Sas vecht om Brussel en Gent te mogen combineren

dinsdag 23 juni 2009 8u36 | Redactie | 13 reacties
Trefwoorden: , , .

Van Rouveroij stuurt brief aan leden Open VLD om in schepencollege én Vlaams parlement tegelijk te kunnen zitten

De Gentse leden van Open VLD beslissen zaterdag of Sas van Rouveroij schepen kan blijven én tegelijk Vlaams parlementslid worden. Van Rouveroij zelf sprak zich in het verleden openlijk uit tegen dergelijke cumuls, ‘maar om de Gentse belangen te verdedigen zou ik het best wel doen.’
Op 7 juni werd Sas van Rouveroij vanop de lijstduwersplaats verkozen als Vlaams parlementslid. Om echter naar dat Vlaams parlement te kunnen trekken zonder zijn schepenzetel te moeten opgeven, moet tweederde van de Gentse leden van Open VLD hem eerst toestemming geven.

Lees meer bij De Gentenaar

Versnick en De Clercq doen het al
Als Sas van Rouveroij de toelating krijgt om te cumuleren, wordt hij de derde schepen van Open VLD die een nationaal mandaat combineert met een zitje in het schepencollege. Geert Versnick en Mathias De Clercq – de laatste sinds 2007 – combineren hun functie van OCMW-voorzitter of schepen al langer.
‘En een cumul met een Vlaams mandaat is nog veel zinniger dan de combinatie met een kamerzitje’, zegt Van Rouveroij nu. ‘Vlaanderen is immers de belangrijkste bron van inkomsten voor de stad en de Vlaamse regels beïnvloeden voor een groot deel de manier waarop we de stad kunnen besturen.’ (TOD)
Via De Gentenaar

© 2009 GENTBLOGT VZW

13 reacties »

 1. Reactie van laurensv

  Als Vlaanderen zo belangrijk is dan is het voltijdse aandacht waard. Als hij ten andere vindt dat er geen deftig politiek personeel is bij OpenVLD Gent om hem op te volgen als schepen is te begrijpen.
  Als Van Rouveroij echt meent dat “‘Het college is de keuken, de plek waar de dossiers worden klaargemaakt en waar je het beste weet waar het brandt. In die zin is een cumul niet gewoon nuttig maar zelfs noodzakelijk.’” toont het de zwakte van de gementerad aan, onze direct verkozen afgevaardigden en het gebrek aan informatiedoorstroming zelfs bij meerderheidspartijen tussen het college en de gemeenteraadsleden.

 2. Reactie van Yves

  De spoeling in een landje met ochgod amper 10 miljoen inwoners is te dun om vijf politieke niveaus te bezetten met kwaliteitspolitici van zoveel partijen.

 3. Reactie van Jethro

  Ik ben volledig tegen cumulatie van politieke mandaten, Men moet de tijd hebben en middelen om zich volledig te kunnen engageren voor een bepaald niveau. Hoe meer mensen deelnemen bij het nemen van beslissingen, hoe meer ervaringen en visie aan bod komen, hoe gedragener een beslissing kan zijn. Zo zie ik democratie. Concentratie van beslissingsmacht naar een persoon toe vergroot de afhankelijkheid van die persoon van de politieke instellingen met als gevolg dat de verkozene minder tijd en geld heeft om nieuwe ervaringen en kennis op te doen om beslissingen te nemen. Vandaar dat het beter is dat een voldoende ruime en representatieve groep beslissingen neemt, ieder zich voldoende kan specialiseren en dit gecombineerd met regelmatige, inhoudelijke informatie-uitwisseling en discussie. Men zou moeten voorkomen dat politici een te afgesloten elite gaat vormen en ze de mogelijkheden krijgen en behouden om zich in het niet-politieke leven voldoende te blijven groeien, ontwikkelen. Die levens-wijsheid en -ervaring zijn van even groot belang dan de informatie verkregen uit politiek overleg of politieke besluitvorming.

 4. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik begrijp Sas volkomen,

  Gent is al vele jaren achtergesteld en heeft nood aan een sterke vertegenwoordiging in Brussel. Anders komen een aantal belangrijke Gentse dossiers gewoon niet aan bod.
  Het merendeel onder ons is gewonnen voor die belangrijke dossiers, er wordt hier op Gentblogt heel veel over gediscussieerd. Maar het ontbreekt ons aan de man ter plaatse die het ook uitvoert.

  Het is trouwens meer dan fair om de leden te betrekken bij het nemen van beslissingen. Dit is een zaak tussen de Open VLD leden en Sas. Niet iedere Open VLD mandataris die aan zijn achterban vraagt om te cumuleren krijgt die toestemming van de basis.
  Ik hoop dat de Open VLD leden deze keer hun kopman steunen.

  • Reactie van Roland

   Guido, wat heeft die Gentse Eerste Minister (een zekere Guy) dan in Brussel gedaan voor Gent gedurende al die jaren? Het is goed naar de toekomst te kijken, maar men mag het verleden ook niet vergeten.

   • Reactie van Steven

    Roland, Guy Verhofstadt heeft wel degelijk belangrijke zaken verwezenlijkt, ook voor Gent. Denk o.a. maar aan de lastenverlaging in het algemeen en specifiek op dan ploegenarbeid. Niet onbelangrijk voor nogal wat Gentse bedrijven zoals Volvo Car en Truck, Arcelor, e.d..

    • Reactie van Roland

     Was dat specifiek voor Gent of voor gans België?

    • Reactie van Steven

     Echt liberalisme komt iedereen ten goede en niet enkel bepaalde groepen, ook niet enkel Gentenaars.

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Een aantal maatregelen zoals lastenverlaging komen ons zowel als Belg, Vlaming of Gentenaar van pas.
     Van andere gemeentelijke maatregelen zoals de ontsluiting van de R4 kan je moeilijk verwachten dat ze in Namen even veel voordeel hebben als de inwoners van Zwijnaarde.

 5. Reactie van Pierre

  Mag een normale werkmens twee voltijdsjobs ter zelfder tijd uitvoeren?

  • Reactie van kurt

   Neen, zoals gisteren weeral gebleken is. Er kon niet geldig gestemd worden in de Kamer omdat er te weinig parlementsleden van de meerderheid aanwezig waren. Wanneer wordt hun riante verloning gekoppeld aan hun aanwezigheid? Alle respect voor politici die hun job au serieux nemen en daar mogen ze gerust goed voor betaald worden. De delegatie daarentegen die woensdag op een drafje naar Brussel sjeest, om op het knopje te drukken die hun partij hen beveelt en maandelijks langs dezelfde kassa passeert…
   Is dit niet één van de uitwassen van het cumul-systeem?

 6. Reactie van TTT

  Ik begrijp Sas van Rouveroij niet.

  Ik herinner nog dit bericht op Gent Blogt in september 2007: “Sas van Rouveroij wil politiek ruilen met een baan in privé-sector”.
  http://www.gentblogt.be/2007/09/12/sas-van-rouveroij-wil-politiek-ruilen-met-een-baan-in-prive-sector

  Of in de Gentenaar: “Eerste schepen Sas van Rouveroij (Open VLD) wil graag voor het einde van deze legislatuur de overstap maken naar de privé-sector.”
  http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ref=dg&ArticleID=BJ1H5IIO&PostCode=9000

  Eerst wilde hij dus graag stoppen, nu wil hij niet meer, zelfs al heeft hij een nieuwe job.

  Misschien is hij vooral geïnteresseerd in het dubbele loon? Uitbollen in twee jobs op je 52e…

 7. Reactie van Jan De Moor

  De overigens simpathieke kandidaat-schepen Lien, extroverte uitvinder van gentblogt, stelt in haar blog dat een schepenjob in Gent minstens 20 uur per dag opslorpt.
  Da’s politieke rekenkunde waar ik het moeilijk mee heb.
  De meeste Gentse schepenen hebben het klaarblijkelijk niet moeilijk om naast dit mandaat nog tal van andere nevenfuncties (liefst bezoldigd)te cumuleren.
  Uit de mandatenlijst van de politici die jaarlijks door het Rekenhof gepubliceerd wordt blijkt hoe flink er gecumuleerd wordt door onze plaatselijke titanen.

  Schepen Geert Versnick slaat alle records. Zowel als schepen, OCMW-voorzitter als federaal volksvertegenwoordiger rijgt hij de interessante nevenfuncties aan elkaar.
  Op zijn persoonlijke website, beheerd door een kabinetsmedewerker van de Stad Gent,kan men zijn steile klim goed volgen.
  Dank zij zijn recente aanstelling tot voorzitter van de belangrijke Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen lonken de vele exotische reizen.
  Als lid van het uitvoerend comité van de Interparlementaire Unie heeft Geert heel wat internationale ervaring opgedaan en een wereldwijd netwerk van politici uitgebouwd. Als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen zullen die ervaringen en contacten een belangrijke meerwaarde betekenen.
  ‘Ik dank de collega fractieleden voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben om deze functie uit te oefenen’ zegt Geert, die de Commissie Buitenlandse Betrekkingen een vooraanstaande rol wil geven tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.

  Zijn collega-eerste schepen Sas pakte jammer voor hem naast zijn begeerde cumul .
  Aan de 40.000 afgelegde km per jaar is te meten hoe ongebreideld hun beider inzet voor de publieke zaak is.
  De overige raadsleden van de meerderheid delen maar met mondjesmaat van het rijke overheidsmanna.