Open Brief: Een vuist voor Gent

dinsdag 7 juli 2009 19u54 | Peter Dedecker, Helga Stevens, Gert Robert en Jeroen Lemaitre | 24 reacties
Trefwoorden: , , , , .

Peter Dedecker, Helga Stevens, Gert Robert en Jeroen Lemaitre van N-VA Gent stuurden ons deze open brief. U leest hem morgen ongetwijfeld in de papieren pers; vandaag kan u er op Gentblogt al uw kritiek (of lof, of voorzichtige commentaren, of…) op kwijt.

En zie uiteraard ook het memorandum van de Stad Gent naar Kris Peeters van vorige maand.

Met de voorbije verkiezingen stuurde Vlaanderen haar zonen en dochters naar het Vlaams parlement, om er haar belangen te verdedigen. Zo ook de stad Gent, die maar liefst negen gekozenen leverde, waarvan slechts één zijn mandaat niet opnam.
Deze acht mensen, verkozen in de kieskring Oost-Vlaanderen met een groot aantal Gentse stemmen, willen we dan ook vragen om die Gentse belangen stevig ter harte te nemen, en over partijgrenzen heen, samen een stevige vuist voor Gent te vormen.

Want laat ons eerlijk zijn: Gent wordt, als tweede grootste Vlaamse stad, dikwijls schromelijk onderbedeeld. Zowel ten opzichte van die andere grote Vlaamse stad, maar ook in vergelijking met vele andere, kleinere steden. Waar Antwerpen op peperdure Vlaamse investeringen zoals het MAS en het Masterplan kon rekenen, mocht Gent het Muziekforum op zijn buik schrijven en wacht Gent al decennialang op enkele noodzakelijke openbare werken zoals de Handelsdokbrug, de sluiting van de R4 en de ondertunneling van Dampoort en Heuvelpoort.

Antwerpen pakt uit met vele kilometers tramverlenging en nieuwe tramlijnen in ongebruikte metrotunnels, terwijl Gent er met slechts één gerealiseerde verlenging (lijn 1 naar Flanders Expo) en één geplande verlenging (lijn 2 naar Zwijnaarde) in deze legislatuur maar bekaaid vanaf kwam. Niet moeilijk, als we het budget bekijken dat minister Kathleen Van Brempt in 2007 reserveerde voor traminvesteringen: 11,6 miljoen euro voor Gent tegenover 81 en 55 miljoen euro voor Antwerpen respectievelijk Limburg.

Of als we liever vergelijken met kleinere steden: Geel industrie wordt met haar 6000 werknemers bediend door reguliere busdiensten, aangevuld met maar liefst zes nieuwe buslijnen voor de ochtend- en avondploegen. Dit terwijl Gent Zeehaven, met ongeveer 25.000 werknemers zowat de grootste werkgelegenheidspool van Oost-Vlaanderen en ver daarbuiten, het met amper één buslijn met drie ritten heen en terug per dag moet stellen. Het contrast kan niet groter zijn.

Het moge duidelijk zijn: Gent verdient beter, veel beter. Investeren in Gent loont trouwens. Investeren in een leefbare stad, is het terugdringen van de stadsvlucht en beschermen van onze schaarse open ruimte. Investeringen in Gent hebben bovendien niet enkel hun weerslag op de Gentenaren, maar ook en vooral op die vele duizenden mensen die dagelijks in Gent hun brood verdienen. Mensen uit Oost-Vlaanderen en daarbuiten.

Daarom, beste Gentse gekozenen, vragen we u met aandrang één ding: werk samen om de Gentse belangen “in Brussel” te verdedigen. Het memorandum van het stadsbestuur is een uitstekend begin, maar het is bijzonder jammer dat dit niet aan de gemeenteraad voorgelegd werd en dus slechts een vertolking is van de standpunten van de Gentse meerderheid, in casu twee partijen waar één ervan wellicht in de Vlaamse oppositie belandt. Denk buiten die hokjes, overstijg de partijpolitieke grenzen en maak samen een echte vuist voor Gent. Want Gent verdient echt beter.

© 2009 GENTBLOGT VZW

24 reacties »

 1. Reactie van Roland

  “Forza Ganda”!

 2. Reactie van ilse

  er staan goede dingen in hoor, in jullie brief. Maar zo van die vuist-beeldspraak, ik vind dat altijd zo agressief.

  • Reactie van Peter Dedecker

   Die vuist: ik heb daar ook lang over getwijfeld of ik die beeldspraak wel zou gebruiken wegens het mogelijks agressief overkomen. Maar je mag die “vuist” dan ook echt niet zien als de vuist van de VB-bokshandschoen of zo. “Met de vuist op tafel slaan” is iets helemaal anders: ik heb de indruk dat er momenteel echt met Gent gesold wordt, als je die vergelijkingen maakt.

   Of zijn de linkervuisten op de 1 mei parade of het beeld “De Vuist” in Vilvoorde dan ook zo agressief?

   Ik denk dat het in de brief wel duidelijk is dat de boodschap, van Gentse samenwerking over de partijgrenzen heen, een positieve boodschap is en lang niet agressief bedoeld is.

  • Reactie van Jacques Sanspareil

   je kan natuurlijk ook in je vuistje lachen.

 3. Reactie van Michel Vuijlsteke

  ‘t Is waar wat Ilse zegt.
  Maar wel een bondige samenvatting van de brief van de meerderheid, dat wel! :)

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik denk dat daar de NVA nog eens herhaalt wat we allemaal denken, wat velen ook al gevraagd hebben, maar wat nu toch door allen samen moet geëist worden. Hopelijk bekomen wij het eindelijk!

 5. Reactie van carola

  eens de rebel uithangen gelijk in de tijd van keizer Karel en tonen dat ze met ons niet moeten sollen geen geweld gewoon een stunt

 6. Reactie van Herb

  de inhoud lijkt overgenomen van Freya van den Bossche. En laat ons eerlijk zijn, echt concreets staat er niet in deze brief, eerder ‘n soort: zou leuk zijn, als jullie in Brussel dit even ter kenntenis willen nemen.

  • Reactie van Peter Dedecker

   Echt concreet worden qua realisaties is niet gemakkelijk in dergelijke brief: dat wordt al snel een ellenlang kurkdroog lijstje. Daarvoor dat we dan ook verwijzen naar het memorandum als een goed begin, al zou het veel beter zijn mochten de Gentse koppen van de verschillende partijen (dus niet enkel de Gentse meerderheidspartijen) eens bij elkaar gestoken worden om enkele prioriteiten vast te leggen om samen op in te zetten. Het is niet aan ons om hierin een schot voor de boeg te lossen, dat moet gezamenlijk gebeuren.

   Ik zou niet weten waar en van welke tekst van Freya er iets overgenomen is, ik heb geen dergelijke tekst onder ogen gekregen en vermoed mijn mede-ondertekenaars ook niet, anders hadden ze de brief wel tegengehouden.

   • Reactie van ilse

    oh? Als freya hetzelfde ook al had gezegd, dan was uw standpunt veranderd?

    so far voor “over de partijgrenzen heen”

    • Reactie van Peter Dedecker

     Maar nee, dat zeg ik toch niet? Ik wil gewoon stellen dat het geen plagiaat of dergelijke is, dat het niet overgenomen is van andermans werk. Inhoud zomaar overnemen, dat zouden we niet doen, puur omdat je dat niet doet. Of het nu van Freya of iemand anders komt.

   • Reactie van Jean Marie DE WULF

    “…dat moet gezamenlijk gebeuren”: weer eens het bewijs dat men samen sterker is dan geisoleerd, of “eendracht maakt macht”.

  • Reactie van S-

   Het is goed dat Peter en zijn politieke vrienden deze boodschap, waar ik volledig achtersta, opnieuw lanceren, want laat ons eerlijk zijn, uit de mond van Freya klonk “voor u, voor gent” bij-zon-der hypocriet na haar jaren als minister. Trouwens… Liever een sterke niet-Gentse minister als Frank VDB dan een belabberde Gentse als Freya VDB.

 7. Reactie van Jeroen Vanden Berghe

  Helga, Peter, Gerd en Jeroen: knap werk! Laat de beeldspraak of het eigenaarschap van de ideeën maar over aan de beperktheid van dit forum; het Gentse front moet in Brussel gevormd worden.

 8. Reactie van patricia

  Is dit een pleidooi voor het clientelisme waar we zo van gruwen? In het memorandum kon ik me nog vinden, daar ging het om een vraag om meer mogelijkheden te krijgen als grootstad. Als hier gevraagd wordt om centen voor Gent binnen te halen, moet je misschien ook eens in eigen borst kijken. In vele Gentse beleidsplannen lees ik grote plannen die met Vlaamse of federale middelen moeten gerealiseerd worden, het vel van de beer verkopen voor hij geschoten is, noem ik dat. De dossiers moeten nog beoordeeld worden. Als ambtenaar kijk ik in de eerste plaats of het om een deftig dossier gaat, niet of het uit Gent komt. Een dossier waar men iets nieuws gaat proberen, waar men de middelen deftig gaat gebruiken,… En als Gentenaar kan ik dat dan spijtig vinden dat een Gents dossier niet aan de criteria beantwoordt, maar uiteindelijk gaat het om een goede besteding van belastingsgeld. We hebben geen behoefte aan een hellend vlak van Ronquières omdat ze in Antwerpen ook iets gekregen hebben. Sowieso zijn er reeds veel mogelijkheden voor grote steden, via het stedenfonds, via Vlaamse maatregelen die zich expliciet tot centrumsteden richten, en impliciet doordat de doelgroep vaak sterker vertegenwoordigd is in grootsteden. Zorg voor een duidelijke visie als stad en laat dit doorschijnen in die vele subsidiedossiers. Zodat ministers, parlementsleden en ambtenaren gewoon kunnen zeggen dat het om een deftig project gaat en niet dat het om een project om Gent tevreden te stellen gaat.

  • Reactie van Peter Dedecker

   Natuurlijk is het niet de bedoeling een nieuwe intern-Vlaamse wafelijzerpolitiek te installeren, laat staan quota. Maar hier is een en ander wel heel erg scheef, als je al naar het openbaar vervoer alleen kijkt, of naar de ontsluiting van de industriegebieden. Ik kan me niet voorstellen dat vanuit Gent geen goede projecten voorgesteld worden die kwalitatief minder goed of noodzakelijk zijn dan in andere steden. De ambtenarij doet hierin (zoals jij stelt) goed haar werk, maar de politieke knoop wordt ook veelal op de kabinetten doorgehakt, na het voorbereidende werk van de administratie. Zonder iemand in persoon te willen aanvallen kunnen we toch stellen dat Van Brempt heel wat binnengehaald heeft voor haar kieskring, terwijl een minister net door het voltallige parlement aangesteld is en de parlementsleden hun kieskring vertegenwoordigen.

 9. Reactie van Jos

  Gentse verkozenen die de lokale belangen in het Vlaams parlement moeten gaan verdedigen… Noem mij naïef, maar ik verwacht van een verkozene dat hij ook buiten dát hokje denkt…

 10. Reactie van Ron

  Vreemd dat hier weer niets te lezen is over de installatie van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die nieuwe, grotere sluis, samen met het uitbaggeren van het Kanaal Gent-Terneuzen zijn nochtans broodnodig om de Haven van Gent op termijn niet te laten doodbloeden… Ter informatie: de Gentse Haven staat garant voor (rechtstreeks en onrechtstreeks) 75 000 arbeidsplaatsen. Da’s nogal iets anders dan Renault Vilvoorde destijds…
  Het zegt ook iets over het korte-termijn-denken van politici.

  • Reactie van Peter Dedecker

   Zoals eerder gezegd, was het geen oplijsting van noden, alleen een oproep tot samenwerking en een aanklagen van de structurele onderwaardering van Gent. Een lijstje met noden vind je terug in het Memorandum, daar staat de zeesluis ook in vermeld.

   • Reactie van Ron

    Ik heb het ondertussen teruggevonden in het Memorandum: “…een akkoord moet het mogelijk maken om in 2014 met de werken voor de tweede grotere zeesluis te starten.”
    In 2003 kwam Steve Stevaert in het gentse stadhuis ook al vertellen dat de kans groot was dat de werken in 2005 van start zouden kunnen gaan. Niet dus…
    Nu stelt men 2014 als mogelijke startdatum voor; reken daarbij die 15 jaar welke de werken in beslag zullen nemen, en we komen aan 2029.
    De nieuwe generatie zeeschepen (met 16m diepgang) die nu al in gebruik worden genomen, zullen dus nog minstens 20 jaar moeten wachten om de Haven van Gent binnen te komen.
    Als je ‘t mij vraagt zijn alle grote bedrijven die zich van dergelijke schepen bedienen (zoals oa. Arcelor en Volvo) hier dan al lang weg.

  • Reactie van S-

   Ik denk dat die sluis net een schoolvoorbeeld is van waar de schrijvers het over hebben en waarvoor weldegelijk ministers en parlementsleden (van een serieus kaliber weliswaar) met een Gentse reflex nodig zijn.

 11. Reactie van Frans

  Blijkbaar was het « unitaire België » dan toch niet zó slecht: “grootstedelijke” ingrepen zoals de huidige zeesluis en de verbreding van het zeekanaal, de Ringvaart, het verkeersknooppunt van Zwijnaarde en de afrit aan Gent-Zuid, het waterzuiveringstation “Ossemeersen” werden destijds door “Brussel” beslist. Zonder die fundamentele ingrepen zou Gent zich vandaag moeilijker een houten evenementenhal, een voetbalstadion of een Krook kunnen veroorloven.