerder lijkt op een lappendekentje van kleine parkjes.

     Wat de Sas-Bassijn wijk betreft, dat zijn inderdaad al vrij oude plannen, die al verschillende keren zijn bijgesteld en zelfs opnieuw opgesteld,… en naar wat ik in het Keizerspark zie de nodige inbreng van een betonboer. Ben eens benieuwd hoe het er zal uitzien na afwerking.

    • Reactie van Frans

     Zuurstof voor de Brugsepoort? Ik stel vandaag alleen maar vast dat de laatste struiken tussen de bomen langs de Groen(!)dreef met wortel en al werden verwijderd. Van het oorspronkelijk plan (van voor de tijd van “Zuurstof voor de Brugsepoort) om de Groendreef enigszins om te vormen tot “parkje langs de vaart” blijft niet meer over. Te veel werk voor Ivago en de Groendienstom om dit permanent sluikstort in handen te houden? De Groendreef is opnieuw wat het dertig jaar geleden was, een gewone kaai met bomen en fietspad, en een brede hondenlosloopweide. Hopelijk zijn de voorziene parkjes langs de Oude Dokken een langer leven beschoren.

 23. Reactie van Th.

  In plaats van te vragen naar grote parken zouden ze, in mijn bescheiden mening, beter vragen dat er voor nieuwbouwprojecten werk wordt gemaakt van ecologisch bouwmethodes (zoals bijvoorbeeld in Freiburg). Daar is het blijkbaar wel mogelijk om de groene gedachten en verstedelijking te verzoenen.

 24. Reactie van Cedric

  Euh, sorry ..Dit doet me eerder denken aan het project in Wondelgem (Langevelden) dan aan een stadsontwerp. Waarom moeten deze beelden als voorbeeld dienen?

 25. Reactie van Th.

  Waar het op neerkomt is dat je geen mega parken nodig hebt om als stad voldoende groen te hebben en daarenboven ook nog ecologsich te zijn.
  (Maar dit terzijde)

  • Reactie van Reinout

   Wel, het is wel zo dat Freiburg ook beschikt over een bijzonder groene omgeving en door zijn model van lobbenstad overal aansluit op grote groen en bosgebieden.
   En nogmaals, het voorgestelde parkgebied is geenzins een megapark, het is veeleer een park op stadsdeelniveau, gericht op het noordoostelijk deel van de kernstad.
   Het is hier nogal moeilijk om in een paar woorden het nut van verschillende types van parken in een stad uit te leggen. Ik kan hier wel verwijzen naar bijvoorbeeld http://www.velt.be/groenbeheer/lay_out_hoofdst1.pdf, toch een standaardwerk ondertussen.
   Op pagina 20 kan je hierin de verschillende nivaus van parken terugvinden, met hun minimale grootte en gekoppeld aan hun noodzakelijke bereikbaarheid om te functioneren.
   Binnen het document is onder meer een leuke discussie terug te vinden over de al dan niet duurzaamheid van de compacte stad.

   • Reactie van Reinout

    Wat uiteraard niet wil zeggen dat niet ook aandacht moet gaan naar duurzame bouwmethodes. Dit is nu wel eens een voorbeeld van een én én verhaal.

    • Reactie van Th.

     dat is nu juist wat mij enorm stoort aan de gehele discussie. Ik zie mijzelf graag als groen (met rode stippen weliswaar of omgekeerd rood met groene stippen, voor kleurblinden maakt dat toch niks uit) maar kleine parkjes langs de kant schuiven ten voordele van een groot park is in mijn ogen niet zinvol. Beter van te ijveren voor duurzame woonprojecten (genre passiefwoningen, hoogbouw met regenvijvers op het dak cfr. het belastingsgebouw in appeldoorn,…)Dit zou in mijn ogen ecologisch meer opbrengen dan een groot park. Het ideale is inderdaad een én én verhaal. Maar Gent kampt met een groot gebrek aan woningen, op de dokken is er genoeg ruimte om dit deels op te vangen, dus waarom geen verdichting. Maar ijver dan tenminste voor een ecologisch en op lange termijn verantwoorde verdichting.

     Er is trouwens nog sprake van een aan te leggen park die aan de gebouwen van Vynckier zou komen (daar ligt momenteel een bos van ongeveer een hectare of twee en er zou een openbare boomgaard komen, alleen is het geld op om dit stuk grond aan te kopen, dit lijkt mij toch ook wel een mooi groot parkgedeelte)

    • Reactie van Th

     Ik snap trouwens niet goed waarom Groen! na jaren van vragen naar verdichting want te weinig woongelegendheid in het Gentse, plots hun kar draaien en een verdichting afschieten.

  • Reactie van De man van Destelbergen

   Idd, kijk naar Parijs.

   Daar heb je enkele grote parken, maar daarnaast zijn er heel veel kleine parkjes.
   Die geven de stad ook al een veel groener uitzicht.

   Ik denk dat het beter is dat je enkele grote parken hebt, en dan een groot aantal kleine parkjes verspreid in de stad.

 26. Reactie van moek

  Voor wie zijn die woningen?Wie geraakt er in eeen sociale blok?doppers,OCMW.Maar een alleenstaander verdiener heeft een just te veel voor die mooie woningen,en de jonge koppels ?Kijk eens naar malem,27jaar geleden en nu.Toen kwam een wet uit dat er 20%niet-belgen er in mochten.Nu zijn er nog geen 20%belgen in die opgeknapte woningen.

  • Reactie van Amaury

   Je gaat er a priori van uit dat hoogbouw = sociale blok.

   Dat is compleet onwaar. Als er iets is waar écht op gelet moet worden, is dat niet meer dan 20% van de gebouwde woningen sociale woningen worden, want het is pas doordat men hoogbouw integraal voor sociale woningen voorzag dat hoogbouw aan de reputatie van ‘sociale ramp’ is geraakt.

   Die woningen zijn dus voor iedereen, op voorwaarde dat ze niet allemaal gebouwd worden door een sociale woonmaatschappij.

   • Reactie van Frans

    Bij hoogbouw kan je moeilijk op voorhand inschatten wat de sociologische samenstelling wordt van de bewoners, zelfs zonder dat die appartementen via “sociale woningen” of via quota’s worden toegewezen. Zo zijn veel goedbedoelde woontorens toch gaan verloederen omdat ze zich beperkten tot het “stapelen van woningen” (Rabottorens!) zonder aandacht voor vitale omgevingsfactoren. De Brusselse Martinitoren was daarvan een schrijnend voorbeeld, of de “Brusilia” in Schaarbeek (Josaphat)en zelfs Nieuw Gent (oorspronkelijk zonder de minste gemeenschappelijke voorzieningen). Als je gunstige omgevingsfactoren beperkt tot wat groen, enkele winkels en wat speelpleintjes is dat veel te weinig. Het OMA-masterplan lijkt ambitieuzer gezien het potentieel van de Oude Dokken: dichtbij het centrum, station én haven, aanwezigheid van water, enz. Het belangrijkste is wellicht de langetermijnvisie (zeer moeilijk in Gent, waar structuurplanning altijd als een rem is ervaren). Zo kan de ontwikkeling geleidelijk verlopen, zonder plotse kaalslag en waarbij sommige vitale omgevingsfactoren (zoals de drie voetgangersbruggen) zelfs voorrang krijgen.

 27. Reactie van Tim

  Groen! gaat hier niet over één nacht ijs, denk ik. Wie zegt dat er genoeg groen is in de stad, is gewoon snel tevreden.

  Groen! wil inzetten in meer en betere woningen. Maar er is evenzeer nood aan een stadspark. En daar zijn de oude dokken zowat de laatste mogelijkheid toe. Vandaar het voorstel om de beide te combineren, wat de leefbaarheid van de woningen enkel ten goede zal komen.

  Als je leefbaarheid centraal stelt, is het duidelijk voor mij dat er grenzen zijn aan de verdichting. Dus: natuurlijk gaan we resoluut voor méér woningen, maar het moet goéd wonen blijven. En als sardientjes naast en op elkaar leven in een woonblok die niet past in de stadsomgeving is geen leefbare situatie.

  De conclusie lijkt voor mij dat stedebouwkundige planning de leefbaarheid moet prioritair maken. Willen we ambitieuze torens waarop vooral stedebouwkundigen trots zijn, maar waar de bewoners niet graag wonen? Of willen we een stadsontwikkeling op mensenmaat, met veel groen en goede levensomstandigheden voor jong en oud?

  Bescheidenheid is hier op z’n plaats.

  Gent moet durven inzetten op meer woonkwaliteit, meer woonkwantiteit én meer groen. En dit kan perfect aan de oude dokken. Zullen we deze unieke kans missen?

  • Reactie van Amaury

   … Maar al de anderen gingen wel over één nacht ijs, zeker? Alsof het plan OMA door een bende charlatans is opgesteld en dat van Groen! van een grote professionaliteit getuigt. Pardon my scepticism…

   Je gaat er ook a priori van uit dat als je woning geen gelijkvloers heeft, je dus
   automatisch niet graag kan wonen waar je woont. Hoogbouw is niet hetzelfde als samengehokt zijn als sardientjes. Dat is wat je er van maakt als je het slecht uitvoert.

   Groen! gaat ook helemaal niet voor “een combinatie van beide”, het oorspronkelijke plan gaat daarvoor. Het voorstel van Groen is amper toereikend om de bevolkingsgroei van Gent in 1 jaar (!!) op te vangen. Die instroom moet opgevangen worden. Groen! daarentegen, negeert ze duidelijk, want op de meest strategische woonlocatie van heel de stad willen ze kleine woningen en een stadspark. Onbevattelijk.

   “Gent moet durven inzetten op meer woonkwaliteit, meer woonkwantiteit én meer groen. En dit kan perfect aan de oude dokken. Zullen we deze unieke kans missen?”

   In mijn ogen zet Gent daar effectief op in. De groennorm aan de Oude Dokken wordt perfect gehaald, weetjewel, er komen massaal woningen én het zullen er nieuwe zijn, geen halfslachtige renovaties van arbeidershuisjes. Men kan op de oppervlakte van maar een paar huizen tientallen woningen creëren in dit gebied, zonder eieren te breken. Gent zou pas een unieke kans missen tot het creëren van een ruim aanbod aan kwalitatieve woningen door de grond te verkwanselen aan een groot park, terwijl er al genoeg grote parken op wandel- en fietsafstand van het gebied te vinden zijn (zie eerdere opsomming).

   “Bescheidenheid is hier op z’n plaats.”

   Het plan ìs bescheiden. Of dacht je dat een stad van een kwart miljoen uit de toon zou vallen en de wereld ging verbazen met de 50-meter-hoge volumes die aan de Oude Dokken gebouwd zouden worden? Er zijn kleinere steden die grootsere dingen verwezenlijken.

   Het verhaal van Groen! is geen én-én verhaal. Het verhaal van Groen! is er namelijk een dat resoluut kiest voor minder woningen op een strategische plaats. Als Groen! een groot park wil in het oosten van Gent, dat ze dan met alle macht er voor zorgen dat die Groene Banaan er komt.

   • Reactie van Tim

    Hoeveel mensen denken dat er al voldoende groen in Gent is?

   • Reactie van Dirk

    Amaury, hierboven werd al gesteld dat de groene banaan verdwenen is in een uitbreiding van het vormingsstation.

    • Reactie van Dirk

     Ik vind ook dat je wel een beetje heel hard bent. In het plan van Groen zitten relatief veel woningen met mogelijkheid voor een aantal torens aan het station, allé, zo begrijp ik het toch uit het artikel. En de oude dokken zijn momenteel toch wel degelijk het laatste open stuk bij de stadskern met toch wel een redelijke oppervlakte. Ik snap het dat mensen willen opkomen om dat laatste stuk enigzins te bewaren. Het doet mij denken aan de jarenlange strijd om de groene vallei…

   • Reactie van Steven Noels

    Wat er gezegd wordt: die Groene Banaan is een schaamlint(je) voor het bloeden geworden nadat de NMBS (gerechtvaardigd of niet – dat laat ik in het midden) besloten heeft om het rangeerstation fors uit te breiden. Die fameuze banaan kan op bepaalde plaatsen nu al niet veel dikker meer worden dan een meter of 10 – maximaal. Onvoldoende om bijvoorbeeld alleen al het lawaai van het rangeerstation te dempen voor de omliggende huizen. Ik heb jammer genoeg moeten vaststellen dat er een ongelofelijke discrepantie is tussen wat er hierrond gecommuniceerd geweest is, en wat je concreet ter plaatse kan vaststellen. De Groene Banaan is feitelijk herleid tot een fietspad met wat groen her en der.

 28. Reactie van Yves

  Los van het inhoudelijke: Groen! heeft bij deze een debat op gang getrokken, dat hopelijk ook aan bod komt in andere fora dan Gentblogt. De gemeenteraad bijvoorbeeld. Dat is ok, een verdienste, en zelfs de plicht van een oppositiepartij..

 29. Reactie van Nikolaas M

  Nogal drammerig die Amaury, en een beetje hardleers :
  de groene banaan wordt inderdaad een rangeerstation. Gedaan dus de hoop op wat extra-groen op die plaats.
  Wat aan Gent St. Pieters aan rangeerruimte verloren ging door de projectontwikkeling aldaar, moet elders gevonden worden zeker, als men het openbaarvervoersnet wil uitbreiden ?
  Overigens, kan overtuigen met argumenten niet zonder scheldproza ?

  • Reactie van Amaury

   Niet minder hardleers en repetitief dan de ‘andere partij’.

   Goed, ik was mis geïnformeerd over de Groene Banaan. Neemt niet weg dat er nog steeds een groot Sint-Baafskouterpark en een Rabotpark in de buurt liggen én dat er wel degelijk genoeg parken & groen komen aan de Oude Dokken en dat het mij daarom triestig voorkomt dat Groen! een in mijn ogen perfect groen project gaat gaan dwarsbomen en wil vervangen door een project dat veel te weinig woningen bevat.

   Ze stellen ook maar 2 stuks hoogbouw voor, op stukjes grond die amper groot genoeg zijn om een ‘gewoon’ appartementsgebouw te zetten… En als ik de groene stemmen hier hoor, is de norm om van hoogbouw te spreken héél snel gehaald (als men de huidig voorgestelde volumes van max. 50 meter als disproportioneel noemt).

   • Reactie van Marc

    Zou je eens willen stoppen met je desinformatie en eenzijdig bekijken van het alternatief? Je moet er niet mee akkoord zijn maar je moet wel correct blijven in de beschrijving en benadering.
    In het voorstel van Groen! voor de eindfase staan vijf zones waarin landmarks mogelijk en wenselijk zijn. Hoogbouw wordt daar hoegenaamd niet in uitgesloten en is op de kop van beide gebieden (Octrooiplein en Afrikalaan/Aziëstraat) wellicht op zijn plaats. Maar hoogbouw is niet alleen zaligmakend. Er is ook prachtige hedendaagse architectuur die het niet van de hoogte moet hebben. Landmarks die een wijk kleuren en idenditeit geven kunnen dus anders worden geconcipiëerd. Vandaar het voorstel van Groen! om op Oostkaai van het Handelsdok een gebouw in de Handelsdokbrug te integreren als een soort bruggenhoofd. Uitdagender als project dat nog eens een toren in een dozijn.

    • Reactie van Amaury

     Het gaat mij er gewoon om dat er in aantal naar te weinig woningen wordt gestreefd. Ik kan ook lezen wat er op de plannetjes staat. Bijna de helft van de gebieden die door Groen zijn ingekleurd als bebouwing behoren niet eens tot het projectgebied waarover stad & agsob effectief beschikken, dus in mijn ogen is dat ook desinformatie.

    • Reactie van Marc

     Je belijft volharden in de boosheid. Je dweept met het OMA-Stadsontwerp van 2006. Dat was voor een nog veel grotere projectzone met name het hele gebied tot aan het vormingsstation en de spoorlijn naar Antwerpen en Eeklo. OMA heeft een opdracht gekregen die veel meer omvat dan het afgeslankt projectgebied waarvoor nu een Ruimtlijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt. En dat mag wel en dat is wel goed.
     Het is dan ook logisch dat Groen! in zijn alternatief ook eerst ruimer gaat en dat een kleiner ontwerp maakt voor het afgelankt gebied.
     Ivan heeft zicht reeds vijf dagen geleden verontschuldigd voor het feit dat hij best het ander kaartje had gepupliceerd bij zijn verslag van de persconferentie. Of heb je dat niet gelezen en bekeken?

    • Reactie van Amaury

     Ik dweep niet met oude plannen, anders zou ik toch niet beweren dat dat groen!-plannetje een groter projectgebied omschrijft dat niet in het bezit van de stad of het AGSOB is.

     Ik heb het andere kaartje wel bekeken – het feit dat het niet dàt kaartje was dat er in de openingspost stond is trouwens ook een geval van desinformatie. Er staat gewoon NOG minder bebouwing op, ergo nog minder woningen. Gevolg: het is naar de normen die ik stel nog erger dan het plan dat voorgesteld wordt in de openingspost.

     Bovendien creëert dat plannetje twee los van elkaar staande ‘Oude Dokken’ (eentje langs Houtdok en eentje rond Achterdok – aan het Handelsdok bijna niets), van elkaar gescheiden door dat park. Naast dat park: de industrie lanks ene kant, een oud dok langs de andere kant. Gezellig hoor…

     Geef me nog steeds véél liever kleine parkjes (omvang Bijlokehof, Baudelo, Jan Palfijnparkje, Muinkpark, etc.), waar je de nabijheid van bewoning, van permanente menselijke aanwezigheid heel duidelijk merkt, en niet gewoon de nabijheid van verouderde industrie en een tochtig oud dok.

  • Reactie van Cedric

   “Dikke bullshit” is een begrijpelijke eerste reactie. Voor de rest zijn de argumenten van Amaury zeer degelijk onderbouwd. Waarom is hij hardleers ?

 30. Reactie van ely

  Jongens toch , al die heisa voor een partij die toch niet gaat gevolgd worden en dan nog zit te dreigen met de Raad van Staten als laatste strohalm . Moeten we nu allemaal schrik hebben om te ondernemen ? Triestig !
  Dat Gent maar snel werk maakt van haar plan .Bravo Gent , doe zo verder met uw ambitie .

  • Reactie van Yves

   Laat ons in dergelijk debat niet schelden op partijen, nog van de meerderheid, nog van de oppositie. Het is de(niet geringe)verdienste van dit ,(en vorig)stadsbestuur om een ambitieuze stads/woonuitbreiding te willen realiseren. Het is een evidentie dat er méér dan 1 weg is om die te realiseren, en dat de oppositie alternatieven formuleert.

   Als ik de plannetje hierboven van Groen! nog es grondig bekijk zie ik
   -dichte bebouwing vlakbij het station, zeer evident
   -een park dat onder de (zeer drukke)Handelsdokbrug doorloopt, minder evident. Laat ons niet vergeten dat die brug (hoe gewenst ook) minder fraaie neveneffecten zal hebben, bv qua geluid.

   Ik zag deze week het voorstel van de kwaliteitskamer voor Gent Sint Pieters. Dit voorstel verfijnt het masterplan uit 1997(?), maar actualiseert het ook aan de inzichten anno 2008. Zo zal het ook lopen met het masterplan Oude Dokken vermoed ik. Pas als een bouwaanvraag goedgekeurd wordt, wordt een plan definitief.

   • Reactie van ely

    Ik ben helemaal niet aan het schelden .Ik zeg gewoon dat Groen niets te vertellen heeft .

   • Reactie van Marc

    Yves stelt in zijn verschillende tussenkomsten de juiste vragen naar een debat in de gemeenteraad en naar de afwezigheid van klankbordgroepen.
    Die zijn er voorlopig nog niet echt geweest en waarom? Er zijn tot nu toe alleen voorbereidende plannen binnen het SOB opgemaakt. Juridisch en democratisch is nog niets beslist. Velen in dit debat vergeten dat blijkbaar.
    Nu geldt voor het grootste deel van het plangebied nog altijd het gewestplan dat de zone tussen de dokken en de Afrikalaan als industriegebied inkleurt. Enkel rond het Achterdok is een zone voor stedelijke ontwikkeling afgebakend. De opmaak van alle plannen gebeurt puur binnenkamers binnen het SOB. De gebiedsgerichte werking die normaal bewoners informeert over wat er in ontwikkeling is, is in dit dossier in geen velden te bekennen.
    De gemeenteraad is nog altijd niet gevat geweest door de nieuwe plannen voor de Oude Dokken. In het Ruimtelijke Structuurplan Gent van 2003 ging men uit van een stad van torens maar er was wel helemaal geen torenwijk aan de Oude Dokken voorzien. Ik daag iedereen uit om het tegendeel te bewijzen.
    Enkel voor het achteraf innen van toelagen voor de show in het ICC en om Europees geld te kunnen krijgen voor de fiets- en voetgangersbruggen is de gemeenteraad geraadpleegd. Momenteeel loopt de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringplan en wordt een Plan-MER opgesteld. Daarin is wettelijk voorzien dat ook alternatieven worden onderzocht. Onder meer bv. een groot park aan het Handelsdok.
    Dus democratisch ligt het debat nog helemaal open. Je kan dat betreuren maar zo loopt het nu eenmaal in een democratie en een rechtstaat.
    Het is dus wenselijk dat zoveel mogeljk mensen, groepen, verenigingen, partijen, enz. hun zeg kunnen doen over de grootste stadsontwikkeling die Gent sinds decennia zal kennen.
    Volgens de huidige timing kan er ten vroegste medio 2010 een definitief en geldig Ruimtelijk Uitvoeringsplan komen dat de nieuwe bestemmingen vastlegt. Dus laat ons gerust in alle openheid en met argumenten verder discussiëren. Groen! Sluizeken-Muide heeft zijn bijdrage geleverd en zal in de komende maanden blijven doen.

 31. Reactie van rony coekaerts

  omdat ik nogal simpel van geest ben, lees ik alle reacties, ja de nu 139, elke keer. soms vijf keer per dag.
  het is me echt moede, maar sommigen geven opmerkingen, met argumenten die al vijf keer achterhaald of niets ter zake doende zijn.
  het valt me op dat amaury, wat een voornaam trouwens:), steeds het geduld opbrengt, om steeds opnieuw zijn argumenten naar voor te brengen, al is het de tiende of 124e. keer.
  sommigen vinden dat vervelend. mij valt het op dat inhoudelijk er niet veel tegen in gebracht kan worden.
  ja, “hoogbouw zijn sociale getto’s”,kleine parkjes zijn schaamgroen,…
  maar, zoals er nog iemand geschreven heeft, ben ik rood met groene stippen, of omgekeerd.
  mensen die op die plaats, en ik heb alle plannetjes naast mekaar gelegd, die daar ten koste van bewoning een park willen, sorry, die zien mensen niet graag, wel zichzelf. zij zijn de norm. de twee.verdieners, biologische groenten etend, cultureel op de hoogte, tentoonstellingen en evenementen, bewust levend. wel vergetend dat 80% van de mensen van gent zo niet zijn. of de groenen waren wel boven de kiesdrempel uit geraakt.
  juist, er is nog veel werk aan de winkel. maar kijk: het is van binnenuit dat zoiets groeit. eerst de wijk, dan de wijkwerking. of gaat men de toekomstige bewoners doorlichten qua sociale inzetbaarheid?
  maak daar maar een zo groot mogelijke groene zone, en verban de mensen naar de buitengemeenten.
  ik snap het niet. ok, je kan je bakfiets niet tot op het vierde verdiep sleuren, maar wat willen ze nu? toch allemaal dat huisje en tuintje?
  ik lees over gebrek aan prive.groen. hallo, en dan gaan ze eisen dat er geen inkijk meer mag zijn.
  men wil alles: laagbouw, liefst met eigen tuin, goede bereikbaarheid naar de stad, openbaar vervoer, fietspaden, geen auto’s, een groot park in de buurt, een goede sociale cohesie door een vermenging van alle bevolkingsgroepen, liefst zo weinig mogelijk sociale woningen, waar men eigentlijk iets anders mee bedoelt,…
  ik woon in een stomme wijk. blokjes van acht verdiepingen hoog. trappen. een mengeling van winkeltjes, eethuisjes, jonge koppels, kinderen en grootouders, alleenstaanden van 80, waar we boodschappen voor doen,
  gehandicapten die door de buren naar beneden worden gedragen. een pak immigranten, waar ik met mijn wenzhou’s niet bij terecht kan, in tegendeel: ze gaan lopen van die “langneus”, of duiken gibberend achter de deur.
  wat hebben we nu als groen?
  de meesten hebben groene vingers, dus op elk balkon staan er planten. de daken zijn tuinen. voetpaden bestaan niet, want vol met potten. wat vroeger parkings waren zijn nu tuinen, ook met bomen. we eten, het is nu om 23u. nog 30graden. buiten, samen, elk kookt om beurt, of betaalt het, onder de de druivelaars en aubergines.
  het is werkelijk niet zoals jullie het zouden willen: vuilnis op straat, meer ratten dan katten, maar zo “menselijk”.
  ik geef toe, dat kan in jullie kikkerklimaat niet. dat tof verlof in frankrijk, spanje of toscanie, dat kan je niet overbrengen.
  wat wij wel hebben: een promenade! tien minuten wandelen ver.
  20km.(!) lang, van 100 tot meestal 350m breed. groen, bomen en struiken, hier en daar gebouwtjes om te mahongen of te kaarten, rustplaatsen, aan de oever van de rivier.
  ook parken, midden in de stad, op heilige heuvels. daar mag geen gebouw op komen, of het is een tempel.(er is een leuke web. over wenzhou. ook op google kan je het zien: de heuvel dicht tegen de rivier,links van die grote straat, wel rechts in die geometrische wijk woon ik. verdomd, waarom ben ik een dummy, anders zou ik gewoon foto’s kunnen doorgeven))
  natuurlijk hebben we hoogbouw. en nog geen kleintjes. maar het rare is, dat stoort niet. je weet nu eenmaal dat als je in een stad woont waar elk jaar, bovenop de zes miljoen, er nog eens 200.000 bijkomen, men alleen in de hoogte kan gaan.
  men wil hier niet naar buiten uitbreiden. er is van het grondgebied van china maar 18% landbouwgrond. daar moet iedereen van die 1.3 miljard mensen van eten. of dachten jullie dat ze die terrassen aanleggen om mooie foto’s te kunnen maken?
  dan is het ook logisch dat men cite’s afbreekt om er wolkenkrabbers op te zetten.
  onze wijk is geklasseerd, andere mooie stukken ook.
  toevallig heb ik daar aan mee mogen helpen. leuk.
  gewoon, je bent de enige buitenlander, nogal behoudsgezind, “laat ons die mooie wijk toch houden!”, je zit met onze steden in je hoofd.
  als je die chinesen liet doen, bestond de kuip van gent niet meer.
  zouden veel mensen hun dromen niet projecteren op wat ze zelf niet gehad hebben, of ooit, lang geleden, bij oma en opa op den buiten, en zich geidialiseerd herinneren?
  mijn ouders hadden een groententuin en boomgaard, kippen, ganzen en konijnen. daar staat nu een een magazijn op. is dat spijtig? zeker! maar ik zou gek geweest zijn om dat eiland te laten bestaan.
  lange en voorlopig enige bijdrage aan de discussie.
  ik wil wel graag eens met jullie in gent praten over leefbaarheid van een wijk, maar dit ding is niet mijn ding. liever tussen pot en pint. ik mis een goed biertje!

 32. Reactie van maarten

  “Groen” is al een tijdje de trappers kwijt. Dat blijkt nog maar eens door dit plan.
  Hun basis heeft al lang een lage-energie-woning gebouwd buiten de stad en daarmee een flinke lap open ruimte ingepalmd toen die nog betaalbaar was.
  Die middel-age groenen liggen al lang niet meer wakker van de leefbaarheid in de stad, maar wel van de ellenlange filles om hun kid’s naar de freinetschool te kunnen brengen in hun hybride toyota.

  Gent heeft dringend nood aan een flinke hoop betaalbare, goede woningen. Met een tuin als het kan, maar een mooi terras of een stel platanen en een bankje om de hoek doen ook al veel.

  Nog zo’n groot park hoort gewoon niet bij deze stad. Daar zit echt niemand op te wachten. Op die extra woningen wél!

  • Reactie van ely

   ik kon het niet beter verwoorden

  • Reactie van Virginia

   Wat een karikatuur.
   Groen! heeft in de stad pakken meer kiezers dan daarbuiten, dus zoveel lage-energiewoningen zullen er door hen buiten de stad nog niet gezet zijn.
   (En rony, Groen! heeft het misschien moeilijk met de kiesdrempel in Vlaanderen, maar in Gent absoluut niet hoor. Een stad van 6 miljoen inwoners is ook niet te vergelijken met een stad van 230.000 inwoners.)
   De kritiek van Groen! is genuanceerd en onderbouwd. Meer woningen in Gent, ja, dit zeggen ze al jàren. Maar ook meer, en vooral meer aaneengesloten groen.
   Je hoeft met deze visie uiteraard niet akkoord te gaan, maar dan graag op basis van feiten en niet van karikaturen. Het is in feite een afgezaagde tactiek: eerst een karikatuur van (het voorstel van) de tegenstander maken, en dan de karikatuur aanvallen.

   Irrationeel of niet, maar de meeste gezinnen wonen nog liefst van al op de begane grond, niet in het minst uit praktische overwegingen. En neen, dat hoeft daarom zeker niet in een vrijstaande fermette met een knoert van een tuin te zijn.

   Eén vraag aan alle verdedigers van de woontorens: hoeveel van jullie wonen er zelf in zo’n toren?

   • Reactie van Amaury

    “Zo’n toren”. Ze staan er nog niet. Ik ga er in elk geval niet voor pleiten om daar sociale woonblokken te plaatsen, dàt zou een fatale kaakslag zijn voor dit gebied. De 20% minimumnorm zou in mijn ogen ook geflankeerd mogen worden door een 25% maximum op sociale woningen in zo’n grote ontwikkelingen, anders krijg je inderdaad depri-wijken. In mijn ogen is dit een indeale gelegenheid om een project te realiseren dat dens & hoog wonen in een goed daglicht te stellen – vroeg of laat moet dat toch gebeuren.

    Tegen dat daar appartementen gaan verrijzen en er is de gelegenheid om op 50 meter hoogte eentje te pakken te krijgen, met een uitzicht op de stad en een parkje en het water van de dokken aan de deur, reken maar dat ik kandidaat zal zijn om te kopen!

    Ik ben overigens geen gezin, maar de helft van een koppel dat toch nooit kinderen gaat krijgen (wegens gebrek aan een baarmoeder ;-) ), en zulke mensen vormen ook een grote markt (volgens laatste bevolkingscijfers voor Gent is dat eigenlijk het grootste segment van de stadsbevolking, een markt voor zulke woningen is er dus zeker).

    Als men echt een groter aanbod wil creëren in gelijkvloersen en privétuinen in Gent, dan moet men dat maar doen in Sint-Amandsberg, Oostakker, Mariakerke, Gentbrugge, etc. Maar niet pal naast het centrum! Dat is echt platweg grond in de vuilbak gooien!

    Gent heeft ten andere ondertussen (01/01/2008) al 237.250 (rond gerust af naar 240.000 met niet-ingeschreven inwijkelingen) inwoners, + 30.000 kotstudenten, wat in de praktijk neerkomt op een inwonertal van 270.000. Het blijft kleiner dan een miljoenenstad, natuurlijk, maar ruim een kwart miljoen is ook niet niets.

    Soms lijkt het overigens wel dat sommigen vinden dat men in stadsontwikkeling de rode loper moet uitrollen voor mensen zonder geld en met veel kinderen. De rest moet maar zijn plan trekken.

   • Reactie van rony coekaerts

    ik, wij, mijn echtgenote en ik,
    en we mogen steeds de trap gebruiken, want een lift is er niet. tot 10 verdiepingen is dat niet verplicht. we wonen ook trouwens op 46m2. even afstappen in je huis: dat is klein.
    vertel me dus niets over wonen in blokken. ik kom uit een huis van 900m2, en een reuze tuin, met alles erop en eraan. ik ken de twee.
    waar je het haalt dat ik ergens een karikatuur zou maken, is mij vreemd.
    ik dacht dat architectuur en de invulling ervan, niets met partijen te maken had. wel met een beeld van hoe je die maatschappelijke taak tot een harmonieus evenwicht kan brengen.
    het kan je misschien raar klinken, maar het beeld van de rijwoning met tuintje, leuke uitloop voor de kindjes, kan niet meer. daar is gewoon geen ruimte meer voor.
    ik vind dat trouwens raar. de mensen moeten ruimte hebben, bossen en parken, open natuurgebieden. daar is heus niets mis mee, ik ben groener dan je kan denken, maar de realiteit zegt me evenwel: waar ga je dan nog jullie bio.groenten kweken. in dat tuintje? wat kruiden en een verlepte tomaat?
    natuurlijk zou ik graag een appartementje hebben op het gelijksvloers, dat bestaat hier niet, daar zitten winkels in, maar toch op het eerste.
    ik ben nu 60, ik zie mij die trappen naar hoger niet blijven doen. maar ik weet: ik blijf in een “torentje”, type dokken van 40meter wel wonen.
    daar wil ik wel nog eens een boom over opzetten, binnenkort in gent, tussen pot en pint, ok. het mag groentensap zijn.

 33. Reactie van BV

  Als iedereen “op de begane grond” zou wonen, wordt Vlaanderen één grote stad. Is dat wat Groen beoogt? Of je het nu wilt of niet, in de toekomst zal er veel meer in de hoogte gebouwd moeten worden. Ik vind het bijzonder kortzichtig van Groen om daar tegen te zijn. Door meer in de hoogte te bouwen, maak je immers meer ruimte vrij voor parken/natuur. Hoe kan Groen daar nu tegen zijn?
  Anderzijds ben ik het totaal niet eens met de stelling dat niemand zit te wachten op “nog zo’n groot park”. In sommige wijken in Gent (ook waar ik woon) is er nauwelijks groen te bespeuren, en hebben de mensen (die vaak geen tuintje/terras hebben) echt wel nood aan parken.

 34. Reactie van Sofie

  Mensen die hier voor hoogbouw pleiten raad ik aan om eens in Nieuw Gent te komen kijken. Hoogbouw en leefbaar wonen, gaan zelden/nooit samen. De open ruimte die daar werd gecreëerd zijn enkel windgaten met veel inkijk en waar niemand in wil zitten. Die mini parkjes missen totaal hun doel.

  Kijk ook buitenlandse steden kiest men voor grotere aaneensluitende parken omdat dit veel beter aansluiten bij behoeftes van de stadbewoners. Ook naar onderhoud en leefbaar houden is dit op lange termijn veel efficiënter

  Voor sommige kan betaalbaar wonen enkel door de allerarmste in de hoogbouw te duwen. Sommige van hen noemen zichzelf socialist andere zijn eerlijker en noemen zichzelf neoliberaal.

  Ik hoop dat ze leren uit het verleden en snappen dat hoogbouw op lange termijn toch niet een dergelijk efficiënte keuze is.

  Mensen die voor hoogbouw pleiten – dat ze er zelf gaan inwonen – In Nieuw Gent komt er regelmatig en plaatsje vrij – wees welkom

  • Reactie van Els-die andere

   Ik zou zeer graag in een sjiek appartement in de oude dokken wonen, met zicht op de stad en veel licht en ruimte rond mij heen.
   Komaan, je kan toch geen appels met peren vergeljken. Het is toch niet omdat er miskleunen in het verleden zijn gebouwd dat het concept hoogbouw als zodanig moet worden afgeschreven?

   • Reactie van Sofie

    Ha, het worden dus poepsjieke appartementen?? Ik dacht dat mensen hier voor betaalbare woningen pleiten?

    Het concept van hoogbouw -woontorens is een zeer naieve illusie van “efficiënt” gebruik van ruimte. Het is niet enkel marktmechanisme dat meespelen maar ook een complex spel van overheden beleidsplannen, ambtenaren, …… Het zal er nooit uitzien zoals bedoeld en dan is hoogbouw catastrofaal

    Geef mij één goed voorbeeld waarbij hoogbouw perfect is geïntegreerd in de openbare ruimte. Ik kan u tiental voorbeelden geven dat waarbij gebleken is dat dit “rationeel” concept toch complexer bleek dan men had ingeschat.

    Zeker als men de langetermijnplanning niet kan waar maken of men niet aan de termijn kan houden. Gent heeft een kwalijke reputatie op dat vlak – zie oa Brugse Poort

    • Reactie van BV

     En verkavelingen zijn wel een efficiënt gebruik van de ruimte?

    • Reactie van Frans

     Ik kan Sofie enigszins volgen wanneer zij stelt dat het concept van hoogbouwwoontorens een (zeer) naïeve illusie is van “efficiënt” gebruik van ruimte. Het is inderdaad veel complexer dan het lijkt. Iemand die “hoog” woont heeft meestal ook een grotere nood aan compensaties buiten zijn appartement, gaande van volkstuintjes (of tweede verblijven voor wie in een duur appartement woont) tot files naar de Kust. Het is ook een misvatting dat een woontoren enkel de ruimte inneemt waar het staat. Eén voorbeeld: de voertuigen van de bewoners staan doorgaans niet in die torens, maar ernaast. Gemeenschappelijke voorzieningen (met uitzondering van de onvermijdelijke ruimte- en energieverslindende liftkokers) vind je ook zelden of nooit in die woontorens. In het “torenland” bij uitstek, de Verenigde Staten, vind je nochtans de meest uitgestrekte steden: het “efficiënt” gebruik van ruimte beperkt zich daar tot de stedelijke centra (een beetje zoals de City van het extreem uitgestrekte én groene Londen). Toch lijkt het masterplan “Oude Dokken” het midden te houden tussen twee karikaturen: die van de “woontoren” en die van de “verkaveling”, waarbij het historisch stadscentrum in de onmiddellijke omgeving voldoende compensaties zou moeten bieden om niet elders te moeten vluchten.

    • Reactie van Amaury

     Die wagens staan uiteraard niet rond die gebouwen, die staan eronder. Dat is in quasi elk stuk moderne hoogbouw in de wereld zo (en ook bvb. in de Groene Vallei).

     En ik zie niet in waarom je, als je op de 15e verdieping in een appartement woont, méér nood zou hebben aan lochtings en parken en buitenverblijven dan als je in een appartementje op de 3e verdieping woont of dan als je in een klein aftands arbeidershuisje in Ledeberg woont.

     Ik zou torenland bij uitstek overigens dichter bij huis zoeken. Nederland. Daar wordt het principe constant met succes toegepast. In quasi elke grote Nederlandse stad loopt er ook wel een dergelijk project. Voornamelijk in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar ook in steden vergelijkbaar met Gent, zoals Utrecht, Eindhoven en Groningen.

    • Reactie van Sofia

     Je gaat toch niet vertellen dat de hoogbouw in Nederland een succes is. De sociale kerkhoven die men daar gebouwd heeft in de Randstad maar ook in de provincies zijn echt geen succes. Het is door dergelijke architecturale onzin dat Nederland in geteisterd wordt door de ‘verwildering’

     De Groene valei is trouwens een volledige mislukking geweest. Gelukkig heeft men de waanzin van de jaren 70 optijd kunnen stoppen of er waren drama’s ontstaan in deze buurt

    • Reactie van Amaury

     Dat is self-fulfilling prophecy. Je kan dat niet bewijzen dat het een sociaal kerkhof zou zijn geworden want het is nooit gerealiseerd. Je gaat er gewoon voor het gemak van deze discussie van uit dat het zo geweest zou zijn om jezelf kracht bij te zetten.

     Bovendien is ‘sociaal kerkhof’ niet meteen de indruk die ik overhoud aan de meeste Nederlandse steden. Kijk, zoiets wordt pas een sociaal kerkhof als het te zeer gereserveerd wordt door mensen die in de sociale miserie zitten. Het is door hen massaal te laten samenhokken dat je een te grote concentratie bekomt en er dus een sociaal kerkhof gecreëerd wordt.

     Ledeberg is ook een sociaal kerkhof, maar er staan geen torens. Er is geen causaal verband. Het is niet omdat er ergens torens staan, dat het een sociaal kerkhof is of zal worden. Er moet gewoon werk gemaakt worden van het aanbieden van een zo breed mogelijk gamma aan woningtypes en -prijzen. Zoals het er voor staat, heb ik de indruk dat dat mogelijk is binnen de bestaande plannen.

  • Reactie van rony coekaerts

   dierbare dame, u vertelt lulkoek.
   ik weet dat dit brutaal overkomt, maar als bewoner van een woning in een hoogbouw, in een stad waar iedereen in blokken woont, buiten wat oude gebouwen, om de schijn op te houden, kan ik je melden dat hoogbouw niet samengaat met sociale verloedering.
   u mag heus naar hier komen, de prijzen zijn redelijk: 1350euro per m2. dan moet je het nog volledig inrichten.
   ook in belgie weet ik genoeg blokken die vergelijkbare prijzen genereren.
   voor mij hoeft dat niet, in tegendeel. ik ben nogal voor een vermenging van sociale groepen.
   normaal spreek ik niemand aan op zijn politieke voorkeur, daar zijn andere foria voor, maar ik weet niet wat u bedoeld met verwijzigingen naar politieke partijen, of het moet zijn dat u lichtelijk gefrustreerd bent om als “vlaming” ergens te moeten blijven wonen, tussen gezinnen die u niet liggen.
   vermoedelijk kan u een huisje vinden, ergens in de polders van west.vlaanderen, waar u dat probleem niet meer hebt.
   ik wens u veel geluk.

  • Reactie van Th

   Beste Sofie, je kan in mijn ogen niet echt spreken van parkjes als je het hebt over die lappen grond tussen de blokken in Nieuw Gent. Dat zijn in mijn ogen gewoon weides met wat opgeschoten wilgen erop. Dat zijn inderdaad tochgaten want er staat (op die paar wilgen na) niks van struiken, speeltuigen, edm.

   Hoogbouw kan een efficiënte keuze zijn, maar dat betekent wel dat er enkele beleidsopties moeten worden genomen die vermijden dat die hoogbouw tot sociale kerkhoven verworden. Trouwens zijn de meeste appartementen in die blokken niet voorzien als sociale woningen, m.a.w. er is nagenoeg geen mix en dat is vragen om problemen.
   Naast hoogbouw moet er ook voldoende andere zaken aanwezig zijn zoals sociale ontmoetingsruimtes, horeca, winkelmogelijkheden,…
   Allez ja dat is toch mijn idee errond.

 35. Reactie van Maybe

  Tussen bijgevoegd plan 1 (2007 + makette) en plan 2 (2008) zit één jaar inspraak.
  Formidabel!

 36. Reactie van Maybe

  Tussen bijgevoegd plan 1 (2007 + makette) en plan 2 (2008) zit één jaar inspraak.
  Formidabel!

  http://www.freewebs.com/vaign96/Oude%20dokken%201-2-makette.JPG

 37. Reactie van Dirk

  De perstekst van groen! over hun voorstel staat ondertussen volledig op het internet. Voor de mensen die het eens op het gemak willen nalezen: http://www.oudedokkengent.be

  • Reactie van Els-die andere

   Wel eerst uw link checken hé vooraleer ge iets belooft: de site is al de hele dag “under construction”

   • Reactie van Dirk

    Heb ik iets beloofd? Ik meldde juist wat ik op het internet had gevonden, en toen stond de tekst er wel degelijk op…

  • Reactie van Els-die andere

   Merkwaardige site. Wie claimt deze naam? Wie baat dit uit? Dirk, weet jij van meer, toen deze site nog toegankelijk was…

 38. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Hier werd zeer veel over ruimte gesproken, maar over de echte tastbare ruimte die een mens, een gezin nodig heeft werd nog niets gezegd: het eigenlijke ‘espace vital’. De individuële nood aan voldoende ruimte. Dit moet normaal het eerste uitgangspunt zijn. Vanuit de maten van het interieur wordt door vermenigvuldiging van het aantal gezinnen, het aantal mensen, bepaald over welke globale oppervlakte we moeten of willen beschikken. Dan volgt de verdeling over het aantal verdiepingen en de oppervlakte van het groen.
  Het is toch gekend dat te krap “geparkeerde” mensen aggressief of voorwerp worden van inzinkingen. Krijgen de mensen keus tussen 100m2 en 200m2. Of voorzien we ook ministudio’s. Vast staat dat de huidige normen voor de sociale woningen veel te klein zijn.
  Herbegin het debat eens op die basis.
  Probeer ook de parijpolitieke voooordelen eruit te houden!

  • Reactie van rony coekaerts

   beste j.m., je hebt volkomen gelijk, als je over een private woning praat.
   hoe kan men nu ruimten voorzien als je nog niet weet wat er kan, en zeker niet weet wie er komt wonen.
   mijn vrouw en ik hebben nu maar 46m2 nodig, dat is klein. graag had ik toch zo’n 120m2 gehad. dat kan ik hier in de blok niet krijgen. we moeten naar een andere kant van de stad verhuizen.
   misschien komt een van onze schoonouders bij ons wonen, of alletwee, krijgen we een kleinkind dat per definitie bij ons komt, heb ik binnen enkele jaren een verzorgster nodig, je weet nooit wat je behoeften zullen zijn.
   daarom is je redenering wel zinvol, maar niet zo bruikbaar als je zou willen.

 39. Reactie van Yves

  Nog een nuance voor de torendiscussie (en voor Sofie): ik ken een dame die teruggekeerd is naar “haar” toren in Nieuw Gent, ze kon niet aarden in een rijhuis met tuintje. En ik ken zelfs een man die graag woont in een Rabottoren. Watch out voor vooroordelen… .
  Torens hebben zin, laagbouwwoningen ook. Het draait om kwaliteit, en die bestaat ook in Nieuw Gent (vermoedelijk niet in alle torens daar…)

  De vergelijking met Nederland loopt mank, Amaury.De woningnood is er nog véél erger dan hier, en de ruimtelijke ordening is daar een totaal ander verhaal. Ik vergelijk Gent graag met Groningen qua schaal, en qua studentenpopulatie/invloed. Heb je een website van een vergelijkbaar project daar?

  • Reactie van Amaury

   De woningnood in Nederland is inderdaad fenomenaal hoog, maar dan vooral in de Randstad. De ruimtelijke ordening in Nederland is overigens bijzonder netjes, véél netter dan in België. Die Nederlanders kunnen er wat van – en wij kunnen er wat van leren.

   Een specifieke website kan ik je niet geven, ik volg Groningen maar met een half oog, maar wel genoeg om te weten dat Gent bijlange na de enige stad niet is die aan verdichting wil doen in de Benelux (‘t is een algemene trend).

   Ik raad je het forum SkyScraperCity aan. Da’s een internationaal forum, maar ‘t is gesticht door een Hollander en een Belg. Ze hebben daar een Belgische sectie (Be.-forum) en een Nederlandse (HHF). In het Be.-forum worden een heel brede waaier aan thema’s (openbaar vervoer & mobiliteit, stadsvernieuwing, individuele architecturale projecten, stadions, etc.) besproken, maar op het HHF (Holland Hoogbouw Forum), ligt de nadruk vrij sterk op hoogbouwontwikkelingen, dus het is een makkelijke manier om snel op de hoogte te geraken van zulke ontwikkelingen in Nederland.

   Voor de stad Groningen bestaat er een algemene opsommingsdraad voor hoogbouwprojecten die op til staan: Overzicht Plannen Groningen IX, en een klein subforum over de stad klik!. Hetzelfde bestaat ook voor Utrecht en de andere grote Nederlandse steden.