‘Stadskrot’ in Ossenstraat wordt gesloopt

donderdag 23 oktober 2008 10u00 | Redactie | 2 reacties
Trefwoorden: , , , .

De stad Gent wil de bouwvallige woning aan de Ossenstraat27 slopen. Jaren geleden kocht de stad die woning aan, om ze te slopen en zo een bijkomende doorgang te creëren naar het Rommelwaterpark. Maar die plannen stuitten op een njet van de Vlaamse Gemeenschap: de ambtenaren daar oordeelden dat de huizenrij in de Ossenstraat niet mocht worden onderbroken. Daarop viel het dossier stil en raakte het in de vergetelheid. Groen!-fractievoorzitter Filip Watteeuw rakelde alles opnieuw op. Daarop deed de stad nog pogingen om tot een vergelijk te komen met de Vlaamse Gemeenschap, maar die pogingen liepen op niets uit. Ook een appartement bouwen boven de doorsteek bleek geen oplossing: dat zou te klein zijn. Daarom stelt schepen Karin Temmerman nu voor om de woning te slopen en het kavel dan goedkoop op de markt te brengen voor jonge gezinnen, via het Stadsontwikkelingsbedrijf. (tod)

Bron: De Gentenaar

© 2008 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Guido Van Peeterssen

    De gezinnen die zich massaal ingeschreven hebben voor deze actie zullen dit initiatief zeker toejuichen

  2. Reactie van Frans

    De bemoeizucht van de Vlaamse Gemeenschap hier gaat mijn petje te boven. De doorsteek naar het Rommelwaterpark is toch een goedbedoelde, zuiver lokale aangelegenheid. Of betekent “gekocht door de Stad”= “betaald door de Vlaamse Gemeenschap”? Dan heeft de geldschieter natuurlijk een vinger in de pap. Maar is die huizenrij in de Ossenstraat werkelijk zo “waardevol” of “beeldbepalend” dat zij niet onderbroken mag worden? In de Brugsepoortwijk werden al veel bredere “doorsteken” gerealiseerd en krotten gesloopt “om zuurstof te geven”.