Achterban geeft Van Rouveroij klets in gezicht

dinsdag 30 juni 2009 13u25 | Michel Vuijlsteke | 9 reacties
Trefwoorden: .

Op zich valt er veel voor te zeggen. Het mandaat van Vlaams parlementslid combineren met dat van eerste schepen in een stad als Gent, is niet ernstig. En dus vond Sas van Rouveroij geen tweederdemeerderheid onder de leden van Open VLD Gent die een dergelijke cumul had kunnen toestaan. Volgens de statuten van de partij moeten namelijk alle parlementsleden met een schepen- of burgemeestersambt zo’n toestemming aan hun afdeling vragen.

Toch verbaast de uitkomst. In diezelfde stad cumuleren Mathias De Clercq en Geert Versnick hun schepenambt wel zonder probleem met hun kamermandaat. Burgemeesters als Bart Somers of Filip Anthuenis doen al jaren de cumul. Ook de aftredend voorzitster van het Vlaams Parlement Marleen Vanderpoorten is burgemeester.

Lees meer bij De Standaard

© 2009 GENTBLOGT VZW

9 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Zou het niet kunnen dat de ervaring leert? Sommigen doen het goed bij anderen was het minder. Ik kan me niet voorstellen dat de Gentenaars aan Sas van Rouveroij een “klets” wilden geven, wel integendeel. Maar eerder moet de ervaring van Sas ook wel eens deels aan een andere meegedeeld worden, en hij moet zijn ervaring nu eens op een hoger niveau meenemen en daar zijn gedrevenheid bewijzen.

 2. Reactie van Frans

  Als een schepen wat tegenvalt (lees ik elders), dan vertrekt die best naar Brussel. Als die meevalt, blijft hij in Gent. Wie wint hierbij?

 3. Reactie van S

  Zou beter zijn: ‘Achterban geeft Van Rouveroij klets in gezicht’

 4. Reactie van Roland

  Het lijkt daar toch niet allemaal koek en ei te zijn bij de Gentse VLD. Waarom de ene schepen wel (eigenlijk 2), en de andere niet?

 5. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Het zit hem ergens toch een stuk in de logica: één uitzondering: dat lukt. Twee uitzonderingen: dat kan men nog aannemen… Drie uitzonderingen: nee dat begint erop te lijken dat de regel niet meer goed is…..
  en de regel is: geen cumul, of kansen geven aan wie het nog best kan….

 6. Reactie van Van Geluwe Marc

  De weigering Sas een dubbel mandaat te gunnen, is, vrees ik, meer ingegeven door postjespakkerij dan door de bezorgdheid om de Gentse haven. Het idee dat een goede schepen, met kennis van zaken, op 2 plaatsen de belangen verdedigt schijnt mij niet zo slecht.

 7. Reactie van Jan De Moor

  Het overigens sympathieke SP.A- gemeenteraadslid, overigens één der 6 kandidaat-opvolgers als schepen, Lien Braeckevelt stelde in haar persoonlijke blog dat een schepenjob in Gent minstens 20 uur per dag opslorpt.
  Da’s politieke rekenkunde waar ik het moeilijk mee heb.
  De meeste Gentse schepenen hebben het klaarblijkelijk niet moeilijk om naast dit mandaat nog tal van andere nevenfuncties (liefst bezoldigd)te cumuleren.
  Uit de mandatenlijst van de politici die jaarlijks door het Rekenhof gepubliceerd wordt blijkt hoe flink er gecumuleerd wordt door onze plaatselijke titanen.
  Behoudens onze burgemeester slaat schepen Geert Versnick alle records. Zowel als schepen, OCMW-voorzitter als federaal volksvertegenwoordiger rijgt hij de interessante nevenfuncties aan elkaar.
  Op zijn persoonlijke website, beheerd door een bezoldigd kabinetsmedewerker van de Stad Gent,kan men zijn steile klim goed volgen.
  Dank zij zijn heel recente aanstelling tot voorzitter van de belangrijke Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen lonken de vele exotische reizen.

  Op zijn blog https://www.geertversnick.be staat te lezen:

  Als lid van het uitvoerend comité van de Interparlementaire Unie heeft Geert heel wat internationale ervaring opgedaan en een wereldwijd netwerk van politici uitgebouwd. Als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen zullen die ervaringen en contacten een belangrijke meerwaarde betekenen.

  ‘Ik dank de collega fractieleden voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben om deze functie uit te oefenen’ zegt Geert, die de Commissie Buitenlandse Betrekkingen een vooraanstaande rol wil geven tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.

  Zijn collega-eerste schepen Sas pakte jammer voor hem naast zijn begeerde cumul .
  Aan de 40.000 afgelegde km per jaar is te meten hoe ongebreideld hun beider inzet voor de publieke zaak is.
  De overige raadsleden van de meerderheid krijgen geen kans en delen maar met mondjesmaat van het rijke overheidsmanna.