Donkere wolken boven de Gentse arbeidsmarkt

maandag 8 december 2008 15u49 | patricia | 9 reacties
Trefwoorden: , , , , , , .

Het economische nieuws wordt overspoeld door een golf van herstructureringen en ontslagen. Ook Gent ontsnapt hier niet aan. De traditioneel Gentse sectoren zoals de textiel-, metaal- en autoindustrie worden zwaar getroffen door de internationale crisis. Eind november telde Gent 11.121 werkzoekenden, een heel lichte stijging ten opzichte van november 2007 (11.038), een lichte daling ten opzichte van oktober (11.423). Maar op een paar maanden tijd gingen meer dan 500 jobs verloren bij de textielbedrijven UCO en DOMO, de komende maanden worden 650 tijdelijke contracten stopgezet bij Volvo Trucks, verdwijnen 250 jobs bij Volvo Cars, 200 bij Arcelor Mittal,… Schepen Mathias De Clercq is echter niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Hij pleitte op de persconferentie deze middag voor overleg met alle betrokkenen, de Vlaamse overheid, de sociale partners, de werkgevers,… om op één lijn acties te ondernemen naar de getroffen werknemers. Hij wees in dit verband op de 3.000 openstaande vacatures op de Gentse arbeidsmarkt.

Minister Frank Vandenbroucke trad hem bij. Ook hij vreest dat de slechte tijdingen nog niet voorbij zijn maar wil maximaal inzetten op de kansen die de arbeidsmarkt momenteel biedt. De openstaande vacatures bewijzen dat er nog bedrijven zijn die personeel zoeken en het is uiterst belangrijk om hier snel op te reageren. “Een job die een lange tijd niet ingevuld raakt, betekent het verdwijnen van een job. Het bedrijf zal afzien van de expansie.” De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Stad Gent noemde hij exemplarisch en dat zei hij niet enkel omdat hij in Gent op bezoek was. Voor de zomer werd een samenwerkingsconvenant afgesloten tussen de Stad Gent, de VDAB Gent en het OCMW Gent, waardor de domeinen, onderwijs, arbeid en welzijn in Gent hun werking nog verder op elkaar afstemmen. Stad Gent stapt dan ook mee in de tewerkstellingscellen.

Deze tewerkstellingscellen kaderen in het globale herstructureringsbeleid van de Vlaamse overheid en bieden de getroffen werknemers actieve begeleiding en outplacement. Nieuw in het actieplan “Herstel het vertrouwen” is dat de dienstverlening uitgebreid wordt naar tijdelijke werknemers. Zij worden immers niet ontslagen, hun contract wordt niet verlengd. In de praktijk gaat het vaak om werknemers die al geruime tijd in het bedrijf aan de slag zijn, dezelfde profielen hebben als de vaste werknemers, etc. De Sociaal Interventieadviseurs (SIA) mochten door de minister dan al een beetje oneerbiedig “EHBO bij herstructureringen” genoemd worden, hij gaf hen ook een belangrijke taak: zo snel mogelijk contact opnemen met de bedrijven waar tijdelijke contracten niet verlengd worden of waar herstructureringen aangekondigd worden om de getroffen werknemers op te vangen, informatie te verzamelen over hun profielen en die zo snel mogelijk opnieuw toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Oost-Vlaanderen krijgt er, net zoals de andere provincies, een extra SIA bij.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB benadrukte dat deze tijdelijke werknemers over essentiële competenties beschikken die ze verworven hebben op de werkvloer. Zolang er vacatures zijn is de prioriteit om hen op de kortst mogelijke manier toe te leiden naar de beschikbare vacatures. Dit gebeurt bij voorkeur in het bedrijf zodat er geen onderscheid bestaat tussen vaste en tijdelijke werknemers, uiteindelijk hebben deze werknemers vaak dezelfde profielen. De actie kreeg de naam DirecT mee, met de T van tijdelijk en tewerkstelling. Om gericht te kunnen optreden doet hij dan ook een beroep op de werkgevers en sociale partners in de bedrijven om stopzettingen van tijdelijke contracten te melden aan zijn diensten. Vanaf de stopzetting van tien tijdelijke contracten binnen één maand kan een bedrijf beroep doen op DirecT. Werknemers die niet viea de actie gestructureerd worden opgevangen en begeleid, kunnen via de werkwinkels een beroep doen op dezelfde service.

Tot slot benadrukte schepen Mathias De Clercq de logisiteke ondersteuning van de Stad Gent. In 2009 zijn minstens negen jobbeurzen gepland. Voor werkzoekenden is dit de kans om op één moment kennis te maken met een groot aantal potentiële werkgevers. Begin februari is er een gezamenlijke vacatureaanbod-dag van VDAB en Stad Gent. Op deze dag zijn zowel vacatureconsulenten als bedrijven aanwezig. Via bedrijfsbezoeken wil men werkzoekenden laten proeven van de bedrijfssfeer.

© 2008 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van Ivo

  Voor alle niet kieskeurigen
  colruyt werft aan

 2. Reactie van Bart

  Hopelijk zijn die jobbeurzen op momenten die niet alleen praktisch zijn voor werklozen…

 3. Reactie van pistache

  Aan alle werkzoekenden, moed ! Wees ervan overtuigd, ooit vind je terug een job !

  • Reactie van Guido Van Peeterssen

   Met 3.000 openstaande vacatures zou men beter spreken van uitkeringszoekenden. De grote slachtoffers zijn jongere werkzoekenden die met een interim contract aan de slag gaan. Het komt er op neer om hen aan gang te houden vooraleer ze het moe zijn om nog eens een zoveelste jobke aan te nemen.

   De jongere zijn job begint vaak met: biedt u maandag op kantoor aan. Dan: ga woensdag naar de werkgever om tenslotte vrijdag het contract te tekenen om de maandag daarop aan de slag te gaan.
   Na een week is het van: dinsdag is een feestdag, laat ons wachten tot donderdag. Loop op twee dagen tijd de achterstand van een week in.
   De week daarop: ja, zoveel werk is er niet, kom van maandag tot woensdag. En volgende week is er weer een betaalde feestdag, die week moet ge niet komen werken want dan hebben we een feestdag aan ons been.

   Die gast wil wel werken maar heeft op een ganse maand tien dagen gewerkt en twee betaalde feestdagen gemist. Dan is de rekening rap gemaakt.

 4. Reactie van josephus gandavensis 

  maanden geleden kwam onze burgervader heel fier vertellen dat er weer zoveel arbeidsplaatsen bijgekomen waren en volgens de opkomende ster (neef van) komen er in de lopende legislatuur kweet niet hoeveel bij.
  Jawaade , en maar ekskuses zoeken in de niet te voorziene crisis. Zo zie je maar dat arbeidsplaatsen NIET door politici worden gecreeerd.

  • Reactie van th

   Politici creëren misschien de jobs niet, maar moeten wel de nodige randvoorwaarden scheppen opdat bedrijfsleiders jobs kunnen aanbieden en/of bedrijven/industrieën kunnen oprichten.
   De huidige crisis is voor sommigen een excuus om niet te moeten investeren, terwijl het wereldwijd wel een gemiste kans zal zijn als de politici nu geen verregaande politieke wil tonen om fundamenteel iets te wijzigen. imo is het nu het moment om voorwaarden te scheppen voor een duurzame en milieu-en mensvriendelijkere economie. Massaal investeren in propere energie (en daarmee bedoel ik niet enkel wind en zon, maar vooral omschakelen naar waterstof).