Buren zetten stadspark op agenda gemeenteraad

donderdag 6 januari 2011 8u58 | teun | 2 reacties
Trefwoorden: , , .

Bewoners verzamelen genoeg handtekeningen voor nieuw burgerinitiatief.

De bewoners rondom de toekomstige stadswijk Oude Dokken geven hun strijd voor een groot stadspark niet op. Zij verzamelden bijna 3.000 handtekeningen en dwingen daarmee een burgerinitiatief af. Zij mogen binnenkort zelf in de gemeenteraad hun standpunten verdedigen.

Lees meer bij De Gentenaar.

© 2011 GENTBLOGT VZW

2 reacties »

  1. Reactie van Frans

    Als je in Gent zoals in gelijk welke grote stad de bevolkingsdichtheid rond de grote parken gadeslaat, is die reactie begrijpelijk. Het zal inderdaad geen toeval zijn dat er zoveel appartementsgebouwen staan langs het Albert- en het Citadelpark. Maar de eis is misschien ook eenzijdig. Een “nieuw, groot park” is niet meteen doorslaggevend. Het Rabotpark bijvoorbeeld, zal nog lang mogen groeien alvorens echt aantrekkelijk te zijn. Ook andere elementen spelen mee zoals (proper) water, zeker in combinatie met (wat) groen: Coupure en Visserij zijn gegeerd. Het OMA-plan voor de Oude Dokken speelt duidelijk verschillende troeven uit door hoogbouw, water en verspreid groen te combineren, zoals de ontwikkeling rond de Watersportbaan in 1955. De verdienste van OMA is bovendien geleidelijk voort te willen bouwen op de bestaande stedelijke structuur.

  2. Reactie van agageno

    Ik heb zelf kunnen ondervinden wat een leuk park met mensen doet: de totale omslag van de mentaliteit in de blokken aan de Nieuwe Wandeling, vooral de grootste (Spinmolenplein). Waar de VME terug investeert in het gebouw en de algemene mentaliteit de rug heeft gerecht. Je hoort hier voortdurend “‘t is hier d’Afrikalaan niet”. Een opmerking met een flinke aangebrande rand natuurlijk, maar ook tekenend dat de mensen hier hun woonomgeving terug waardevol vinden. In een gebouw met 320 appartementen komen er jaarlijks wel 20 te koop of te huur, en die hangen allemaal uit in het “muitje” aan de conciërgerie. En daar zag je de prijzen fors omhoog schieten, nu al bijna het dubbele van de prijzen in de Afrikalaan. Ook dat is een redelijk bruine (mercantiele) opmerking, maar ook tekenend voor de waarde die de mensen aan hun omgeving hechten. En die omslag heeft voor de volle 100% te maken met de beslissing de Groene Vallei te bestemmen tot groene vallei. En dat is daar geen woestijn geworden zoals in de Afrikalaan of een schrale pelouse zoals aan de Watersportbaan, maar een schitterend aangelegd “wild” parkje. Een genie die dat uitgetekend heeft. Meer moet urbanisatie niet zijn!