Man slaat echtgenote in elkaar en houdt haar week vast

zaterdag 11 april 2009 14u47 | Redactie | 35 reacties
Trefwoorden: .

Zaterdagnamiddag wordt voor het Gentse parket een man van Turkse afkomst voorgeleid. Hij had zijn vrouw in elkaar geslagen en haar vervolgens een week vastgehouden voor ze met haar ernstige verwondingen naar het ziekenhuis kon.

Lees meer bij De Standaard

© 2009 GENTBLOGT VZW

35 reacties »

 1. Reactie van Herb

  toen een Vlaming, zoals Rob De Klop van het VB, toesloeg, stond er nergens te lezen: … van Vlaamse afkomst.
  Ik vraag me nu toch af, waarom er altijd bij de nieuwe Belgen de ‘akomst’ bijgezet moet worden? Wordt de daad erdoor nog straffer? Wat wil men ons ermee zeggen?
  Of is het misschien zonder de vernoeming van afkomst, geen mededeling meer, omdat dit soort dingen binnen Vlaamse families dagelijkse kost is?

  • Reactie van nice as ice

   Beste politiek-correcte Herb: in de Koran staat er nu eenmaal dat ge uw vrouw moogt en zelfs moet afrossen, waardoor in kringen van uw Islamitische vrienden dit fenomeen vaker voorkomt…

   • Reactie van WPV

    Blij dat gij de Koran hebt gelezen, nice as ice. En dat ge niet bepaalde zinnen buiten zijn context hebt gerukt en opnieuw hebt geïnterpreteerd.
    Over Robke Klop, Herb, iedereen wist nu wel over welke Rob het ging.
    Maar het is wel juist dat bij Vlamingen (van volledig Belgische afkomst) er nooit bij staat ‘van Vlaamse afkomst’. Maar als er in de ene krant niet zou bijstaan ‘van Turkse afkomst’ en in een andere bijvoorbeeld wel, dan zouden mensen luidop vragen beginnen te stellen waarom het er in die ene krant niet bij vermeld werd. En dat wekt misschien nog meer racisme op.
    ‘t Is gene kattepis, die politieke correctheid.

    • Reactie van nice as ice

     zie Koran soera 4:34.
     Daar staat het letterlijk!

    • Reactie van WPV

     In een vertaling (reeds geïnterpreteerd) misschien wel, ja. En ik begin Steven Noels te begrijpen…

   • Reactie van Th

    Beste nice as ice, dat is nergens te vinden in de Koran, integendeel, mannen die beweren dat ze hun vrouw onder de knoet mogen houden omdat het zgz. zou mogen van de Koran, zijn verre van correct. De Koran is het eerste geschreven boek van de drie monotheistische godsdiensten die de man en vrouw expliciet gelijkschakelen (vergeet niet dat Mohammed zijn rijkdom heeft verkregen via zijn vrouw)

    De onderdrukking van de vrouw (zowel in het katholieke als islamistische geloof) heeft meer met de overwegend mannelijke dominantie in interpretaties te maken, dan met het eigenlijke geloof (net hetzelfde met de hoofddoek die eerder cultureel geïnspireerd is dan religieus i.e. op de Koran gebaseerd)

 2. Reactie van Herb

  beste nice as ice, blijkbaar hebt je weinig weten van het kath. godsdienst, want ook in het nieuwe testament mogen vrouwen “onderdanig” gehouden worden. Het is dus geen uitvinding van de islam.
  Ten tweede beste WPV: Een daad wordt niet erger, brutaler, gemener, afschuwelijker door een nationaliteit erbij te zetten. Het bestaat zelf het gevaar, dat sommige zeggen: Enfin, den Turk, en zo hun eigen voor iets beters bekijken, omdat het iemand “anders” is. Van welke godsdienst je bent, van welk afkomst heeft er niets mee te maken. Mannen slagen vrouwen! En alleen op dit feit moet worden gemikt!

  • Reactie van WPV

   Dat was ook ongeveer wat ik bedoelde, volgens mij. Wat ik erbij wilde zeggen was dat een krant of nieuwsdienst altijd de woorden moet wikken en wegen. Jammer genoeg leven we nu in een maatschappij waarin sommige kranten sowieso de nationaliteit van een crimineel bij hun artikels schrijven, als die crimineel niet op en top Vlaams is.

   En dan moet een redacteur vooral denken aan zijn eigen krant. Kiest hij ervoor om het (overigens volledig oninteressante) ‘van Turkse afkomst’-deel te schrappen, dan gaan mensen zijn krant misschien bekijken als een krant die informatie achterhoudt.

   Sommige mensen (en ik vrees dat nice as ice daar ook bijhoort) vinden dat nu eenmaal wél belangrijk, voor hen wordt die daad wél erger, brutaler, gemener, afschuwelijker… als die gepleegd is door iemand van een andere religie, afkomst, etc…

 3. Reactie van e.

  Waarom moet er per se bij worden gezegd dat de dader 38 is? Lekker weer alle 38-jarigen stigmatiseren. Bah.

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  AKkoord met bovenvermelde opmerkingen, dit ligt indrdaad zeer gevoelig. ik kom terug op een van mijn vorige opmerkingenen stel de volgende vraag: waarom wordt er nooit vermeld dat als een fransman bv in België een misdaad pleegt, dat deze fransman van Algerijnse of Marokaanse of Senegalese origine is? Misschien omdat alleen het feit van Fransman te zijn bij sommige Vlamingen al het haar doen rijzen?

 5. Reactie van Bernadette

  Ik denk dat het niet alleen een probleem is van het heeft die of die weer gedaan zoals het fenomeen wijdverspreid gekend is aangaande deze problematiek, maar ook dat er bepaalde Moslim groeperingen zijn, en dan vooral met meer uitgesproken fundamentalistische trekjes, die maar al te graag de rollen valselijk omdraaien om daarmee dan hun eigen gruwelpraktijken te kunnen verbergen.

  Dus door de afkomst er bij te zetten ontneemt men in zekere zin die groep om de vinger naar de Belg te gaan wijzen zijnde een niet-Moslim. Voor deze groep is het ook altijd de andere, en wanneer men het erbij zet zijn ze soms zelfs fier op hun afkomst daar moslim fundamentalisten geen enkel respect hebben voor een mensenleven, zelfs niet voor dat van een Moslim tenzij het belangrijk is voor de zaak, en dan door hen in een heel ander licht bekeken dan het eigenlijke respect voor het leven, meer business stijl, een menselijk ding dat kan gebruikt en misbruikt worden wanneer ook voor de zaak in de verovering van het Westen dus, het alomgekende return van het Kalifaat met bijhorende gruwels, vooral naar de vrouw en kinderen toe alsmede diegenen die halsstarrig weigeren zich tot de Islam te bekeren.

  Men heeft dan ook in de huidige politieke Moslimwereld werelwijd het fenomeen dat sommige politiekers onder hen maar al te graag jegens niet-Moslim politiekers wensen uit te pakken met kijk: Jullie hebben dezelfde problemen onder uw burgers, terwijl dit ook zo is, maar waarbij het dan soms een Moslim betreft en dus niet wat zij echt bedoelden.

  Men kan het vertalen met een soort van politiek tit for tat spelletje waarin het respect voor een mensenleven vanuit één groep dus zo goed als onbestaande is tenzij voor de schijn, om de tegenstander ermee te bedriegen, chantage dus om dat of dat te verkrijgen zoals bijvoorbeeld de ondergang van Israël en het einde van het Joodse geloof, en hier ook valselijk inspelend op de onterechte wijdverspreide eeuwenoude Christelijke haat stereotypes. Ja, zelfs plaatselijk niet daartoe vatbare daden worden dan soms bovengehaald om bijvoorbeeld te stellen dat de Islam veel liefdadiger is dan de Westerse waarden terwijl dit met betrekking tot sommige Islamitische landen ronduit onwaar is aangaande praktijken van het regime en hun schrikbewind zoals bij de Taliban bijvoorbeeld, of ook Iran, en ja Hamas of een Hezbollah, om nog maar te zwijgen van Al Qaida.

  De redenering is zoals het oude Rome, namelijk dat er alleen maar wereldvrede kan komen wanneer zij en hun wetten de gehele wereld met ijzeren vuist in hun macht hebben, en met een volledige afkeer van diversiteit zoals ook Rome het toepaste. Dus in zekere zin verschilt hun fundamentalistische Islamitische drang naar wereldwijde macht niets met dat van de aloude Romeinse geest, of zelfs Griekse of welke oudheidkundig rijk ook, met uitzondering van dat van Koningin Esther ten tijde dat zij een ommekeer kunnen bewerkstelligen heeft in de op hande zijnde ijzeren gruwelvuist van Haman.

  Daarom denk ik dat westerse kranten wereldwijd het uiteindelijk zo blijven omschrijven daar menig niet fundamentalistische Moslim ook geen enkele moeite doet om hun fundamentalistische medebroeders/-zusters met de vinger te wijzen hoofdzakelijk uit schrik om omgebracht te worden, en dan maar soms gretig meedoen met waar ze in werkelijkheid niet aan willen meedoen zichzelf bedriegend van kijk: eindelijk krijgen we ook aandacht, en dus in dit licht een misplaatse redenering daar vooral jongeren onder hen dit verkeerdelijk begrijpen als zijnde het teken om ongehoorzaam te zijn aan de plaatselijke wetgeving.

  Een oplossing daartegen is niet zo direct voorhanden, ook niet via kansen op een job, daar menig niet-Moslim hen geen bescherming kan bieden terwijl menig niet-Moslim, vooral in extreme linkse middens, dit gaan misbruiken om hun eigen anti-dit en anti dat spelletjes kracht bij te zetten niet goed beseffende door hun idem blinde machtswellust in wat voor gruwel ze daarmee op een verhoog aan het zetten zijn. Hun machtswellust is het hebben van een evenzeer grote honger naar vernielzucht, ook de ondergang van dus, en de kick die dat met zich meebrengt, zoals bij een drugsverslaafde.

  Bij de jongeren onder de Moslims die tot geweld overgaan is het in werkelijkheid een haat jegens henzelf zonder dat ze dit echt beseffen omdat ze zich tussen twee vuren bevinden en er niet uitkunnen gezien je eens Moslim dit juk binnen de gemeenschap niet kunt afleggen. In de Moslimwereld heeft men noch steeds het recht om een moslim die zich afscheurt van de Islam om te brengen, te vermoorden zonder dat daar strafrechterlijke consequenties aan verbonden zijn binnen de Sharia althans. En bij gebrek aan steun vanuit de niet-Moslim wereld volgen ze dan maar gedwee het drukkend juk gezien de enigen die hun steunen dan ook nog eens ongelukkig genoeg extreem linkse personages zijn die evenzeer machtswellustig zijn als hun fundamentalistische moslimgroepen.

  Armoede en werkloosheid kan een oorzaak zijn zoals men in het Westen te pas en te onpas aanhaald, maar weet dan dat menig fundamentalistische leider de mensen onder zijn bewind bewust in armoede houd om dit te misbruiken zodat hij en zijn cornuiten nog meer liefdadigheidsgeld in hun zakken kunnen steken. En te samen met ‘blinde’ extremistische linkse politieke elementen en/of politiekers die met eenzelfde ‘blind’ haatgevoel een zekere vorm van macht uitoefenen kunnen ze dus ook bekomen dat moslims in Westerse landen bewust onder de knoet gehouden worden om zo welbepaalde inhumane beslissingen te kunnen doorvoeren voor de zaak.

  Is er een oplossing mogelijk?

  Problemen zijn er om opgelost te worden wanneer alle mensen maar terug mogen echt mens-zijn in diversiteit. Dat ze er terug recht op krijgen. Maar het kernprobleem ligt niet bij de ander, maar bij henzelf. Israël is bijvoorbeeld niet het probleem. Niet het Westen is het probleem. Het probleem ligt in onszelf, en niet daarbuiten.

  Dus kranten zouden kunnen spreken van een autochtone en allochtone belg, maar dan gaat men weer een veel grotere groep viseren. En met gewoon Belg maakt men alle belgen zwart, uitgezonderd de Moslim want in zo’n geval halen ze veelal hun tweede nationaliteit naar boven al was het maar om de gruwel van bloedhaat en dergelijke niet onder ogen te hoeven te komen, te gaan kijken in hun eigen-ik dus. Maar namen mogen wettelijk nooit en juist ook niet vermeld worden.

  Dus blijft er maar één oplossing over, namelijk van die of die afkomst zonder meer, ook wanneer het een autochtone belg betreft. En daar kranten nieuws behoren mee te delen kan men een nieuwsfeit niet in de doofpot steken want dan krijgen we weer alom een ander soort protest.

  In elk geval is het uiterst belangrijk om nu meer dan ooit in deze uiterst super gevoelige maatschappij de feiten juist mee te delen, en niet toe te geven aan propaganda spelletjes.

  Gewoon meedelen zoals het werkelijk is, en met betrekking tot informatie vanuit de Moslimwereld eerst goed checken vooraleer men dus iets uitprint daar veel valse of gemanipuleerde, zij het uit schrik of niet, bewust of onbewust, berichten uit die wereld de ronden doen.

 6. Reactie van rony coekaerts

  op welke basis durft men mensen in te delen naar afkomst, religie of kleur van hun vel of ogen?
  turkse afkomst! van waar dan wel? dat is groot. istambul of atalya?
  fransman! van rijsel, parijs of marseille?
  spanjaard! van madrid, barcelona of granada?
  chinees! van mongolie, tibet of shanghai?
  vlaming van oostende, gent of leuven?
  dat maakt een enorm verschil als je die wil zoeken.
  niet alle turken zijn islamiet, net zoals er joodse mensen in marokko wonen.
  voor verschillende onder jullie zal dat misschien als een schok overkomen: ik ben een niet.katholieke vlaming, generaties geleden spanjaard-joods, dat bestaat echt.
  zonder grap: voor mij is het werkelijk tegen de borststotend dat men dat in de media nog gebruikt.
  ik geef grif toe dat het niet gemakkelijk is.
  roma en sinta komen voor het meest uit roemenie, bulgarije…….
  moet men dan van roma spreken? of van roemeense bendes?
  dat is beledigend voor beiden.
  voor mijn part spreekt men van een 38jarige man, dievenbendes, overvallers……
  maar die afkomst speelt geen rol.
  veeg ik daarmee de problemen onder de mat? helemaal niet!
  maar voor mij zijn dat sociale problemen, waar afkomst, achtergrond en desnoods religie een rol spelen. zo lang is het niet geleden dat gentse stadswijken een stempel hadden.
  vorige zaterdag naar een vlaams trouwfeest geweest. de bruidegom heeft zich wel moeten laten dopen, communie en vormsel gekregen voor hij mocht trouwen: 2009! die pastoor was trots op het feit dat hij een verloren schaap naar de kudde had gebracht!
  toch raar dat saoudische prinsen, echt van de meest behoudsgezinde islamitische strekking, waar de sharia heerst, waar slaven gewoon zijn, waar men over democratie of vrouwenrechten nog nooit gehoord heeft, vrolijk hier ontvangen worden. geld?
  ik zie het beeld nog van paola in gewaad en vod op het hoofd, die vr.minister die geen hand kreeg. nu ja er hingen een pak bestellingen vanaf.
  die armere “allochtoon” kan op minder sympathie rekenen. generaties lang.
  nb. dezelfde vod had ze op haar hoofd toen ze bij de paus mocht komen. van een ondemocratische, vrouwonvriendelijke, autoritaire religieuze macht gesproken!
  graag zou ik hebben dat bernadette eens dezelfde bedenkingen maakt over de problemen die bv. het christendom bij onze jeugd of de samenleving veroorzaakt. weet ze wel dat het catholieke bendes, soms onder leiding van pastoors en nonnen, waren die in kroatie, ruanda…….een pak burgers hebben uitgemoord? niet lang geleden.

  • Reactie van Clay

   Telkens er een probleem aangekaart wordt ivm allochtonen in onze gemeenschappen snel in het wilde weg verwijzen naar andere situaties, godsdiensten, landen etcetera… heeft een naam : rond de pot draaien. Face the facts en steek jullie kop niet in het zand, want da ‘s vluchtgedrag, en dat zorgt er alleen maar voor dat situaties verzuren. Tot het boeltje ontploft. En dan aan haarklieverij gaan doen en gaan zitten verwijzen naar duizend-en-één andere landen en religies en tijdperken uit onze geschiedenis helpt ons niks vooruit… Net zoals beweren dat iemands afkomst (sociaal, etnisch én religieus) van geen belang is. Klopt niet, en helpt alleen maar in het kader van dat fameuze rond de pot draaien…

   • Reactie van Bernadette

    Het is niet rond de pot draaien Clay want het probleem zit soms veel verder en dieper dan men denkt.

    In de Moslimwereld is dat bijvoorbeeld een plaats zoals Afghanistan en Iran, maar ook Libanon volgens de Hezbollah.

    Zeg nu zelf: Wat zou u zeggen wanneer een collega Moslim van uw werk die zeer goed zijn brood verdient opeens zegt dat hij voor een maand op vakantie vertrekt, maar in werkelijkheid naar een trainingskamp van Al Qaida in Afghanistan gaat?

    Wat als een collega moslim opeens verklaart dat hij voorstander is van het invoeren van de Sharia en het ontnemen van de vrouw haar verworven rechten, en idem voor het kind?

    Kunt u het u inbeelden dat miljoenen kinderen ongeletterd door het leven zullen gaan? Dat al het werk dat men tientalle jaren gedaan heeft om iedereen geletterd te laten worden een maat voor niets geweest is? Dat vrouw en kind maar moeten geloven wat hun man hen wijsmaakt in zo’n type samenleving die geenszins op een cultuur gestaafd is, maar waar een mens als een ding wordt beschouwd en niet het leven dan de dood geëerd zal worden? Kunt u zich inbeelden hoe rampzalig dit voor de ons omringende natuur zal zijn?

    Hoe zouden vrouwelijke collega’s daar behoren mee om te gaan daar die collega hen in principe dus verafschuwt, geen greintje respect heeft voor hen, en volgens zijn visie hij het recht heeft om hen dus bont en blauw te slaan of te stenigen zo ze hun ontslag niet geven?

    Die wensen en vragen vinden hun oorsprong niet in België want vele Moslims kijken naar Islamitische satellietzenders waaronder enkele regelrechte opruiende taal verkondigen jegens het Westen en onze waarden zoals de zender van de Hezbollah bijvoorbeeld. In sommige westerse Moskeeën zijn het buitendlandse Imams die er de plak zwaaien zoals uit Saoedi Arabië dat een uitgesproken anti-westerse Islamitische leer verkondigd. Of weet u niet dat bijvoorbeeld een redelijk aantal Amerikaanse scholen een Saoedische eigenaar hebben. Wat met Europese scholen??

    Wat dus wanneer die man zijn vrouw geslagen heeft omdat hij zichzelf laten brainwashen heeft door zulke televisiezenders en/of door de Imam van zijn Moskee?

    Als je één van de links gevolgd heb zul je bemerkt hebben dat velen zich in de Swat vallei in Pakistan zich gaan vereenzelvigen zijn met de Taliban na het wekenlang luisteren naar altijd dezelfde opruiende boodschappen op de radio, en daarna op roof- en moordtocht vertrokken doorheen de streek als ware ze onder bewuste hypnose.

    Dus het probleem zit soms veel verder en dieper dan men zou kunnen vermoeden. Het hoofd niet in de grond steken is durven openstaan voor de realiteit, een realiteit die zijn oorsprong soms ver buiten onze grenzen heeft. Want wie zegt dat er niet hier uiteindelijk ook meer en meer Moslims, die zelfs goed hun brood verdienen, zich genegen gaan voelen jegens het Taliban regime nadat ze maandenlang naar hetzelfde zitten luisteren hebben, en dus geen besef meer hebben van wie ze werkelijk zijn of waren, of wat nog echt de werkelijkheid is. Vergeten we ook niet dat vele van die Taliban leiders drugsbaronnen zijn, en sommige vormen van drugs je in een hypnotische toestand kunnen brengen.

    Zulke gevallen zijn er dus, ook hier spijtig genoeg, en ook naar al die Moslims toe die niet in die Taliban, Hezbollah of Hamas, of Iraans regime val wensen te lopen van ja toch een minderheid. Zo’n moslim kent veelal geen armoede, maar misschien dat hij vind dat vrouwen te veel vrijheden en rechten kennen en/of dat westerse waarden hem al lang een doorn in het oog zijn. Maar toch wil hij er niet weg.

    Nu, hoe zouden we daar tegenover moeten reageren om bloedvergieten te vermijden?

    Er is voor die mensen maar één enkele oplossing, namelijk België, nee Europa moet de Sharia invoeren voor alle belgen en Europeanen dus en iedereen behoort zich tot de Islam te bekeren. Al diegenen die dat niet doen zullen omgebracht worden, maar krijgen in het beste geval nog de tijd om hun boeltje te pakken en weg te vluchten. Maar naar waar????

    Of een andere oplossing: Men pakt die mensen op en berecht hen volgens de westerse waarden en we geven massaal niet toe aan die terroristische druk.

    Juist, we behoren te tonen aan de gehele Moslim meerderheid dat we hen niet in de steek laten zodat zij niet hoeven te vrezen om op te komen voor wat zij vinden dat hun levensvisie de echte Koran weerspiegelt. Zolang dat we in het Westen zulke terroristische regimes blijven paaien zodat het zich als een kanker blijft uitzaaien zullen meer en meer Moslims uiteindelijk geen enkele andere uitweg zien dan zich over te geven aan de wensen van Moslim terroristen waar ook ter wereld. Maar het zal niet helpen wanneer we in het westen mee gaan zeulen in het straatje van zondebokken die dan ook nog nota bene vanuit Moslim terroristische, en gesteund door Iran, hoek opgedrongen worden.

    Het is dus 5 voor twaalf in die materie. En het signaal van satelietzenders kan gestoord worden!!! En dat is al een begin, maar willen de politiekers dit doen in een samenleving met vrijheid van meningsuiting, ook in de media zonder aan suspens en gerechtelijke eigen zondebokken veroordelingen te willen doen om de kijkcijfers?

    En wat Rony aanhaalt is volledig juist inzake het Christendom. En ik weet goed wat er gebeurt is rond het jaar 1500 van de Christelijke tijdrekening op het Iberische schiereiland met de Morano Joden. Ik weet het maar al te goed.

    Ik weet ook maar al te goed dat er een strekking binnen zelfs de katholieke kerk heerst die maar ook al te graag de vrouw wil verbieden werk te hebben, gelijke rechten. Ik weet maar al te goed dat er nog stromingen, zelfs binnen de Katholieke kerk heersen die extreme anti-Joodse gevoelens koesteren en dus maar al te graag het einde van Israël en het Jodendom willen zien voltrokken worden alsook van andere minderheden die niet voldoen aan hun blanke superieure waanzinsvisie, en daarbij zelfs een pact met iets dat in werkelijkheid niet bestaat zullen sluiten verkeerdelijk denkende dat die hen in dit specifiek geval zal sparen. Ik weet dus ook maar al te goed dat de westerse media voor zulke personages een fel begeerd object is om hun wensen hopelijk kracht bij te zetten in woord en daad.

    Trouwens Rony: Ik ben zelf ook een niet katholieke vlaming.

    Was het dus allemaal maar simpel Clay. Alleen is het niet zo, en in dat geval is de vermelding van Turkse afkomst ook een teken naar die gemeenschap toe om van binnenuit er te voor gaan zorgen dat ze orde op zaken zetten jegens individuen die duidelijk te kennen geven dat ze het Westen haten. Dat ze intern orde op zaken zetten daar ze jarenlang er geen moer om gegeven hebben dit te doen.

    Wij zelf als westerlingen doen dat ook, want het nieuws puilt dagelijks uit van de maatregelen die onze regeringen nemen om die of die uitspattingen in de kiem te smoren!!!

    Het is tijd dat ook de Moslimgemeenschap het hoofd niet meer in het zand steekt en het onkruid met wortel en al vernietigd, want een kiem is het allang niet meer, integendeel. Als de Koran echt niet is wat Iran, de Taliban, de Hezbollah en Hamas beweren, dat ze dat dan ook duidelijk te kennen geven door niet te gaan meelopen met dezen hun verzuchtingen, maar massaal tegen hen protesteren, met bijvoorbeeld geen Sharia voor ons dat laat ons niet vergeten een zuiver menselijke en mannelijk geinspireerde wetgeving is. Alleen, zullen ze de moed daartoe hebben?

    Het kan alleen als we als westerse niet-Moslims hen daar dan ook massaal in gaan steunen op voorwaarde dat we zelf ook niet meedoen aan het zondebokken gedoe want hun probleem zit diep intern geworteld, niet meer en niet minder.

    • Reactie van S

     Misschien ‘s je reacties beginnen verfilmen en een link naar youtube posten…

 7. Reactie van Bernadette

  Wat een gedacht S.

  Maar er zit wel iets in in de zin van een documentaire recht voor de raap zonder censuur, propaganda en verbloemingen alsmede camera doden voor wereldnieuws die 5 minuten later lekker levend terug uit de ziekenwagen springen zoals men in Palestijnse gebieden gewend is te ensceneren.

   • Reactie van Steven Noels

    Geeuw. Ben ik hier de enige die zich stilaan begint te ergeren aan het consequent misbruiken van de commentaarfunctie voor het verkrijgen van het Eigen Gelijk? ‘t Is hier GENTblogt hé.

    Ik ben me er -denk ik- redelijk van bewust dat er in allerhande hoeken van de wereld en door alle mogelijke bevolkingsgroepen dingen toegelaten worden die voor een andere groep, of de mensheid an sich, niet door de beugel kunnen, of zelfs ronduit het dier amper ontgroeid zijn, maareuh: ‘t is niet met LUID en VEEL te roepen dat iemand Meer Gelijk krijgt hoor.

    Anoniem zitten schelden en subversieve of reactionaire cafépraat verkopen op het internet, dat is ZO moedig (maar vervelend voor de mensen die al die bagger moeten zien voorbijkomen). ‘t Is onwaarschijnlijk hoe een leeg commentaarveld de overtuiging uitlokt dat men daar per sé iets MOET in achterlaten, ook al is het maar half of bij voorkeur zelfs niet gerelateerd aan het bovenstaande bericht of algemeen thema (Gent, weetwel).

    Gentblogt, het hondentoilet voor flatulente commentatoren.

  • Reactie van S

   Voor alle duidelijkheid: mijn opmerking ging alleen over de lengte van je posts – over de inhoud kan ik niks zeggen, want ik heb geen tijd om ze te lezen…

   • Reactie van Bernadette

    Dan behoor je er ook niet op te reageren S als je er geen tijd voor hebt om het te lezen, en die actie reactie alleen vrijhouden voor diegenen die er wel de tijd voor willen nemen.

    Opiniestukken in kranten zijn trouwens soms nog veel langer, maar zoals ik hier probeer zijn het ook artikels die proberen dieper in te gaan op een welbepaald thema.

    U wenst u niet te vergewissen van diepgang, maar eerder neemt u genoegen met kortzichtigheid, en dat is uw volste recht, maar ik heb graag diepgang, want de kern van welk probleem ook zit hem vaak zeer diep, en kan nooit oppervlakkig opgelost worden want dan zal men veelal onterechte beslissingen nemen met alle gevolgen vandien zoals ook Wereldoorlog II bewezen heeft, een gevolg van het appeasement beleid dat westerse regeringen toen gevoerd hebben jegens het Duitse nazistische regime toendertijd. Men handelde oppervlakkig kortzichtig en wilde niet luisteren naar diepgang ondanks dat die er wel degelijk was. Maar men had er of wilde er geen tijd voor maken.

    • Reactie van Bernadette

     …. en men sloot bijgevolg de ogen voor de werkelijkheid sedert 1933, voor wat er daadwerkelijk aan de gang was.

 8. Reactie van Bernadette

  Toch zijn de reacties die ik zelf en vele andere schrijven wel gerelateerd aan het verhaal Steven zoals ook de links bewijzen.

  Daarmee hier nog een link om u dit te verduidelijken met een voorval in Spanje:

  https://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090415_048&ref=nieuwsoverzicht

  Zoals u zult merken vind wat hier of zoals in Spanje gebeurt werkelijk zijn oorsprong niet hier, maar in de ver van mijn bed show. Die man hier in het gent blogt artikel heeft duidelijk gehandeld volgens begrippen en waarden die gangbaar zijn binnen de Taliban bijvoorbeeld, maar niet hier in het Westen.

  Dus om een probleem van die aard op te lossen en tot het verleden te laten behoren behoren we ook open te staan voor de kern van de zaak, en die ligt niet hier!!

  Mogen wij als westerse vrouwen in Saoedi Arabië bijvoorbeeld in t-shirt rondlopen?

  Mogen we ons Joods, Hindu of Christelijk geloof daar openlijk vieren?

  Waarom zouden we dan behoren toe te laten dat sommige Moslim mannen zich hier wonende beroepen op de Sharia en het recht opeisen om hun vrouw in mekaar te slaan wanneer het hen belieft.

  En toch zijn er westerlingen die hen zonder verpinken zouden gaan steunen al was het maar om op te vallen!

  Vergeten we niet dat volgens de Taliban Sharia die zeer nauw aanleunt bij de Saoedische Islamleer vrouwen niet door andere mannen mogen benaderd worden, en dus geen mannelijke dokter, maar meisjes mogen niet studeren en dus kunnen er geen vrouwelijke dokters aanwezig zijn.

  Conclusie: vrouwen en kinderen worden volgens Taliban regime op medisch vlak aan hun lot overgelaten met gevolg dat velen onder hen vroegtijdig zullen omkomen.

  En ziet u niet de gelijkenis met deze man hier in dit gent blogt artikel die zijn vrouw een week lang zonder verzorging als een gevangene opgesloten heeft. Een man dus van Turkse afkomst met Taliban genegenheden!!

 9. Reactie van Herb

  Bernadette, als je zegt, dat die man die zijn vrouw heeft geslagen in gronde vanuit de Sharia heeft gehandelt, de Koran als de basis van zijn daad bekijkt, hoe verklaar je dan het in elkaar timmeren van blanke vrouwen door blanke mannen? Graag uitleg.

 10. Reactie van Bernadette

  Hier gaat het over de man van Turkse afkomst en dus gelijkenissen met de Taliban en het recht die zij opeisen om hun vrouw bont en blauw te mogen slaan zonder daarvoor ooit berecht te worden.

  Wanneer westerlingen dit doen heeft het veelal niets met geloof te maken, maar bijvoorbeeld met alcohol intoxicatie om één belangrijk terugkerend feit fenomeen aan te halen aangaande materie.

  In de Islam is het drinken van alcohol en het nuttigen van drugs wat dan ook verboden. Maar wanneer westerlingen hun vrouw bont en blauw slagen is dat vooral ook soms uit onmacht, en denken dat een man zich zo moet gedragen om zich mans te kunnen voelen. In een enkel geval wordt de vrouw zelfs vermoord. Iets wat bij deze Moslim ook kon gebeurd zijn gezien de vrouw quasi een weeklang met interne bloedingen zat opgescheept zonder verzorging.

  U weet wel: het cliché van de oermens, lang voor er sprake was van religieus monotheisme, die zijn vrouw aan de paardestaart neemt en over de grond voortsleept naar hun grot, en misschien in die tijd ook om haar te verkrachten, een sexuele daad tegen haar wil.

  Men zou dus in zekere zin kunnen stellen dat dus de Islam dit voorbeeld overgenomen heeft en dat bijgevolg ook de Koran meerdere religie wetsgebruiken in één boek verweven heeft waardoor het dus niet van G-d komt, maar simpelweg door een mens ter boek gesteld geworden is als een soort menselijke religieuse biografie mits enkele persoonlijke haat nootgevoelens erin verwerkt. Het is dus als het ware niet de verkondiging van één enkel geloof in G-d, maar in zekere zin een compilaties van meerdere goden in één boek, en anders verwoord om het verband met elkaar te vervagen.

  Men zou zelfs kunnen beweren dat de Koran in zekere zin kan beschouwd worden als niet alleen een mannelijke (menselijke natuur/ego) verkrachting van de vrouwelijke (menselijke spirituele/ziel) Torah, maar evenzeer zo van het evangelie, en ook de Hindu religie. Allez ja, althans en zeer uitgesproken volgens de Taliban en mannelijke Sjiiten, maar het zou me niet verwonderen dat ook Soennieten in dit straatje wonen daar Saoedi Arabië hoofdzakelijk Soennitisch is.

  Link als documentatie ter argumentatie:

  https://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=H52929TR&subsection=2

  Men zou dus ook kunnen stellen dat meer en meer westerse op sex beluste mannen zijnde niet-Moslims zich wie weet ook meer daarin tot de Islam aangetrokken zijn gaan voelen en hen dus zonder verpinken en besef voor welke gruwel ze zich neerbuigen ook gaan bezondigen aan gelijkaardige praktijken, al was het maar om hun mannelijke daad van mans mogen zijn kracht bij te kunnen zetten zonder dat men daarvoor bestraft zou kunnen worden.

  In een multiculturele samenleving is het niet ondenkbaar dat men gebruiken van anderen overneemt zonder er bij stil te staan waar men aan begint zoals in dit specifiek geval bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld genitale verminking van de vrouw onder enkele Moslimgroepen, maar tevens een bewijs hoe de Islam gebruiken van vóùor de Islam in een regio incorporeert in hun geloof zijnde toegestaan door de Koran.

  Feit is dat de Joodse, Hindu, en Christelijke religie alsook het Buddhisme zulke vrouw onterended praktijken ten stelligste verwerpen, en men zal er ook geen enkele verwijzingen vinden naar zulke praktijken in bijvoorbeeld de Torah, zelfs niet in de evangelies.

  • Reactie van Th

   Beste Bernadette,
   De meest voorkomende interpretaties van de Koran, de Bijbel en de Torah zijn mannelijke interpretaties.
   Het is er echt wel over om te stellen dat vrouwonvriendelijke en onterende praktijken enkel door de Koran worden goedgekeurd. Vergeet niet dat de Torah, de bijbel en de Koran niet enkel in de zelfde regio zijn ontstaan, ze bouwen ook verder op elkaar.

   Dus niet enkel de Koran incoporeert pre-islamitische gebruiken, ook de Katholieken en de Joden hebben oude culturele gebruiken overgenomen.

   Er zijn Joodse groeperingen waar de vrouw ook weinig tot niets heeft te zeggen en in een tweederangspositie wordt geplaatst, idem dito bij de Hindi en de katholieken.

   Anderzijds is het ook zo dat in al die geloofsgemeenschappen, je ook het tegenovergestelde vindt en de vrouw wel als volwaardig wordt beschouwd. Het hangt dus grotendeels af van welke interpretaties je voorstaat.

 11. Reactie van nice as ice

  Een boeiend debat en interessante bijdragen. Waar, volgens mij, echter aan voorbijgegaan wordt, is het feit dat de Islam een bijzonder sterke “zuil” aan het worden is in Europa. Zeker hier, in het Westen. Deze godsdienst eist steeds nadrukkelijker haar plaats op. Bovendien houdt de Islam zich niet alleen bezig met haar aanhangers onder de knoet te houden, maar eist ze ook van niet-gelovigen dat zij zich aanpassen aan haar overtuiging. Bovendien -en dit is écht belangrijk- gelooft de Islam NIET in de scheiding van Kerk en Staat. Het is vooral dàt wat de Islam gevaarlijk maakt. De Islam is ook een zogenaamde “veroveringsgodsdienst”. Dwz dat de islamiet-in-de-straat verplicht is anderen te overtuigen én te bekeren.
  De “linkse” medemens heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de ontvoogding van de mensen. Links heeft er voor gezorgd dat de Kerk minder macht kreeg. Het is daarom dat ik absoluut niet begrijp waarom links momenteel de Islam zo sterk steunt… Volgens mij zijn alle godsdiensten gevaarlijk. Het is echter de Islam die momenteel dringend gestopt moet worden. Proberen hier in Vlaanderen de Joden hun wil op te leggen aan de anderen? Neen! Proberen de Christenen dat? Neen! Maar je kan er toch niet naastkijken dat de Islam dit wél doet!

  • Reactie van nice as ice

   En aan al diegenen die vinden dat dergelijk debat hier niet thuishoort: deze problematiek speelt zich niet alleen ver van ons bed af. Hier, bijna letterlijk onder onze neus, in Gent, de Islam sterk aanwezig. Dit is inderdaad GENTblogt. Aangezien dit een Gentse problematiek is, hoort dergelijk debat hier zeker thuis!

   • Reactie van Th

    Beste nice,

    Die moslims die eisen dat anderen zich aanpassen aan hun geloof, volgen de Koran niet. De Koran staat letterlijk voor “weg in het midden” ofte “de middenweg”, en daarin is geen plaats voor extremisme.

    Probleem is dat er steeds groeperingen zijn die zich zaken permitteren onder het mom van “het geloof” (zowel islam, katholiek, hindu,…)maar in feite is het “geloof” een drogreden en poging om eigen niet koosjere daden te vergoeilijken.

    • Reactie van Bernadette

     Beste Th,

     Heb je er de Koran eens goed op nagekeken inzake wat je schrijft, en dan in het bijzonder de soeras aangaande de niet-gelovigen en niet-Moslims? En wat men van de Moslim terzake verlangt in hoe hij/zij behoort te handelen?

     Er doen hoogst waarschijnlijk verschillende interpretaties de ronde zowel in Moslim middens als niet-Moslim gemeenschappen. Maar toch: Welke is de juiste zou men terecht kunnen aanhalen? En weten ze dat zelf wel?

     En daar zit hem dan juist weer de misleiding naar anders gelovigen toe zoals met het feit dat men er niet Yitchak (=Isaak) door Avraham laat offeren, maar Yishmael (Ismaël).

     En dat betekent dan dat de Koran een boek van haat geword, en niet van respect voor het leven alsmede dus voor andere geloofsbelevenissen in G-d alsook levenswijzen. En op dit eigenste moment zijn de Moslims die deze interpretering volgen in de meerderheid daar quasi niemand in het Westen bereid is de minderheid te ondersteunen en in bescherming te nemen.

     Een Italiaanse Moslimgeestelijke zei het een paar jaar geleden zo: Israël, het gehele bijbelse Israël behoort de Joden toe en niemand anders. Het is hun eigenste huis, hun land en bijgevolg eigendom. Deze zienswijze verlangt de Koran van elke Moslim.

     Hoevele Moslims zijn hem daarna openlijk daarin gevolgd??

     Bitter weinig daar velen voor hun leven vrezen, ook al omdat ze uit nieuwsberichten lijdzaam moeten vernemen hoe westerlingen massaal hun terroristische gedachtengoed Moslims steunen ten nadele van wat zij beschouwen als zijnde de ware Koran, ook naar de Joden en Israël toe.

     Alleen, hoe bekijken zij het Yitchak Yishmael begrip want daarmee aanvaard men of verlangt men de vernietiging van niet alleen een geloof, maar ook het volk die dit geloof aanhangig is en naast hen ook de Christenen daar het ook voor hen Yitchak is en niet Yishmael.

 12. Reactie van Bernadette

  Beste Th,

  Een kleine correctie: De Torah en het Joodse geloof volgens G-d’s overlevering aan Moshe stoelt zich niet op geloofsgebruiken van andere pre-Joodse godsdienstige uitingen, maar hebben een volledig eigen structuur waarbij elke anders-gelovige zonder meer aanvaard wordt als zijnde een schepsel van G-d. Misschien daardoor uw verwarring terzake.

  De Torah spreekt ook over Noah waardoor men het ontstaan van de Noahiden krijgt, maar ze zijn niet-Joods ondanks dat hun manier van leven er zeer nauw aan verwant is. Het specifieke Jodendom is ontstaan ten tijde van Moshe met een geheel eigen structuur. Noah is in zekere zin het fundament van het gebouw terwijl Moshe het gebouw zelf is in zijn geheel, en met de gehele Torah als hoeksteen.

  De Torah op zichzelf is niet alleen zomaar een Heilig Boek, maar is ook profetisch van aard, en vooral spiritueel naast een ja quasi geschiedkundige verhaallijn. Maar om de Torah echt te kunnen doorgronden zijn er jaren studies voor nodig van ook de geschriften van de Joodse sagen en dus ook de Talmud en de Mishnah en zelfs de Zohar.

  Toch draagt ieder het in zijn/haar hart, en kan men het van daaruit ook dieper begrijpen zo je tenminste ten volle begrijpt waar het hem over gaat, en bovenal jezelf blijft, namelijk een ziel in een mensenlichaam. En de ziel is altijd goed zoals ook het lichaam. Het zijn alleen en uitsluitend de gedachten die beiden kunnen corrumperen. Daardoor is een hel alsmede bijhorende bewoners en leiders onbestaande daar men het Hebreeuwse woord terzake compleet verkeerd vertaald heeft met alle gevolgen vandien dienaangaande zoals de Evangelies en de Koran bewijzen.

  Toch wordt er nergens in de Torah opgeroepen tot vrouwonterende praktijken daar de vrouw in het Joodse geloof het hoofd van het gezin is en niet de man. Zij is de zon in huis, de verpersoonlijking van de schepping daar ze het leven ter wereld kan brengen. Een feit dat met zich meebrengt dat ze niet dezelfde religieuse praktijken behoort te voltrekken als de man gezien hij in geloofssterkte in principe een verdieping lager staat dan de vrouw. Als kind ben je dus in een huisgezin met ouders waarbij de één Joods en de ander niet-Joods is alleen maar Joods wanneer je moeder dit ook is. In het geval beide ouders niet-Joods zijn kijkt men naar de grootmoeder langs moeders zijde.

  De zo welbekende Tempel op de Tempelberg was trouwens een quasi levendige getuige van het hoogste respect jegens alle volkeren daar alle volkeren er welkom waren tot welke geloofsgroep ze ook mochten behoren zonder één enkele bijkomende voorwaarde daaraan verbonden. Ieder was er toegelaten om te bidden tot de G-d der Joden.

  In de Islam daarentegen wordt het door de plaatselijke Mufti verboden om op de Tempelberg te Yerushalayim, en de hoofdstad van Israël, te bidden zo je niet-Moslim bent, en wordt er ook streng op gecontroleerd. Bedreiging met de dood zijn niet ongewoon jegens een niet-Moslim mocht je er toch bidden, zelfs jegens een niet-Jood dus.

  En dat er ook wantoestanden zijn binnen de Joodse gemeenschap jegens de vrouw ga ik niet tegenspreken daar zulke onmenswaardige gedragingen zich in elke bevolkingsgroep voordoen zij het veelal om andere redenen dan bijvoorbeeld binnen de Islam. Toch zijn er ook religieuse Joodse wetten jegens die wanpraktijken!!

  Maar weet dat vele orthodoxe vrouwen met een hoge graad van vreugde zich toeleggen op het vervullen van de huiselijke Joodse waarden ten overstaan van het gehele gezin. Vele Joodse orthodoxe vrouwen kiezen ook vrijwillig om uit werken te gaan zonder meer en zonder welke vorm van weerstand ook.

  En in Israël zijn er vele bedrijven die actief meewerken om hen ook op religieus vlak de nodige vrijheid te verschaffen aangaande hun manier van leven. Als zij bijvoorbeeld een kwartier pauze hebben willen ze niet dat hun baas hen daarvoor betaald, maar alleen voor de werkuren die ze daadwerkelijk gepresteerd hebben.

  En een Joods leven is één van de supergemakkelijkste vormen van gelovig leven die er ter wereld maar kan bestaan tenzij je niet in Israël woont natuurlijk. Maar dat even terzijde gelaten verlangt het Joodse geloof in principe zeer weinig van de gelovige dan dat hij/zij ten volle gaan voor het mens-zijn naar G-d’s beeld in woord en daad.

  En wanneer het je echt lukt om de Torah diepgaand te doorgronden zul je een ware schat aan informatie vergaren zoals dat het dan misschien wel door Moshe mag neergeschreven zijn, het uiteindelijk toch van G-d afkomstig is, en in weze een Hij/Zij wezen. Eens je dat beseft zul je zien hoe vrouwvriendelijk het is daarbij beseffende dat men geen vaat- of wasmachine in die tijd had alsook geen kookfornuis of microgolfoven noch computers als telefoons en liften met stemherkennig.

  Trouwens, er bestaat ook een vrouwelijke interpretatie van de Torah opgesteld door vrouwen onder de hoede van Orthodoxe vrouwelijke Rebbetzims.

 13. Reactie van G.W.

  Ik kies ervoor me er niet mee te bemoeien, net als vast veel anderen, waar het alleen niet van opvalt, omdat ze er geen melding van maken en niet lijfelijk aanwezig zijn.