Een nat weekend

zaterdag 13 november 2010 7u45 | Karel Babylon | 22 reacties
Trefwoorden: , .

Heeft u ook een foto voor deze rubriek? Mailen mag naar fotoredactie@gentblogt.be of u kunt uw foto ook kwijt op onze flickr-groep.

» Meer foto's in het foto van de dag-archief.

© 2010 GENTBLOGT VZW

22 reacties »

 1. Reactie van Elce

  Hozen, lijkt me aangewezen.

 2. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ondertussen stijgt het waterpeil overal, zijn er al enkele overstromingen en heeft de provincie een informatiecentrum geopend:
  http://gentbrugge.blogspot.com/2010/11/vmm-waarschuwt-voor-overstromingen.html

 3. Reactie van RoosD

  Wij hebben tien jaar geleden een huis gekocht dat 40 jaar geleden gebouwd werd in het natuurlijke overstromingsbied van de Leie (in de Assels). Ondertussen werd hier geinvesteerd in dijkverhoging. Voorlopig hoor ik nog geen alarmberichten over een gevaarlijke Leie (vooral over De Schelde). Hopelijk wordt he tminder erg dan zo’n tien jaar geleden.

  • Reactie van David

   Men zou de gehele Assels moeten onteigenen en er terug overstromingsgebied van maken. Zo kan men periodes als deze opvangen.

   Velen profiteerden van de goedkope prijzen van de woningen wetende dat deze in overstromingsgebieden liggen. Om daarna te vragen dijken ed. te verhogen…..waardoor anderen overstromingsrisico krijgen (naar ik meen zou de dijk van Assels nu hoger hoger zijn dan de overkant van de Leie.)
   Mi hetzelfde als in Zaventem gaan wonen en dan gaan facebooken om vliegverbod in te voeren.

   • Reactie van Guido Van Peeterssen

    David,
    Half Vlaanderen woont ergens waar het ergens voor de een of andere reden verboden zou moeten zijn te wonen. Ten minste volgens de andere helft. Er zijn in Oost-Vlaanderen 16 provinciale en 17 Vlaamse wachtbekkens, de natuurlijke overstromingsbekkens en de maatregelen die de lokale overheden genomen hebben niet meegerekend. En toch is dat niet onvoldoende. Wat zou het helpen die paar hectare een halve meter onder water te zetten? Niets.

    • Reactie van hans

     Guido,
     er zijn verschillende oorzaken van de wateroverlast (los van de overvloedige regen): verzadigde bodem door de regen sinds augustus, kleine landschapselementen die verdwenen zijn, verharden van het oppervlak, verouderde riolering op sommige plaatsen, rechttrekken van rivieren en waterlopen, bouwen in de winterbedding van een rivier,…
     Op de eerste na, komen ze allen neer op een menselijk ingrijpen. Omdat we in het recente verleden op een chaotische wijze onze ruimte hebben volgebouwd, zitten we met de actuele problemen. Wat helpen een paar hectare? Vraag het aan de 100 inwoners van Kruibeke die blij zijn dat een dijk van de Barbierbeek is doorgestoken waardoor het water nu in de gecontesteerde potpolder stroomt.

     • Reactie van Guido Van Peeterssen

      Hans,
      In de Assels wonen er meer dan een paar honderd mensen. En de meeste van die mensen profiteerden niet van de goedkope prijzen, ze betaalden de gangbare prijs die overal betaald wordt. Om je een idee te geven: er staat daar nu een bungalow te koop voor 680.000 euro. Wie dat koopt, die koopt levenslange miserie. Maar niemand die je waarschuwt als je koopt en een hypotheek afsluit.

      Een deel van de ellende is geen 6 maanden oud. Toen men met de rioleringswerken wou beginnen mocht dat niet van Natuurpunt, want dat zou de vogels storen tijdens het broedseizoen. Nu liggen de werken stil want de putten, inclusief de pompen, zijn ondergelopen. Wat een idee om in de natste periode van het jaar de straten open te leggen: dat is vragen om miserie. Maar nu zie je de mannen van Natuurpunt niet om zandzakjes aan te dragen of mensen te helpen.

      Je kan de zaken ook omdraaien: waarom moet het zoveel geld kosten om een paar honderd vogels te laten broeden?

     • Reactie van Matthias

      NIemand zegt het, maar je moet toch al goed je best doen om naast die rivier met zijn lage oevers te kijken, me dunkt. :-)

      Wie zegt trouwens dat de jongens van Natuurpunt geen zandzakjes leggen? En zelfs was dat zo: u bent er duidelijk ook niet mee bezig, dus laat ons niet teveel met de vinger wijzen.

   • Reactie van nice as ice

    @David. Wel zeer kort door de bocht. De vergelijking Assels-Zventem slaat bovendien nergens op. Dit groen-links-collectivistisch standpunt vind ik ronduit beangstigend. Al eens verhuis naar Cuba overwogen?

    • Reactie van Frans

     @Guido. Je kan met David in hetzelfde voertuig: samen kort door de bocht. Natuurpunt de zwarte piet doorschuiven is al te gemakkelijk. De weekendhuisjes in de Assels werden omgebouwd voor permanente bewoning lang voor Natuurpunt bestond. En er is al die tijd (ettelijke broedseizoenen) niets ondernomen om deze spontaan gegroeide wijk van riolering te voorzien. Dat is trouwens niet eigen aan de Assels maar aan vele verkavelingen die zomaar in het Vlaamse landschap werden gerealiseerd. Sinds kort bestaat de “watertoets” (elke bouwaanvraag in een potentieel overstromingsgebied moet geweigerd worden), maar zo’n maatregel kwam er tientallen jaren te laat.

    • Reactie van David

     Ik zie mezelf absoluut niet als links, en heb niets te maken met groen.
     Ik erger me alleen aan het ontbreken van fatsoenlijk beleid , om. inzake ruimtelijke ordening.

     Er wordt overal onbeperkt gebouwd.

     Er wat helpen die paar hectares…met deze ingesteldheid zijn we de gehele RO om zeep aan het helpen.

     “Half Vlaanderen woont ergens waar het ergens voor de een of andere reden verboden zou moeten zijn te wonen. Ten minste volgens de andere helft.”…..en de overheid die kijkt ernaar, maar durft in eigen electoraal belang geen beleidsvisie uitbouwen laat staan doordrukken.

     en dan maar klagen hoe schoon de omgeving is op onze vakantiebestemming

     • Reactie van Guido Van Peeterssen

      David,

      We ergeren ons beiden aan het ontbreken van een fatsoenlijk beleid. Het is duidelijk dat de politieke bewindvoerders de brave burger destijds ferm voorgelogen hebben om zoveel mogelijk inwoners en dus kiezers en belastingbetalers naar hun gemeente te trekken. De ambtenaren van toen volgden hun politieke meesters daar slaafs in. Maar dat resulteerde in het massaal ontwikkelen van bouwpercelen (dus ook centen) op plaatsen die er niet voor geschikt zijn. En dat resulteert nu in het feit dat iedereen zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt onder het motto: “Eigen schuld, dikke bult”. Maar men vergeet dat het de overheid is die die bouwvergunningen verleende en het de overheid is die zijn verantwoordelijkheid moet nemen en wachtbekkens bouwen. Nederland had meer wateroverlast dan Vlaanderen, toch is men daar goedkoper vanaf gekomen. Het is dus mogelijk om zondvloedvrij te leven.

      Dan het probleem met Natuurpunt: zij zijn momenteel de grootste eigenaar in de Assels en trekken de wateringen naar zich toe. Nu is het belang van Natuurpunt volledig tegenstrijdig aan dat van de inwoners. De bewoners geraken na de afgelopen wateroverlast stilaan verbitterd: na jarenlange strijd zijn ze eindelijk overstromingsvrij. Maar nu wil Natuurpunt zo veel mogelijk vogels in dit gebied laten overwinteren en laten broeden. Maar dan moeten de sluizen dicht blijven. En als men de sluizen sluit, dan werkt de dijk in tegenovergestelde richting: het gebied blijft door en door nat. Dat zou hen dwingen om op termijn te verhuizen, en dat is net wat Natuurpunt wil.

      Maar hoe je het draait of keert: dat mooie nauurgebied waar de Gentse milieuverenigingen van dromen komt nooit meer terug. De Assels worden al 300 jaar gebruikt als slibstort, waarvan de laatste tientallen jaren geweten is dat het giftig is. Daardoor is de aankoop van de Assels als natuurgebied de miskoop van de eeuw.

     • Reactie van RoosD

      Het argument van ‘de broedende vogels’ wordt door Natuurpunt steeds gebruikt om ‘hun gebiedje’ voor alle anderen af te slsuiten. Natuurpunt beloofde destijds dat ook de gewone wandelaars zouden kunnen genieten van het nieuw aangekochte perceel.
      Die overdreven bezorgdheid voor broedende vogels is belachelijk. In mijn tuin naderen mussen nu tot op minder dan één meter. Lijsters, merels, alle vogels in mijn tuis komen bij wijze van spreken op de leuning van mijn stoel zitten terwijl ik erop zit. Ook in de stad zijn vele voorbeelden te geven van vogels die broeden midden in het daverend stadsgedruis. Vogels veranderen hun gedrag: ze passen zich aan. Ze zijn flexibel (dat is een van de vele definities van intelligentie). Conclusie: de visie van de Natuurpunters is niet het evangelie!

     • Reactie van 3S

      Guido, je zegt:

      “Maar men vergeet dat het de overheid is die die bouwvergunningen verleende en het de overheid is die zijn verantwoordelijkheid moet nemen en wachtbekkens bouwen.”

      Om volledig te zijn moet je er bij zeggen dat er partijen zijn die een betere ruimtelijke ordening hebben tegengehouden…

 4. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Roos,
  Ik heb even de situatie bekeken: die dijk is 7,60 m TAW. Iets verder, te Evergem, staat het water op 6,20 m. Daarmee is het alarmpeil van 6,30 m daar bijna bereikt. Stroomopwaarts, te Deinze staat het water echter op 7,15. Nog hoger, te Menen staat het waterpeil oven op het alarmpeil 11,80 m en overal stijgt het water heel langzaam.

  Maar voor de Assels: het water staat wellicht tussen het peil van Merelbeke en Deinze in: ik schat op 6,50 TAW. Het water stijgt met een kleine 10 cm per uur. Er hangt vaal van af hoeveel er vanuit Noord-Frankrijk via de Leie afgevoerd wordt.

 5. Reactie van yves

  Mogen we een kleine correctie van de titel vragen?
  Graag: een héél nat weekend.
  Of beter: een extreem nat weekend.
  Of: Een héél extreem nat verlengd weekend. ;)
  Eén voordeel bij deze zondvloed: alle “openbare” lichaamsvochten van de I love Technoërs werden prompt weggespoeld.

 6. Reactie van Jeroen

  Ik kan mij vergissen maar meen dat die boot al een tijd niet meer leeggemaakt wordt – polyester, dus op zich geen drama ( in tegenstelling tot bij de echte slachtoffers natuurlijk )