Veilig fietspad?

zondag 14 februari 2010 8u17 | Arthur De Decker | 16 reacties
.

foto van de dag

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2010 GENTBLOGT VZW

16 reacties »

 1. Reactie van Geert

  Vooral rechts houden.

 2. Reactie van animuz

  Zo schrijnend dat ik zelfs begin te lachen van miserie. Dit is er eentje om naar Crevits te sturen!

 3. Reactie van Yves

  Is het een fietspad of een jaagpad? Ik vermeod een jaagpad. Anno 2010 worden fietsers gedoogd op jaagpaden, eerder een kwestie van goodwill van sommige ingenieursvan W&Z/beheerders van jaagpaden. Lees bijvoorbeeld dit. Beste oplossing: de Vlaamse regering neemt het het beheer van jaagpaden als fietspaden op in het Mission Statement van dit “extern verzelfstandigd agentschap”.

 4. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Onlangs stelde Kartin Temmerman het Gents Fietsfonds voor. Dat moet niet alleen de bestaande 60 kilometer fietspad onderhouden, maar ook uitbreiden. De rol van Waterwegen en Zeekanaal werd daar ook in besproken. Dat punt staat in het artikel hieronder:
  http://gentbrugge.blogspot.com/2010/02/gent-investeert-5-miljoen-euro-in.html
  Maar Waterwegen en Zeekanaal werkt ook mee aan de renovatie van de kaaimuren van het project Oude Dokken en de drie nieuwe bruggen over het Zeekanaal. In Gent zijn de contacten tussen alle partijen in orde en werkt men blijkbaar goed samen.

  Wat het fietspad tussen Zingem en Oudenaarde betreft, het is schrijnend dat dit fietspad deel uitmaakt van het provinciaal fietsroutenetwerk van de provincie (meerbepaald Toerisme Oost-Vlaanderen). Maar ik vermoed te weten waar het schoentje wringt: schepen van Mobiliteit Richard Eeckhaut (CD&V) verklaart: “De stad ziet de jaagpaden zonder discussie als onvervalste fietspaden. De Schelde is bovendien een belangrijk belevingsmoment. Wij zullen alles in het werk stellen om het fietsverbod ongedaan te maken”. Dit lijkt af te stevenen op een verbale knokpartij waar niemand beter van wordt, zeker niet de gebruikers van dit fietspad.

  Wat mij wel verontrust is de plaats waar Arthur deze foto nam. Ik dacht eerder aan de Schelde in Zwijnaarde. Dat wil zeggen dat het ganse deel van de Schelde tussen Gent en Oudenaarde aan onderhoud toe is. Tenzij die slimmeriken op Europees geld wachten in het kader van de Schelde Seine verbinding, want daar zit het onderhoud en de modernisatie van een aantal sluizen in begrepen.

  Echter: tot voor enkele jaren waren jaagpaden verboden terrein, ze werden wel opengesteld, maar in welke toestand? Nu ze aan onderhoud toe zijn is de discussie uiteraard: wie zal dat betalen. De verschillende overheden hebben wellicht voldoende budgetten maar spelen toch liever de bal door. Zo moet de ene of de andere voor de kosten opdraaien. Zo spaart men het eigen budget.

  Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) speelt daarin actiever op de bal, lees maar op zijn weblog: http://filipanthuenis.blogspot.com/2009/10/fietsen-tussen-keysershof-en-schelde.html
  Ook in Lokeren is de houding tussen alle betrokkenen positief en werkt men aan een oplossing.

  • Reactie van 3S

   Guido zei “Onlangs stelde Kartin Temmerman het Gents Fietsfonds voor. Dat moet niet alleen de bestaande 60 kilometer fietspad onderhouden, maar ook uitbreiden.”

   Het Fietsfonds heeft niets te maken met onderhoud, tenzij je bedoelt “complete heraanleg van bestaande fietspaden”.

   • Reactie van 3S

    Weet iemand of er ergens een budget bestaat voor onderhoud van fietspaden, genre “putten wegwerken”?
    De meeste fietspaden blijven gewoon liggen met hun putten…

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Via de website http://www.meldpuntwegen.be kunnen weggebruikers gebreken aan de weginfrastructuur melden. Gebreken aan het voetpad, zoals verzakkingen, losliggende tegels of putten, kunnen ook via http://www.meldpuntwegen.be worden doorgegeven. Bij het inbrengen van een melding over een fietspad wordt automatisch doorverwezen naar het Meldpunt Fietspaden http://www.meldpuntfietspaden.be .

    • Reactie van 3S

     Ja, maar weet je of de verschillende overheden ook een fatsoenlijk budget hebben om fietspaden te herstellen? Daar hebben ze nog niet mee uitgepakt in de pers…

    • Reactie van Guido Van Peeterssen

     Uit de tijd van Minister Van Mechelen ( zowat 2001) herinner ik mij dat de Vlaamse overheid de aanleg van fietspaden voor 80 tot 100% subsidieerde indien de gemeenten een mobiliteitsplan kunnen voorleggen. Ik zou zeggen aan geld geen gebrek. De provincie bericht in elk geval met de regelmaat van de klok over de aanleg van nieuwe fietspaden, want ook zij geven gul subsidies.

 5. Reactie van huub

  dat is het jaagpad van aan de uz richting kortrijk, neen? niemand is daar verantwoordelijk voor vrees ik?
  is daar aangelegd als verbindingsweg tussen de brug aan het nieuwe voetval stadium en de bedrijven daar; gevaarlijk stukje overdag soms..

 6. Reactie van S

  Mooi!

 7. Reactie van 3S

  Deze autovrije fietsroute vanuit Gent langs de Bovenschelde richting Oudenaarde wordt binnenkort ernstig verminkt ter hoogte van de geplande uitbreidingswerken aan de R4-Zuid.
  De brug naar het jaagpad waar nu enkel fietsers en dienstverkeer mogen over rijden, zal worden afgebroken, en vervangen door een bredere.
  Er komt een weg over de brug met 2×1 autorijstrook (+ dubbelzijdig fietspad) om het autoverkeer van en naar een op/afrit aan het nieuw stuk R4-Zuid te brengen.

  Bovendien zal dit autovrije jaagpad in de toekomst vervangen worden door een ontsluitingsweg (tot aan het dorp van Zwijnaarde: Nederzwijnaarde). Die nieuwe weg zal dienen voor de ontsluiting van de bedrijven (Domo en industriepark Zwijnaarde).
  Kijk maar eens op Figuur 5 op pagina 45:
  http://www.mervlaanderen.be/uploads/merkennis739.pdf

  Het valt bovendien te vrezen dat de belangrijke hoofdfietsroute langs de Bovenschelde langdurig (jaren) onbereikbaar zal zijn vanuit Gent tijdens deze werken…

  Momenteel loopt de bouwaanvraag voor de R4-zuid. De plannen zijn vanaf nu een paar maanden in te zien bij de stad (Zuid, SOD).

 8. Reactie van Arthur De Decker

  In een brief van 14 augustus 2008 deelde de NV Waterwegen en Zeekanaal mij bij monde van Ir. Jan Balduck over dit jaagpad langs het Kanaal van Zwijnaarde mee: “De uitermate slechte toestand van het wegdek, veroorzaakt door talloze diepe scheuren en het wegzakken van de oever, vormt een reëel gevaar voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers…W&Z onderzoekt de mogelijkheid om de betrokken zone te herstellen, maar er bestaan hierover nog geen concrete plannen”
  Twee jaar later zijn ze bij W&Z blijkbaar nog steeds bezig de mogelijkheid tot herstel van deze gevaarlijke zone te onderzoeken. Dit vergt blijkbaar een zeeer grondig onderzoek.

 9. Reactie van Arthur De Decker

  Op de vraag van 27/11/2008 van Vera Dua over deze reeds 15 jaar aanslepende situatie antwoordde de Vlaamse Minister Hilde Crevits het volgende:”Het afsluiten van het jaagpad is gebeurd omwille van de onveilige situatie door het wegzakken van de oever. Eind 2006 zijn daarenboven nog twee kaaimuurmoten ingevallen. Momenteel wordt door W&Z een project voorbereid om hier een nieuwe kaai te bouwen en het jaagpad te herstellen. Omdat ook de stad Gent een nieuwe wegenis plant in de onmiddellijke omgeving van de kaaimuur, is het aangewezen beide projecten op elkaar af te stemmen.”

  Daar de geplande nieuwe wegenis past in het kader van de R4-werken is het dus niet uitgesloten dat dit fietspad pas over 10 jaar terug wordt opengesteld voor fietsers en wandelaars…Duurzame ontwikkeling is dus blijkbaar enkel bedoeld voor de komende generaties…