Veel meer Gentse daklozen in nachtopvang

dinsdag 24 maart 2009 10u56 | Redactie | 34 reacties
Trefwoorden: .

In Gent is het aantal daklozen dat gebruikmaakt van de nachtopvang in een jaar tijd met zo’n veertig procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Artevelde.

Lees meer bij De Redactie

© 2009 GENTBLOGT VZW

34 reacties »

 1. Reactie van D-starz

  Ik ben eens benieuwd hoe dit nu gaat aflopen. Uit goede bronnen weet ik dat bij de nachtopvang al beslist was dat de tien bedden weer weg gingen. Dit werd zelfs al overgebracht naar de clliënten toe. Het blijkt dat dit onderwerp nog niet is afgesloten nu ik dit lees.

 2. Reactie van Elke Decruynaere

  Gisteren interpelleerde ik hierover het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad. Schepen van Sociale Zaken Tom Balthazar antwoordde dat de 10 extra bedden behouden blijven en dus niet weggaan zoals inderdaad voorzien was.

  Ik heb er op aangedrongen om die tijdelijke maatregel te verlengen. Want er is het ganse jaar door een tekort aan plaatsen. Bovendien is er voor het aangekondigde sociaal pension of nachtopvang+ nog niet eens een locatie. Er is dus nog geen oplossing voor de groep van mensen voor wie permanente nachtopvang het enige alternatief is.

 3. Reactie van Th

  @D-stratz: die 10 bedden waren van in het begin tijdelijk van aard. Er waren vanuit de Stad en samenwerkingspartners middelen voorzien voor die 10 extra bedden tot eind maart, daarna zou alles opnieuw worden bekeken. Ik lees hier nu bij Elke dat die middelen hiervoor blijkbaar worden verlengd.

  Omwille van werkbaarheid (voor dezen die er werken), infrastructureel (bijvoorbeeld te weinig één persoonskamers en geen mogelijkheid om er nog meer te voorzien) en ook vanuit de gebruikers rijst er bij momenten toch de vraag om het aantal terug te brengen op de oorspronkelijke 20.

  Er staat echter nog het een en ander op stapel binnen het CAW om de nachtopvang structureel te hervormen en naast de huidige nachtopvang ook een nachtopvang+ te voorzien. Die nachtopvang+ zou heel specifiek bedoeld zijn voor de veelgebruikers van de huidige nachtopvang, dus eigenlijk voor die mensen die op structurele wijze gebruik maken van het aanbod, maar die daarnaast toch ook nog andere hulp zouden kunnen gebruiken, maar daar de weg niet naar vinden, dit vermijden,…

  Weet gewoon dat het beslissen tot een eventuele afbouw niet zomaar zonder slag of stoot wordt genomen en dat daar intern (en extern met de samenwerkingspartners) vrij veel discussies over worden gevoerd en de ndogie afwegingen worden gemaakt.

  • Reactie van Th

   Nog een kleine ps. : Er is nog steeds geen gepaste locatie gevonden voor die nachtopvang+. Daar zijn ze bij het CAW en de samenwerkingspartners zoals ‘t Stad, nog steeds naar op zoek, maar elke locatie heeft zo zijn voor- en nadelen en die moeten ook in rekening worden gebracht bij eventuele voorstellen.

 4. Reactie van Th

  Nog een kleine ps. Het is logisch dat puur cijfermatig er een stijging is in gebruik van de nachtopvang. Er werden dit jaar in vergelijking met voorbije meer bedden voorzien. Als ik mij niet vergis werden er een viertal meer voorzien dan het jaar daarvoor. Met die 10 extra tijdelijke bedden, krijg je nog een groter aanbod en dus ook een logische stijging in gebruikscijfers.

 5. Reactie van Th

  En dan nog een kleine ps. Groen vraagt om de beperking om maximum 5 nachten gebruik te maken van de nachtopvang te laten varen. Dat getuigt van weinig realisme (naar mijn bescheiden mening)want dan maak je van de nachtopvang een structurele opvang, en daar zijn er in Gent al vrij veel van (een goede 13, als ik mij niet vergis, verspreid over beide Gentse CAW’s en dan tel ik nog enkele privé-initiatieven niet mee).

  Dat het CAW het niet ziet zitten om die beperking af te schaffen is dan ook logisch, iemand die structureel gebruik maakt van de nachtopvang wordt misschien wel beter doorverwezen naar de structurele opvang initiatieven want daar is er de nodige hulpverleningsomkadering.

  • Reactie van Elke Decruynaere

   Die 13 volstaan niet. Het is net omdat er te weinig structurele opvanginitiatieven zijn waar een 25tal ‘chronisch nachtopvanggebruikers’ nood aan hebben dat er een sociaal pension of nachtopvang+ zou komen. Zolang dit niet start, is er geen alternatief dan de nachtopvang.

   • Reactie van Th

    Ik denk dat het aantal opvangplaatsen in het Gentse ruimschoots voldoende is (kijk maar eens op na en je zal zien dat Gent op Vlaams niveau niet onderbedeeld is integendeel, het is tenslotte één van de centrumsteden van Vlaandere). Het probleem zit hem in de uitstroom van de structurele opvangcentra, die loopt mank omdat er te weinig betaalbare woningen zijn (onbetaalbaar voor mensen met een OCMW-leefloon of vervangingsinkomen), omdat (veel) huiseigenaars systematisch mensen met een OCMW-huurwaarborg weigeren als huurder, nog een aantal doelgroepspecifieke kenmerken, enz.
    Laat er daar eerst eens iets aan worden gedaan ipv opvangplaatsen bij te creëren waardoor er structureel en op lange termijn geen barst verandert, dat is dweilen met de kraan open, een politiek sussertje (van zie eens: wij willen er iets aan doen en voorzien zoveel om meer mensen te helpen maar niks doen aan de randvoorwaarden om de slaagkansen na een verblijf te verhogen).

 6. Reactie van D-Starz

  Weigeringen stijgen inderdaad ook. Wij(medewerkers No)voorspelden dit al langer dan vandaag. Hoe meer aanbod hoe meer volk erop afkomt. Niet alleen mensen uit Gent, waar volgens mij het probleem deels ligt. Maar volk van uit bijna gans Vlaanderen. + de grote toevloed van allochtonen uit Luik en Charleroi. Wij denken hoe meer bedden hoe meer volk, hoe meer weigeringen.
  Dit alles wil niet zeggen dat ik niet voor een structurele oplossing ben, maar er moet ook gezien worden naar oplossingen buiten Gent, en naar oplossingen voor vele doelgroepen die zich hier aanbieden, maar hier uiteindelijk niet op hun plaats zitten. (bvb. Psychiatrische patiënten die uit een instelling ontslagen worden, zonder dat daar huisvesting voor geregeld is etc.)

  • Reactie van Th

   Het aanzuigeffect (plaatsen met een groter aanbod hier trekken hulpzoekers uit andere minder bedeelde regio’s aan) is nooit bewezen. Het is een subjectief gevoel, die cijfermatig wordt weerlegd (doe maar eens een klapke daarover met jullie coördinatrice). Indien je de cijfers van andere regio’s naast die van onze regio legt, dan zul je zien dat zij ook vrij veel Oost-Vlamingen opvangen.

   Zo is het heel goed mogelijk dat een man de ene week de dagen in opvang te Oostende opgebruikt, om dan via Gent door te trekken naar Brussel en om vandaar nog naar ergens anders te trekken, en terug.

  • Reactie van Th

   weerom te snel op versturen gedrukt dus vervolg:

   Met wat ik schrijf in het bovenstaande, wil nog niet zeggen dat ik niet pleit voor een betere regionale spreiding. Er zou in elke regio (provincie) voldoende capaciteit en voldoende verschillende opvangsoorten en soorten aan vervolgbegeleidingen moeten zijn (een soort van spreiding van de lusten en de lasten als ik het zo cru mag stellen, al spelen er nog andere factoren mee)

   Daarnaast nog dit: in oorsprong werd de nachtopvang gezien als een mogelijke oplossing voor die restgroep die ze ook wel eens de “zorgwekkende zorgvermijders” noemen. Die groep mensen die al een vrij lang traject van hulpverlening achter de rug hebben, die op een “bed, bad, brood” na geen hulp meer willen, diegenen die de hulpverlening kotsbeu zijn (omwille van voorbije faalervaringen), die die zich niet langer begrepen voelen door de hulpverleners,… die restgroep die bijvoorbeeld ook niet langer in de psychiatrie terechtkunnen maar omwille van de problematiek (en ziektebeeld) ook niet op een goede wijze kunnen worden geholpen in het AWW (ik denk bijvoorbeeld aan de grote groep met dubbeldiagnose),…
   Het achterliggende idee zou je een vorm van harmreduction kunnen noemen, hopen dat ze uiteindelijk via de nachtopvang toch dat beetje vertrouwen terug krijgen en uiteindelijk aansluiting vinden bij de structurele hulpverlening.

 7. Reactie van maria

  Ik wil ook ne keer gratis overnachten in gent,dan kan ik twee dagjes shoppen

 8. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik volg met veel interesse de initiatieven van Elke Decruyenaere in de gemeenteraad, ze heeft al meerdere keren een lans gebroken voor de zwakkeren in onze maatschappij. Ik volg haar als ze een lans breekt voor meer sociale woningen. Want een laag inkomen en dus armoede is vaak synoniem van huisvestingsproblemen. Wat betreft de nachtopvang voor daklozen, die werd opgetrokken van 20 naar 30 bedden. Dat moet volgens CAW Artevelde voldoende zijn om de acute problemen op te lossen. Elke Decruyenaere heeft geen ongelijk als ze vraagt om die 10 bedden te behouden. Het is beter dat men zich verdiept in de problematiek en de situatie opvolgt dan dat men er aan voorbijgaat.

  Wat armoede betreft kan je opmerken dat volgens UNIZO 10% van de zelfstandigen onder de armoedegrens leeft. Dat is ruim drie keer zo veel als bij loontrekkenden (3%). De oplossing hier is betere en professionele begeleiding om structurele problemen te overwinnen. Onverwachte gezondheidsproblemen, echtscheidingen en vooral faillissement blijken de voornaamste oorzaken voor armoede, ook bij zelfstandigen. Een andere vorm van armoede zit verborgen achter gevels van huizen waar je dit soort problemen niet verwacht: alleenstaande moeders, en dat zijn soms vrouwen van wie je het minste verwacht. Dat brengt ons bij een ander armoedefenomeen: zwangerschap en armoede. Ik maakte daar kennis mee tijdens via de Leerstoel Francine Gooris.

  Arme mensen komen steeds vaker terecht in huizen die ongezond en slecht geïsoleerd zijn. Dit veroorzaakt vaak gezondheidsproblemen, zo ontstaat een vicieuze cirkel. Meer woningen en meer aandacht voor huisvestingsproblemen is hier aangewezen. Bepaalde situaties en ziekten zijn trouwens armoede gelinkt: echtscheiding, werkloosheid, faillissement, ouderdom, diabetes… .Maar ook de verlokking van kredietkaarten en te zware kredieten. Een oplossing zoeken is niet eenvoudig: je kunt niet iemand anders leven leiden en zijn dagdagelijkse problemen oplossen. Je kunt die mensen wel een korte tijd verder helpen maar je kan dat ook niet blijven doen.

  Er zijn wel heel wat instellingen zoals samenlevingsopbouw die werken aan het probleem:
  https://gentbrugge.blogspot.com/2009/02/met-weinig-geld-overleven-in-gent.html
  Dat kunnen ook kleinschalige initiatieven zijn:
  https://gentbrugge.blogspot.com/2009/02/actie-voor-braziliaanse-kinderen-brengt.html
  Veel acties worden pal voor onze neus gevoerd:
  https://gentbrugge.blogspot.com/2008/12/eerlijke-handel-markt-op-sint.html
  Anderen zijn ludiek:
  https://gentbrugge.blogspot.com/2008/10/loop-je-fit-tijdens-derde-artevelderun.html
  Het OCMW doet anders ook behoorlijk zijn best:
  https://gentbrugge.blogspot.com/2008/07/job-intra-begeleidt-anderstaligen-naar.html
  https://gentbrugge.blogspot.com/2008/11/dag-zonder-krediet-op-de-gentse.html

  • Reactie van Freddy

   Je volgt de initiatieven van Elke Decruynaere in de gemeenteraad? Waarom is Guido Van Peeterssen dan nooit aanwezig tijdens de gemeenteraadscommissies?

   • Reactie van Guido VanPeeterssen

    Het is iderdaad een tijdje geleden dat ik de comissies volgde. En dit wegens te druk bezig, maar je mag altijd meehelpen verbouwen. Grapje.

    Of toont het dat ik gemist wordt?

 9. Reactie van rony coekaerts

  dé dakloze bestaat niet: elk heeft zijn(haar) verhaal, en voorgeschiedenis.
  waar ik het wel moeilijk mee heb, is dat men miljarden in banken kan stoppen, en geen duizenden in zaken zoals opvang.
  niet alleen daklozen, maar iedereen die in de problemen zit.
  volgens liberaal princiepe telt dat niet: werken voor je kost.
  voor mij goed! maar de realiteit is anders.
  iedereen die er een beetje van af weet, ziet de cijfers maar ook de mens.
  stomme maatschapij die niet kan zorgen voor de zwakken onder ons!

 10. Reactie van maria

  Ja rony,ik ben het volkomen eens met je.De lange wachttijden om aan een betaalbare woning te geraken zijn ook mede een oorzaak.De mooi gerenoveerde kazerne aan de lange violette str ,heb je al gezien wie daaar allemaal inwoont?Ik zag geen enkele belg,worden asielzoekers nit voorgetrokken op die lijsten?Ze mogen ook een woning hebben,maar onze arme belgen blijven in de kou staan of liggen.

  • Reactie van Th

   Allez hup, ‘t heeft weer lang geduurd voor dat we daar belanden. Nee ze worden niet voorgetrokken, er zijn strikte voorwaarden om op die lijst te stijgen, als je die wil weten informeer eerst eens vooraleer je met dergelijke vooroordelen afkomt.

   • Reactie van Gwendoline

    Jij bent de expert?

   • Reactie van azerty

    Aaan de heer expert en kenner van de sociale buurtwijken :’k Zou die strikte voorwaarden wel eens willen weten !

 11. Reactie van Herb

  en er vallen als maar meer mensen uit het boot. Gewoon een handje toesteken aan de “verdrinkeling” lijkt me geen verstand-menselijk oplossing. Cijfers uit ander Europeese steden tonen deze “trend” duidelijk aan, dat meer en meer mensen hun “levensonderhoud” niet meer kunnen bestrijden.
  Het is zeker een filosofisch vraag: maar vanwaar haalt men de zin: Zijn levenhonderhoud te moeten bestrijden?
  Vanwaar de “arrogantie”, je hebt je levensonderhoud té verdienen? Dit ‘verdienen’ begrijp ik niet helemaal. Verdienen is afkomstig van het middelhoogduits: verdingen, wil zeggen: je hebt de genade verworven om iets te krijgen.

  • Reactie van Th

   daar haal je nu eens een heikel puntje aan. Op de werkvloer (hulpverlening) merken we meer en meer dat het beleid (zoals bijvoorbeeld het activeringsbeleid, het OCMW-beleid,…) gestoeld wordt op het individuele schuldmodel. Armoede of leven op de grens van armoede wordt meer en meer beschouwd als de individuele schuld van die persoon die in (of op de grens van) armoede leeft en moeten ze inderdaad hun levensonderhoud verdienen. Zo krijgen goedbedoelde initiatieven of deelaspecten van een beleid, soms heel perverse bijeffecten en schieten ze hun doel voorbij: ze sluiten nog meer mensen uit, maken het nog moeilijker om eruit te geraken, verergeren de situatie,…
   Een beleid zou er rekening mee moeten houden dat er naast een deel individuele eigenschappen, ook nogal wat maatschappelijke zaken zijn die armoede, uitsluiting en van diens meer uitlokken.

 12. Reactie van Herb

  aan Elke: bestaat er een concreet voorstel vanuit Groen! Gent waar men misschien een dergelijk huis zou kunnen inrichten?

 13. Reactie van maria

  Zouden zze niet beter zo containers maken voor daklozen,eeen euro per dag ?

 14. Reactie van Herb

  Maria, dit lijkt me al ‘n heel goed idee. En nu naar een plaats gaan zoeken? Waar in Gent, rond Gent zou dit mogen, kunnen, welkom-zijn, gewilt worden? Iemand hier die ‘n plaats kent? Ene waarvan je ook kunt zeggen, dat de plaats verloederd bijlegt en waar je maar beter deze container zou kunnen zetten, plaats van deze verloederde plaats tagelijks te moeten blijven ogen???
  Allez!

 15. Reactie van Herb

  David, als je ermee wilt zeggen, dat voor jou mensen de vuilbaken inbehoren, toont je in gronde hoe onvolwassen je bent.

 16. Reactie van maria

  Er zijn toch karweitjes genoeg voor iedereen.Ik zou ze kost en inwoon geven vb in bejaardentehuizen of in vb rond de nieuwe vaart de straten eens te vegen.Want ieder werkt toch voor zijne kost ,jij niet?

 17. Reactie van Th

  Maria, jouw reacties tonen aan dat je, waarschijnlijk, enkel maar thuislozen van ver hebt gezien en bijlange na niet weet hoever het zo is kunnen komen bij sommigen van die gasten en met welke (soms heel complexe) problematieken ze te kampen hebben.

  Als het dan toch zo simpel is om die gasten kost en inwoon te geven en ze wat karweitjes te laten opknappen, hoe komt het dan dat zelfs dat niet gebeurd? Ik begeleid dagelijks thuislozen, en ik kan je verzekeren dat een groot deel van die gasten graag aan het werk zou gaan, maar nergens een deftige kans krijgen. Het is voor “niet-thuisloze” werkzoekers soms al moeilijk om aan een job te geraken, laat staan voor die groep mensen die ook nog een kampen met verschillende problemen (schulden, psychiatrisch verleden, drugverleden, instellingsverleden, een geschiedenis van slachtofferschap sexueel en/of fysiek misbruik, een schuldenlast door bijvoorbeeld faillisement of echtscheiding,….

  Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jij nooit in dergelijke situatie belandt en iemand tegenkomt die reageert zoals jij nu doet.

  • Reactie van azerty

   Ik hoop ook van grond van mijn hart dat ik nooit in dergelijke situaties terechtkom. Ik heb ook echt moeten vechten om niet in een dergelijke situatie terecht te komen. En aan allen die desondanks in dergelijke situatie is terechtgekomen, mijn steun en mijn begrip van ganser harte en als ik kan jullie kan helpen, zal ik dit doen want niet iedereen krijgt het geluk om dan toch een job te vinden (en dan nog op latere leeftijd).

   Maar men mag wel stoppen met het importeren van kansarmoede ! Joh, onze kansloze Belgen zouden in luxe leven als men daaraan nooit had aan toegegeven !

   En waarom werk ik ? Om een 200 euro meer te hebben dan zij die nooit gewerkt hebben ?